Golongan Kata (Morfologi

)

Kata Nama

Kata Kerja

Kata Adjektif

Kata Tugas

Kata Nama Am

Kata Kerja Transitif

Sifat/ keadaan Warna

Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa

Kata Nama Khas

Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif

Ukuran Bentuk Pancaindera Waktu Cara Perasaan

Kata Ganti Nama

Kata Prafrasa dan Pascafrasa

Kata Pascakata

1

-an: pelajaran. cuka Manusia: askar. -wati. Adidas Masa: Isnin. Buletin Utama. juruwang 2 . manusia. Muthu Gelaran pada haiwan: Sang Kancil. keluaran ke-: ketua.merujuk secara khusus pada sesuatu benda atau perkara . Ban Seng. buku. padi. Si Comel Judul/jenama: “Meniti Senja”. pembalak.: peneroka. juru-: jutawan. Proton Perdana. seniwati.… Kata Nama Terbitan Contoh: -an: makanan. Tempat: arena.. Sang Lamri. cikgu Haiwan: arnab. haiwan. -man. Sony. budak. -wan.huruf pangkal ditulis dengan huruf kecil . balai. seniman. Januari.Kata Nama Kata Nama Am Kata Nama Khas .huruf pangkal ditulis dengan huruf besar Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Nama Asal Kata Ganti Nama Tanya Contoh: Benda: acar. Jumaat. Tompok. pengetua. Mac. buaya.merujuk sesuatu benda. tumbuhtumbuhan dan tempat secara umum .. pasar Kata Ganti Nama Umum / Tak Tentu Contoh: Manusia: Ali. persatuan. David. peN. kekasih peN-. cicak Tumbuh-tumbuhan: anggerik.

kamu Jamak: kalian. beta. Contoh: siapa-siapa apa-apa mana-mana Kata Ganti Nama Diri Pertama Kata Ganti Nama Diri Kedua Kata Ganti Nama Diri Ketiga merujuk diri sendiri apabila bercakap dengan orang merujuk diri orang kedua yang diajak bercakap menggantikan nama orang yang dicakap tentangnya dan biasanya orang yang dicakapkan itu tidak ada bersama di tempat tersebut. kau. kita Tunggal: awak. dia. siapa. nya. ia Jamak: mereka 3 . baginda. itu Contoh: apa. anda. aku. kamu Tunggal: beliau.Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Ganti Nama Tanya Kata Ganti Nama Umum / Tak tentu Contoh: sana. tuanku. ku Jamak: kami. mana. daku. hamba. tuan hamba. engkau. patik. Contoh: Tunggal: saya. sini. situ Contoh: Ini. dikau.

. Contoh: .... .. + kata dasar (+/... datang.. keluar... dirujuki. meN-.kan.kan.. berawalan teR-… Contoh: terambil. diri pertama dan diri kedua Contoh: Beri. memperindah. mempersembahkan . cari.. berapitan ke.kan/i) + objek meN-. . kehujanan .. .i.. Kata kerja yang pasif ialah kata kerja yang hadirnya dalam ayat pasif.. mencintai.. dapat berdiri sendiri dalam ayat. men.... Pada asalnya kata kerja yang pasif terdiri kata transitif yang hadir dalam ayat aktif transitif. memperbaiki.. berawalan beR-.. dicari.. ber. -an Contoh: kemalangan. an... mendapatkan. ter.. terkejut. yang memerlukan pelengkap. memper. menangis.. diri ketiga Contoh: diberi. perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri. jatuh. Contoh: berdiri. berkhayalan. terbawa .kan. – Bola itu disepak olehnya. masuk. ada yang berimbuhan ber... yakni tidak memerlukan objek tidak memerlukan imbuhan seperti perkataan tidur. Contoh: berasah = sudah diasah . fikir... difikirkan.....Buku itu saya beli.Kata Kerja Kata Kerja Transitif perbuatan yang dilakukan kepada benda lain(objek) mesti ada penyambutnya ( objek ) iaitu kata nama. kena Contoh: kena tangkap kena denda 4 . rujuk. Contoh: berdasrkan pada undang-undang Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif . duduk dan sebagainya.. dan memper. berpandukan. dan ber.i. dikumpul. Contoh: meragut. lahir.. men .. kumpul.. Ingat! Kata kerja tak transitif merupakan kata kerja yang boleh berdiri sendiri kecuali kata kerja tak transitif berapitan beR-…-kan.. men . + ambil + buku = mengambil buku Kata kerja transitif biasanya menggunakan imbuhan men.. memper.

