Golongan Kata (Morfologi

)

Kata Nama

Kata Kerja

Kata Adjektif

Kata Tugas

Kata Nama Am

Kata Kerja Transitif

Sifat/ keadaan Warna

Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa

Kata Nama Khas

Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif

Ukuran Bentuk Pancaindera Waktu Cara Perasaan

Kata Ganti Nama

Kata Prafrasa dan Pascafrasa

Kata Pascakata

1

David. Sang Lamri. cicak Tumbuh-tumbuhan: anggerik. seniman. Proton Perdana. -wan. juru-: jutawan. Mac. padi. Jumaat. peN. cikgu Haiwan: arnab. tumbuhtumbuhan dan tempat secara umum . Januari. pasar Kata Ganti Nama Umum / Tak Tentu Contoh: Manusia: Ali. balai. keluaran ke-: ketua. persatuan..merujuk secara khusus pada sesuatu benda atau perkara . Tompok. pengetua. Adidas Masa: Isnin. pembalak. budak.huruf pangkal ditulis dengan huruf besar Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Nama Asal Kata Ganti Nama Tanya Contoh: Benda: acar. buaya.huruf pangkal ditulis dengan huruf kecil . Si Comel Judul/jenama: “Meniti Senja”. haiwan. -wati.merujuk sesuatu benda. Tempat: arena. seniwati. Sony. cuka Manusia: askar. buku.Kata Nama Kata Nama Am Kata Nama Khas .-an: pelajaran. juruwang 2 . manusia. -man. Ban Seng..: peneroka. Muthu Gelaran pada haiwan: Sang Kancil. Buletin Utama.… Kata Nama Terbitan Contoh: -an: makanan. kekasih peN-.

dikau. nya. engkau. baginda. patik. anda. kamu Tunggal: beliau. ia Jamak: mereka 3 . siapa. Contoh: Tunggal: saya. tuan hamba. mana. hamba. tuanku. sini. itu Contoh: apa. ku Jamak: kami. aku. situ Contoh: Ini. dia. beta. Contoh: siapa-siapa apa-apa mana-mana Kata Ganti Nama Diri Pertama Kata Ganti Nama Diri Kedua Kata Ganti Nama Diri Ketiga merujuk diri sendiri apabila bercakap dengan orang merujuk diri orang kedua yang diajak bercakap menggantikan nama orang yang dicakap tentangnya dan biasanya orang yang dicakapkan itu tidak ada bersama di tempat tersebut. kita Tunggal: awak.Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Ganti Nama Tanya Kata Ganti Nama Umum / Tak tentu Contoh: sana. daku. kamu Jamak: kalian. kau.

duduk dan sebagainya. men .... Pada asalnya kata kerja yang pasif terdiri kata transitif yang hadir dalam ayat aktif transitif... lahir. mencintai...Kata Kerja Kata Kerja Transitif perbuatan yang dilakukan kepada benda lain(objek) mesti ada penyambutnya ( objek ) iaitu kata nama.. memper.i..Buku itu saya beli. dan ber.. ter.. kehujanan . terbawa . perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri. masuk. jatuh. yang memerlukan pelengkap..kan.kan/i) + objek meN-. -an Contoh: kemalangan.. diri ketiga Contoh: diberi.... + kata dasar (+/... Contoh: berdiri. dirujuki. memper.. ada yang berimbuhan ber.. dikumpul.. Ingat! Kata kerja tak transitif merupakan kata kerja yang boleh berdiri sendiri kecuali kata kerja tak transitif berapitan beR-…-kan. men . mempersembahkan .. Contoh: berdasrkan pada undang-undang Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif . kena Contoh: kena tangkap kena denda 4 . Contoh: berasah = sudah diasah . kumpul. meN-. terkejut. – Bola itu disepak olehnya. dapat berdiri sendiri dalam ayat. Kata kerja yang pasif ialah kata kerja yang hadirnya dalam ayat pasif. berkhayalan. memperbaiki.. memperindah.. . datang. fikir. mendapatkan... men.. Contoh: meragut. berawalan beR-. yakni tidak memerlukan objek tidak memerlukan imbuhan seperti perkataan tidur. dan memper..kan.. an... berawalan teR-… Contoh: terambil.i. ber..... berpandukan. berapitan ke. rujuk. menangis... keluar. . ..kan.. dicari. cari.. difikirkan. + ambil + buku = mengambil buku Kata kerja transitif biasanya menggunakan imbuhan men. diri pertama dan diri kedua Contoh: Beri. Contoh: .

lambat. muram. berani. lembab.  kata adjektif dapat berdiri sendiri sebagai sebagai predikat dalam ayat. nipis. jelas. leper. kuning langsat Warna sentuh Ukuran kasar. lampau. cerdik. benci. bujur. payau buruk. hapak. cantik. halus. lemak. pedas. silam. bingit busuk. lambat. sebesar. sunyi. kadang-kadang. hancing kasar. kesat. lewat. kerap. kesat. terpanjang. lincah. jingga. Perasaan takut. suntuk. lalu.Kata Adjektif  kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama atau benda. empat segi. secantik. lonjong. hodoh. kejap. lembab. ternipis Bentuk bulat. terkuat Sifat/ keadaan merah. indah. gembira. marah. lemah. senyap. Waktu lama. putih. deras. wangi. tebal. jelita. panjang. licin pendek. deras baik. kukuh. rindu. halus. masam. laju. ungu. besar. licin 5 . cantik bising. rasa Pancaindera pandang dengar bau sentuh manis. jarang. dalam. Cara selalu. Contoh: aman. senang. kemas. seram. segera. bersih. hangit.

atau. jikalau Kata Penghubung Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Kata Seru Kata Tanya Kata Praklausa Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat Kata Bantu Kata Sendi nama Kata Penguat Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Arah Kata Penegas Kata Bilangan Kata Nafi Kata Adverba Kata Pemeri memberi penegasan bagi kata yang digandingi. bahawa. kerana. agar.  Hadir dalam ayat. sebaliknya. meskipun. malahan. hingga. Kata Penekan Kata Pascakata Kata Pembenda menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. Contoh: -nya 6 . atau frasa untuk mendukung tugas yang tertentu. tetapi. klausa.Kata Tugas  Tidak dapat berdiri dengan sendiri kerana tidak mempunyai makna tersendiri. sementara. dan. yang. serta.

malahan. serta. tetapi. lalu. atau ayat yang setaraf kedudukannya dan membentuk ayat majmuk gabungan. sambil   digunakan kerana ayatayat tersebut tidak dapat dicantumkan dengan menggunakan sebarang kata hubung gabungan Relatif Contoh: yang Komplemen Contoh: bahawa. frasa. sementara.  dan. Keterangan Contoh: jika. kecuali. 7 . tatkala. atau. setelah.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan digunakan untuk menghubungkan kata. agar. supaya. maka. kemudian. kerana.

tempat dan bilangan.haiwan.  Contoh: syahadan. rayuan. Contoh: jangan. sebermula. usah. hei. takut. alkisah.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Seru  kata yang berfungsi untuk melahirkan pelbagai perasaan yang lahir daripada pertuturan seseorang. wahai. eh. betul 8 . (b) digunakan bukan untuk menggantikan kata nama. kata yang menimbulkan tindak balas terhadap perintah. jemput.. aduhai. nah. harap Kata Perintah  Kata Pangkal Ayat hadir di hadapan ayat menjadi pengenal sesuatu klausa atau ayat menjadi penanda kesinambungan ayat. berapa. adapun. hatta. kata sahibul hikayat     digunakan untuk menanyakan sesuatu. . hah.  Contoh: ah.. benar. bagaimana Kata Tanya Kata Pembenar   mengesahkan sesuatu pernyataan Contoh: ya. benda.  Terdapat dua jenis kata tanya.digunakan untuk menggantikan kata nama yang meliputi rnanusia. kalakian. sekali peristiwa. Contoh: mengapa. maka. iaitu: (a) kata ganti nama tanya .  digunakan dalam ayat seruan bagi melahirkan perasaan seperti marah. minta. dan sebagainya.  hadir dalam ayat tanya sebagai sebahagian daripada predikat dan tidak boleh hadir ddlam bentuk subjek. harapan. mana dan siapa. Contoh: apa. cis. arkian. tolong. permintaan dan larangan. wah.

demikian.. setiap. seluruh. akan atau sedang berlaku. betul. sentiasa. sesetengah. iaitu: bukan dan tidak Kata Pemeri • unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. sungguh. esok. kuat. selatan. dapat • Contoh: ialah dan adalah. • Contoh: satu. sedang. langsung. harus. Kata Adverba • digunakan untuk Kata Bantu • bertugas untuk membantu frasa kerja. segera. • Contoh: agak. lah. terlalu. Contoh: hendak. • Hadir di hadapan frasa nama.. oleh. benar. Kata bantu aspek – menerangkan perbuatan belum. sering kali. dari. Contoh: selalu. bawah. hanya Kata Nafi • untuk menafikan atau • menidakkan sesuatu Tedapat dua bentuk kata nafi. pun. nian. tengah.. banyak. setengah. • Contoh:kah. kepada. paling. • a. pada. mahu. seperti. para. amat Kata Penegas • disebut juga partikel berperanan memberi penekanan bagi menguatkan atau menegaskan sesuatu kenyataan. 9 . mesti. Contoh: telah. Kata bantu ragam – menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. belum. beberapa.tah. sisi. • Contoh: utara. • b. berkilat. sekali. laju. menerangkan kata kerja. frasa adjektif. tentang. . betul-betul Kata Sendi Nama • bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata–kata atau frasa–frasa lain dalam sesuatu ayat. boleh. sudut Kata Penguat • digunakan untuk menguatkan maksud bagi sesuatu kata adjektif.. Kata Bilangan • digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu. lagi. berseri. juga. Contoh: di. sahaja.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Arah • menunjukkan arah atau hala. semua. dan frasa sendi nama sebagai kata kerja untuk menerbitkan makna tambahan dari segi masa atau ragam. pernah.

Kelemumur memper-. hati batu.. ular sawa.. sinambung juru-.. lipat ganda. menghadiahi ..-kan/i menyampaikan. jururawat di-. PENGIMBUHAN Kata Kerja Majmuk Tolak ansur.-an penyampaian di-... perburu beR-. rabun ayam.. -isme -logi ah.. tri-...-kan/i memperjuangkan memperingati .. Awalan Apitan Sisipan akhiran meN-. -ita.PEMAJMUKAN Kata Majmuk • dua kata dasar atau lebih • membawa makna tertentu • tetapi bertindak sebagai satu unit tanpa boleh • menerima sebarang penyisipan di antara kata-kata dasar Kata Nama Majmuk jalan raya..-el-. -in.-an permainan . eka-. biru laut... sebangsa .. kaki bangku. gemilang gemuruh peN-... -at.... tata-. tinggi diri. jauh hati. deria rasa. panca.... alat solek. -wi. -at. dijalani dwi-... berasa teR-. angkat kaki..an/kan berterusan.. maha-. -wi ke-.-in-. besar hati. Kata Adjektif Majmuk merah jambu.. bilik tidur. tunjuk ajar. . pengecat. diambil peR-.is. ringan tulang... ceracak gerigi -grafi.. -in. -iah. ambil alih. -man. segi tiga.-em-.. pra-. -iah.. muda remaja... ke-.. pilih kasih.. memperindah meN-..-er-..-an kebenaran 10 . sakit jiwa..-kan/i dihasilkan. berat hati. -wati -ah.. beratapkan se-.... jam tangan.. terambil memper. kenal pasti.. ubah suai.. -wan. mewarna peN-... peR-.. angkat bakul. ketua beR-. ..

KATA GANDA SELURUH ada-ada buku-buku cuba-cuba duku-duku ekor-ekor SEPARA bebola dedaun gegendang sesumpah tetupai BERIMA batu-batan kuih-muih kusut-masai rumput-rampai gunung-ganang BERIMBUHAN bantu-membantu menarik-narik berkejar-kejaran bau-bauan melambai-lambaikan SINTAKSIS AYAT subjek + Predikat FRASA NAMA Beliau Puan Aina Saya + FRASA NAMA guru peguam anaknya FRASA NAMA Orang itu Budak itu Kawan saya POLA AYAT + FRASA KERJA tidur berehat menangis FRASA NAMA Dia Wanita itu Mak Cik Siti + FRASA ADJEKTIF cantik rajin kurus FRASA NAMA Ayah Murid itu Nenek + FRASA SENDI ke bandar di sana dari kampung 11 .

Ayat Permintaan Tolong ambilkan buku itu. .Mereka kawan baik saya. Ayat Larangan - Usah menangis lagi. Ayat Seruan - Nah. Ayat Perintah Ayat Silaan Jemputlah naik. Sila duduk. Ayat Penyata Ayat tanya tanpa kata tanya Kasim pergi ke Petaling? Azman membeli bola itu? Ayat Tanya Ayat tanya dengan kata tanya - Kamu hendak ke mana? Nama adik kamu siapa? Ayat Suruhan Pergi dari sini. Datang ke sini esok.Nama saya Ahmad.  Contoh: . Minta para hadirin bersabar. Jangan bising di sini. cantiknya kamu pada hari ini! Comelnya anak kucing ini! 12 . ambil bahagian kamu! Amboi.JENIS-JENIS AYAT  dibentuk untuk membuat penyataan tentang sesuatu perkara dan diakhiri dengan tanda noktah (•).

RAGAM AYAT Ayat Aktif Tak Transitif . .Kain itu sudah berjahit. Ayat Pasif ke-. Ayat Pasif Diri Pertama . Ayat Pasif teR-.Kerja itu disiapkan oleh mereka.Novel itu mesti kamu baca. ..Ayah sedang tidur.Buku itu saya baca .Baju itu belum berlipat.Sampah ini mesti awak kutip. . . .. . . .. .Lori itu tidak bergerak kerana kehabisan minyak.Novel itu dikarang oleh beliau.Mereka kehujanan.. .Soalan itu belum berjawab. Ayat Pasif Diri Kedua . . Ayat Pasif Bantuan . 13 . .Rumah kami kemasukan pencuri. . .Saya membaca buku itu. .Kotak itu tidak terangkat oleh kami.Adik menangis.Pelanduk itu kena perangkap. ...Saya berehat.Orang itu kena saman.Munir berjoging. . AYAT AKTIF Ayat Aktif Transitif . AYAT PASIF Ayat Pasif beR-. .Kerja itu patut kalian siapkan.Pencuri itu kena tangkap.Sampah ini telah dikutip olehnya.Awak patut menyiapkan kerja itu .Sampah ini akan kami kutip.Tembok itu terlanggar oleh lori.Soalan itu tidak terjawab oleh pemuda itu . .Dia menganyam ketupat.-an .Kerja itu patut kita siapkan. Ayat Pasif Diri Ketiga .

Contoh: Kerbau yang berkeliaran di tepi jalan dan di tepi sawah itu kepunyaan Pak Cik Munir dan penduduk kampung yang tinggal di situ sejak mereka kecil lagi. .  Ayat Pancangan Keterangan .Kata komplemen.terbentuk daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan pada bahagian predikat untuk menghuraikan kata kerja pada ayat induk. iaitu bahawa dan agar/supaya digunakan dalam pembentukan ayat pancangan komplemen. pertentangan. Ayat Majmuk Campuran . harapan.terdiri daripada beberapa jenis ayat.ayat yang terbentuk hasil daripada dua ayat tunggal atau lebih dengan menggunakan kata hubung gabungan .Ayah membeli sebuah lori yang berwarna putih..AYAT MAJMUK .Beliau berharap agar/supaya peristiwa itu tidak berulang lagi. syarat. Ayat Majmuk Gabungan  Ayat Pancangan Relatif . dan cara.Ibu tidak ke pejabat kerana keretanya rosak.Pekerja itu mengecat pintu lalu mengecat dinding. Ayat Majmuk Pancangan  Ayat Pancangan Komplemen . .Dani dan Zaini pergi ke kota. Contoh: . . Contoh: . .Contoh: . KAMARUDIN BIN JEON 10-02-2011 14 .meliputi keterangan musabab.terbentuk dengan cara mencampurkan ayat tunggal dengan ayat majmuk dan biasanya ayat yang terhasil adalah panjang.ayat yang terbentuk dengan menggunakan perkataan relatif yang. waktu.

15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful