Golongan Kata (Morfologi

)

Kata Nama

Kata Kerja

Kata Adjektif

Kata Tugas

Kata Nama Am

Kata Kerja Transitif

Sifat/ keadaan Warna

Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa

Kata Nama Khas

Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif

Ukuran Bentuk Pancaindera Waktu Cara Perasaan

Kata Ganti Nama

Kata Prafrasa dan Pascafrasa

Kata Pascakata

1

padi. buku.huruf pangkal ditulis dengan huruf kecil . cikgu Haiwan: arnab.huruf pangkal ditulis dengan huruf besar Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Nama Asal Kata Ganti Nama Tanya Contoh: Benda: acar. tumbuhtumbuhan dan tempat secara umum . Sony. cicak Tumbuh-tumbuhan: anggerik. -wan. Buletin Utama. pengetua. Sang Lamri. Tempat: arena.. budak. -man. Jumaat. juruwang 2 . juru-: jutawan. Muthu Gelaran pada haiwan: Sang Kancil. -wati. persatuan.merujuk secara khusus pada sesuatu benda atau perkara . Proton Perdana. manusia. Ban Seng. Tompok.-an: pelajaran. buaya. kekasih peN-.. seniman. pembalak. Mac. cuka Manusia: askar. Adidas Masa: Isnin. keluaran ke-: ketua.Kata Nama Kata Nama Am Kata Nama Khas . peN.: peneroka.… Kata Nama Terbitan Contoh: -an: makanan. pasar Kata Ganti Nama Umum / Tak Tentu Contoh: Manusia: Ali. Januari. David. haiwan. seniwati.merujuk sesuatu benda. balai. Si Comel Judul/jenama: “Meniti Senja”.

baginda. engkau. dikau. daku. siapa. ku Jamak: kami. tuan hamba. mana. ia Jamak: mereka 3 . aku. hamba. dia.Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Ganti Nama Tanya Kata Ganti Nama Umum / Tak tentu Contoh: sana. situ Contoh: Ini. nya. kau. anda. patik. kamu Tunggal: beliau. sini. Contoh: Tunggal: saya. kamu Jamak: kalian. tuanku. Contoh: siapa-siapa apa-apa mana-mana Kata Ganti Nama Diri Pertama Kata Ganti Nama Diri Kedua Kata Ganti Nama Diri Ketiga merujuk diri sendiri apabila bercakap dengan orang merujuk diri orang kedua yang diajak bercakap menggantikan nama orang yang dicakap tentangnya dan biasanya orang yang dicakapkan itu tidak ada bersama di tempat tersebut. kita Tunggal: awak. beta. itu Contoh: apa.

. difikirkan. fikir. Contoh: meragut.i.. Contoh: . ber.. dikumpul. duduk dan sebagainya.. Contoh: berasah = sudah diasah . Kata kerja yang pasif ialah kata kerja yang hadirnya dalam ayat pasif.. lahir.kan/i) + objek meN-.. ..... memper. dirujuki.kan. kehujanan .. terbawa . rujuk.. cari. men . kena Contoh: kena tangkap kena denda 4 . keluar.. diri ketiga Contoh: diberi.. kumpul. diri pertama dan diri kedua Contoh: Beri.. memperbaiki.. dapat berdiri sendiri dalam ayat. ter.. Contoh: berdasrkan pada undang-undang Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif . memper.. dicari.. Contoh: berdiri. berapitan ke. jatuh. yang memerlukan pelengkap. mendapatkan..kan. dan ber. an.. datang. berkhayalan.. . + kata dasar (+/.. + ambil + buku = mengambil buku Kata kerja transitif biasanya menggunakan imbuhan men..kan... ada yang berimbuhan ber.i. . Pada asalnya kata kerja yang pasif terdiri kata transitif yang hadir dalam ayat aktif transitif. terkejut.. mencintai.. berawalan teR-… Contoh: terambil. men .. berawalan beR-. masuk.. yakni tidak memerlukan objek tidak memerlukan imbuhan seperti perkataan tidur. men. meN-.Kata Kerja Kata Kerja Transitif perbuatan yang dilakukan kepada benda lain(objek) mesti ada penyambutnya ( objek ) iaitu kata nama. memperindah.. Ingat! Kata kerja tak transitif merupakan kata kerja yang boleh berdiri sendiri kecuali kata kerja tak transitif berapitan beR-…-kan.Buku itu saya beli..... -an Contoh: kemalangan.. – Bola itu disepak olehnya.. mempersembahkan . perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri.. dan memper... berpandukan. menangis.

lewat. empat segi. ternipis Bentuk bulat. suntuk. lambat. hodoh. bersih. bujur. cantik bising.Kata Adjektif  kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama atau benda. hancing kasar. Perasaan takut. kukuh. senang. payau buruk. cerdik. berani. silam. sebesar. gembira. senyap. kadang-kadang. sunyi. terkuat Sifat/ keadaan merah. putih. masam. nipis. bingit busuk. lemak. lemah. segera. leper. secantik. licin pendek. Waktu lama. indah. lampau. muram. panjang.  kata adjektif dapat berdiri sendiri sebagai sebagai predikat dalam ayat. Cara selalu. kejap. besar. lembab. cantik. rindu. lalu. ungu. halus. benci. laju. marah. kemas. seram. jarang. pedas. jelita. lembab. tebal. Contoh: aman. kuning langsat Warna sentuh Ukuran kasar. dalam. jingga. deras. terpanjang. kerap. kesat. hapak. lincah. licin 5 . kesat. rasa Pancaindera pandang dengar bau sentuh manis. hangit. deras baik. halus. lonjong. wangi. lambat. jelas.

Contoh: -nya 6 . malahan. hingga. sementara. atau. bahawa. atau frasa untuk mendukung tugas yang tertentu. yang. meskipun. serta. dan. Kata Penekan Kata Pascakata Kata Pembenda menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama.  Hadir dalam ayat. kerana. jikalau Kata Penghubung Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Kata Seru Kata Tanya Kata Praklausa Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat Kata Bantu Kata Sendi nama Kata Penguat Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Arah Kata Penegas Kata Bilangan Kata Nafi Kata Adverba Kata Pemeri memberi penegasan bagi kata yang digandingi. sebaliknya. agar.Kata Tugas  Tidak dapat berdiri dengan sendiri kerana tidak mempunyai makna tersendiri. tetapi. klausa.

setelah. serta. atau ayat yang setaraf kedudukannya dan membentuk ayat majmuk gabungan. maka. malahan. sambil   digunakan kerana ayatayat tersebut tidak dapat dicantumkan dengan menggunakan sebarang kata hubung gabungan Relatif Contoh: yang Komplemen Contoh: bahawa. 7 .  dan. kerana. lalu. kemudian. atau. supaya. tatkala. Keterangan Contoh: jika.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan digunakan untuk menghubungkan kata. frasa. tetapi. sementara. agar. kecuali.

alkisah.haiwan. sekali peristiwa. tempat dan bilangan. permintaan dan larangan. .  hadir dalam ayat tanya sebagai sebahagian daripada predikat dan tidak boleh hadir ddlam bentuk subjek.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Seru  kata yang berfungsi untuk melahirkan pelbagai perasaan yang lahir daripada pertuturan seseorang. sebermula. Contoh: apa. mana dan siapa. wahai. maka. adapun.. benar. eh.  digunakan dalam ayat seruan bagi melahirkan perasaan seperti marah. Contoh: jangan. hatta. iaitu: (a) kata ganti nama tanya . dan sebagainya. rayuan. bagaimana Kata Tanya Kata Pembenar   mengesahkan sesuatu pernyataan Contoh: ya. cis. kata sahibul hikayat     digunakan untuk menanyakan sesuatu.  Contoh: syahadan. jemput.. nah. kalakian. takut. tolong. harapan. benda. betul 8 . wah. (b) digunakan bukan untuk menggantikan kata nama.  Contoh: ah. berapa. hei. harap Kata Perintah  Kata Pangkal Ayat hadir di hadapan ayat menjadi pengenal sesuatu klausa atau ayat menjadi penanda kesinambungan ayat.digunakan untuk menggantikan kata nama yang meliputi rnanusia. kata yang menimbulkan tindak balas terhadap perintah. arkian. hah. aduhai. minta. usah.  Terdapat dua jenis kata tanya. Contoh: mengapa.

bawah. kuat. • Contoh: agak. berseri. . mesti. • a. menerangkan kata kerja. betul. harus. sekali. sedang. sentiasa. paling.. Kata bantu aspek – menerangkan perbuatan belum. frasa adjektif. pernah. betul-betul Kata Sendi Nama • bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata–kata atau frasa–frasa lain dalam sesuatu ayat. dari. dan frasa sendi nama sebagai kata kerja untuk menerbitkan makna tambahan dari segi masa atau ragam. setiap. sisi. selatan. langsung. 9 . Kata bantu ragam – menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. Contoh: di. nian. demikian. sungguh.. hanya Kata Nafi • untuk menafikan atau • menidakkan sesuatu Tedapat dua bentuk kata nafi. dapat • Contoh: ialah dan adalah. sudut Kata Penguat • digunakan untuk menguatkan maksud bagi sesuatu kata adjektif. sesetengah. pada.tah. berkilat. boleh. esok. tentang. terlalu. para. belum. segera. beberapa. iaitu: bukan dan tidak Kata Pemeri • unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. sahaja. kepada. akan atau sedang berlaku.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Arah • menunjukkan arah atau hala. Contoh: hendak. mahu. Contoh: telah. Kata Adverba • digunakan untuk Kata Bantu • bertugas untuk membantu frasa kerja.. • Contoh:kah. banyak. benar. lah. setengah.. oleh. seluruh. lagi. seperti. pun. tengah. semua. laju. sering kali. amat Kata Penegas • disebut juga partikel berperanan memberi penekanan bagi menguatkan atau menegaskan sesuatu kenyataan. • Contoh: satu. Contoh: selalu. juga. • Contoh: utara. • b. • Hadir di hadapan frasa nama. Kata Bilangan • digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu.

.. -iah.. jauh hati.. -in.. biru laut. dijalani dwi-.. berat hati...-an penyampaian di-.-em-. ceracak gerigi -grafi... tata-..-er-. -ita.. jam tangan. -wi ke-.. lipat ganda.. -wi.. kenal pasti. -in. Kata Adjektif Majmuk merah jambu. berasa teR-. -wati -ah. pilih kasih.an/kan berterusan. -at.. hati batu... gemilang gemuruh peN-.. .-in-... . ular sawa. sebangsa .. sinambung juru-. terambil memper.... alat solek. perburu beR-. besar hati. pra-. Kelemumur memper-.. rabun ayam.. memperindah meN-. ketua beR-. panca. tinggi diri... ke-. sakit jiwa.. ringan tulang. eka-. bilik tidur. angkat kaki. -isme -logi ah. -man.... deria rasa. diambil peR-. tri-. jururawat di-. ambil alih.-kan/i menyampaikan.... ubah suai.... -at..-el-.-an kebenaran 10 .. peR-.. beratapkan se-... Awalan Apitan Sisipan akhiran meN-.. menghadiahi . tunjuk ajar.-kan/i memperjuangkan memperingati . -wan. kaki bangku. angkat bakul. pengecat.-an permainan .is... maha-.PEMAJMUKAN Kata Majmuk • dua kata dasar atau lebih • membawa makna tertentu • tetapi bertindak sebagai satu unit tanpa boleh • menerima sebarang penyisipan di antara kata-kata dasar Kata Nama Majmuk jalan raya.. mewarna peN-.. PENGIMBUHAN Kata Kerja Majmuk Tolak ansur.. -iah..-kan/i dihasilkan. muda remaja. segi tiga.

KATA GANDA SELURUH ada-ada buku-buku cuba-cuba duku-duku ekor-ekor SEPARA bebola dedaun gegendang sesumpah tetupai BERIMA batu-batan kuih-muih kusut-masai rumput-rampai gunung-ganang BERIMBUHAN bantu-membantu menarik-narik berkejar-kejaran bau-bauan melambai-lambaikan SINTAKSIS AYAT subjek + Predikat FRASA NAMA Beliau Puan Aina Saya + FRASA NAMA guru peguam anaknya FRASA NAMA Orang itu Budak itu Kawan saya POLA AYAT + FRASA KERJA tidur berehat menangis FRASA NAMA Dia Wanita itu Mak Cik Siti + FRASA ADJEKTIF cantik rajin kurus FRASA NAMA Ayah Murid itu Nenek + FRASA SENDI ke bandar di sana dari kampung 11 .

Ayat Seruan - Nah. Ayat Penyata Ayat tanya tanpa kata tanya Kasim pergi ke Petaling? Azman membeli bola itu? Ayat Tanya Ayat tanya dengan kata tanya - Kamu hendak ke mana? Nama adik kamu siapa? Ayat Suruhan Pergi dari sini.Mereka kawan baik saya. Jangan bising di sini. . Minta para hadirin bersabar. Ayat Permintaan Tolong ambilkan buku itu. cantiknya kamu pada hari ini! Comelnya anak kucing ini! 12 .  Contoh: . Datang ke sini esok. Ayat Larangan - Usah menangis lagi.Nama saya Ahmad.JENIS-JENIS AYAT  dibentuk untuk membuat penyataan tentang sesuatu perkara dan diakhiri dengan tanda noktah (•). ambil bahagian kamu! Amboi. Ayat Perintah Ayat Silaan Jemputlah naik. Sila duduk.

Orang itu kena saman. .Soalan itu belum berjawab.Novel itu dikarang oleh beliau. .Buku itu saya baca .Kotak itu tidak terangkat oleh kami.Pencuri itu kena tangkap. . AYAT PASIF Ayat Pasif beR-..Munir berjoging.Kain itu sudah berjahit.Mereka kehujanan. AYAT AKTIF Ayat Aktif Transitif ..Dia menganyam ketupat.Adik menangis. .-an . .Pelanduk itu kena perangkap.. . Ayat Pasif Diri Pertama .Kerja itu disiapkan oleh mereka. .Sampah ini akan kami kutip.Saya berehat.Tembok itu terlanggar oleh lori. .Rumah kami kemasukan pencuri. Ayat Pasif Diri Kedua . . Ayat Pasif ke-. . . .. .Kerja itu patut kita siapkan. . Ayat Pasif Bantuan . . . 13 .Novel itu mesti kamu baca. .Lori itu tidak bergerak kerana kehabisan minyak.Awak patut menyiapkan kerja itu . Ayat Pasif teR-.Sampah ini mesti awak kutip.Saya membaca buku itu. . Ayat Pasif Diri Ketiga .Ayah sedang tidur.Sampah ini telah dikutip olehnya.Soalan itu tidak terjawab oleh pemuda itu ...Baju itu belum berlipat. .RAGAM AYAT Ayat Aktif Tak Transitif .Kerja itu patut kalian siapkan.

Ayat Majmuk Pancangan  Ayat Pancangan Komplemen . dan cara.terdiri daripada beberapa jenis ayat.terbentuk dengan cara mencampurkan ayat tunggal dengan ayat majmuk dan biasanya ayat yang terhasil adalah panjang. waktu.Beliau berharap agar/supaya peristiwa itu tidak berulang lagi.terbentuk daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan pada bahagian predikat untuk menghuraikan kata kerja pada ayat induk. Ayat Majmuk Campuran .Ayah membeli sebuah lori yang berwarna putih.Pekerja itu mengecat pintu lalu mengecat dinding.. Contoh: Kerbau yang berkeliaran di tepi jalan dan di tepi sawah itu kepunyaan Pak Cik Munir dan penduduk kampung yang tinggal di situ sejak mereka kecil lagi. Ayat Majmuk Gabungan  Ayat Pancangan Relatif .Contoh: . . . iaitu bahawa dan agar/supaya digunakan dalam pembentukan ayat pancangan komplemen. KAMARUDIN BIN JEON 10-02-2011 14 .Kata komplemen.AYAT MAJMUK . Contoh: . syarat.  Ayat Pancangan Keterangan .Dani dan Zaini pergi ke kota.meliputi keterangan musabab.ayat yang terbentuk hasil daripada dua ayat tunggal atau lebih dengan menggunakan kata hubung gabungan .ayat yang terbentuk dengan menggunakan perkataan relatif yang. .Ibu tidak ke pejabat kerana keretanya rosak. harapan. pertentangan. Contoh: . .

15 .