Anda di halaman 1dari 1

NOOR AINI BINTI ABDULLAH

No 21 Lorong 64 Taman Kampung Padang 2


Jalan Sungai Lembing
25200 Kuantan PAHANG
012 3509582
Tarikh: 25 April 2016
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA
Cawangan Kota Bharu
Menara Hasil,Jalan Sultanah Zainab
15600 Kota Bharu
KELANTAN
Tuan,
RAYUAN BAYARAN CUKAI PENDAPATAN SECARA ANSURAN
Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk
Merujuk kepada surat tuan yang bertarikh 13/04/2016, Saya penama
seperti di atas pemegang Kad Pengenalan 810831 03 5314 dan No.
Cukai Pendapatan SG 21446311070 ingin mengemukakan rayuan
bayaran secara ansuran sebanyak RM100.00 bagi setiap bulan
terhadap Bayaran Cukai Pendapatan Yang Dikenakan Berjumlah
RM2042.25. Ini kerana jumlah tersebut dirasakan amat besar kepada
saya sekiranya dibayar secara sekali gus.
2. Bersama-sama surat rayuan ini disertakan:

Salinan Penyata Cukai Pendapatan Notis Taksiran Tahun 2011


Penyata Pendapatan Tahunan Yang Berakhir Pada 31.12.2011
Borang BE 2011 yang telah lengkap diisi.

3. Oleh itu saya amat berharap rayuan saya ini akan dipertimbangkan
oleh pihak tuan. Segala kerjasama dan keprihatinan pihak tuan amat
diharapkan dan dihargai.
Sekian, terima kasih

Yang benar,
..
(NOOR AINI BINTI ABDULLAH)
810831 03 5314