Anda di halaman 1dari 1

WAJ3101 TAMDUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

MINGGU 4
Pendahuluan
Islam berkait rapat dengan tamadun di Malaysia.
Makna Islam dari Bahasa Arab selamat atau kedamaian.
Ia merujuk kepada terpelihara diri dalam keadaan selamat. Ia ditafsirkan juga
sebagai tunduk, patuh kepada Allah SWT
Peranannya:
1. Kesejagatan
Tamadun Islam dikesan di mana sahaja dan tidak terikat dengan budaya
sesuatu kaum selagi mana menggunakan ad-din(agama).
2. Keterbukaan
Tamadun Islam menggalakkan penerusan unsur-unsur baik yang terdapat
pada tamadun lain selagi tidak bertentangan dengan syarat.
Tamadun Islam bersifat terbuka dan mudah diterima oleh manusia.
3. Sepanjang masa
Bermula Tamadun Islam dengan turunnya wahyu kepada nabi terakhir,
nabi Muhamaad di Gua Nira.
Satu-satunya tamadun dunia yang tepat tarikh kelahirannya.
Tamadun ini sesuai hingga hari kiamat.
4. Toleransi
Bersifat toleransi dengan budaya dan agama lain.
Contoh, semua Islam berkembang di tanah Arab penduduk mengamalkan
banyak agama dan adat resam.
Islam memelihara hak-hak agama lain.
5. Kesatuan dalam kepelbagaian
Akidah adalah titik tolak yang mendasari Tamadun Islam.
Pencapaian perkembangan merupakan manifestasi keinginan umat Islam.