Anda di halaman 1dari 6

PENGAJARAN

OLEH
PN ZULELAWATI BT BUJANG
JABATAN ILMU PENDIDIKAN
IPTAR – KOTA SAMARAHAN

1
Strategi
Pengajaran
Suatu rancangan tindakan
atau
operasi yang berkesan
Strategi Pemusatan Guru
KAEDAH &
• Guru TEKNIK
menguasai • Penerangan
dan • Demonstrasi
mengawal • Syarahan
segala
aktiviti • Pengajaran
kumpulan
• Murid hanya
duduk • Pengajaran
Strategi Pemusatan Murid
• Murid KAEDAH &
terlibat TEKNIK
• Projek
secara aktif
• Inkuiri – penemuan
• Murid • Perbincangan
dibimbing • Penyoalan
oleh guru • Penyelesaian
masalah
• Simulasi
• Main peranan
Strategi Pemusatan Bahan
KAEDAH &
• Guru dapat TEKNIK
menjalanka • Audio visual
n PnP • Komputer
dengan
• Bahan cetak
lebih
• Modul
menarik
• Buku rujukan
• Murid
• Buku teks
memahami
•P n P
pelajaran
Strategi Berasaskan
Tugasan/Aktiviti
• Guru dan KAEDAH &
murid TEKNIK
melakukan • Membaca
• Menulis
gerakerja
• Bermain
• Aktiviti
• Berbincang
mengandu • Membuat model
ngi • Melukis
tindakan