kemas. besar. jelas. empat segi. kerap. bingit busuk. panjang. rindu. kadang-kadang. cerdik. jarang. terkuat Sifat/ keadaan merah.  kata adjektif dapat berdiri sendiri sebagai sebagai predikat dalam ayat. payau buruk. bersih. muram. Contoh: aman. masam. leper. senang. halus. licin 5 . kuning langsat Warna sentuh Ukuran kasar. lambat. ternipis Bentuk bulat. indah. segera. hancing kasar. lalu. suntuk. terpanjang. lewat. lembab. hodoh. deras baik. tebal. lembab. pedas. rasa Pancaindera pandang dengar bau sentuh manis. lonjong. nipis. licin pendek. benci. laju. halus. lemak. Waktu lama. Perasaan takut.Kata Adjektif  kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama atau benda. kukuh. jingga. lampau. lincah. jelita. wangi. seram. sebesar. lemah. marah. lambat. putih. cantik. Cara selalu. gembira. kesat. senyap. hapak. deras. secantik. cantik bising. sunyi. ungu. hangit. kesat. dalam. bujur. silam. berani. kejap.

sementara. jikalau Kata Penghubung Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Kata Seru Kata Tanya Kata Praklausa Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat Kata Bantu Kata Sendi nama Kata Penguat Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Arah Kata Penegas Kata Bilangan Kata Nafi Kata Adverba Kata Pemeri memberi penegasan bagi kata yang digandingi. tetapi. meskipun. hingga.Kata Tugas  Tidak dapat berdiri dengan sendiri kerana tidak mempunyai makna tersendiri. sebaliknya. dan. serta. yang. malahan. klausa. Kata Penekan Kata Pascakata Kata Pembenda menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. atau frasa untuk mendukung tugas yang tertentu.  Hadir dalam ayat. kerana. Contoh: -nya 6 . atau. agar. bahawa.

sambil   digunakan kerana ayatayat tersebut tidak dapat dicantumkan dengan menggunakan sebarang kata hubung gabungan Relatif Contoh: yang Komplemen Contoh: bahawa. serta. tatkala. kerana.  dan. setelah. lalu. sementara. atau ayat yang setaraf kedudukannya dan membentuk ayat majmuk gabungan. tetapi.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan digunakan untuk menghubungkan kata. kecuali. agar. 7 . frasa. maka. supaya. kemudian. Keterangan Contoh: jika. atau. malahan.

bagaimana Kata Tanya Kata Pembenar   mengesahkan sesuatu pernyataan Contoh: ya. jemput. rayuan.  Contoh: syahadan. usah. harap Kata Perintah  Kata Pangkal Ayat hadir di hadapan ayat menjadi pengenal sesuatu klausa atau ayat menjadi penanda kesinambungan ayat. iaitu: (a) kata ganti nama tanya . benar. mana dan siapa. minta. aduhai. betul 8 . permintaan dan larangan. arkian. kalakian.haiwan. sekali peristiwa. hatta. wahai.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Seru  kata yang berfungsi untuk melahirkan pelbagai perasaan yang lahir daripada pertuturan seseorang. adapun.  Terdapat dua jenis kata tanya. alkisah. kata yang menimbulkan tindak balas terhadap perintah. cis. . takut. harapan. maka. eh. tolong.  Contoh: ah. hah. nah. Contoh: jangan. tempat dan bilangan. kata sahibul hikayat     digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contoh: mengapa. hei.digunakan untuk menggantikan kata nama yang meliputi rnanusia.  digunakan dalam ayat seruan bagi melahirkan perasaan seperti marah.. berapa.  hadir dalam ayat tanya sebagai sebahagian daripada predikat dan tidak boleh hadir ddlam bentuk subjek. wah.. Contoh: apa. benda. sebermula. dan sebagainya. (b) digunakan bukan untuk menggantikan kata nama.

harus. esok. berkilat. boleh. pernah. sesetengah. oleh. bawah. belum. para. Contoh: di. • Contoh: utara. tentang.. mesti. hanya Kata Nafi • untuk menafikan atau • menidakkan sesuatu Tedapat dua bentuk kata nafi..Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Arah • menunjukkan arah atau hala. • Contoh: agak. langsung. pun. seperti. betul. tengah. • Contoh:kah. Contoh: hendak. demikian. laju. berseri. beberapa. sisi. paling. sungguh. kepada. • Contoh: satu. 9 . Kata Bilangan • digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu. sekali. lah. segera. amat Kata Penegas • disebut juga partikel berperanan memberi penekanan bagi menguatkan atau menegaskan sesuatu kenyataan. dari. kuat. lagi. setiap. Kata bantu ragam – menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. menerangkan kata kerja. Contoh: selalu. • a. • Hadir di hadapan frasa nama. dapat • Contoh: ialah dan adalah. juga. dan frasa sendi nama sebagai kata kerja untuk menerbitkan makna tambahan dari segi masa atau ragam. • b. . selatan. seluruh. mahu. akan atau sedang berlaku. sedang. iaitu: bukan dan tidak Kata Pemeri • unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Kata Adverba • digunakan untuk Kata Bantu • bertugas untuk membantu frasa kerja. sudut Kata Penguat • digunakan untuk menguatkan maksud bagi sesuatu kata adjektif. benar. banyak. betul-betul Kata Sendi Nama • bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata–kata atau frasa–frasa lain dalam sesuatu ayat. Kata bantu aspek – menerangkan perbuatan belum. Contoh: telah. sentiasa. terlalu. setengah.. semua. sahaja.. nian.tah. frasa adjektif. pada. sering kali.

jam tangan..an/kan berterusan. angkat kaki. -wan. menghadiahi . rabun ayam. -at. jururawat di-.-an penyampaian di-.-in-.. beratapkan se-.... -wi. sakit jiwa. ... -isme -logi ah. -iah. kenal pasti. perburu beR-.. -ita. Awalan Apitan Sisipan akhiran meN-. -iah..-an permainan .-el-. tri-. -at. ringan tulang.. sinambung juru-... tata-. jauh hati.-kan/i memperjuangkan memperingati ... maha-. . segi tiga. hati batu. sebangsa ..-an kebenaran 10 . -in.. -wati -ah. berasa teR-.. Kata Adjektif Majmuk merah jambu.. -man. pengecat. panca. tinggi diri. pilih kasih.-er-.. ambil alih...is. tunjuk ajar..-em-. Kelemumur memper-... dijalani dwi-.. gemilang gemuruh peN-.. ceracak gerigi -grafi. kaki bangku. lipat ganda. -in.. bilik tidur.. biru laut. peR-.... ular sawa. mewarna peN-. besar hati.PEMAJMUKAN Kata Majmuk • dua kata dasar atau lebih • membawa makna tertentu • tetapi bertindak sebagai satu unit tanpa boleh • menerima sebarang penyisipan di antara kata-kata dasar Kata Nama Majmuk jalan raya.. -wi ke-... ke-. berat hati.-kan/i dihasilkan.. ubah suai. angkat bakul... alat solek.. terambil memper.. eka-... ketua beR-. memperindah meN-. PENGIMBUHAN Kata Kerja Majmuk Tolak ansur. pra-. diambil peR-... muda remaja.-kan/i menyampaikan..... deria rasa.....

KATA GANDA SELURUH ada-ada buku-buku cuba-cuba duku-duku ekor-ekor SEPARA bebola dedaun gegendang sesumpah tetupai BERIMA batu-batan kuih-muih kusut-masai rumput-rampai gunung-ganang BERIMBUHAN bantu-membantu menarik-narik berkejar-kejaran bau-bauan melambai-lambaikan SINTAKSIS AYAT subjek + Predikat FRASA NAMA Beliau Puan Aina Saya + FRASA NAMA guru peguam anaknya FRASA NAMA Orang itu Budak itu Kawan saya POLA AYAT + FRASA KERJA tidur berehat menangis FRASA NAMA Dia Wanita itu Mak Cik Siti + FRASA ADJEKTIF cantik rajin kurus FRASA NAMA Ayah Murid itu Nenek + FRASA SENDI ke bandar di sana dari kampung 11 .

