Golongan Kata (Morfologi

)

Kata Nama

Kata Kerja

Kata Adjektif

Kata Tugas

Kata Nama Am

Kata Kerja Transitif

Sifat/ keadaan Warna

Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa

Kata Nama Khas

Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif

Ukuran Bentuk Pancaindera Waktu Cara Perasaan

Kata Ganti Nama

Kata Prafrasa dan Pascafrasa

Kata Pascakata

1

Kata Nama Kata Nama Am Kata Nama Khas . Sony.merujuk sesuatu benda. manusia. Buletin Utama. tumbuhtumbuhan dan tempat secara umum . juru-: jutawan. pasar Kata Ganti Nama Umum / Tak Tentu Contoh: Manusia: Ali. Ban Seng. David. Mac.. Adidas Masa: Isnin. Proton Perdana. -man. Tempat: arena.… Kata Nama Terbitan Contoh: -an: makanan.huruf pangkal ditulis dengan huruf kecil . peN. seniman. cuka Manusia: askar. pengetua.huruf pangkal ditulis dengan huruf besar Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Nama Asal Kata Ganti Nama Tanya Contoh: Benda: acar. buku. pembalak. keluaran ke-: ketua. -wati. seniwati. Januari. -wan. kekasih peN-. juruwang 2 . persatuan. Sang Lamri. budak. Tompok.merujuk secara khusus pada sesuatu benda atau perkara . padi. Si Comel Judul/jenama: “Meniti Senja”. Jumaat. cikgu Haiwan: arnab. haiwan. Muthu Gelaran pada haiwan: Sang Kancil. cicak Tumbuh-tumbuhan: anggerik.. buaya. balai.-an: pelajaran.: peneroka.

dia. beta. ku Jamak: kami. situ Contoh: Ini. baginda. aku. kamu Tunggal: beliau. itu Contoh: apa. ia Jamak: mereka 3 . tuan hamba.Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Ganti Nama Tanya Kata Ganti Nama Umum / Tak tentu Contoh: sana. nya. sini. siapa. dikau. Contoh: Tunggal: saya. kamu Jamak: kalian. mana. Contoh: siapa-siapa apa-apa mana-mana Kata Ganti Nama Diri Pertama Kata Ganti Nama Diri Kedua Kata Ganti Nama Diri Ketiga merujuk diri sendiri apabila bercakap dengan orang merujuk diri orang kedua yang diajak bercakap menggantikan nama orang yang dicakap tentangnya dan biasanya orang yang dicakapkan itu tidak ada bersama di tempat tersebut. tuanku. engkau. patik. kita Tunggal: awak. kau. anda. hamba. daku.

.. berapitan ke... berawalan beR-. men . + kata dasar (+/.kan/i) + objek meN-. diri pertama dan diri kedua Contoh: Beri.. Contoh: meragut. memperbaiki. duduk dan sebagainya... terkejut. berkhayalan.Buku itu saya beli. berawalan teR-… Contoh: terambil. dapat berdiri sendiri dalam ayat. an. men.. memper. jatuh.. memperindah. datang. menangis. difikirkan. yang memerlukan pelengkap.. rujuk. ter. . terbawa .kan.. masuk.Kata Kerja Kata Kerja Transitif perbuatan yang dilakukan kepada benda lain(objek) mesti ada penyambutnya ( objek ) iaitu kata nama. dirujuki.kan. mempersembahkan . mencintai.i.. cari. kena Contoh: kena tangkap kena denda 4 . perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri..... -an Contoh: kemalangan. Kata kerja yang pasif ialah kata kerja yang hadirnya dalam ayat pasif...kan.. .. meN-.. Ingat! Kata kerja tak transitif merupakan kata kerja yang boleh berdiri sendiri kecuali kata kerja tak transitif berapitan beR-…-kan.. berpandukan.. . lahir.i.. diri ketiga Contoh: diberi. ada yang berimbuhan ber.. dan ber... + ambil + buku = mengambil buku Kata kerja transitif biasanya menggunakan imbuhan men.. yakni tidak memerlukan objek tidak memerlukan imbuhan seperti perkataan tidur....... – Bola itu disepak olehnya. ber. keluar. dikumpul. mendapatkan. fikir. dan memper.. Pada asalnya kata kerja yang pasif terdiri kata transitif yang hadir dalam ayat aktif transitif. Contoh: berdiri. Contoh: berasah = sudah diasah .. memper. kumpul. dicari.. men ... Contoh: . Contoh: berdasrkan pada undang-undang Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif . kehujanan ..

nipis. bingit busuk. wangi. silam. ternipis Bentuk bulat. hapak. putih. jingga. licin 5 . gembira. kesat. lewat. lambat. Perasaan takut. besar. lemak. benci. hancing kasar. panjang.  kata adjektif dapat berdiri sendiri sebagai sebagai predikat dalam ayat. suntuk. berani.Kata Adjektif  kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama atau benda. lemah. deras baik. bersih. leper. tebal. lonjong. lampau. rindu. deras. secantik. sunyi. cerdik. indah. Cara selalu. jelas. sebesar. lembab. kukuh. halus. kemas. empat segi. kesat. seram. lembab. senang. pedas. kejap. kerap. hangit. masam. lambat. halus. laju. licin pendek. jarang. lalu. cantik bising. jelita. Contoh: aman. rasa Pancaindera pandang dengar bau sentuh manis. dalam. marah. muram. cantik. senyap. terkuat Sifat/ keadaan merah. Waktu lama. kadang-kadang. terpanjang. kuning langsat Warna sentuh Ukuran kasar. segera. hodoh. bujur. payau buruk. lincah. ungu.

yang. meskipun. Contoh: -nya 6 . tetapi. jikalau Kata Penghubung Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Kata Seru Kata Tanya Kata Praklausa Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat Kata Bantu Kata Sendi nama Kata Penguat Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Arah Kata Penegas Kata Bilangan Kata Nafi Kata Adverba Kata Pemeri memberi penegasan bagi kata yang digandingi. serta. sebaliknya. atau frasa untuk mendukung tugas yang tertentu. klausa. hingga.Kata Tugas  Tidak dapat berdiri dengan sendiri kerana tidak mempunyai makna tersendiri. kerana.  Hadir dalam ayat. malahan. Kata Penekan Kata Pascakata Kata Pembenda menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. atau. sementara. bahawa. agar. dan.

lalu. malahan. frasa. tatkala. kerana. tetapi. atau.  dan. setelah. kemudian. supaya. sementara. atau ayat yang setaraf kedudukannya dan membentuk ayat majmuk gabungan. 7 . Keterangan Contoh: jika. serta. sambil   digunakan kerana ayatayat tersebut tidak dapat dicantumkan dengan menggunakan sebarang kata hubung gabungan Relatif Contoh: yang Komplemen Contoh: bahawa. agar.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan digunakan untuk menghubungkan kata. maka. kecuali.

kata sahibul hikayat     digunakan untuk menanyakan sesuatu. adapun. benda. wahai.  digunakan dalam ayat seruan bagi melahirkan perasaan seperti marah. sekali peristiwa. aduhai. dan sebagainya. hah. usah. mana dan siapa. cis. jemput. Contoh: mengapa.  Terdapat dua jenis kata tanya. tempat dan bilangan.digunakan untuk menggantikan kata nama yang meliputi rnanusia.  Contoh: syahadan. berapa. Contoh: apa. benar.. nah. harapan. sebermula. . maka.  Contoh: ah. permintaan dan larangan. kalakian. arkian. eh. hatta.  hadir dalam ayat tanya sebagai sebahagian daripada predikat dan tidak boleh hadir ddlam bentuk subjek. rayuan. iaitu: (a) kata ganti nama tanya .. wah. tolong. hei.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Seru  kata yang berfungsi untuk melahirkan pelbagai perasaan yang lahir daripada pertuturan seseorang. bagaimana Kata Tanya Kata Pembenar   mengesahkan sesuatu pernyataan Contoh: ya.haiwan. harap Kata Perintah  Kata Pangkal Ayat hadir di hadapan ayat menjadi pengenal sesuatu klausa atau ayat menjadi penanda kesinambungan ayat. kata yang menimbulkan tindak balas terhadap perintah. takut. alkisah. betul 8 . minta. (b) digunakan bukan untuk menggantikan kata nama. Contoh: jangan.

dapat • Contoh: ialah dan adalah. akan atau sedang berlaku. frasa adjektif. mahu. menerangkan kata kerja. amat Kata Penegas • disebut juga partikel berperanan memberi penekanan bagi menguatkan atau menegaskan sesuatu kenyataan. betul. betul-betul Kata Sendi Nama • bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata–kata atau frasa–frasa lain dalam sesuatu ayat. bawah.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Arah • menunjukkan arah atau hala. Contoh: hendak. lagi. selatan. semua. nian. Kata Adverba • digunakan untuk Kata Bantu • bertugas untuk membantu frasa kerja. sudut Kata Penguat • digunakan untuk menguatkan maksud bagi sesuatu kata adjektif. langsung. beberapa. sekali. demikian. Contoh: di.. para. seperti. hanya Kata Nafi • untuk menafikan atau • menidakkan sesuatu Tedapat dua bentuk kata nafi. dan frasa sendi nama sebagai kata kerja untuk menerbitkan makna tambahan dari segi masa atau ragam. • Contoh: agak. esok. • a. benar. paling. seluruh. sisi. • b.. • Contoh: utara. • Contoh:kah. harus. laju. kepada. sungguh. sahaja. boleh. oleh. terlalu. tengah. Kata bantu aspek – menerangkan perbuatan belum. juga. setiap. Contoh: selalu. berseri.. setengah. pada. • Hadir di hadapan frasa nama. • Contoh: satu. Kata Bilangan • digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu. Contoh: telah. tentang. mesti. lah. Kata bantu ragam – menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. berkilat. dari.. kuat. sedang. segera. sering kali. 9 . pun. sesetengah. banyak.tah. sentiasa. pernah. . belum. iaitu: bukan dan tidak Kata Pemeri • unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat.

-wi ke-.is... berasa teR-.. -wati -ah.-er-. gemilang gemuruh peN-.. Awalan Apitan Sisipan akhiran meN-.. -wi. diambil peR-... ringan tulang. besar hati.. ubah suai. ambil alih.. sakit jiwa. alat solek. muda remaja. -iah. . sebangsa ....PEMAJMUKAN Kata Majmuk • dua kata dasar atau lebih • membawa makna tertentu • tetapi bertindak sebagai satu unit tanpa boleh • menerima sebarang penyisipan di antara kata-kata dasar Kata Nama Majmuk jalan raya.... dijalani dwi-..-an penyampaian di-. peR-.-in-. lipat ganda. berat hati... bilik tidur.... mewarna peN-. memperindah meN-... .... -wan.... -at... PENGIMBUHAN Kata Kerja Majmuk Tolak ansur. -man. eka-. segi tiga.-em-. pengecat. tinggi diri. pra-.. sinambung juru-. -in. -iah.. beratapkan se-.... panca.-el-. tunjuk ajar.. kenal pasti. ular sawa.. angkat bakul... -isme -logi ah. -in. tata-.. Kelemumur memper-. menghadiahi .. ceracak gerigi -grafi. jauh hati. maha-. rabun ayam. perburu beR-.-an permainan ..-an kebenaran 10 . hati batu.-kan/i memperjuangkan memperingati .-kan/i menyampaikan. biru laut... ke-.. jururawat di-.. Kata Adjektif Majmuk merah jambu. -ita. jam tangan.. tri-.-kan/i dihasilkan.. terambil memper. ketua beR-. angkat kaki. deria rasa. kaki bangku. -at.an/kan berterusan.. pilih kasih..

KATA GANDA SELURUH ada-ada buku-buku cuba-cuba duku-duku ekor-ekor SEPARA bebola dedaun gegendang sesumpah tetupai BERIMA batu-batan kuih-muih kusut-masai rumput-rampai gunung-ganang BERIMBUHAN bantu-membantu menarik-narik berkejar-kejaran bau-bauan melambai-lambaikan SINTAKSIS AYAT subjek + Predikat FRASA NAMA Beliau Puan Aina Saya + FRASA NAMA guru peguam anaknya FRASA NAMA Orang itu Budak itu Kawan saya POLA AYAT + FRASA KERJA tidur berehat menangis FRASA NAMA Dia Wanita itu Mak Cik Siti + FRASA ADJEKTIF cantik rajin kurus FRASA NAMA Ayah Murid itu Nenek + FRASA SENDI ke bandar di sana dari kampung 11 .

Ayat Larangan - Usah menangis lagi. Ayat Seruan - Nah. Sila duduk. Jangan bising di sini. Ayat Permintaan Tolong ambilkan buku itu. ambil bahagian kamu! Amboi.JENIS-JENIS AYAT  dibentuk untuk membuat penyataan tentang sesuatu perkara dan diakhiri dengan tanda noktah (•). Datang ke sini esok. . Ayat Perintah Ayat Silaan Jemputlah naik. Ayat Penyata Ayat tanya tanpa kata tanya Kasim pergi ke Petaling? Azman membeli bola itu? Ayat Tanya Ayat tanya dengan kata tanya - Kamu hendak ke mana? Nama adik kamu siapa? Ayat Suruhan Pergi dari sini.Nama saya Ahmad. Minta para hadirin bersabar.  Contoh: . cantiknya kamu pada hari ini! Comelnya anak kucing ini! 12 .Mereka kawan baik saya.

.Sampah ini akan kami kutip..Pelanduk itu kena perangkap.Kerja itu patut kita siapkan.Novel itu mesti kamu baca.Kerja itu patut kalian siapkan.Novel itu dikarang oleh beliau. . Ayat Pasif ke-. Ayat Pasif Diri Kedua .Soalan itu tidak terjawab oleh pemuda itu .Kain itu sudah berjahit. . . . Ayat Pasif Diri Ketiga . .Buku itu saya baca .Sampah ini telah dikutip olehnya.Pencuri itu kena tangkap..Kotak itu tidak terangkat oleh kami. .Sampah ini mesti awak kutip.Saya membaca buku itu. Ayat Pasif Bantuan .Tembok itu terlanggar oleh lori..Munir berjoging. AYAT AKTIF Ayat Aktif Transitif .. Ayat Pasif teR-. .Orang itu kena saman. ..Baju itu belum berlipat.Adik menangis. .Dia menganyam ketupat. .Mereka kehujanan. .Saya berehat.Kerja itu disiapkan oleh mereka.-an . . . .Lori itu tidak bergerak kerana kehabisan minyak. AYAT PASIF Ayat Pasif beR-.Rumah kami kemasukan pencuri. Ayat Pasif Diri Pertama . .RAGAM AYAT Ayat Aktif Tak Transitif .Soalan itu belum berjawab.Ayah sedang tidur.Awak patut menyiapkan kerja itu . . 13 .. . .

Contoh: Kerbau yang berkeliaran di tepi jalan dan di tepi sawah itu kepunyaan Pak Cik Munir dan penduduk kampung yang tinggal di situ sejak mereka kecil lagi. Contoh: . .  Ayat Pancangan Keterangan .Beliau berharap agar/supaya peristiwa itu tidak berulang lagi.ayat yang terbentuk hasil daripada dua ayat tunggal atau lebih dengan menggunakan kata hubung gabungan . dan cara.ayat yang terbentuk dengan menggunakan perkataan relatif yang.Ayah membeli sebuah lori yang berwarna putih.terdiri daripada beberapa jenis ayat. iaitu bahawa dan agar/supaya digunakan dalam pembentukan ayat pancangan komplemen.terbentuk dengan cara mencampurkan ayat tunggal dengan ayat majmuk dan biasanya ayat yang terhasil adalah panjang. .Contoh: . waktu. .terbentuk daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan pada bahagian predikat untuk menghuraikan kata kerja pada ayat induk. harapan. KAMARUDIN BIN JEON 10-02-2011 14 . pertentangan.Pekerja itu mengecat pintu lalu mengecat dinding. .AYAT MAJMUK . syarat. Ayat Majmuk Campuran . Ayat Majmuk Gabungan  Ayat Pancangan Relatif .meliputi keterangan musabab.Ibu tidak ke pejabat kerana keretanya rosak. Contoh: .. Ayat Majmuk Pancangan  Ayat Pancangan Komplemen .Kata komplemen.Dani dan Zaini pergi ke kota.

15 .