P. 1
TATABAHASA - PETA MINDA DLL - KAMARUDIN JEON - FEBRUARI 2011

TATABAHASA - PETA MINDA DLL - KAMARUDIN JEON - FEBRUARI 2011

|Views: 3,079|Likes:
Dipublikasikan oleh oden_eon

More info:

Published by: oden_eon on Feb 28, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2014

pdf

text

original

Golongan Kata (Morfologi

)

Kata Nama

Kata Kerja

Kata Adjektif

Kata Tugas

Kata Nama Am

Kata Kerja Transitif

Sifat/ keadaan Warna

Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa

Kata Nama Khas

Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif

Ukuran Bentuk Pancaindera Waktu Cara Perasaan

Kata Ganti Nama

Kata Prafrasa dan Pascafrasa

Kata Pascakata

1

-wati. Sang Lamri. cicak Tumbuh-tumbuhan: anggerik.… Kata Nama Terbitan Contoh: -an: makanan. Mac. Januari. -wan. tumbuhtumbuhan dan tempat secara umum . pasar Kata Ganti Nama Umum / Tak Tentu Contoh: Manusia: Ali. keluaran ke-: ketua.huruf pangkal ditulis dengan huruf kecil . pembalak. Proton Perdana. Muthu Gelaran pada haiwan: Sang Kancil.huruf pangkal ditulis dengan huruf besar Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Nama Asal Kata Ganti Nama Tanya Contoh: Benda: acar. Ban Seng. Jumaat. -man. Adidas Masa: Isnin.-an: pelajaran. buaya. Tempat: arena. buku. persatuan. David. padi. Sony. balai. Tompok. seniwati. juru-: jutawan..: peneroka. manusia. Si Comel Judul/jenama: “Meniti Senja”. haiwan. budak. Buletin Utama. juruwang 2 . cuka Manusia: askar. pengetua.merujuk secara khusus pada sesuatu benda atau perkara . cikgu Haiwan: arnab.merujuk sesuatu benda.Kata Nama Kata Nama Am Kata Nama Khas . peN.. seniman. kekasih peN-.

kita Tunggal: awak. ku Jamak: kami. tuan hamba. kau. Contoh: siapa-siapa apa-apa mana-mana Kata Ganti Nama Diri Pertama Kata Ganti Nama Diri Kedua Kata Ganti Nama Diri Ketiga merujuk diri sendiri apabila bercakap dengan orang merujuk diri orang kedua yang diajak bercakap menggantikan nama orang yang dicakap tentangnya dan biasanya orang yang dicakapkan itu tidak ada bersama di tempat tersebut. daku. situ Contoh: Ini. ia Jamak: mereka 3 . anda. sini. nya. hamba. engkau. dikau. Contoh: Tunggal: saya. patik. dia. kamu Jamak: kalian.Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Ganti Nama Tanya Kata Ganti Nama Umum / Tak tentu Contoh: sana. aku. tuanku. beta. itu Contoh: apa. siapa. baginda. kamu Tunggal: beliau. mana.

. kumpul. dan ber. memper. kena Contoh: kena tangkap kena denda 4 .. Contoh: meragut..... men ... rujuk. an. ber...Kata Kerja Kata Kerja Transitif perbuatan yang dilakukan kepada benda lain(objek) mesti ada penyambutnya ( objek ) iaitu kata nama... Ingat! Kata kerja tak transitif merupakan kata kerja yang boleh berdiri sendiri kecuali kata kerja tak transitif berapitan beR-…-kan. – Bola itu disepak olehnya.. lahir. terkejut. meN-. men.kan. perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri. -an Contoh: kemalangan... berapitan ke. dapat berdiri sendiri dalam ayat..... dicari.. fikir. Contoh: berdiri.. Contoh: .. .i. menangis. berkhayalan. berawalan beR-. Pada asalnya kata kerja yang pasif terdiri kata transitif yang hadir dalam ayat aktif transitif. mencintai.. jatuh. berawalan teR-… Contoh: terambil.. mempersembahkan .. mendapatkan. memper.. . duduk dan sebagainya. dirujuki. cari.... ter.i.. memperbaiki. masuk. Contoh: berasah = sudah diasah . + ambil + buku = mengambil buku Kata kerja transitif biasanya menggunakan imbuhan men.kan/i) + objek meN-. yang memerlukan pelengkap.... dan memper. men . diri ketiga Contoh: diberi. datang.. ... difikirkan. Contoh: berdasrkan pada undang-undang Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif . berpandukan. kehujanan .kan... yakni tidak memerlukan objek tidak memerlukan imbuhan seperti perkataan tidur. + kata dasar (+/. terbawa . dikumpul.kan. memperindah. ada yang berimbuhan ber. Kata kerja yang pasif ialah kata kerja yang hadirnya dalam ayat pasif. diri pertama dan diri kedua Contoh: Beri.. keluar.Buku itu saya beli..

kerap. lembab.Kata Adjektif  kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama atau benda. masam. bujur. cerdik. sunyi. lampau. ternipis Bentuk bulat. lalu. lemak. deras. sebesar. wangi. lembab. lincah. lambat. Waktu lama. Perasaan takut. jelas. lonjong. Contoh: aman. kemas. gembira. bersih. Cara selalu. indah. empat segi.  kata adjektif dapat berdiri sendiri sebagai sebagai predikat dalam ayat. nipis. secantik. ungu. kejap. laju. lewat. deras baik. kukuh. cantik. hancing kasar. muram. terpanjang. kesat. jingga. licin pendek. kadang-kadang. berani. kuning langsat Warna sentuh Ukuran kasar. cantik bising. rindu. panjang. senang. segera. halus. lambat. jarang. marah. senyap. seram. silam. lemah. benci. rasa Pancaindera pandang dengar bau sentuh manis. payau buruk. suntuk. hangit. licin 5 . putih. leper. halus. terkuat Sifat/ keadaan merah. dalam. tebal. pedas. besar. bingit busuk. hapak. hodoh. kesat. jelita.

Contoh: -nya 6 . malahan.Kata Tugas  Tidak dapat berdiri dengan sendiri kerana tidak mempunyai makna tersendiri. dan. sementara. atau frasa untuk mendukung tugas yang tertentu. serta. tetapi. bahawa. atau. hingga. jikalau Kata Penghubung Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Kata Seru Kata Tanya Kata Praklausa Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat Kata Bantu Kata Sendi nama Kata Penguat Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Arah Kata Penegas Kata Bilangan Kata Nafi Kata Adverba Kata Pemeri memberi penegasan bagi kata yang digandingi. yang.  Hadir dalam ayat. meskipun. agar. sebaliknya. Kata Penekan Kata Pascakata Kata Pembenda menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. kerana. klausa.

kecuali. maka. sambil   digunakan kerana ayatayat tersebut tidak dapat dicantumkan dengan menggunakan sebarang kata hubung gabungan Relatif Contoh: yang Komplemen Contoh: bahawa. atau. setelah. tetapi. tatkala. kemudian. Keterangan Contoh: jika. sementara. serta. kerana.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan digunakan untuk menghubungkan kata. lalu. 7 . atau ayat yang setaraf kedudukannya dan membentuk ayat majmuk gabungan. frasa.  dan. supaya. malahan. agar.

 Contoh: syahadan. tolong. kalakian. berapa. dan sebagainya. bagaimana Kata Tanya Kata Pembenar   mengesahkan sesuatu pernyataan Contoh: ya.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Seru  kata yang berfungsi untuk melahirkan pelbagai perasaan yang lahir daripada pertuturan seseorang. wahai. benda. wah.  Terdapat dua jenis kata tanya.haiwan. alkisah. permintaan dan larangan. mana dan siapa. Contoh: jangan.digunakan untuk menggantikan kata nama yang meliputi rnanusia. (b) digunakan bukan untuk menggantikan kata nama.  Contoh: ah. sekali peristiwa. eh. adapun. . iaitu: (a) kata ganti nama tanya . sebermula. kata yang menimbulkan tindak balas terhadap perintah. betul 8 . takut. harap Kata Perintah  Kata Pangkal Ayat hadir di hadapan ayat menjadi pengenal sesuatu klausa atau ayat menjadi penanda kesinambungan ayat. usah.. aduhai. arkian. hatta. minta. kata sahibul hikayat     digunakan untuk menanyakan sesuatu. tempat dan bilangan. benar. jemput.  digunakan dalam ayat seruan bagi melahirkan perasaan seperti marah. maka. hei. harapan. rayuan. cis.  hadir dalam ayat tanya sebagai sebahagian daripada predikat dan tidak boleh hadir ddlam bentuk subjek. nah.. hah. Contoh: apa. Contoh: mengapa.

sering kali. betul. Contoh: hendak. • Contoh:kah. semua. Contoh: telah.tah. frasa adjektif. menerangkan kata kerja. Contoh: selalu. dari. sedang. seperti. lah. para. lagi. betul-betul Kata Sendi Nama • bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata–kata atau frasa–frasa lain dalam sesuatu ayat.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Arah • menunjukkan arah atau hala. banyak. nian. berkilat. laju. • Contoh: satu. 9 . setengah. demikian.. sudut Kata Penguat • digunakan untuk menguatkan maksud bagi sesuatu kata adjektif. belum. dapat • Contoh: ialah dan adalah. Kata bantu aspek – menerangkan perbuatan belum. amat Kata Penegas • disebut juga partikel berperanan memberi penekanan bagi menguatkan atau menegaskan sesuatu kenyataan. selatan.. Kata Adverba • digunakan untuk Kata Bantu • bertugas untuk membantu frasa kerja. mesti. segera. beberapa.. akan atau sedang berlaku. terlalu. Kata bantu ragam – menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. bawah. oleh. kuat. sekali. • Hadir di hadapan frasa nama. Contoh: di. kepada. sahaja. juga. esok. Kata Bilangan • digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu. benar. tentang. sesetengah. harus. pun. seluruh. pernah. pada. tengah. boleh. hanya Kata Nafi • untuk menafikan atau • menidakkan sesuatu Tedapat dua bentuk kata nafi.. . sentiasa. paling. dan frasa sendi nama sebagai kata kerja untuk menerbitkan makna tambahan dari segi masa atau ragam. • a. • Contoh: agak. • b. sungguh. langsung. iaitu: bukan dan tidak Kata Pemeri • unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. • Contoh: utara. berseri. setiap. sisi. mahu.

sebangsa . sinambung juru-.. memperindah meN-. ringan tulang... kaki bangku. besar hati. -at... gemilang gemuruh peN-.. lipat ganda. -at. ketua beR-. berasa teR-. berat hati. -iah... biru laut. -wi ke-. -man. maha-... -in. -in.. pengecat.. perburu beR-.. segi tiga. tinggi diri.-kan/i memperjuangkan memperingati ... -iah. -wi...-an permainan .-kan/i menyampaikan. muda remaja.. deria rasa.. angkat bakul.-em-. peR-.. jururawat di-.... PENGIMBUHAN Kata Kerja Majmuk Tolak ansur.PEMAJMUKAN Kata Majmuk • dua kata dasar atau lebih • membawa makna tertentu • tetapi bertindak sebagai satu unit tanpa boleh • menerima sebarang penyisipan di antara kata-kata dasar Kata Nama Majmuk jalan raya. rabun ayam. terambil memper..-an kebenaran 10 .-el-.... tata-. eka-. -wati -ah. beratapkan se-. panca. -ita. jam tangan. menghadiahi . sakit jiwa. mewarna peN-.. diambil peR-.. ular sawa..-er-..an/kan berterusan. Kelemumur memper-.. pra-... bilik tidur. Kata Adjektif Majmuk merah jambu. ke-. ubah suai.. -wan.-kan/i dihasilkan.. ceracak gerigi -grafi.. . tri-. pilih kasih. dijalani dwi-. Awalan Apitan Sisipan akhiran meN-...is. jauh hati.. tunjuk ajar... ambil alih...-an penyampaian di-... -isme -logi ah. kenal pasti.. alat solek.. hati batu. angkat kaki...-in-. ..

KATA GANDA SELURUH ada-ada buku-buku cuba-cuba duku-duku ekor-ekor SEPARA bebola dedaun gegendang sesumpah tetupai BERIMA batu-batan kuih-muih kusut-masai rumput-rampai gunung-ganang BERIMBUHAN bantu-membantu menarik-narik berkejar-kejaran bau-bauan melambai-lambaikan SINTAKSIS AYAT subjek + Predikat FRASA NAMA Beliau Puan Aina Saya + FRASA NAMA guru peguam anaknya FRASA NAMA Orang itu Budak itu Kawan saya POLA AYAT + FRASA KERJA tidur berehat menangis FRASA NAMA Dia Wanita itu Mak Cik Siti + FRASA ADJEKTIF cantik rajin kurus FRASA NAMA Ayah Murid itu Nenek + FRASA SENDI ke bandar di sana dari kampung 11 .

 Contoh: . Ayat Perintah Ayat Silaan Jemputlah naik. cantiknya kamu pada hari ini! Comelnya anak kucing ini! 12 . Minta para hadirin bersabar. ambil bahagian kamu! Amboi. . Jangan bising di sini. Ayat Permintaan Tolong ambilkan buku itu.Nama saya Ahmad. Ayat Larangan - Usah menangis lagi.Mereka kawan baik saya. Datang ke sini esok.JENIS-JENIS AYAT  dibentuk untuk membuat penyataan tentang sesuatu perkara dan diakhiri dengan tanda noktah (•). Sila duduk. Ayat Penyata Ayat tanya tanpa kata tanya Kasim pergi ke Petaling? Azman membeli bola itu? Ayat Tanya Ayat tanya dengan kata tanya - Kamu hendak ke mana? Nama adik kamu siapa? Ayat Suruhan Pergi dari sini. Ayat Seruan - Nah.

RAGAM AYAT Ayat Aktif Tak Transitif . Ayat Pasif Diri Pertama .Kain itu sudah berjahit.Sampah ini telah dikutip olehnya.Pencuri itu kena tangkap.Pelanduk itu kena perangkap.. Ayat Pasif Diri Ketiga . .Novel itu dikarang oleh beliau.Adik menangis.Baju itu belum berlipat..-an . Ayat Pasif ke-.Soalan itu tidak terjawab oleh pemuda itu .Orang itu kena saman. . Ayat Pasif Bantuan . . . .Sampah ini akan kami kutip.Buku itu saya baca .Lori itu tidak bergerak kerana kehabisan minyak. AYAT AKTIF Ayat Aktif Transitif . . .. Ayat Pasif Diri Kedua .. .Sampah ini mesti awak kutip.Dia menganyam ketupat.Kotak itu tidak terangkat oleh kami.Kerja itu patut kita siapkan. . . .Saya membaca buku itu.Ayah sedang tidur. .Soalan itu belum berjawab. . ..Mereka kehujanan. Ayat Pasif teR-.Rumah kami kemasukan pencuri. . .Munir berjoging.Saya berehat. 13 . AYAT PASIF Ayat Pasif beR-.Awak patut menyiapkan kerja itu .Kerja itu patut kalian siapkan. ..Novel itu mesti kamu baca.Tembok itu terlanggar oleh lori. . .Kerja itu disiapkan oleh mereka.

KAMARUDIN BIN JEON 10-02-2011 14 .terbentuk daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan pada bahagian predikat untuk menghuraikan kata kerja pada ayat induk.terbentuk dengan cara mencampurkan ayat tunggal dengan ayat majmuk dan biasanya ayat yang terhasil adalah panjang.ayat yang terbentuk hasil daripada dua ayat tunggal atau lebih dengan menggunakan kata hubung gabungan . Contoh: Kerbau yang berkeliaran di tepi jalan dan di tepi sawah itu kepunyaan Pak Cik Munir dan penduduk kampung yang tinggal di situ sejak mereka kecil lagi.Contoh: .Beliau berharap agar/supaya peristiwa itu tidak berulang lagi.ayat yang terbentuk dengan menggunakan perkataan relatif yang.Ibu tidak ke pejabat kerana keretanya rosak.Kata komplemen. iaitu bahawa dan agar/supaya digunakan dalam pembentukan ayat pancangan komplemen..Ayah membeli sebuah lori yang berwarna putih.Pekerja itu mengecat pintu lalu mengecat dinding.terdiri daripada beberapa jenis ayat.  Ayat Pancangan Keterangan . . .meliputi keterangan musabab. waktu. harapan. Contoh: . . Ayat Majmuk Gabungan  Ayat Pancangan Relatif . Contoh: . Ayat Majmuk Campuran . Ayat Majmuk Pancangan  Ayat Pancangan Komplemen . pertentangan.Dani dan Zaini pergi ke kota. syarat. dan cara.AYAT MAJMUK . .

15 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->