Anda di halaman 1dari 23

Konsep psikologi

& psikologi pendidikan

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 1
Al l Ri ghts Rese rved
Konsep psikologi

1. Berasal daripada bahasa Greek “psyche” –


minda/jiwa
dan “logos” – kajian mengenai sesuatu.

4. Oleh itu psikologi bermaksud satu kajian


mengenai sesuatu yg memberi kesan kpd
jiwa seseorang.

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 2
Al l Ri ghts Rese rved
Konsep psikologi

Psikologi difinasikan sebagai :

“Kajian ttg proses mental & pemikiran, terutamanya


berhubung dgn perlakuan manusia dan haiwan;
pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau
sesuatu kumpulan tertentu; dan kebijaksanaan
memahami sifat manusia”
(Kamus Dewan)

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 3
Al l Ri ghts Rese rved
Konsep psikologi
Psikologi j uga d ifin asik an
sebagai :

1. “Psychology may be defined as the systematic


study of behaviour & mental life”
(Henry L. Roediger & rakan, 1984)

2. Kajian sistematik tentang tingkah laku manusia


& pengalaman (Kalat, 1999)

3. The scientific study of the human mind works &


how it influences behaviour, or the influence
of a particular person’s character on their
behaviour
4
(Cambridge International
Copy ri ght © 2006 h2o2t – konsep Dictionary
psi kolo gi//pendi of
All Ri ghts Reser ved
English)
dik an
Konsep psikologi

Psikologi j uga d ifin asik an


sebagai :

• Psikologi sebagai satu cabang penyiasatan


saintifik utk tingkah laku dan aktiviti (Williams,
1960).

• Kajian mengenai jiwa atau aspek rohani


manusia secara saintifik (Wittaker, 1970).

5
Copy ri ght © 2006 h2o2t – konsep psi kolo gi//pendi dik an
All Ri ghts Reser ved
Konsep pendidikan

1. Education is the process for


improving the human
condition. The school was
seen as a specialised
environment that coincided
with the social
environment (Dewey)

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 6
Al l Ri ghts Rese rved
Konsep pendidikan

2. Pendidikan membolehkan seorang


individu bertindak secara adil, terlatih
& bertimbang rasa dlm semua
tugasan yg dilaksanakan oleh pihak
awam atau swasta pada bila-bila masa
(Milton)

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 7
Al l Ri ghts Rese rved
Konsep pendidikan

3. Pendidikan ialah satu aktiviti yg mempunyai


matlamat yg praktikal & berbeza dari aktiviti yg
mempunyai matlamat berdasarkan teori (Langford)

4. Pendidikan ialah satu pengalaman, sebagaimana


pengalaman sesuatu organisma yg bernyawa
berinteraksi dgn persekitaran (Lodge)

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 8
Al l Ri ghts Rese rved
Pengertian
psikologi pendidkan

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 9
Al l Ri ghts Rese rved
Pengertian
psikologi pendidikan
1. Psikologi pendidikan sebagai
“applying the methods
of psychology to studying
the process of education”
(Clifford, 1984)

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 10
Al l Ri ghts Rese rved
Pengertian
psikologi pendidikan
2. Psikologi pendidikan ialah satu disiplin yg
memfokuskan kajiannya kpd pengetahuan
teoretikal & pengetahuan empirikal mengenai
pengajaran & pembelajaran dlm bilik darjah
(Borich & Tombari, 1997)

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 11
Al l Ri ghts Rese rved
Pengertian
psikologi pendidikan
1. Kajian tentang perlakuan
atau tingkah laku
manusia dalam proses pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah
(Banks & Thompson, 1995)

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 12
Al l Ri ghts Rese rved
Pengertian
psikologi pendidikan

1. Tugas ahli psikologi pendidikan ialah


mengaplikasi prinsip psikologi kpd pendidikan
& di sepanjang kerjayanya, mengkaji pelajar,
proses belajar & strategi pengajaran utk
meningkatkan pembelajaran (Grinder, 1981)

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 13
Al l Ri ghts Rese rved
Pengertian
psikologi pendidikan
RUMUSAN :
1. Kajian psikologi
pendidikan termasuklah
kajian ttg perkembangan
manusia, pembelajaran,
ingatan, motivasi,
pengurusan bilik darjah,
pengujian serta penilaian
pembelajaran

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 14
Al l Ri ghts Rese rved
Pengertian
psikologi pendidikan

RUMUSAN :

3. Psikologi pendidikan ialah


kajian tentang perlakuan
atau tingkah laku dlm proses
P & P dlm bilik darjah

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 15
Al l Ri ghts Rese rved
Pengertian
psikologi pendidikan
RUMUSAN :

3. Tugas ahli psikologi


pendidikan ialah
mengaplikasi prinsip
psikologi kpd pendidikan
& di sepanjang
kerjayanya, mengkaji
pelajar, proses belajar
& strategi pengajaran
untuk meningkatkan
pembelajaran
Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 16
Al l Ri ghts Rese rved
Kepentingan
psikologi pendidikan

1. Membolehkan guru memahami mengapa pelajar


bertingkah laku sedemikian, membantu pelajar lebih
memahami diri mereka sendiri, membantu guru
merancang objektif & matlamat pembelajaran yg
sesuai dgn pelajarnya & merumuskan langkah2
supaya pelajarnya dpt mencapai matlamat & objektif
pembelajaran yg telah ditetapkan.

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 17
Al l Ri ghts Rese rved
Kepentingan
Psikologi pendidikan

1. Guru juga dpt meramalkan tingkah laku pelajar,


apa yg digemari pelajar & apa yg tdk disenanginya
pada peringkat umur tertentu. Pengetahuan ini dpt
membantu guru merancang peneguhan yg sesuai
utk pelajar dlm usaha mengawal tingkah laku pelajar
& dlm motivasi pelajar supaya rajin belajar

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 18
Al l Ri ghts Rese rved
Kepentingan
psikologi pendidikan

1. Melalui kajian ttg pertumbuhan & perkembangan


manusia, guru dpt mengetahui tahap perkembangan
pelajar2 dari segi fizikal, kognitif, sosial & emosi.
Oleh itu, guru dpt merancang P & P sesuai dgn tahap
perkembangan pelajar2nya
Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 19
Al l Ri ghts Rese rved
Kepentingan
psikologi pendidikan
1. Dpt membantu guru memahami personaliti
& konsep kendiri pelajar. Dgn ini, guru akan
dpt membantu pelajar ke arah pembentukan
konsep kendiri yg positif

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 20
Al l Ri ghts Rese rved
Kepentingan
psikologi pendidikan
1. Guru dpt menjalankan penyelidikan berkaitan isu2
dlm bidang pendidikan spt masalah disiplin bilik
darjah, masalah ponteng sekolah, masalah merokok
& sebagainya. Data & maklumat diperolehi dpt
membantu guru membantu pelajar menyelesaikan
masalah & meningkatkan kualiti P & P

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 21
Al l Ri ghts Rese rved
Kepentingan
psikologi pendidikan
1. Membantu guru memahami
personaliti dan konsep kendiri
pelajar. Dengan itu, guru akan
dapat membantu pelajar ke arah

pembentukan
konsep kendiri yang
positif.

Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan 22
Al l Ri ghts Rese rved
d a p ati
m e n i a i tu
eli a u l an ,
6 . B u m p u
h u n 3 k
l a s Ta n k p d
a n y g
r a n
k e i k a p u l a j a
n g a jar b a h a g
) k u m p e n g
l o m e l e h di n g , (b n k p d r a n .
uS o ab o t bi s i h at i a g a j a
C i k g la s n y b u a ip e r p e n
i d 2 k e
g m e m m b e r
a n k pd y g
mu r an y k m e r ha t i j ar a n
m p u l p i t d ri p e b e l a
) k u i t e t a m b e p e m
(c m d ir g m e s a n a
ia y a
berd umpulan bentuk su d an
) k m g i
& (c Solo me sif. p s i k olo
k i n
u d u at t g n g
Cikg ik & kon n a n d 2 y g mu
n a r h u a b a b
me n g e ta
k a n se S o lo
a n p e y at a i k g u
r k , n . C
e rd asa i d i k an l a n i ni i l o l eh
9. B ogi pend u m pu d i a mb y a ?
l a k r l u d n
psiko judkan tig ah2 yg pe & P muri
u k P
mew kah lang an mutu
2 . A pa g k a tk
1 e n i n
m
bagi Copy ri ght © 2006 h2o2t – konsep psi kolo gi//pendi dik an
All Ri ghts Reser ved
23