Anda di halaman 1dari 3

Matlamat Tamadun Islam

Menjalinkan hubungan manusia dengan Allah pencipta manusia dan alam.


Mewujudkan hubungan manusia dengan manusia dan alam sejagat.

Hubungan Manusia dengan Manusia

Tamadun Islam dibina atas dasar penyatuan umat berasaskan menyembah

Allah yang maha Esa.


Masyarakat Islam tidak bersifat perkauman, kebangsaan dan tidak dibataskan
dengan sempadan geografi tetapi berbentuk Wahadatul Ummah.

Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat

Kita bertanggungjawab menguruskan alam sejagat dengan sebaik-baiknya


meliputi pokok-pokok, binatang, cekerawala dan sebagainya.

Prinsip-prinsip Tamadun Islam


i Memelihara keselamatan nyawa
ii Memelihara akal
iii Memelihara maruah
iv Memelihara harta
v Menjaga hak kebenaran
(i) Memelihara keselamatan nyawa
Tamadun Islam meletakkan keselamatan nyawa di tempat paling utama
kerana dalam al-Quran telah menjelaskan dan Janganlah kamu membunuh
bangsa sendiri sesungguhnya Tuhan itu penyayang kepada hambahambanya.
(ii) Memelihara akal
Keselamatan akal juga diutamakan dalam Tamadun Islam kerana akal
manusia boleh menguruskan alam ini. Oleh itu, Islam
mengharamkan(melarang) sesuatu perkara yang boleh merosakkan akal.
Arab diharamkan kerana dia boleh merosakkan akal manusia. Dalam alQuran, Allah berfirman Wahai orang yang beriman sesungguhnya meminum
arak, berjudi, berkorban untuk berhala, bertenung nasib adalah perbuatan keji
(iii)

termasuk perbuatan syaitan.


Memelihara maruah
Keselamatan keturunan dan maruah dapat dipelihara dengan cara
menjauhkan diri daripada melakukan zina, homoseks, dan lesbian.

Perbuatan ini boleh merosakkan keturunan dan maruah di mana dari alQuran telah menjelaskan Janganlah anda menghampiri zina kerana dia

(iv)

merupakan perbuatan keji dan seburuk-buruknya.


Memelihara harta
Harta adalah perlu dijaga supaya tidak dirampas, dicuri oleh orang lain. Kita
hendaklah berusaha mencari harta yang halal dan janganlah memusnahkan

atau mengkhianat harta diri sendiri dan orang lain.


(v) Menjaga hak kebebasan
Tamadun Islam mementingkan kebebasan. Manusia diminta supaya bebas
beragama secara tanpa paksaan, mesti mengamalkan secara harmoni dan
kesejahteraan.
Sumber-sumber Tamadun Islam

Al-Quran dan hadis


Dari akal
Penemuan baru dan warisan

Latihan :
1. Dengan menggunakan peta minda, huraikan ciri-ciri Tamadun Islam.
2. Huraikan keselamatan nyawa, keturunan dan keselamatan kebebasan.

Latihan

1. Dengan menggunakan peta minda, huraikan ciri-ciri Tamadun Islam.

Semua kemajuan
dikira Tamadun
Islam selagi tidak
bertentangan
dengan ajaran
Islam.

Tidak tertakluk
kepada masamasa yang
tertentu.

Berteraska
n alQur'an
dan hadis.

Ciri- ciri
Tamadu
n Islam

Tidak terikat
pada
bangsa,daerah
tertentu.

Nilai-nilai
Tamadun
Islam
adalah
tetap.

Bersifat
terbuka.

Sesuai
dengan sifat
semula jadi
manusia.

2. Huraikan keselamatan nyawa, keturunan dan keselamatan kebebasan.


Keselamatan nyawa dalam Tamadun Islam telah diletakkan dalam
tempat yang paling utama, kerana dalam Al-Quran telah menjelaskan
dan Janganlah kamu membunuh bangsa sendiri sesungguhnya Tuhan
itu penyayang kepada hamba-hambanya.
Keselamatan keturunan dapat dipelihara dengan cara menjauhkan diri
daripada melakukan zina, homoseks dan lesbian. Perbuatan ini boleh
merosakkan keturunan di mana dari Al-Quran telah menjelaskan
Janganlah menghampiri zina kerana dia merupakan perbuatan keji.
Keselamatan kebebasan juga dipentingkan dalam Tamadun Islam.
Manusia diminta supaya bebas untuk beragama secara tanpa
paksaan. Mereka mesti mengamalkan agamanya secara harmoni dan
kesejahteraan.