Nur Julaikha Bt Ishak, Unit Bahan Tanaman, PPP Tun Razak, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur.

Tarikh : 06 oktober 2011 Kepada, Pengurus Kanan, Unit Bahan Tanaman, PPP Tun Razak, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur. MEMOHON CUTI Saya seperti nama dan alamat di atas ingin memohon cuti selama 1 hari pada 06 oktober 2011 atas sebab pergi ke kelas amali dan praktikal memandu. Diharap perkara ini mendapat perhatian dari pihak tuan. Segala kerjasama dari pihak tuan amat saya hargai. Sekian, terima kasih.

Yang benar,

(Nur Julaikha Bt Ishak)

Gantian hari bekerja dibayar secara tunai mengikut kadar gaji sehari.Saya masih mempunyai baki cuti tahun sebanyak 15 hari. Yang benar. Pengurus Unit Sumber Manusia.No K/T 2100072 yang akan bersara pada penghujung bulan ini. Pahang Darul Makmur. Unit Bahan Tanaman. Tarikh : 30 November 2010 Kepada. (Ab. Segala kerjasama dari pihak tuan amat saya hargai. Atas permintaan dari Unit Bahan Tanaman.Dulhamid bin Udin) .Ab.Dulhamid bin Udin. Sekian. PPP Tun Razak. Diharap perkara ini mendapat tindakan dari pihak tuan. 27000 Jerantut. Adalah saya Ab.saya bersetuju dan dengan rela hati untuk bekerja menggantikan cuti tahunan saya sebanyak 15 hari. terima kasih. Melalui Pengurus Unit Bahan Tanaman MEMOHON BAYARAN CUTI TAHUNAN Dengan hormat merujuk perkara di atas.Dulhamid bin Udin.

27000 Jerantut. Pahang Darul Makmur. Sekian. Tarikh : 21 April 2011 Kepada. Pahang Darul Makmur. Adalah dimaklumkan saya seperti nama diatas No K/T 02101821. ingin memohon cuti tanpa gaji selama 1 hari mulai dari 20 April 2011 atas sebab urusan keluarga. Unit Bahan Tanaman. terima kasih. Segala kerjasama dari pihak tuan amat saya hargai. (Mohd Norhafizan bin Mat Ladzin) . Unit Bahan Tanaman. Yang benar. MEMOHON CUTI TANPA GAJI Dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas. PPP Tun Razak.Mohd Norhafizan bin Mat Ladzin. PPP Tun Razak. Pengurus Kanan. Diharap perkara ini mendapat perhatian dari pihak tuan. 27000 Jerantut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful