Golongan Kata (Morfologi

)

Kata Nama

Kata Kerja

Kata Adjektif

Kata Tugas

Kata Nama Am

Kata Kerja Transitif

Sifat/ keadaan Warna

Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa

Kata Nama Khas

Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif

Ukuran Bentuk Pancaindera Waktu Cara Perasaan

Kata Ganti Nama

Kata Prafrasa dan Pascafrasa

Kata Pascakata

1

huruf pangkal ditulis dengan huruf besar Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Nama Asal Kata Ganti Nama Tanya Contoh: Benda: acar. budak. Si Comel Judul/jenama: “Meniti Senja”. juru-: jutawan. pengetua.: peneroka. juruwang 2 . persatuan. Muthu Gelaran pada haiwan: Sang Kancil. Sony.merujuk sesuatu benda. Januari. buaya. seniwati. peN. seniman. Sang Lamri. balai. haiwan.. -wati.huruf pangkal ditulis dengan huruf kecil . Buletin Utama. pembalak. tumbuhtumbuhan dan tempat secara umum . -wan.. buku. Jumaat. keluaran ke-: ketua. Adidas Masa: Isnin. cuka Manusia: askar. Tempat: arena.-an: pelajaran. cikgu Haiwan: arnab. pasar Kata Ganti Nama Umum / Tak Tentu Contoh: Manusia: Ali. David.… Kata Nama Terbitan Contoh: -an: makanan. Tompok.merujuk secara khusus pada sesuatu benda atau perkara . Proton Perdana. Mac. -man. kekasih peN-.Kata Nama Kata Nama Am Kata Nama Khas . cicak Tumbuh-tumbuhan: anggerik. Ban Seng. manusia. padi.

daku. beta. ia Jamak: mereka 3 . engkau. situ Contoh: Ini. kau. Contoh: siapa-siapa apa-apa mana-mana Kata Ganti Nama Diri Pertama Kata Ganti Nama Diri Kedua Kata Ganti Nama Diri Ketiga merujuk diri sendiri apabila bercakap dengan orang merujuk diri orang kedua yang diajak bercakap menggantikan nama orang yang dicakap tentangnya dan biasanya orang yang dicakapkan itu tidak ada bersama di tempat tersebut. nya.Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Ganti Nama Tanya Kata Ganti Nama Umum / Tak tentu Contoh: sana. tuanku. hamba. anda. sini. itu Contoh: apa. ku Jamak: kami. mana. siapa. Contoh: Tunggal: saya. kita Tunggal: awak. kamu Tunggal: beliau. baginda. kamu Jamak: kalian. aku. dia. tuan hamba. patik. dikau.

i.. dan memper. men . meN-. dan ber. berapitan ke.Buku itu saya beli..... yang memerlukan pelengkap. masuk... dicari..Kata Kerja Kata Kerja Transitif perbuatan yang dilakukan kepada benda lain(objek) mesti ada penyambutnya ( objek ) iaitu kata nama. mendapatkan.. keluar.. kena Contoh: kena tangkap kena denda 4 . . rujuk. mempersembahkan . Ingat! Kata kerja tak transitif merupakan kata kerja yang boleh berdiri sendiri kecuali kata kerja tak transitif berapitan beR-…-kan.. dirujuki. berkhayalan... lahir.. an. Pada asalnya kata kerja yang pasif terdiri kata transitif yang hadir dalam ayat aktif transitif.kan/i) + objek meN-. memper. dikumpul. cari. + ambil + buku = mengambil buku Kata kerja transitif biasanya menggunakan imbuhan men.. Contoh: berdasrkan pada undang-undang Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif ... . memper. Kata kerja yang pasif ialah kata kerja yang hadirnya dalam ayat pasif. men... dapat berdiri sendiri dalam ayat.. difikirkan. terbawa .. perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri... Contoh: berasah = sudah diasah . duduk dan sebagainya. – Bola itu disepak olehnya.kan. berawalan beR-.i. ber.. Contoh: meragut. diri ketiga Contoh: diberi.. menangis... + kata dasar (+/.. fikir. men . jatuh.. terkejut. kumpul.kan.. memperindah.. Contoh: .. ada yang berimbuhan ber. berawalan teR-… Contoh: terambil. mencintai.. memperbaiki.. ter. diri pertama dan diri kedua Contoh: Beri.. yakni tidak memerlukan objek tidak memerlukan imbuhan seperti perkataan tidur. berpandukan...kan. kehujanan . datang.. -an Contoh: kemalangan. Contoh: berdiri.. ..

pedas. kuning langsat Warna sentuh Ukuran kasar. jelas. jelita. wangi. ungu. lampau. terpanjang. lembab. licin pendek. kejap. segera. kerap. kadang-kadang. hancing kasar. cantik. deras baik. lemak. suntuk. lincah. putih. hodoh. Waktu lama. indah. seram. kesat. cerdik. marah. dalam. nipis. halus. leper. tebal. panjang. cantik bising. lambat. lewat. bersih. deras. lemah. bingit busuk. sebesar. masam. Cara selalu. muram. jingga. kesat. lembab. lalu. besar. laju. lonjong. bujur. jarang. terkuat Sifat/ keadaan merah.Kata Adjektif  kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama atau benda. Perasaan takut. senang. hapak. payau buruk. kemas. hangit. gembira. rasa Pancaindera pandang dengar bau sentuh manis. rindu. lambat. secantik. ternipis Bentuk bulat. berani.  kata adjektif dapat berdiri sendiri sebagai sebagai predikat dalam ayat. benci. Contoh: aman. halus. empat segi. senyap. sunyi. silam. kukuh. licin 5 .

jikalau Kata Penghubung Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Kata Seru Kata Tanya Kata Praklausa Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat Kata Bantu Kata Sendi nama Kata Penguat Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Arah Kata Penegas Kata Bilangan Kata Nafi Kata Adverba Kata Pemeri memberi penegasan bagi kata yang digandingi. hingga. Kata Penekan Kata Pascakata Kata Pembenda menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. kerana. serta.  Hadir dalam ayat. sebaliknya. bahawa.Kata Tugas  Tidak dapat berdiri dengan sendiri kerana tidak mempunyai makna tersendiri. atau. malahan. tetapi. yang. klausa. sementara. meskipun. atau frasa untuk mendukung tugas yang tertentu. Contoh: -nya 6 . dan. agar.

atau ayat yang setaraf kedudukannya dan membentuk ayat majmuk gabungan. kerana. atau.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan digunakan untuk menghubungkan kata. sambil   digunakan kerana ayatayat tersebut tidak dapat dicantumkan dengan menggunakan sebarang kata hubung gabungan Relatif Contoh: yang Komplemen Contoh: bahawa. tatkala. 7 . sementara.  dan. tetapi. malahan. maka. lalu. supaya. agar. frasa. Keterangan Contoh: jika. setelah. kecuali. kemudian. serta.

Contoh: apa. Contoh: jangan. nah. usah. aduhai. hatta. takut.  Terdapat dua jenis kata tanya. alkisah. harap Kata Perintah  Kata Pangkal Ayat hadir di hadapan ayat menjadi pengenal sesuatu klausa atau ayat menjadi penanda kesinambungan ayat.  Contoh: ah. maka.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Seru  kata yang berfungsi untuk melahirkan pelbagai perasaan yang lahir daripada pertuturan seseorang. permintaan dan larangan. arkian.. hah. jemput.. wahai.haiwan. dan sebagainya. mana dan siapa.  Contoh: syahadan. betul 8 . sekali peristiwa. Contoh: mengapa. hei. kalakian. benda. eh. kata yang menimbulkan tindak balas terhadap perintah.  hadir dalam ayat tanya sebagai sebahagian daripada predikat dan tidak boleh hadir ddlam bentuk subjek. minta. .digunakan untuk menggantikan kata nama yang meliputi rnanusia. harapan. (b) digunakan bukan untuk menggantikan kata nama. cis. kata sahibul hikayat     digunakan untuk menanyakan sesuatu. tolong. wah. sebermula. tempat dan bilangan. rayuan.  digunakan dalam ayat seruan bagi melahirkan perasaan seperti marah. bagaimana Kata Tanya Kata Pembenar   mengesahkan sesuatu pernyataan Contoh: ya. benar. adapun. iaitu: (a) kata ganti nama tanya . berapa.

oleh. sesetengah. langsung. • Hadir di hadapan frasa nama. segera. bawah. dapat • Contoh: ialah dan adalah. seluruh. . laju. sekali. sahaja.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Arah • menunjukkan arah atau hala. • a. berkilat.. setengah. mesti. boleh. sungguh. esok. • Contoh: agak. betul-betul Kata Sendi Nama • bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata–kata atau frasa–frasa lain dalam sesuatu ayat. Contoh: hendak. para. tengah. frasa adjektif. seperti. menerangkan kata kerja. nian. • b. kuat. betul. pada. berseri. harus.. hanya Kata Nafi • untuk menafikan atau • menidakkan sesuatu Tedapat dua bentuk kata nafi. lagi. • Contoh:kah. banyak. sedang.. dari. sudut Kata Penguat • digunakan untuk menguatkan maksud bagi sesuatu kata adjektif. pun. demikian. • Contoh: satu. sisi. Kata bantu ragam – menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. Contoh: selalu. Kata Adverba • digunakan untuk Kata Bantu • bertugas untuk membantu frasa kerja. mahu. paling. selatan. Contoh: telah. • Contoh: utara. sering kali. setiap. Kata bantu aspek – menerangkan perbuatan belum. tentang. dan frasa sendi nama sebagai kata kerja untuk menerbitkan makna tambahan dari segi masa atau ragam. belum. semua. iaitu: bukan dan tidak Kata Pemeri • unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat.. pernah. 9 . amat Kata Penegas • disebut juga partikel berperanan memberi penekanan bagi menguatkan atau menegaskan sesuatu kenyataan. benar. juga. beberapa. sentiasa. lah. Contoh: di. kepada. terlalu.tah. akan atau sedang berlaku. Kata Bilangan • digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu.

. mewarna peN-. -at. deria rasa. Kelemumur memper-. pengecat.. eka-.-an penyampaian di-... -wan. perburu beR-. alat solek. tinggi diri. segi tiga. ketua beR-.. angkat kaki. hati batu. menghadiahi .-er-..... jauh hati. ular sawa. jururawat di-. panca.-kan/i memperjuangkan memperingati . tri-. PENGIMBUHAN Kata Kerja Majmuk Tolak ansur. -in.. gemilang gemuruh peN-. beratapkan se-.-kan/i menyampaikan. -at. .. -in. -wi ke-. -ita.. bilik tidur.. terambil memper..an/kan berterusan. lipat ganda... besar hati. sakit jiwa... muda remaja. peR-... berasa teR-... angkat bakul... Kata Adjektif Majmuk merah jambu. kaki bangku.. ringan tulang. sinambung juru-.-an kebenaran 10 ..is.... ceracak gerigi -grafi.... tunjuk ajar.. kenal pasti.. jam tangan.. Awalan Apitan Sisipan akhiran meN-.. -iah. maha-.. berat hati... dijalani dwi-....... ubah suai. . -iah. -isme -logi ah. -wi.-em-.PEMAJMUKAN Kata Majmuk • dua kata dasar atau lebih • membawa makna tertentu • tetapi bertindak sebagai satu unit tanpa boleh • menerima sebarang penyisipan di antara kata-kata dasar Kata Nama Majmuk jalan raya. sebangsa .. pilih kasih. -man.. pra-.-el-.-an permainan . diambil peR-.. -wati -ah. memperindah meN-.. ambil alih. ke-.-in-.-kan/i dihasilkan... rabun ayam. biru laut. tata-.

KATA GANDA SELURUH ada-ada buku-buku cuba-cuba duku-duku ekor-ekor SEPARA bebola dedaun gegendang sesumpah tetupai BERIMA batu-batan kuih-muih kusut-masai rumput-rampai gunung-ganang BERIMBUHAN bantu-membantu menarik-narik berkejar-kejaran bau-bauan melambai-lambaikan SINTAKSIS AYAT subjek + Predikat FRASA NAMA Beliau Puan Aina Saya + FRASA NAMA guru peguam anaknya FRASA NAMA Orang itu Budak itu Kawan saya POLA AYAT + FRASA KERJA tidur berehat menangis FRASA NAMA Dia Wanita itu Mak Cik Siti + FRASA ADJEKTIF cantik rajin kurus FRASA NAMA Ayah Murid itu Nenek + FRASA SENDI ke bandar di sana dari kampung 11 .

Nama saya Ahmad. Ayat Perintah Ayat Silaan Jemputlah naik.JENIS-JENIS AYAT  dibentuk untuk membuat penyataan tentang sesuatu perkara dan diakhiri dengan tanda noktah (•). Ayat Larangan - Usah menangis lagi.Mereka kawan baik saya. . Sila duduk. Ayat Permintaan Tolong ambilkan buku itu. ambil bahagian kamu! Amboi. Datang ke sini esok. Ayat Penyata Ayat tanya tanpa kata tanya Kasim pergi ke Petaling? Azman membeli bola itu? Ayat Tanya Ayat tanya dengan kata tanya - Kamu hendak ke mana? Nama adik kamu siapa? Ayat Suruhan Pergi dari sini. Minta para hadirin bersabar.  Contoh: . cantiknya kamu pada hari ini! Comelnya anak kucing ini! 12 . Jangan bising di sini. Ayat Seruan - Nah.

.Kerja itu disiapkan oleh mereka.Sampah ini akan kami kutip.Rumah kami kemasukan pencuri. . .Soalan itu belum berjawab. . . .Kerja itu patut kalian siapkan. Ayat Pasif Diri Ketiga . Ayat Pasif teR-.Kotak itu tidak terangkat oleh kami.Novel itu dikarang oleh beliau. Ayat Pasif ke-..Baju itu belum berlipat. . .Tembok itu terlanggar oleh lori.Soalan itu tidak terjawab oleh pemuda itu . .Dia menganyam ketupat.Saya berehat. Ayat Pasif Diri Pertama . .Ayah sedang tidur.Saya membaca buku itu.Pencuri itu kena tangkap.Mereka kehujanan..Munir berjoging. Ayat Pasif Bantuan .Lori itu tidak bergerak kerana kehabisan minyak.Sampah ini telah dikutip olehnya.Novel itu mesti kamu baca. . .Kain itu sudah berjahit.Adik menangis..Pelanduk itu kena perangkap... 13 .-an . . .Orang itu kena saman. .Kerja itu patut kita siapkan. .Awak patut menyiapkan kerja itu ..Sampah ini mesti awak kutip.Buku itu saya baca . . Ayat Pasif Diri Kedua . .RAGAM AYAT Ayat Aktif Tak Transitif . . AYAT PASIF Ayat Pasif beR-. AYAT AKTIF Ayat Aktif Transitif .

KAMARUDIN BIN JEON 10-02-2011 14 .. iaitu bahawa dan agar/supaya digunakan dalam pembentukan ayat pancangan komplemen. Contoh: .Beliau berharap agar/supaya peristiwa itu tidak berulang lagi.Ibu tidak ke pejabat kerana keretanya rosak.ayat yang terbentuk dengan menggunakan perkataan relatif yang.Dani dan Zaini pergi ke kota. . Ayat Majmuk Campuran . dan cara. pertentangan. syarat.terdiri daripada beberapa jenis ayat. harapan. .terbentuk daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan pada bahagian predikat untuk menghuraikan kata kerja pada ayat induk. Contoh: .Kata komplemen.Pekerja itu mengecat pintu lalu mengecat dinding. .meliputi keterangan musabab. Contoh: Kerbau yang berkeliaran di tepi jalan dan di tepi sawah itu kepunyaan Pak Cik Munir dan penduduk kampung yang tinggal di situ sejak mereka kecil lagi.Contoh: . Ayat Majmuk Pancangan  Ayat Pancangan Komplemen .AYAT MAJMUK .terbentuk dengan cara mencampurkan ayat tunggal dengan ayat majmuk dan biasanya ayat yang terhasil adalah panjang. waktu.  Ayat Pancangan Keterangan .ayat yang terbentuk hasil daripada dua ayat tunggal atau lebih dengan menggunakan kata hubung gabungan .Ayah membeli sebuah lori yang berwarna putih. Ayat Majmuk Gabungan  Ayat Pancangan Relatif . .

15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful