Anda di halaman 1dari 1

NOTA PEMERHATIAN DAN BIMBINGAN PENGAJARAN MIKRO 2008

KDPM/KDC KEMAS PERPADUAN – CRB 2507

Institut Perguruan Tun Abdul Razak, Kota Samarahan

Nama : SUGA AK MENARIE


Kumpulan :4
Topik : KENDERAAN DARAT
Sub Topik : KERETAPI

Rancangan Pengajaran & Pembelajaran

Set Induksi - Set induksi dikendalikan dengan menunjukkan aktiviti yang menarik
(5 minit) - Guru harus mengawal kebisingan yang tidak perlu
- Guru turut mengaitkan pengetahuan lepas
Menarik - Guru ada memberi peluang kepada murid untuk bercerita
perhatian - Murid bergaduh – guru tidak menegur
Motivasi - Guru turut menekankan aspek kebersihan
Perkaitan - Murid berebut-rebut keluar – sepatutnya di kawal
Menstruktur
-
Transisi

Isi Pelajaran - Guru boleh memberi teguran kepada murid yang mentertawakan
(10 minit) kawannya yang buat salah
Variasi
- Bila murid tidak menepuk tangan – ulangkan arahan
rangsangan - Pengisian tidak begitu kukuh – guru hanya meminta murid
Menerang : menceritakan hasil tugasan kumpulan (kolaj)
Menyoal - Guru kurang melontarkan soalan-soalan yang boleh menguji murid
Guna Papan - Guru juga tidak menggunakan papan tulis bagi menyatakan ideanya
tulis
secara ekspilisit
Guna BBM
Peneguhan -

Transisi

Penutup
(5 minit)

Kognitif - Guru tidak melaksanakan sesi ini dengan sempurna.


Sosial -

Rumusan
Refleksi

ZB-IPTAR 2008
zuely2003@yahoo.com