Anda di halaman 1dari 15

PERKEMBANGAN

PERSONALITI
KONSEP PERSONALITI
1. Alder(1948)-gaya hidup seseorang
2. Gordon Allport(1961)-organisasi sistem
psikologikal yg dinamik di dalam jiwa
individu. Sistem ini akan menentukan
ciri-ciri tingkah laku dan
penyesuaiannya dgn alam
persekitaran.
3. Crow dan Crow(1983)-perwatakann
fizikal, corak pertuturan dan daya
penarik yg dimiliki seseorang
KONSEP PERSONALITI
4. Gage & Berliner(1984)-segala aspek tingkah
laku manusia kerana ia merupakan
intergrasi tret-tret, keupayaan, motif, sikap,
pendapat, kepercayaan, pemikiran kognitif,
emosi dan ciri-ciri seseorang.
DEFINISI PERSONALITI

Personaliti ialah ciri-ciri


keseluruhan tingkah laku yg tetap
pada seseorang individu, tetapi
berlainan dengan orang lain. Ia
mewakili perwatakan seseorang
individu dan dapat diperhatikan dan dinilai
melalui tingkah lakunya di dalam situasi
pada suatu ketika.
KONSEP LAIN BERKAITAN
DENGAN PERSONALITI
 TEMPERAMEN

Pembawaan yang lahir dalam


diri seseorang yang berkait
rapat dengan pembawaan emosi.
 PERWATAKAN

Kualiti yang ditentukan oleh


pembentukan sikap dan nilai,
samada diterima atau
Ditolak oleh masyarakat.
KLASIFIKASI PERSONALITI
1. BODILY FLUID (AHLI FALSAFAH YUNANI)
 SANGUINE-org yg mudah bercampur gaul,
sangat berminat dan puas hati dgn apa yg
dimiliki
 MELANCHOLIC-org yg sedih, resah,
bimbang dan serious
 CHOLERIC –org yg mudah panas baran

 PHLEGMATIC-org yg pasif, tenang dan


terkawal
KLASIFIKASI PERSONALITI
2. DIGMAN (1989)
 Surgency

 Mudah Bersetuju

 Kestabilan emosi

 Ketekunan

 Intelek
PERKEMBANGAN
PERSONALITI (CARL JUNG)

Ambivert

Ekstrovert Introvert
JENIS PERSONALITI
EKSTROVERT INTROVERT
(persekitaran) (Diri sendiri)
Bebas dpd perasaanmalu  Mudah bimbang
Konservatif Condong menjadi radikal

Dikuasai oleh data yg Dipengaruhi oleh perasaan

objektif subjektif
Mudah lentur & blh Suka bekerja sendirian

diubah Kurang kemudahlenturan

Tidak menghiraukan Berhati-hati dgn penyakit&

penyakit & barang cermat dgn barang


kepunyaan diri kepunyaan sendiri
Peramah Sukar bergaul /mudah rasa malu

Berminat dgn sukan Suka majalah & buku

Lancar pertuturan Lebih baik dlm penulisan


JENIS PERSONALITI
 AMBIVERT

Gabungan personaliti
ekstrovert dan introvert
PERUBAHAN PERSONALITI

1. GENETIK
Bentuk badan
Kecerdasan
Emosi

6. PERSEKITARAN
MEMAHAMI PERSONALITI
PELAJAR
Memahami Pelajar Bermasalah
Pendekatan Menangani Pelajar Bermasalah
Strategi Mewujudkan Perkembangan Konsep
Diri Yang Positif Dalam Darjah
PERSONALITI DARI PELBAGAI
PERSPEKTIF

1. Perspektif Psikodinamik
Id
Ego
Superego
2. Perspektif Tret dan Sosial
Behvioristik
3. Perspektif Kognitif dan
Humanistik
KONSEP KENDIRI
KONSEP:
Cara seseorang memandang
diri sendiri dan boleh
dibahagikan kepada beberapa
kategori :
 Konsep kendiri fizikal

 Konsep kendiri sosial

 Konsep kendiri akademik


CARA MENINGKATKAN
KONSEP KENDIRI KK

Diterima oleh orang lain


Sebagai boleh melakukan sesuatu
Lebih yakin
Selamat
Disayangi
Disanjung tinggi
Boleh berdikari
Rujuk Teori Keperluan Maslow