Nur Julaikha Bt Ishak, Unit Bahan Tanaman, PPP Tun Razak, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur.

Tarikh : 06 oktober 2011 Kepada, Pengurus Kanan, Unit Bahan Tanaman, PPP Tun Razak, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur. MEMOHON CUTI Saya seperti nama dan alamat di atas ingin memohon cuti selama 1 hari pada 06 oktober 2011 atas sebab pergi ke kelas amali dan praktikal memandu. Diharap perkara ini mendapat perhatian dari pihak tuan. Segala kerjasama dari pihak tuan amat saya hargai. Sekian, terima kasih.

Yang benar,

(Nur Julaikha Bt Ishak)

Segala kerjasama dari pihak tuan amat saya hargai. terima kasih. Pengurus Unit Sumber Manusia.Dulhamid bin Udin) .Gantian hari bekerja dibayar secara tunai mengikut kadar gaji sehari.No K/T 2100072 yang akan bersara pada penghujung bulan ini.Saya masih mempunyai baki cuti tahun sebanyak 15 hari. Unit Bahan Tanaman. Sekian.Dulhamid bin Udin. Diharap perkara ini mendapat tindakan dari pihak tuan. Tarikh : 30 November 2010 Kepada.Ab. Atas permintaan dari Unit Bahan Tanaman. 27000 Jerantut. PPP Tun Razak.Dulhamid bin Udin. Pahang Darul Makmur.saya bersetuju dan dengan rela hati untuk bekerja menggantikan cuti tahunan saya sebanyak 15 hari. Yang benar. Adalah saya Ab. (Ab. Melalui Pengurus Unit Bahan Tanaman MEMOHON BAYARAN CUTI TAHUNAN Dengan hormat merujuk perkara di atas.

Yang benar. Pengurus Kanan. (Mohd Norhafizan bin Mat Ladzin) . PPP Tun Razak. 27000 Jerantut. PPP Tun Razak. terima kasih. Unit Bahan Tanaman.Mohd Norhafizan bin Mat Ladzin. Pahang Darul Makmur. Segala kerjasama dari pihak tuan amat saya hargai. MEMOHON CUTI TANPA GAJI Dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas. 27000 Jerantut. Pahang Darul Makmur. Tarikh : 21 April 2011 Kepada. Diharap perkara ini mendapat perhatian dari pihak tuan. ingin memohon cuti tanpa gaji selama 1 hari mulai dari 20 April 2011 atas sebab urusan keluarga. Unit Bahan Tanaman. Sekian. Adalah dimaklumkan saya seperti nama diatas No K/T 02101821.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful