Golongan Kata (Morfologi

)

Kata Nama

Kata Kerja

Kata Adjektif

Kata Tugas

Kata Nama Am

Kata Kerja Transitif

Sifat/ keadaan Warna

Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa

Kata Nama Khas

Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif

Ukuran Bentuk Pancaindera Waktu Cara Perasaan

Kata Ganti Nama

Kata Prafrasa dan Pascafrasa

Kata Pascakata

1

Proton Perdana. buku. juruwang 2 .huruf pangkal ditulis dengan huruf kecil . Jumaat. budak. manusia. seniman. keluaran ke-: ketua. Muthu Gelaran pada haiwan: Sang Kancil..… Kata Nama Terbitan Contoh: -an: makanan. tumbuhtumbuhan dan tempat secara umum . Adidas Masa: Isnin. persatuan. buaya.huruf pangkal ditulis dengan huruf besar Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Nama Asal Kata Ganti Nama Tanya Contoh: Benda: acar. -man. Tempat: arena. cikgu Haiwan: arnab. peN.-an: pelajaran. balai. David. juru-: jutawan. pengetua. Si Comel Judul/jenama: “Meniti Senja”.: peneroka.merujuk sesuatu benda. -wan.Kata Nama Kata Nama Am Kata Nama Khas . Mac. -wati. Buletin Utama. pembalak. Januari. cicak Tumbuh-tumbuhan: anggerik. seniwati. kekasih peN-. padi. Tompok. Sang Lamri.merujuk secara khusus pada sesuatu benda atau perkara . Ban Seng.. pasar Kata Ganti Nama Umum / Tak Tentu Contoh: Manusia: Ali. Sony. cuka Manusia: askar. haiwan.

daku. engkau. kamu Tunggal: beliau. itu Contoh: apa. ku Jamak: kami. Contoh: siapa-siapa apa-apa mana-mana Kata Ganti Nama Diri Pertama Kata Ganti Nama Diri Kedua Kata Ganti Nama Diri Ketiga merujuk diri sendiri apabila bercakap dengan orang merujuk diri orang kedua yang diajak bercakap menggantikan nama orang yang dicakap tentangnya dan biasanya orang yang dicakapkan itu tidak ada bersama di tempat tersebut. tuanku.Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Ganti Nama Tanya Kata Ganti Nama Umum / Tak tentu Contoh: sana. dikau. patik. beta. nya. dia. kau. Contoh: Tunggal: saya. tuan hamba. hamba. sini. siapa. aku. situ Contoh: Ini. ia Jamak: mereka 3 . baginda. anda. kamu Jamak: kalian. kita Tunggal: awak. mana.

berawalan teR-… Contoh: terambil.. Ingat! Kata kerja tak transitif merupakan kata kerja yang boleh berdiri sendiri kecuali kata kerja tak transitif berapitan beR-…-kan. kehujanan . cari... memperindah. mendapatkan..i..kan. Contoh: berdasrkan pada undang-undang Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif .. berawalan beR-.. Pada asalnya kata kerja yang pasif terdiri kata transitif yang hadir dalam ayat aktif transitif. terbawa . . men.. berpandukan. berkhayalan. menangis. memper. memperbaiki.. -an Contoh: kemalangan.i.. Contoh: . Contoh: meragut. yang memerlukan pelengkap.... perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri. masuk.kan/i) + objek meN-.. + kata dasar (+/.. yakni tidak memerlukan objek tidak memerlukan imbuhan seperti perkataan tidur. difikirkan. lahir. diri pertama dan diri kedua Contoh: Beri. + ambil + buku = mengambil buku Kata kerja transitif biasanya menggunakan imbuhan men. . terkejut. dan ber. meN-..... kumpul. men . berapitan ke. Contoh: berasah = sudah diasah ... mempersembahkan . ter. kena Contoh: kena tangkap kena denda 4 . dapat berdiri sendiri dalam ayat.. diri ketiga Contoh: diberi. . Contoh: berdiri... dan memper. dikumpul.. dirujuki... memper.. rujuk.. dicari. keluar..kan. – Bola itu disepak olehnya..Kata Kerja Kata Kerja Transitif perbuatan yang dilakukan kepada benda lain(objek) mesti ada penyambutnya ( objek ) iaitu kata nama. mencintai. ada yang berimbuhan ber..Buku itu saya beli. ber. fikir. jatuh. Kata kerja yang pasif ialah kata kerja yang hadirnya dalam ayat pasif.. duduk dan sebagainya. men ........ datang. an.kan.

lambat. silam. leper. cantik bising. senyap.Kata Adjektif  kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama atau benda. segera. lambat. Cara selalu. rasa Pancaindera pandang dengar bau sentuh manis. jelita. hancing kasar. tebal. pedas. laju. lalu. hodoh. kesat. bersih. terpanjang. senang. suntuk. Contoh: aman. gembira. secantik. Perasaan takut. kejap. hangit. kemas. deras baik. bujur. wangi. berani. kesat. hapak. jelas. licin 5 .  kata adjektif dapat berdiri sendiri sebagai sebagai predikat dalam ayat. kadang-kadang. bingit busuk. lembab. Waktu lama. kukuh. benci. jarang. cerdik. besar. lewat. nipis. deras. seram. muram. lemah. kuning langsat Warna sentuh Ukuran kasar. lincah. empat segi. marah. lampau. ternipis Bentuk bulat. sebesar. rindu. sunyi. dalam. ungu. masam. licin pendek. lemak. indah. cantik. jingga. putih. halus. panjang. terkuat Sifat/ keadaan merah. halus. lonjong. kerap. lembab. payau buruk.

 Hadir dalam ayat. bahawa. sebaliknya. meskipun. tetapi. Contoh: -nya 6 . hingga. agar. atau frasa untuk mendukung tugas yang tertentu. kerana. serta. Kata Penekan Kata Pascakata Kata Pembenda menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. sementara. malahan. dan. jikalau Kata Penghubung Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Kata Seru Kata Tanya Kata Praklausa Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat Kata Bantu Kata Sendi nama Kata Penguat Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Arah Kata Penegas Kata Bilangan Kata Nafi Kata Adverba Kata Pemeri memberi penegasan bagi kata yang digandingi.Kata Tugas  Tidak dapat berdiri dengan sendiri kerana tidak mempunyai makna tersendiri. yang. atau. klausa.

sambil   digunakan kerana ayatayat tersebut tidak dapat dicantumkan dengan menggunakan sebarang kata hubung gabungan Relatif Contoh: yang Komplemen Contoh: bahawa. kemudian. serta. Keterangan Contoh: jika.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan digunakan untuk menghubungkan kata. atau. 7 . kerana. maka. atau ayat yang setaraf kedudukannya dan membentuk ayat majmuk gabungan. kecuali. tatkala. sementara. agar.  dan. setelah. tetapi. malahan. supaya. lalu. frasa.

minta.  Terdapat dua jenis kata tanya. permintaan dan larangan. (b) digunakan bukan untuk menggantikan kata nama. maka.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Seru  kata yang berfungsi untuk melahirkan pelbagai perasaan yang lahir daripada pertuturan seseorang. benda. sebermula. harap Kata Perintah  Kata Pangkal Ayat hadir di hadapan ayat menjadi pengenal sesuatu klausa atau ayat menjadi penanda kesinambungan ayat. takut. arkian. benar. jemput.digunakan untuk menggantikan kata nama yang meliputi rnanusia. aduhai.  digunakan dalam ayat seruan bagi melahirkan perasaan seperti marah. . hah. usah. hei. tolong. mana dan siapa. cis. kata sahibul hikayat     digunakan untuk menanyakan sesuatu.  hadir dalam ayat tanya sebagai sebahagian daripada predikat dan tidak boleh hadir ddlam bentuk subjek. kalakian. wah. Contoh: jangan.haiwan.. alkisah. bagaimana Kata Tanya Kata Pembenar   mengesahkan sesuatu pernyataan Contoh: ya. sekali peristiwa. eh. kata yang menimbulkan tindak balas terhadap perintah. wahai. harapan. rayuan. Contoh: apa. Contoh: mengapa. iaitu: (a) kata ganti nama tanya . tempat dan bilangan. dan sebagainya. nah. betul 8 . berapa. hatta. adapun.  Contoh: syahadan.  Contoh: ah..

lagi. mahu. banyak. tengah. Kata bantu ragam – menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. . betul. selatan. Kata Bilangan • digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu. beberapa. Contoh: selalu. dari. • Contoh: utara. iaitu: bukan dan tidak Kata Pemeri • unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. • Hadir di hadapan frasa nama. sedang. benar. • Contoh: satu. seluruh. laju. tentang. setiap. berseri.. sering kali. frasa adjektif. sungguh.. demikian. juga. boleh. lah. sesetengah. pada. Contoh: hendak. 9 . Contoh: telah. • Contoh: agak. belum. betul-betul Kata Sendi Nama • bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata–kata atau frasa–frasa lain dalam sesuatu ayat.. harus. paling. segera. terlalu. hanya Kata Nafi • untuk menafikan atau • menidakkan sesuatu Tedapat dua bentuk kata nafi. kepada. nian. sentiasa. menerangkan kata kerja.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Arah • menunjukkan arah atau hala. esok. sahaja. seperti. dapat • Contoh: ialah dan adalah. Kata Adverba • digunakan untuk Kata Bantu • bertugas untuk membantu frasa kerja. mesti. sisi. sudut Kata Penguat • digunakan untuk menguatkan maksud bagi sesuatu kata adjektif. para. berkilat. semua. Kata bantu aspek – menerangkan perbuatan belum. bawah.. • a. dan frasa sendi nama sebagai kata kerja untuk menerbitkan makna tambahan dari segi masa atau ragam. setengah. pun. langsung. • Contoh:kah. oleh. sekali. • b. amat Kata Penegas • disebut juga partikel berperanan memberi penekanan bagi menguatkan atau menegaskan sesuatu kenyataan. pernah.tah. Contoh: di. kuat. akan atau sedang berlaku.

. angkat kaki. Kata Adjektif Majmuk merah jambu. -at... -ita. -iah.is. -at.-kan/i memperjuangkan memperingati . perburu beR-. rabun ayam..-kan/i dihasilkan. maha-. -wan..-an permainan . segi tiga.. lipat ganda. pilih kasih.... gemilang gemuruh peN-. pengecat. jururawat di-... alat solek..-er-. memperindah meN-. ringan tulang. ular sawa..an/kan berterusan. peR-. -wi.. kenal pasti.. berasa teR-. -wi ke-. -wati -ah. -man.. biru laut.. angkat bakul. sebangsa . -iah. terambil memper. Kelemumur memper-. PENGIMBUHAN Kata Kerja Majmuk Tolak ansur.. bilik tidur.. ketua beR-.-an penyampaian di-.-in-. tinggi diri. sakit jiwa... tri-. mewarna peN-. sinambung juru-. ke-.. eka-... deria rasa.. muda remaja. pra-.. hati batu. . Awalan Apitan Sisipan akhiran meN-.... -in..-an kebenaran 10 . -in. tata-.... berat hati... -isme -logi ah..... diambil peR-.-kan/i menyampaikan.-el-. jauh hati.. ceracak gerigi -grafi.. jam tangan. ubah suai... dijalani dwi-.. beratapkan se-. kaki bangku. besar hati.. panca. tunjuk ajar..PEMAJMUKAN Kata Majmuk • dua kata dasar atau lebih • membawa makna tertentu • tetapi bertindak sebagai satu unit tanpa boleh • menerima sebarang penyisipan di antara kata-kata dasar Kata Nama Majmuk jalan raya..-em-.. .. menghadiahi .. ambil alih..

KATA GANDA SELURUH ada-ada buku-buku cuba-cuba duku-duku ekor-ekor SEPARA bebola dedaun gegendang sesumpah tetupai BERIMA batu-batan kuih-muih kusut-masai rumput-rampai gunung-ganang BERIMBUHAN bantu-membantu menarik-narik berkejar-kejaran bau-bauan melambai-lambaikan SINTAKSIS AYAT subjek + Predikat FRASA NAMA Beliau Puan Aina Saya + FRASA NAMA guru peguam anaknya FRASA NAMA Orang itu Budak itu Kawan saya POLA AYAT + FRASA KERJA tidur berehat menangis FRASA NAMA Dia Wanita itu Mak Cik Siti + FRASA ADJEKTIF cantik rajin kurus FRASA NAMA Ayah Murid itu Nenek + FRASA SENDI ke bandar di sana dari kampung 11 .

Jangan bising di sini.  Contoh: . Ayat Perintah Ayat Silaan Jemputlah naik. ambil bahagian kamu! Amboi. . Minta para hadirin bersabar. Ayat Larangan - Usah menangis lagi. Ayat Seruan - Nah. Ayat Permintaan Tolong ambilkan buku itu. Ayat Penyata Ayat tanya tanpa kata tanya Kasim pergi ke Petaling? Azman membeli bola itu? Ayat Tanya Ayat tanya dengan kata tanya - Kamu hendak ke mana? Nama adik kamu siapa? Ayat Suruhan Pergi dari sini. cantiknya kamu pada hari ini! Comelnya anak kucing ini! 12 .Mereka kawan baik saya. Sila duduk.JENIS-JENIS AYAT  dibentuk untuk membuat penyataan tentang sesuatu perkara dan diakhiri dengan tanda noktah (•). Datang ke sini esok.Nama saya Ahmad.

. . .Saya membaca buku itu. .Munir berjoging.Novel itu dikarang oleh beliau.Sampah ini akan kami kutip. AYAT PASIF Ayat Pasif beR-.Pelanduk itu kena perangkap.Kerja itu patut kalian siapkan. . . Ayat Pasif ke-.Mereka kehujanan.Kotak itu tidak terangkat oleh kami.Kerja itu patut kita siapkan.Orang itu kena saman. . Ayat Pasif Bantuan . ..Sampah ini telah dikutip olehnya.Kain itu sudah berjahit.Lori itu tidak bergerak kerana kehabisan minyak. Ayat Pasif Diri Ketiga . . .RAGAM AYAT Ayat Aktif Tak Transitif . 13 . .Awak patut menyiapkan kerja itu . .Adik menangis. .Ayah sedang tidur. .Pencuri itu kena tangkap.Novel itu mesti kamu baca. .Sampah ini mesti awak kutip.. . AYAT AKTIF Ayat Aktif Transitif ..Dia menganyam ketupat. . Ayat Pasif Diri Kedua . . Ayat Pasif Diri Pertama .-an .Soalan itu tidak terjawab oleh pemuda itu .Saya berehat.Buku itu saya baca .Kerja itu disiapkan oleh mereka.Rumah kami kemasukan pencuri.. . .Tembok itu terlanggar oleh lori..Baju itu belum berlipat. Ayat Pasif teR-.Soalan itu belum berjawab.

Ibu tidak ke pejabat kerana keretanya rosak. waktu. KAMARUDIN BIN JEON 10-02-2011 14 . harapan.AYAT MAJMUK . .Contoh: . syarat. iaitu bahawa dan agar/supaya digunakan dalam pembentukan ayat pancangan komplemen. Contoh: Kerbau yang berkeliaran di tepi jalan dan di tepi sawah itu kepunyaan Pak Cik Munir dan penduduk kampung yang tinggal di situ sejak mereka kecil lagi. .Dani dan Zaini pergi ke kota. .Pekerja itu mengecat pintu lalu mengecat dinding. Contoh: .Ayah membeli sebuah lori yang berwarna putih.terbentuk daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan pada bahagian predikat untuk menghuraikan kata kerja pada ayat induk.ayat yang terbentuk hasil daripada dua ayat tunggal atau lebih dengan menggunakan kata hubung gabungan . Ayat Majmuk Pancangan  Ayat Pancangan Komplemen . Ayat Majmuk Gabungan  Ayat Pancangan Relatif . Contoh: .  Ayat Pancangan Keterangan .meliputi keterangan musabab.. . pertentangan.terbentuk dengan cara mencampurkan ayat tunggal dengan ayat majmuk dan biasanya ayat yang terhasil adalah panjang. dan cara.Beliau berharap agar/supaya peristiwa itu tidak berulang lagi.Kata komplemen.ayat yang terbentuk dengan menggunakan perkataan relatif yang. Ayat Majmuk Campuran .terdiri daripada beberapa jenis ayat.

15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful