Anda di halaman 1dari 9

TINGKAHLAKU BERMASALAH

1
DEFINISI
• Perlakuan yang dimanifestasikan
secara konsisten dalam satu jangka
masa lama -akan memberi kesan
buruk dalam perkembangan
pembelajaran murid dan menghalang
mereka terlibat secara aktif di dalam
atau di luar bilik darjah.

2
JENIS-JENIS MASALAH
TINGKAHLAKU

3
Tingkahlaku bermasalah
MINOR
• tidak memerlukan guru mengambil
tindakan disiplin yg serius/tindakan
pemulihan
– tidak menyiapkan kerja rumah
– jeling kawan

4
Tingkahlaku bermasalah
MAJOR
• termasuklah tingkahlaku bermasalah
minor yg bertambah dari segi
kekerapannya dan jumlahnya yg
menggangu pembelajaran murid lain
– bertengkar
– hiperaktif

5
Tingkahlaku bermasalah
KRONIK
• memerlukan kaunseling/penggunaan
teknik modifikasi tingkah laku
– ponteng
– buli

6
KAEDAH MENGENALPASTI
MURID YANG MEMPUNYAI
TINGKAHLAKU BERMASALAH
• Kaedah berasaskan Ujian (Test-Based
Methods)
– Ujian psikologi
– Ujian diagnostik
• Kaedah bukan Ujian (Non-Based Methods)
– pemerhatian
– temuduga
– kaedah penyelidikan
– kajian dokumen
– kajian rentasan (cross-sectional)
– kajian menegak (longitudinal) 7
PENGURUSAN
TINGKAHLAKU BERMASALAH
• Tujuan- wujudkan suasana P&P yg
kondusif serta mengurangkan potensi
berlakunya masalah t/laku
• Langkah-langkah asas :
– mengenalpasti masalah
– tentukan matlamat t/laku yang diinginkan
– pilih strategi sesuai
– aplikasi strategi
– ubahsuai strategi jika kesan belum diperolehi
– aplikasi startegi baru secara sistematik
8
TEKNIK PENGURUSAN
TINGKAHLAKU BERMASALAH
• Peneguhan positif
• Tindakan tanpa lisan
• hentian sejenak
• Time out
• Token
• Pengikhtirafan serta merta
• Kontrak