 Contoh: . ambil bahagian kamu! Amboi. Ayat Penyata Ayat tanya tanpa kata tanya Kasim pergi ke Petaling? Azman membeli bola itu? Ayat Tanya Ayat tanya dengan kata tanya - Kamu hendak ke mana? Nama adik kamu siapa? Ayat Suruhan Pergi dari sini.Nama saya Ahmad. . Ayat Perintah Ayat Silaan Jemputlah naik. Ayat Seruan - Nah. Sila duduk. Datang ke sini esok. Ayat Larangan - Usah menangis lagi.Mereka kawan baik saya. Ayat Permintaan Tolong ambilkan buku itu. cantiknya kamu pada hari ini! Comelnya anak kucing ini! 12 . Minta para hadirin bersabar.JENIS-JENIS AYAT  dibentuk untuk membuat penyataan tentang sesuatu perkara dan diakhiri dengan tanda noktah (•). Jangan bising di sini.

Kerja itu patut kalian siapkan.Munir berjoging. Ayat Pasif Diri Kedua .Kain itu sudah berjahit.Soalan itu belum berjawab..-an . AYAT PASIF Ayat Pasif beR-. . 13 . AYAT AKTIF Ayat Aktif Transitif .RAGAM AYAT Ayat Aktif Tak Transitif ...Baju itu belum berlipat. .Rumah kami kemasukan pencuri.Sampah ini akan kami kutip.Buku itu saya baca . Ayat Pasif Diri Ketiga .Kotak itu tidak terangkat oleh kami. . Ayat Pasif Bantuan . .Kerja itu disiapkan oleh mereka. .Mereka kehujanan. . Ayat Pasif ke-.Orang itu kena saman.Soalan itu tidak terjawab oleh pemuda itu . Ayat Pasif Diri Pertama .Dia menganyam ketupat.Saya membaca buku itu. .Pelanduk itu kena perangkap. . Ayat Pasif teR-.Adik menangis. .Lori itu tidak bergerak kerana kehabisan minyak.Tembok itu terlanggar oleh lori.Sampah ini mesti awak kutip. ..Saya berehat. .Kerja itu patut kita siapkan. .Novel itu mesti kamu baca. . ..Pencuri itu kena tangkap.. . .Sampah ini telah dikutip olehnya.Ayah sedang tidur.Novel itu dikarang oleh beliau. . .Awak patut menyiapkan kerja itu . .

waktu.Pekerja itu mengecat pintu lalu mengecat dinding. . . Ayat Majmuk Gabungan  Ayat Pancangan Relatif . .ayat yang terbentuk dengan menggunakan perkataan relatif yang.terbentuk daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan pada bahagian predikat untuk menghuraikan kata kerja pada ayat induk. dan cara.terbentuk dengan cara mencampurkan ayat tunggal dengan ayat majmuk dan biasanya ayat yang terhasil adalah panjang. Contoh: .Dani dan Zaini pergi ke kota.terdiri daripada beberapa jenis ayat. Contoh: .  Ayat Pancangan Keterangan . Contoh: Kerbau yang berkeliaran di tepi jalan dan di tepi sawah itu kepunyaan Pak Cik Munir dan penduduk kampung yang tinggal di situ sejak mereka kecil lagi.meliputi keterangan musabab.Beliau berharap agar/supaya peristiwa itu tidak berulang lagi. Ayat Majmuk Pancangan  Ayat Pancangan Komplemen .Kata komplemen. . syarat. iaitu bahawa dan agar/supaya digunakan dalam pembentukan ayat pancangan komplemen.ayat yang terbentuk hasil daripada dua ayat tunggal atau lebih dengan menggunakan kata hubung gabungan .. KAMARUDIN BIN JEON 10-02-2011 14 .Contoh: . Ayat Majmuk Campuran .Ayah membeli sebuah lori yang berwarna putih. pertentangan.AYAT MAJMUK . harapan.Ibu tidak ke pejabat kerana keretanya rosak.

15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful