TATABAHASA - PETA MINDA DLL - KAMARUDIN JEON - FEBRUARI 2011

Golongan Kata (Morfologi

)

Kata Nama

Kata Kerja

Kata Adjektif

Kata Tugas

Kata Nama Am

Kata Kerja Transitif

Sifat/ keadaan Warna

Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa

Kata Nama Khas

Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif

Ukuran Bentuk Pancaindera Waktu Cara Perasaan

Kata Ganti Nama

Kata Prafrasa dan Pascafrasa

Kata Pascakata

1

… Kata Nama Terbitan Contoh: -an: makanan. Tempat: arena. seniwati. Buletin Utama.merujuk secara khusus pada sesuatu benda atau perkara . peN. -wan.-an: pelajaran.Kata Nama Kata Nama Am Kata Nama Khas . Mac. tumbuhtumbuhan dan tempat secara umum . padi. David. keluaran ke-: ketua. buku. cuka Manusia: askar. -wati. kekasih peN-. seniman. Si Comel Judul/jenama: “Meniti Senja”. juruwang 2 . haiwan. Ban Seng. Adidas Masa: Isnin. Januari.huruf pangkal ditulis dengan huruf besar Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Nama Asal Kata Ganti Nama Tanya Contoh: Benda: acar. Tompok. pengetua. cicak Tumbuh-tumbuhan: anggerik. Jumaat.. Sang Lamri. juru-: jutawan.merujuk sesuatu benda. persatuan. buaya.. Proton Perdana. Sony. budak.huruf pangkal ditulis dengan huruf kecil . balai.: peneroka. manusia. -man. cikgu Haiwan: arnab. pembalak. Muthu Gelaran pada haiwan: Sang Kancil. pasar Kata Ganti Nama Umum / Tak Tentu Contoh: Manusia: Ali.

dia. ia Jamak: mereka 3 . hamba. mana. situ Contoh: Ini.Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Ganti Nama Tanya Kata Ganti Nama Umum / Tak tentu Contoh: sana. tuan hamba. Contoh: siapa-siapa apa-apa mana-mana Kata Ganti Nama Diri Pertama Kata Ganti Nama Diri Kedua Kata Ganti Nama Diri Ketiga merujuk diri sendiri apabila bercakap dengan orang merujuk diri orang kedua yang diajak bercakap menggantikan nama orang yang dicakap tentangnya dan biasanya orang yang dicakapkan itu tidak ada bersama di tempat tersebut. aku. patik. beta. kau. daku. sini. Contoh: Tunggal: saya. kamu Jamak: kalian. nya. ku Jamak: kami. itu Contoh: apa. kamu Tunggal: beliau. siapa. engkau. tuanku. baginda. dikau. kita Tunggal: awak. anda.

.. terkejut.. cari.i.. kena Contoh: kena tangkap kena denda 4 .kan... berawalan teR-… Contoh: terambil. masuk. memperindah.Kata Kerja Kata Kerja Transitif perbuatan yang dilakukan kepada benda lain(objek) mesti ada penyambutnya ( objek ) iaitu kata nama. datang... yakni tidak memerlukan objek tidak memerlukan imbuhan seperti perkataan tidur. dan memper.. Contoh: berasah = sudah diasah . dapat berdiri sendiri dalam ayat. memper.. Pada asalnya kata kerja yang pasif terdiri kata transitif yang hadir dalam ayat aktif transitif. berapitan ke.kan... duduk dan sebagainya.. memperbaiki... mendapatkan.. mempersembahkan ... men. ber. difikirkan. an. berkhayalan... + kata dasar (+/. dicari. dan ber.. meN-. – Bola itu disepak olehnya. . Contoh: berdasrkan pada undang-undang Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif . keluar. kumpul. ter.. rujuk... berpandukan. Contoh: meragut. memper. diri ketiga Contoh: diberi. Ingat! Kata kerja tak transitif merupakan kata kerja yang boleh berdiri sendiri kecuali kata kerja tak transitif berapitan beR-…-kan..Buku itu saya beli. lahir.....kan/i) + objek meN-. Contoh: .. Kata kerja yang pasif ialah kata kerja yang hadirnya dalam ayat pasif...kan. dirujuki. yang memerlukan pelengkap.. diri pertama dan diri kedua Contoh: Beri. + ambil + buku = mengambil buku Kata kerja transitif biasanya menggunakan imbuhan men.. dikumpul. ada yang berimbuhan ber.i... perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri. men . terbawa . menangis. berawalan beR-. fikir. -an Contoh: kemalangan.. men . .. mencintai. .. Contoh: berdiri. kehujanan . jatuh..

Cara selalu. cerdik. kadang-kadang. seram. laju. jarang. segera. lewat. hangit. cantik. gembira. lincah. licin pendek. rasa Pancaindera pandang dengar bau sentuh manis. hodoh. secantik. jelas. kemas. Waktu lama. marah. indah. kesat. lalu. wangi. halus. benci. nipis. jingga. hapak. besar. kukuh. kesat. lemak. dalam.  kata adjektif dapat berdiri sendiri sebagai sebagai predikat dalam ayat. senyap. leper. panjang. lampau. empat segi. lambat. kejap. deras. pedas. lambat. lonjong. bersih. sebesar. halus. bingit busuk. sunyi. lembab. terkuat Sifat/ keadaan merah. silam. cantik bising. rindu. masam. deras baik. licin 5 . suntuk. kuning langsat Warna sentuh Ukuran kasar. hancing kasar. Perasaan takut. jelita. tebal. lembab. muram. lemah. senang.Kata Adjektif  kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama atau benda. putih. kerap. ternipis Bentuk bulat. terpanjang. payau buruk. berani. ungu. Contoh: aman. bujur.

hingga. yang. tetapi. Contoh: -nya 6 .Kata Tugas  Tidak dapat berdiri dengan sendiri kerana tidak mempunyai makna tersendiri. malahan. Kata Penekan Kata Pascakata Kata Pembenda menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. dan. atau. sementara. meskipun. klausa. serta. sebaliknya. jikalau Kata Penghubung Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Kata Seru Kata Tanya Kata Praklausa Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat Kata Bantu Kata Sendi nama Kata Penguat Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Arah Kata Penegas Kata Bilangan Kata Nafi Kata Adverba Kata Pemeri memberi penegasan bagi kata yang digandingi. bahawa.  Hadir dalam ayat. agar. atau frasa untuk mendukung tugas yang tertentu. kerana.

maka. frasa. agar. sementara. serta. sambil   digunakan kerana ayatayat tersebut tidak dapat dicantumkan dengan menggunakan sebarang kata hubung gabungan Relatif Contoh: yang Komplemen Contoh: bahawa. kerana. atau ayat yang setaraf kedudukannya dan membentuk ayat majmuk gabungan. tetapi.  dan. malahan. kecuali. tatkala. supaya. atau. lalu. kemudian. setelah.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan digunakan untuk menghubungkan kata. 7 . Keterangan Contoh: jika.

aduhai. tolong. arkian. benar. iaitu: (a) kata ganti nama tanya . hei.  Terdapat dua jenis kata tanya. sebermula. jemput.  digunakan dalam ayat seruan bagi melahirkan perasaan seperti marah. . betul 8 .  Contoh: ah. hatta. mana dan siapa. bagaimana Kata Tanya Kata Pembenar   mengesahkan sesuatu pernyataan Contoh: ya. sekali peristiwa. adapun. (b) digunakan bukan untuk menggantikan kata nama. nah. eh.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Seru  kata yang berfungsi untuk melahirkan pelbagai perasaan yang lahir daripada pertuturan seseorang. tempat dan bilangan. Contoh: jangan. cis. kalakian. takut.  hadir dalam ayat tanya sebagai sebahagian daripada predikat dan tidak boleh hadir ddlam bentuk subjek. wahai.haiwan. permintaan dan larangan.  Contoh: syahadan. berapa.. dan sebagainya.. kata sahibul hikayat     digunakan untuk menanyakan sesuatu. maka. rayuan. alkisah.digunakan untuk menggantikan kata nama yang meliputi rnanusia. kata yang menimbulkan tindak balas terhadap perintah. usah. minta. harapan. Contoh: apa. wah. harap Kata Perintah  Kata Pangkal Ayat hadir di hadapan ayat menjadi pengenal sesuatu klausa atau ayat menjadi penanda kesinambungan ayat. hah. Contoh: mengapa. benda.

setengah. sedang... sahaja.. esok. • Contoh:kah. selatan. lagi.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Arah • menunjukkan arah atau hala. hanya Kata Nafi • untuk menafikan atau • menidakkan sesuatu Tedapat dua bentuk kata nafi. tengah. belum. Contoh: di. dapat • Contoh: ialah dan adalah. demikian. sentiasa. frasa adjektif. dan frasa sendi nama sebagai kata kerja untuk menerbitkan makna tambahan dari segi masa atau ragam. boleh. amat Kata Penegas • disebut juga partikel berperanan memberi penekanan bagi menguatkan atau menegaskan sesuatu kenyataan. semua. Kata Bilangan • digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu. betul-betul Kata Sendi Nama • bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata–kata atau frasa–frasa lain dalam sesuatu ayat. seluruh. benar. berkilat. sudut Kata Penguat • digunakan untuk menguatkan maksud bagi sesuatu kata adjektif. Kata Adverba • digunakan untuk Kata Bantu • bertugas untuk membantu frasa kerja. setiap. Contoh: hendak. seperti. • Contoh: agak. sekali. mesti. harus. para. kuat. tentang. • Contoh: utara. sesetengah. bawah. juga. mahu. beberapa. pada. menerangkan kata kerja. . Kata bantu aspek – menerangkan perbuatan belum. sungguh. iaitu: bukan dan tidak Kata Pemeri • unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. lah. kepada. betul. laju. banyak.. Contoh: selalu. sering kali. 9 . Kata bantu ragam – menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. • a. • b. nian. oleh.tah. sisi. Contoh: telah. berseri. akan atau sedang berlaku. pun. • Hadir di hadapan frasa nama. dari. • Contoh: satu. segera. paling. langsung. pernah. terlalu.

. hati batu. peR-.. ringan tulang. Kelemumur memper-. -wi ke-. pengecat. maha-. lipat ganda. Kata Adjektif Majmuk merah jambu.-el-.-an penyampaian di-. bilik tidur.. -wi. -iah. -at.. dijalani dwi-. menghadiahi . besar hati. beratapkan se-...-em-..... perburu beR-. PENGIMBUHAN Kata Kerja Majmuk Tolak ansur. berat hati. -in.-kan/i memperjuangkan memperingati ... -isme -logi ah. kenal pasti. diambil peR-..... ular sawa... -man. angkat bakul. angkat kaki. deria rasa. ke-. -ita.... -iah. jururawat di-.an/kan berterusan. rabun ayam. pra-...-an permainan .-kan/i menyampaikan. jam tangan.. segi tiga... sinambung juru-.PEMAJMUKAN Kata Majmuk • dua kata dasar atau lebih • membawa makna tertentu • tetapi bertindak sebagai satu unit tanpa boleh • menerima sebarang penyisipan di antara kata-kata dasar Kata Nama Majmuk jalan raya.-er-. ubah suai... biru laut. . alat solek..-an kebenaran 10 .. tunjuk ajar.. terambil memper. -at. -in. -wan.... gemilang gemuruh peN-.. berasa teR-.. panca.... mewarna peN-..... pilih kasih. ceracak gerigi -grafi.is.. tri-. tinggi diri. -wati -ah. sakit jiwa.. sebangsa . jauh hati.-in-. Awalan Apitan Sisipan akhiran meN-. . ambil alih.. tata-. eka-... memperindah meN-. ketua beR-...-kan/i dihasilkan. muda remaja. kaki bangku..

KATA GANDA SELURUH ada-ada buku-buku cuba-cuba duku-duku ekor-ekor SEPARA bebola dedaun gegendang sesumpah tetupai BERIMA batu-batan kuih-muih kusut-masai rumput-rampai gunung-ganang BERIMBUHAN bantu-membantu menarik-narik berkejar-kejaran bau-bauan melambai-lambaikan SINTAKSIS AYAT subjek + Predikat FRASA NAMA Beliau Puan Aina Saya + FRASA NAMA guru peguam anaknya FRASA NAMA Orang itu Budak itu Kawan saya POLA AYAT + FRASA KERJA tidur berehat menangis FRASA NAMA Dia Wanita itu Mak Cik Siti + FRASA ADJEKTIF cantik rajin kurus FRASA NAMA Ayah Murid itu Nenek + FRASA SENDI ke bandar di sana dari kampung 11 .

Nama saya Ahmad. cantiknya kamu pada hari ini! Comelnya anak kucing ini! 12 . Ayat Larangan - Usah menangis lagi. Minta para hadirin bersabar. Ayat Penyata Ayat tanya tanpa kata tanya Kasim pergi ke Petaling? Azman membeli bola itu? Ayat Tanya Ayat tanya dengan kata tanya - Kamu hendak ke mana? Nama adik kamu siapa? Ayat Suruhan Pergi dari sini. Datang ke sini esok. Ayat Perintah Ayat Silaan Jemputlah naik. Ayat Permintaan Tolong ambilkan buku itu. Sila duduk. ambil bahagian kamu! Amboi. Jangan bising di sini. Ayat Seruan - Nah. .Mereka kawan baik saya.JENIS-JENIS AYAT  dibentuk untuk membuat penyataan tentang sesuatu perkara dan diakhiri dengan tanda noktah (•).  Contoh: .

RAGAM AYAT Ayat Aktif Tak Transitif .Tembok itu terlanggar oleh lori.Munir berjoging.Kain itu sudah berjahit.Kerja itu disiapkan oleh mereka.Saya berehat.Pelanduk itu kena perangkap.Mereka kehujanan.Baju itu belum berlipat. .Pencuri itu kena tangkap.Buku itu saya baca .Dia menganyam ketupat.Saya membaca buku itu. . . Ayat Pasif Diri Kedua . Ayat Pasif Diri Pertama .Soalan itu belum berjawab. . . .Kerja itu patut kalian siapkan. Ayat Pasif Bantuan . Ayat Pasif Diri Ketiga . .Sampah ini akan kami kutip.. . . .Lori itu tidak bergerak kerana kehabisan minyak.. .Awak patut menyiapkan kerja itu .Sampah ini mesti awak kutip. AYAT PASIF Ayat Pasif beR-. .Kerja itu patut kita siapkan..Soalan itu tidak terjawab oleh pemuda itu .-an ..Adik menangis. 13 .. . . AYAT AKTIF Ayat Aktif Transitif . . . .Orang itu kena saman.Kotak itu tidak terangkat oleh kami.Novel itu dikarang oleh beliau. .Novel itu mesti kamu baca. . Ayat Pasif ke-.Ayah sedang tidur..Sampah ini telah dikutip olehnya. Ayat Pasif teR-.Rumah kami kemasukan pencuri.

Kata komplemen. syarat. Ayat Majmuk Gabungan  Ayat Pancangan Relatif . . Contoh: .AYAT MAJMUK .  Ayat Pancangan Keterangan . Ayat Majmuk Campuran . harapan.Beliau berharap agar/supaya peristiwa itu tidak berulang lagi.ayat yang terbentuk hasil daripada dua ayat tunggal atau lebih dengan menggunakan kata hubung gabungan . Contoh: Kerbau yang berkeliaran di tepi jalan dan di tepi sawah itu kepunyaan Pak Cik Munir dan penduduk kampung yang tinggal di situ sejak mereka kecil lagi.terdiri daripada beberapa jenis ayat.Ayah membeli sebuah lori yang berwarna putih. Ayat Majmuk Pancangan  Ayat Pancangan Komplemen . . waktu.meliputi keterangan musabab. pertentangan.terbentuk dengan cara mencampurkan ayat tunggal dengan ayat majmuk dan biasanya ayat yang terhasil adalah panjang.Contoh: . Contoh: .Ibu tidak ke pejabat kerana keretanya rosak.Dani dan Zaini pergi ke kota.ayat yang terbentuk dengan menggunakan perkataan relatif yang.. KAMARUDIN BIN JEON 10-02-2011 14 .Pekerja itu mengecat pintu lalu mengecat dinding. . .terbentuk daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan pada bahagian predikat untuk menghuraikan kata kerja pada ayat induk. iaitu bahawa dan agar/supaya digunakan dalam pembentukan ayat pancangan komplemen. dan cara.

15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful