KANDUNGAN Bil. 1 2. 3. 4. 5.

6 Isi Kandungan Isi Kandungan Objektif Jabatan dan Unit Carta Organisasi Sekolah Carta Organisasi Pentadbiran Senarai Tugas Guru Besar Proses Kerja, Carta Aliran, Senarai Semak dan Norma Kerja Muka Surat 2 3 4 5 6

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay
Pengurusan Kurikulum 1. Mengurus Jadual Waktu Guru dan Kelas 2. Mengurus Jadual Guru Ganti 3. Mengurusan Kurikulum Sekolah bagi guru dan pelajar 4. Memantau dan menyelia pengajaran dan pembelajaran 5. Mengurus penilaian dan peperiksaan 6. Mengurus penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) 7. Menyelaras pengurusan program kelas bimbingan, pemulihan dan kecemerlangan Pengurusan Hal-Ehwal Murid 1. Pendaftaran dan pertukaran pelajar 2. Pengurusan Disiplin Murid 3. Pengurusan Laporan Salahlaku 4. Pengurusan Pengawas 5. Pengurusan Kantin 6. Pengurusan Insuran Pelajar 7. Pengurusan Buku Jadual Kedatangan Murid 8. Pengurusan Kebajikan Pelajar 9. Permohonan dan Pengagihan Buku SPBT Pengurusan Ko-kurikulum i. Pengumpulan Maklumat Ko-kurikulum ii. Menyelaras Aktiviti Program Ko-kurikulum iii. Menjalankan Kegiatan Ko-kurikulum iv. Membantu GPK-Ko-kurikulum memantau kegiatan kokurikulum Pengurusan Dan Pentadbiran 1. Merancang, mengurus, menilai dan melapor prestasi staf 2. Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan guru untuk agihan tugas khas guru 3. Memantau Pengurusan kutipan yuran pelajar.. 4. Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf 5. Membantu mengurus pengumpulan data dan maklumat serta perangkaan yang berkaitan pelajar. 7. 8. 9. 10. Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Senarai Undang-Undang dan Peraturan Senarai Borang Tugas Harian Lampiran (Borang-Borang Yang Digunakan) 8 10 14 18 22 26 30 34 43 44 53 75 80 101 109 114 121 126 134 136 140 144 148 156 158 162 166 170 174 179 181 189 191

Objektif Jabatan Untuk membolehkan 1. Merealisasikan visi sekolah dan negara

3

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 2. 3. 4. 5. Semua dasar-dasar pendidikan dipatuhi dan dilaksanakan Semua pengurus sekolah didedahkan dengan kursus kepimpinan instruksional Semua guru mempunyai kompetensi keilmuan dan kemahiran pedagogi Kajian dan pembangunan (R&D) menjadi budaya sebagai komponen utama dalam setiap perancangan strategik sekolah.

Objektif Unit Untuk membolehkan 1. Pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar. 2. Semua guru dapat diselia sekurang-kurangnya dua kali setahun. 3. Penyertaan 100 % pelajar dalam bidang kokurikulum. 4. Mencapai kehadiran melebihi 98% setiap hari. 5. Kes salah laku sifar di kalangan pelajar

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

4

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN 5 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Tugas Guru Besar PENGURUSAN KURIKULUM 1. Mengurus Jadual Waktu Guru dan Kelas 6 .

Mengurus kurikulum bagi guru dan pelajar. 5. 8. Mengurus penilaian dan peperiksaan 6.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 2. Menyelaras pengurusan program kelas bimbingan. Mengurus penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) 7. 6. 4. Menyelaras Aktiviti & Program Ko-Kurikulum 7 . Memantau dan menyelia pengajaran dan pembelajaran 5. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 1. Pendaftaran dan pertukaran pelajar Pengurusan disiplin Murid Pengurusan Laporan Salahlaku Pengurusan Pengawas Pengurusan Kantin Pengurusan Insuran Pelajar Pengurusan Buku Jadual Kedatangan Murid Pengurusan Kebajikan Pelajar PENGURUSAN KO-KURIKULUM a. 7. 2. 4. 3. pemulihan dan kecemerlangan. Mengurus Jadual Guru Ganti 3. Pengumpulan Maklumat Ko-Kurikulum b.

d. mengurus. 8 . menilai dan melapor prestasi guru dan staf. Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan guru untuk agihan tugas khas guru c. Merancang. Membantu mengurus pengumpulan data dan maklumat serta perangkaan yang berkaitan pelajar. Membantu GPK Ko-Kurikulum memantau kegiatan ko-kurikulum PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN a. Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf e. b.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay c. Memantau Pengurusan kutipan yuran pelajar. Menjalankan Kegiatan Ko-Kurikulum d.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KURIKULUM Senarai Tugas Kuasa dan Hubungan Pegawai dengan Pegawai Lain Penyelia Petang Pengurusan Bahagian Kurikulum 9 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay
TUGAS PEGAWAIPEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN DAN JENIS HUBUNGAN Penolong Kanan HEM Semua perkara mengenai urusan pelajar Penolong Kanan Kokurikulum Semua perkara mengenai aktiviti kokurikulum Ketua Panitia Semua perkara mengenai mata pelajaran berkaitan Guru-guru M/Pelajaran Kurikulum, penilaian dan penyeliaan

TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN Guru Besar Semua perkara berkenaan pengurusan kurikulum

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

KUASA YANG DIBERI

1. Mengurus Jadual Waktu Guru dan Kelas 2. Mengurus Jadual Guru Ganti 3. Membantu mengurus Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKKS) 4. Memantau dan menyelia pengajaran dan pembelajaran 5. Mengurus penilaian dan peperiksaan

Mengarah pegawai bawahan menjalankan tugas yang telah dipertanggungjawabkan Mengurus Jawatankuasa Kurikulum Mencerap pengajaran guru-guru Menentukan guru yang bertanggungjawab mengendalikan urusan peperiksaan Menentukan guru yang bertanggungjawab menguruskan PSS. Menentukan guru yang bertangungjawab menguruskan perjalanan kelas-kelas berkenaan.

6. Mengurus Pusat Sumber Sekolah (PSS) 7. Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan kelas-kelas bimbingan, pemulihan dan kecemerlangan.

PENGURUSAN KURIKULUM
1. Proses Kerja Pengurusan Jadual Waktu Guru dan Kelas

10

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay
PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran AJK Jadual Waktu SEKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sila rujuk senarai peraturan Pengurusan Kurikulum

BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

PROSES KERJA Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu. Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu Pertama. Mengagihkan borang cadangan mengajar kepada Guru M/Pelajaran. Mengagihkan borang cadangan mengajar kepada ketua panitia. Ketua Panitia menentukan agihan mengajar guru mata pelajaran mengikut opsyen guru. Ketua Panitia menyerahkan kepada GMP.

PK Pentadbiran Ketua Panitia Ketua Panitia

Mesyuarat Penyelarasan oleh semua GMP berkenaan cadangan guru mengajar. Jadual waktu dijana atau dibina. Jadual waktu ditandatangani oleh Guru Besar Pengedaran Jadual Waktu Guru kepada Guru dan Jadual Waktu Kelas kepada Guru Kelas.

GMP Guru Jadual Waktu Guru Besar PK Pentadbiran

Serah balik kpd Ketua panitia agihan mengajar Tidak lulus Ya CARTA ALIRAN PENGURUSAN JADUAL WAKTU GURU DAN KELAS Tubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu

11

Mesyuarat jawatankuasa Jadual Waktu (1)

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

Agihkan borang cadangan mengajar kepada PK. Pentadbiran PK. Pentadbiran agihkan borang cadangan mengajar kepada ketua panitia mata pelajaran

Ketua panitia menentukan agihan mengajar guru mata pelajaran mengikut opsyen guru Ketua panitia menyerahkan borang cadangan kepada PK. Pentadbiran

Mesyuarat J/K Jadual Waktu (2) Ketuaketua Jabatan membuat agihan mengajar guru mata pelajaran Jadual Waktu diprogramkan oleh ketua guru jadual Jadual Waktu ditandatangani oleh Guru Besar Agihkan Jadual Waktu Guru kepada guru dan Jadual Waktu kelas kepada guru Kelas

Senarai Semak – Mengurus Jadual Waktu Guru dan Kelas

12

Pengedaran Jadual Waktu Guru kepada Guru dan Jadual Waktu Kelas kepada Guru Kelas. Jadual waktu dijana atau dibina oleh Ketua Guru Jadual Waktu. Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu Pertama. Ketua Panitia menyerahkan kepada PK Pentadbiran. Ketua Panitia menentukan agihan mengajar guru mata pelajaran mengikut opsyen guru. 3. Jadual waktu ditandatangani oleh Guru Besar 10. 4. Mesyuarat Penyelarasan oleh PK Pentadbiran berkenaan cadangan guru mengajar. 8. 2. NORMA KERJA MENGURUS JADUAL WAKTU GURU DAN KELAS MASA YANG DIAMBIL BIL JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH UNIT 13 . Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. 5. Mengagihkan borang cadangan mengajar kepada PK Pentadbiran. 6. 9. PK Pentadbiran mengagihkan borang cadangan mengajar kepada ketua panitia. 7.

Pengedaran Jadual Waktu Guru kepada Guru dan Jadual Waktu Kelas kepada Guru Kelas 1 HARI 30 MINIT 2 HARI 2 JAM Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu. 4. 8. PK Pentadbiran mengagihkan borang cadangan mengajar kepada ketua panitia. 5. Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu Mengagihkan borang cadangan mengajar kepada PK Pentadbiran. 9. 6. 7. 1 JAM 2 JAM 30 MINIT 30 MINIT 2 HARI 30 MINIT 1 KALI SETAHUN PENGURUSAN KURIKULUM 2. 3. Ketua Panitia menyerahkan kepada PK Pentadbiran. 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. Ketua Panitia menentukan agihan mengajar guru mata pelajaran mengikut opsyen guru. Jadual waktu dijana atau dibina oleh Ketua Guru Jadual Waktu. Mesyuarat Penyelarasan oleh PK Pentadbiran berkenaan cadangan guru mengajar. Proses Kerja Mengurus Jadual Guru Ganti BIL PROSES KERJA PEGAWAI SEKSI UNDANG- 14 . Jadual waktu ditandatangani oleh Guru Besar 10.

3. 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK 1. Mendapatkan maklumat guru yang tidak hadir. Mengedarkan jadual guru ganti. Guru Besar PK Pentadbiran PK Pentadbiran PK Pentadbiran Guru Bertugas Guru Bertugas PK Pentadbiran Sila rujuk senarai peraturan Pengurusan Kurikulum UNDANG/ PERATURAN Tidak lulus Ya CARTA ALIRAN PENGURUSAN JADUAL GURU GANTI Lantik jawatankuasa penyedia jadual guru ganti 15 Semak dan kenalpasti guru yang tidak hadir Susun jadual guru ganti Semak dan pengesahan oleh PK Failkan jadual guru ganti Dapatkan tandatangan guru ganti Serah kepada guru-guru Pentadbiran . 7. Menyemak kedatangan guru. 6. Melantik Jawatankuasa Penyedia Jadual Guru Ganti. 2. Menyediakan jadual guru ganti. 4. Mendapatkan tandatangan guru yang dipilih sebagai guru ganti. Memfailkan borang guru ganti.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Kenalpasti guru tidak hadir Senarai Semak – Pengurusan Kurikulum (Mengurus Jadual Guru Ganti) 1. 16 . Melantik Jawatankuasa Penyedia Jadual Guru Ganti.

Mendapatkan tandatangan guru yang dipilih sebagai guru ganti. 7. 5. NORMA KERJA MENGURUS JADUAL GURU GANTI BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 17 . Mendapatkan maklumat guru yang tidak hadir. Menyediakan jadual guru ganti. 6.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 2. 4. Memfailkan borang guru ganti. 3. Menyemak kedatangan guru. Mengedarkan jadual guru ganti.

Proses Kerja mengurus kurikulum bagi guru dan pelajar. 5. Mengedarkan jadual guru ganti. Melantik Jawatankuasa Penyedia Jadual Guru Ganti. 7. 4. Memfailkan borang guru ganti. BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG SEKSI UNDANG- 18 . 3. Mendapatkan maklumat guru yang tidak hadir. Menyediakan jadual guru ganti.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. 6. 2. 30 Minit 20 Minit 15 Minit 30 Minit 15 Minit 30 Minit 5 Minit 1 kali setahun Setiap hari persekolahan Setiap hari persekolahan Setiap hari persekolahan Setiap hari persekolahan Setiap hari persekolahan Setiap hari persekolahan PENGURUSAN KURIKULUM 3. Menyemak kedatangan guru. Mendapatkan tandatangan guru yang dipilih sebagai guru ganti.

7.1 Penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan. Penyediaan dan pengurusan Alat Bantu Mengajar dan bahan-bahan sumber pendidikan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay MELULUSKAN/ DIRUJUK 1. Memantau perancangan dan pengendalian program kurikulum sekolah. 4. Menerima laporan program. PK Pentadbiran PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran PK Pentadbiran Guru Besar CARTA ALIRAN MENGURUS KURIKULUM BAGI GURU DAN PELAJAR Tubuh jawatankuasa kurikulum 19 Edar surat lantikan dan panggilan Semak perancangan program mesyuarat kurikulum . Membuat laporan program. penggal dan harian. Membantu Guru Penolong Kanan membentuk AJK Kurikulum Sekolah. Membuat perancangan program kurikulum Melaksana dan menyelaras program kurikulum sekolah. . 6. 2. Guru Besar Sila rujuk senarai peraturan Pengurusan Kurikulum PK Pentadbiran UNDANG/ PERATURAN 3. 5. Memberi taklimat tugas-tugas Jawatankuasa Kurikulum: 2. Membimbing guru-guru baru dan yang menjalani praktikal.

1 Mengarah PK Pentadbiran 20 .Agihan tugas Rancang program kurikulum Ubahsuai/ semak Tidak Ya Laksana Lapor Senarai Semak – Mengurus kurikulum bagi guru dan pelajar. penggal dan harian .Peralatan teknologi pendidikan .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Mesyuarat dan taklimat tugas dan penyediaan : .Rancangan pelajaran tahunan.Pengurusan ABM .

Memantau perancangan dan pengendalian program kurikulum sekolah.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay membentuk AJK Kurikulum Sekolah. Menerima laporan program. Membuat perancangan program kurikulum Melaksana dan menyelaras program kurikulum sekolah. Memberi taklimat tugas-tugas Jawatankuasa Kurikulum. Membuat laporan program. 2 3 4 5 6 Mengarah PK Pentadbiran mengendalikan mesyuarat AJK Kurikulum Sekolah. 7 8 NORMA KERJA MENGURUS KURIKULUM BAGI GURU DAN PELAJAR BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 21 .

PK Pentadbiran mengendalikan mesyuarat AJK Kurikulum Sekolah. 5. PK Pentadbiran membentuk AJK Kurikulum Sekolah. Membuat laporan program. Memberi taklimat tugas-tugas Jawatankuasa Kurikulum: Penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan. 2 JAM SEPANJANG TAHUN SEPANJANG TAHUN 1 JAM 1 KALI SETAHUN PENGURUSAN KURIKULUM 4. 6.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. Memantau perancangan dan pengendalian program kurikulum sekolah. Penyediaan dan pengurusan Alat Bantu Mengajar dan bahan-bahan sumber pendidikan. Menerima laporan program. Membuat perancangan program kurikulum Melaksana dan menyelaras program kurikulum sekolah. 7. Proses Kerja Memantau dan Menyelia Pengajaran dan Pembelajaran 22 . 1 JAM 1 JAM 2 JAM 1 KALI SETAHUN 4 KALI SETAHUN 4. Membimbing guru-guru baru dan yang menjalani praktikal. 8. penggal dan harian. 2. 3.

3. 2. Mengedarkankan jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran kepada guru.3 Kawalan kelas. 2. 2. PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran SEKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sila rujuk senarai peraturan Pengurusan Kurikulum 4.4 Pencapaian objektif pengajaran. PROSES KERJA Menerima jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran daripada PK Pentadbiran. Membuat laporan.1 Buku Rekod Mengajar dan Rancangan Harian. Menjalankan pemantauan mengikut jadual.2 Buku Latihan Murid. 6. Mengadakan perbincangan dengan guru yang dipantau.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL 1. 5. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan guru yang dipantau. Aspek pemantauan: 2. 2. Guru Besar/ PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran CARTA ALIRAN MEMANTAU DAN MENYELIA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 23 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Terima jadual pemantauan P&P guru drp PK Pentadbiran Edar jadual pemantauan P&P kpd guru Menjalankan pemantauan 1. kawalan kelas 5. buku latihan murid 3. Penilaian P&P Tidak memuaskan Kenalpasti kelemahan dan kekuatan guru Bincangan dengan guru Ya Sediakan laporan Senarai Semak – Pengurusan Kurikulum (Memantau dan Menyelia Pengajaran dan Pembelajaran) 24 . buku mengajar 2. kaedah P&P 4.

Mengedarkankan jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran kepada guru. 5. 3. NORMA KERJA MEMANTAU DAN MENYELIA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 25 . Menjalankan pemantauan mengikut jadual. Mengadakan perbincangan dengan guru yang dipantau. 4. Menerima jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran daripada PK Pentadbiran 2. Menyediakan laporan. 6.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan guru yang dipantau.

7 Kawalan kelas.8 Pencapaian objektif pengajaran.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL 1.5 Buku Rekod Mengajar dan Rancangan Harian. Membuat laporan. 3. 6. Mengadakan perbincangan dengan guru yang dipantau. JENIS KERJA/ AKTIVITI Menerima jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran daripada PK Pentadbiran Mengedarkankan jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran kepada guru. Menjalankan pemantauan mengikut jadual. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan guru yang dipantau. Aspek pemantauan: 2. 2. 5. 2. 2. 2. 20 MINIT 30 MINIT 30 MINIT 2 KALI SETAHUN 2 KALI SETAHUN 2 KALI SETAHUN PENGURUSAN KURIKULUM 26 . JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 5 MINIT 20 MINIT 45 MINIT JUMLAH UNIT 1 KALI SETAHUN 1 KALI SETAHUN 2 KALI SETAHUN 4.6 Buku Latihan Murid.

Sebelum peperiksaan – soalan peperiksaan tersedia. 6. Peperiksaan dijalankan mengikut jadual. 3. S/U Peperiksaan Ketua Panitia S/U Peperiksaan S/U Peperiksaan S/U Peperiksaan/ Guru matapelajaran 7. Mengumpulkan jadual agihan penyediaan soalan. Tindakan yang perlu diambil. PROSES KERJA Mengarahkan PK Pentadbiran/ Setiausaha Peperiksaan menyediakan takwim peperiksaan. Selepas peperiksaan – penyerahan markah kepada guru Kelas. Semasa peperiksaan – pengawasan. Mengedarkan takwim dan jadual agihan penyediaan soalan. 8.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 5. PK Pentadbiran/ Guru Besar PK Pentadbiran/ Guru Besar Tidak menepati Ya CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN Sedia takwim peperiksaan 27 . Memantau proses merekodkan markah dan analisis keputusan peperiksaan. Mengedarkan takwim peperiksaan dan borang agihan penyediaan soalan kepada PK Pentadbiran PK Pentadbiran bersama-sama Ketua Panitia menyusun giliran guru penyedia soalan. Mengendalikan mesyuarat analisis peperiksaan serta mengambil tindakan sekiranya perlu. 5. Proses Kerja Mengurus Penilaian dan Peperiksaan BIL 1. PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar SEKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Kurikulum 2. 4.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Edar takwim peperiksaan dan borang agihan penyediaan soalan peperiksaan Susun giliran guru penyedia soalan Kumpul jadual giliran penyedia soalan drp semua panitia dan mengedarnya kpd guru Sedia dan kumpul kertas soalan Semak kertas soalan utk kesesuaian dgn JPU Laksanakan Peperiksaan Analisis keputusan peperiksaan Laporan Senarai Semak – Pengurusan Kurikulum (Mengurus Penilaian dan Peperiksaan) 28 .

Mengedarkan takwim peperiksaan dan borang agihan penyediaan soalan kepada PK Pentadbiran.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Mengarahkan/ Setiausaha Peperiksaan menyediakan takwim peperiksaan. Peperiksaan dijalankan mengikut jadual. PK Pentadbiran bersama-sama Ketua Panitia menyusun giliran guru penyedia soalan. NORMA KERJA MENGURUS PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN 29 . Setiausaha Peperiksaan mengedarkan takwim dan jadual agihan penyediaan soalan. Setiausaha Peperiksaan mengumpulkan jadual agihan penyediaan soalan. Memantau proses merekodkan markah dan analisis keputusan peperiksaan. Mengendalikan mesyuarat analisis peperiksaan serta mengambil tindakan sekiranya perlu.

Tindakan yang perlu diambil. Setiausaha Peperiksaan mengedarkan takwim dan jadual agihan penyediaan soalan. Mengedarkan takwim peperiksaan dan borang agihan penyediaan soalan kepada PK Pentadbiran. 5. 8. JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 JAM JUMLAH UNIT 2. 6. PK Pentadbiran bersama-sama Ketua Panitia menyusun giliran guru penyedia soalan. 3. Setiausaha Peperiksaan mengumpulkan jadual agihan penyediaan soalan. 30 . 4. JENIS KERJA/AKTIVITI Mengarah PK Pentadbiran dan setiausaha Peperiksaan menyediakan takwim peperiksaan. Peperiksaan dijalankan mengikut jadual. Memantau proses merekodkan markah dan analisis keputusan peperiksaan. Selepas peperiksaan – penyerahan markah kepada guru tingkatan. Sebelum peperiksaan – soalan peperiksaan tersedia.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL 1. Mengendalikan mesyuarat analisis peperiksaan serta mengambil tindakan sekiranya perlu. 1 JAM 30 MINIT 30 MINIT 1 JAM 1 HARI 2 MINGGU 2 HARI 2 JAM 7. Semasa peperiksaan – pengawasan.

Proses Kerja Mengurus Penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar / PK Pentadbiran PK Pentadbiran SEKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Kurikulum BIL 1. Guru Besar / PK Pentadbiran Penyelaras Pusat Sumber Penyelaras Pusat Sumber Guru Besar / PK Pentadbiran 31 . Mengadakan mesyuarat untuk mengemas kini program penggunaan pusat sumber Menyemak laporan Penyelaras Pusat Sumber. 3. 6. Mengadakan mesyuarat guru-guru pusat sumber bagi membincangkan: agihan tugas guru-guru PSS bahan-bahan rujukan pelajar bahan-bahan bantu mengajar jadual giliran penggunaan pusat sumber program untuk meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. 5. PROSES KERJA Membentuk Jawatankuasa pusat sumber sekolah. 2. 4. Memantau pelaksanaan program.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KURIKULUM 6. Memantau penggunaan pusat sumber.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER Tubuhkan Jawatankuasa Guru Pusat Sumber Mesyuarat jawatankuasa untuk agihan tugas Susun jadual giliran penggunaan Pusat Sumber bagi matapelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Rancang program untuk meningkatkan budaya membaca Ubahsuai/ semak Nilai program yang di rancang Ya Laksana program Nilai pelaksanaan program Laporan 32 .

Mengadakan mesyuarat guru-guru pusat sumber. 2. Memantau pelaksanaan program. Mengadakan mesyuarat untuk mengemas kini program penggunaan pusat sumber 6. Memantau penggunaan pusat sumber. 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak – Pengurusan Kurikulum (Mengurus Penggunaan Pusat Sumber Sekolah) 1. 3. Menyemak laporan Penyelaras Pusat Sumber NORMA KERJA MENGURUS PENGGUNAAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 33 . 5. Membentuk Jawatankuasa pusat sumber sekolah.

2. 5. JENIS KERJA/AKTIVIT Membentuk Jawatankuasa pusat sumber sekolah. Mengadakan mesyuarat untuk mengemas kini program penggunaan pusat sumber Menyemak laporan Penyelaras Pusat Sumber. Memantau penggunaan pusat sumber. SEPANJANG TAHUN 1 JAM 30 MINIT 34 . Mengadakan mesyuarat guru-guru pusat sumber bagi membincangkan: agihan tugas guru-guru PSS bahan-bahan rujukan pelajar bahan-bahan bantu mengajar jadual giliran penggunaan pusat sumber program untuk meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. 4. 6. JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 JAM 2 JAM JUMLAH UNIT 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL 1. Memantau pelaksanaan program.

Mengadakan mesyuarat penilaian program. Bimbingan dan Pemulihan. Proses Kerja Menyelaras Pengurusan Program Kelas Kecemerlangan. sederhana dan lemah. 4. Menjalankan program. 7. 6. Memantau pelaksanaan program. bimbingan dan pemulihan. Mengenal pasti kumpulan pelajar cemerlang. BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar Guru Besar / PK Pentadbiran PK Pentadbiran S/U Peperiksaan Guru Kelas PK Pentadbiran Guru Pembimbing Guru Besar / PK Pentadbiran Guru Besar / PK Pentadbiran Guru Besar / PK Pentadbiran SEKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Kurikulum 1. 2. 8. 35 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KURIKULUM 7. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa bagi membincangkan program yang boleh dijalankan. Mengadakan taklimat program kepada pelajar-pelajar yang terpilih. 3. Membentuk Jawatankuasa program kecemerlangan. Menyemak laporan daripada setiausaha program. 5.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN PROGRAM KELAS KECEMERLANGAN. BIMBINGAN DAN PEMULIHAN Tubuh Jawatankuasa program kecemerlangan bimbingan dan pemulihan Mesyuarat jawatankuasa Rancang program kecemerlangan bimbingan dan pemulihan Tidak sesuai Nilai program dan agihan tugas Ya Kenalpasti pelajar cemerlang dan pelajar lemah Taklimat program kpd pelajar terpilih Nilai program Laporan 36 .

Memantau pelaksanaan program. Mengadakan mesyuarat penilaian program. Menjalankan program. Membentuk Jawatankuasa program kecemerlangan. bimbingan dan pemulihan. 37 . 4. sederhana dan lemah. Mengadakan taklimat program kepada pelajar-pelajar yang terpilih. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa bagi membincangkan program yang boleh dijalankan. Menyemak laporan daripada setiausaha program. 8. Mengenal pasti kumpulan pelajar cemerlang. 7. 6. 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak – Pengurusan Kurikulum (Menyelaras Program Kelas Kecemerlangan. Bimbingan dan Pemulihan) 1. 3. 2.

8. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa bagi membincangkan program yang boleh dijalankan. 1 JAM 38 . 3. BIMBINGAN DAN PEMULIHAN BIL 1.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PENGURUSAN PROGRAM KELAS KECEMERLANGAN. Menjalankan program. 5. Menyemak laporan daripada setiausaha program. 7. 6. JENIS KERJA/AKTIVTI Membentuk Jawatankuasa program kecemerlangan. Mengadakan taklimat program kepada pelajar-pelajar yang terpilih. 4. sederhana dan lemah. 2. bimbingan dan pemulihan. Mengenal pasti kumpulan pelajar cemerlang. Memantau pelaksanaan program. JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 JAM 1 JAM 2 HARI 1 JAM SEPANJANG TAHUN JUMLAH UNIT 1 KALI SETAHUN 1 KALI SETAHUN 1 KALI SETAHUN 1 KALI SETAHUN 1 JAM Mengadakan mesyuarat penilaian program.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI PERATURAN PENGURUSAN KURIKULUM Tugas : Mengurus jadual waktu guru dan kelas 1. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 10/1995 Pelaksanaan jadual waktu anjal bagi Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Tugas : Mengurus Jadual Guru Ganti 1. 2. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1982 Waktu sekolah dalam bulan puasa. 4. Penjelasan Lanjut Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 17/1988 KP(PPK) 32/44/ JLD VI/(83) Bertarikh 24 November 1988 3. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/1981 Penggunaan waktu tidak mengajar / waktu luang 39 . Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/1981 Ketetapan masa di sekolah.

Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/1999 Penyediaan rekod Pengajaran dan Pembelajaran 2. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 25/2000 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 7.Bil 7/1991 Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) 5. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/2000 Pelaksanaan Komponen Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah Bermula Tahun 2000 6.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas : Membantu mengurus jawatankuasa kurikulum sekolah (JKKS) 1. Buku Panduan Piawaian Kualiti Pengurusan Akademik Sekolah 40 . Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 11/1988 Pelaksanaan Penggunaan Sebutan Baku Ejaan Rumi Bahasa Malaysia di Sekolah-Sekolah 4. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1990 Kelas ganti pada hari Sabtu 3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam . Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1986 Panitia Mata Pelajaran 8.

PMR dan SPM 5. Buku Panduan Pentaksiran Kerja Kursus 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas : Memantau dan Menyelia Pengajaran dan Pembelajaran 1. Tugas : Mengurus penggunaan Pusat Sumber Sekolah 41 . Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 25/2000 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tugas : Mengurus penilaian dan peperiksaan sesi petang 1.pembelajaran Sains KBSR 3. 2. 4. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/2000 Pelaksanaan Komponen Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah Bermula Tahun 2000 2. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 16/2000 Salah laku memasukkan unsur politik dalam soalan peperiksaan / ujian di sekolah dan perbuatan menghasut /meracuni fikiran pelajar membenci kerajaan. Edaran Pengurusan dan Pentaksiran Ujian Lisan Berasaskan Sekolah 4. Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan UPSR 2. Surat Pekelililng Ikhtisas – Bil 9/1989 Pelaksanaan Bahasa Baku. Surat Pekelililng Ikhtisas – Bil 7/1989 Penggunaan buku teks dan buku rekod amali dalam pengajaran. Surat Pekelililng Ikhtisas – Bil 10/1993 Penggunaan buku kerja di sekolah. 5 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/2002 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi KBSR 1. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1994 Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) Dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/1985 Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran Di dalam Kelas oleh Pengetua/ Guru Besar Sekolah.

Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1988 Penerimaan murid/pelajar baru dan hari pertama persekolahan. pemulihan dan kecemerlangan akademik 1. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1989 Pengurusan hari pertama persekolahan 3. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1998 Program membina tabiat membaca 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. Buku Panduan Piawaian Kualiti Pengurusan Akademik Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 10/2000 Tahun Pusat Sumber Sekolah (PSS) 2000 Peraturan dan program PPD/JPNJ Tugas : Menyelaras pengurusan program kelas bimbingan. sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. 2. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1999 Garis panduan pengendalian aktiviti sokongan Bahasa Inggeris di sekolah 3. 3. Peraturan dan Program yang di rancang oleh PPD dan JPNJ Tugas : Pendaftaran dan pertukaran pelajar 1. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/1999 Penganjuran program motivasi di sekolah 5. 2. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 10/1998 Panduan tentang umur masuk sekolah rendah dan sekolah menengah serta umur menduduki peperiksaan bagi sekolah kerajaan. 5. Peraturan-peraturan PPD/ JPNJ 42 . Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 10/1993 Penggunaan buku kerja di sekolah 2. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1969 Kemasukan kanak-kanak dari Singapura ke Sekolah-sekolah bantuan penuh kerajaan 4.

Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 7/1998 Pindaan syarat kelayakan meminjam buku teks skim pinjaman buku teks (SPBT) Kementerian Pendidikan 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas : Mengurus. agihan dan pemulangan SPBT 1. menyelaras. mengawal pinjaman. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1999 Pindaan syarat kelayakan meminjam buku teks skim pinjaman buku teks (SPBT) Kementerian Pendidikan 43 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 44 .

Menyemak dokumen Agihan Kelas Pendaftaran Semakan bilangan pelajar yang berdaftar 45 . 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. 5. 9. 10 Pembentukan AJK pendaftaran Mesyuarat jawatankuasa dan pengagihan tugas Penyediaan bahan edaran oleh AJK Membuat baner dan dipasang di kawasan depan sekolah Taklimat persediaan ke sekolah Membincangkan syarat-syarat pendaftaran tahun satu. 4. Proses Kerja Pengurusan Pendaftaran Pelajar Tahun Satu PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar PK Hem Setiausaha/ AJK AJK PK Hem PK HEM AJK AJK AJK AJK SEKSI UNDANG/ PERATURAN Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1988 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1989 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1969 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 10/1998 Peraturanperaturan PPD/ JPNJ BIL PROSES KERJA 1. Pendaftaran dan pertukaran pelajar 1a. 7. 8. 3. 6.

Menyemak dokumen Tidak Agih kelas Ya Mesyuarat Penyelarasan Tugas AJK Pendaftaran Semak bilangan pelajar yang berdaftar 46 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR TAHUN SATU Tubuh AJK pendaftaran Mesyuarat jawatankuasa dan pengagihan tugas Sedia bahan edaran oleh AJK Membuat baner Taklimat Persediaan ke sekolah .Membincangkan syarat-syarat kelayakan pendaftaran tahun satu.

9. Pembentukan AJK pendaftaran Mesyuarat jawatankuasa dan pengagihan tugas Penyediaan bahan edaran oleh AJK Membuat baner Taklimat persediaan ke sekolah Membincang syarat-syarat kelayakan ke tahun satu. 10. 3. Menyemak dokumen Pengagihan kelas Mesyuarat Penyelarasan Tugas AJK Pendaftaran Semakan bilangan pelajar yang berdaftar 47 . 7. 8. 4. 2. 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak Pengurusan Pendaftaran Pelajar Tahun Satu 1. 11. 6.

3. 8.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma Kerja Pengurusan Pendaftaran Pelajar Tingkatan Peralihan dan Satu BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL 30 minit 1 jam 1 hari 2 hari 1 hari 1 jam 2 hari 3 hari 1 jam 2 hari 4 jam JUMLAH UNIT 1. 4. 9. Menyemak dokumen Pengagihan kelas Mesyuarat Penyelarasan Tugas AJK Pendaftaran Semakan bilangan pelajar yang berdaftar 48 . 5. 7. 2. 11. 10. Pembentukan AJK pendaftaran Mesyuarat jawatankuasa dan pengagihan tugas Penyediaan bahan edaran oleh AJK Membuat baner Taklimat persediaan ke sekolah Membincang syarat-syarat kelayakan ke tahun satu. 6.

Buku Profail murid dan semua yang berkaitan Memaklumkan kepada Guru Kelas untuk mengemaskinikan Jadual Kedatangan Memberikan 1 salinan kepada ibubapa/penjaga Menguruskan pengiriman 9. Proses Kerja Pertukaran Murid Dalam Negeri/ Keluar Negeri BIL PROSES KERJA PEGAWAI SEKSI YANG UNDANG/ MELULUSKAN/ PERATURAN DIRUJUK Penjaga Murid Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Guru Besar / PK HEM PK HEM Guru SPBT PK HEM Pembantu Tadbir Sila rujuk kepada senarai peraturan pengurusan Hal Ehwal Murid 1. 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1b. 3. 7. 11. Pertukaran Dalam Negeri – Hantar ke PPD Pembantu Tadbir berkenaan dalam 4 salinan Pertukaran ke luar negeri – Hantar ke Jabatan Pembantu Tadbir Pelajaran negeri yang berkenaan dalam 5 salinan Merekodkan pengiriman Mengeposkan/ failkan Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir 10. 4. Permohonan tukaran Pusat Peperiksaan) Menandatangani borang Sediakan Borang 001R. 6. 5. Ibubapa/ penjaga memohon pertukaran pelajar Staf pejabat menerima permohonan untuk bertukar Menaip borang-borang ( borang bertukar. CARTA ALIRAN PERTUKARAN MURID DALAM NEGERI/ KELUAR NEGERI 49 . 8.

Buku Profail murid dan semua yang berkaitan. Memaklumkan kepada Guru Kelas Berikan 1 salinan kepada ibubapa/ penjaga Uruskan pengiriman borang Pertukaran Luar Negeri – Hantar ke PPD berkenaan dalam 4 salinan Pertukaran ke luar negeri – Hantar ke Jabatan Pendidikan negeri yang berkenaan dalam 5 salinan Rekodkan pengirim Poskan/ Failkan SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERTUKARAN MURID DALAM NEGERI/ LUAR NEGERI 50 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Ibubapa/ penjaga memohon pertukaran pelajar Terima permohonan untuk bertukar Taip borang-borang Tandatangan Borang Menyediakan Borang 001R.

Merekodkan pengiriman borang permohonan 10. Menfailkan borang permohonan NORMA KERJA PERMOHONAN PERTUKARAN MURID DALAM NEGERI/LUAR NEGERI 51 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 6 7 8 Ibubapa /Penjaga memohon pertukaran pelajar Staf pejabat menerima permohonan untuk bertukar Staf pejabat menaip borang pertukaran dan lain-lain Maklumat pelajar Guru Besar menandatangani borang permohonan pertukaran 9 5. Rekod Profil murid dan lain-lain dokumen 6. Memaklumkan guru kelas untuk mengemaskini Jadual kedatangan 7. Staf pejabat menguruskan pengiriman borang permohonan pertukaran ke PPG/JPNS 9. Menyediakan Borang 001R. Menyerahkan 1 salinan borang permohonan kepada ibubapa 8.

Rekod Profil Pelajar dan dokumen pelajar yang lain. Memaklumkan kepada guru kelas untuk mengemaskinikan jadual kedatangan Memberikan 1 salinan kepada ibubapa/penjaga Menguruskan pengiriman ke PPG/ JPNS Merekodkan pengiriman 1 hari 10 minit 30 minit 4 20 minit 5 1 hari 6 10 minit 7 1 hari 8 9 1 hari 10 minit Staf pejabat memfailkan borang 10 10 minit PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2. Pengurusan Disiplin Murid Senarai Tugas. 52 . penyata biasiswa Guru Besar menandatangani borang permohonan pertukaran Menyediakan borang 001R. Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1 2 3 Ibubapa /penjaga memohon pertukaran pelajar Staf pejabat menerima permohonan untuk bertukar Staf pejabat menaip borang bertukar.

• Mengambil tindakan disiplin • Membuat laporan Guru Besar PPG Guru Disiplin Merujuk Buku Peraturan Disiplin Sekolah Guru Besar 53 . 1/72. 1957. Ikhtisas Bil. 8/1983 iv) sama seperti di atas Guru Besar • Menghantar laporan ke PPG.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan PPG Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas JPN Mendapatkan laporan disiplin daripada sekolah-sekolah Merjuk kepada semua peraturan-peraturan dan pekeliling-pekeliling serta edaran Buku Panduan Pengurusan Disiplin yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Bil 9/75. Ikhtisas Bil. • Pek. 3/1971 • Pek. Merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Disiplin Sekolah • Pek. Ikhtisas Bil. Ikhtisas Bil. • Mengambil tindakan disiplin termasuk gantung dan buang sekolah PPG PK Hem i) Merancan g program disiplin ii) Memastik an pengurusan disiplin berjalan baik iii) Menghant ar laporan kepada Guru Besar • Menjalanka n program peningkatan. Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959. • Peraturan Am Sekolah. 8/1983 Pek.1951 • Ordinan Pelajaran.

Perancangan Program Disiplin Murid Tahun 2005 [ Penggubalan Kertas Kerja/Cadangan] Penubuhan Jawatankuasa Program Disiplin Tahun 2005 Memilih para peserta berdasarkan buku rekod disiplin [ pelajar yang bermasalah] Mengadakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Program Memanggil dan memberi taklimat kepada Ahli Jawatankuasa dan para peserta Menghubungi penceramah yang dipilih dan jabatan-jabatan awam yang berkaitan Membuat permohonan daripada pengetua dan Pegawai Pendidikan Gabungan untuk melaksanakan program Melengkapkan senarai semak 2. Iktisas Bil 9/1975 Peraturan Am Sekolah 1951 1. Iktisas Bil 9/1975 Pek. 7.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Proses Kerja Pengurusan Disiplin Murid Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Pegawai Pelajaran Gabungan Guru Besar PK Hem/ Guru Disiplin PK Hem/ Guru Besar PK Hem/ Guru Besar Guru Disiplin Seksyen Undang / peraturan Pek. Guru Disiplin 54 . 4. Guru Disiplin 8. 3. 5. Iktisas Bil 4/1976 Per. 6.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN DISIPLIN MURID Kenalpasti pemasalahan dan kumpulan sasaran Rancang dan menyediakan kertas kerja projek Buat Pembetulan kertas kerja Bincang dan dapatkan kelulusan daripada Guru Besar Ya Hantar surat permohonan/surat kebenaran kepada pihak yang berkenaan Hantar surat jemputan penceramah dan fasilitator Sedia keperluan dan peralatan Kemas tempat program Laksana program Nilai Program 55 .

Menyurat 7 8 9 Menyediakan Keperluan Program Pelaksanaan Program Penilaian Program 56 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak Pengurusan Disiplin Murid Bil 1 Proses Kerja Mengenalpasti peserta/ pelajar bermasalah Tandakan ( / ) Catatan 2 3 Merujuk data-data fail disiplin Merancang dan menyediakan kertas kerja projek 4 5 6 Mesyuarat Jawatankuasa Program Memberi Taklimat Kepada Peserta Menyediakan / Menjalankan Urusan Surat.

1951 • Ordinan Pelajaran. 5. Pegawai Pelajaran Gabungan 1. • Pek. 1957. Menerima laporan Membuat lawatan/ tinjauan ke sekolah. Jabatan Pelajaran Negeri. Pengetua Guru Disiplin Merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Disiplin Sekolah • Pek. 1/72. Ikhtisas Bil. Menandatangani surat menjatuhkan hukuman 4. Menyediakan laporan ke JPN. memanggil mesyuarat khas kes rayuan. 8/1983 Pek. Menimbang kewajaran hukuman 3. • Peraturan Am Sekolah. 3. Maklumkan kepada ibu bapa/pelajar 5. 4. Ikhtisas Bil. 1. Bil 9/75. Mengesahkan dan memanjangkan kepada pihak tertentu 4. 3/1971 • Pek.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2a. melaksanakan hukuman 6. 2. 1. Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain. Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959. 2. Ikhtisas Bil. 5. 3. Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Merujuk kepada semua peraturan-peraturan dan pekeliling-pekeliling serta edaran Buku Panduan Pengurusan Disiplin yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. menimbang kes rayuan 7. 8/1983 Mengumpulkan dokumen Merujuk Buku Peraturan yang berkaitan dengan Disiplin Sekolah kes Memanggil mesyuarat lembaga disiplin Mencatat minit mesyuarat Melaksanakan sistem rekod Menghubungi ibu bapa/ 57 Pejabat Pelajaran Daerah Guru Besar . Mempengerusikan mesyuarat lembaga disiplin 2. Ikhtisas Bil. Pengurusan Disiplin Kes Berat Senarai Tugas. Memastikan sekolah memiliki dan merujuk dokumen-dokumen berkaitan disiplin.

2 Bertulis – borang aduan Menentukan kategori kesalahan 4.1 Kes dalaman 4. jenis salah laku 4.2 Kes polis 4.1 Memastikan ibu bapa/ penjaga hadir ke sekolah 5. tarikh dan masa 3.1 mencatat butiran kes : 1.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas Tugas dan Tanggungjawab penjaga pelajar atas arahan Guru Besar Kuasa Yang Diberi Proses Kerja Disiplin Kes Berat Bil Proses kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Guru Besar Seksyen Undang / Peraturan Pek.1 Menentukan jenis hukuman 6.5 Menentukan kesahihan 2. Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 PK Hem/ Guru Disiplin 1 Menerima laporan kes Berat 1. bahan bukti Menjalankan siasatan 2.1 Mengisi borang kesalahan 2.6 Menerima pengakuan pelajar Maklum kes kepada Guru Besar 3.2 Menjatuhkan hukuman 6.1 Sesi perjumpaan/ menemu duga pelajar terlibat. 3 PK Hem/ Guru Disiplin PK Hem/ Guru Disiplin 4 5 PK Hem 6 Guru Besar 7 Guru Disiplin 58 .4 Mengenal pasti punca.1 Lisan 3. nama pelajar terlibat 2.2 Mempertimbangkan rayuan Merekod 7.2 Menerima keterangan ibu bapa Membuat keputusan 6. Iktisas Bil 2/1975 Pek. 2. 2.3 Pengecaman bahan bukti 2.2 Sesi soal siasat saksi.3 Kes Jabatan Kebajikan Menghubungi ibu bapa/penjaga 5. saksi 5. 2.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil Proses kerja disiplin pelajar 7.2 Menyedia surat laporan kepada : (mengiklut keperluan kes) 1. Jabatan Kebajikan Masyarakat Menyerah kes pelajar berkenaankepada Kaunselor sekolah 9. JPNS 5. Maklumbalas daripada kaunselor (jika perlu) Guru Disiplin 9 CARTA ALIRAN PENGURUSAN DISIPLIN KES BERAT 59 .3 Mengeluarkan sijil berhenti sekolah Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Seksyen Undang / Peraturan 8 Menyediakan laporan 8. 8.2. Memastikan klien menjalani proses kaunseling. Guru Besar 7. 9. 2.1 Laporan lengkap. ibubapa / penjaga.1. PPG 4.2 Mengeluarkan surat amaran kepada ibu bapa /penjaga 7. Polis 8. Unit Disiplin Kementerian Pelajaran 6. PIBG 3.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Mula Terima aduan kes Disabitkan Maklum kepada PK Hem. Guru Besar & ibu bapa Polis/JK M Buat keputusan Siasatan Gantung untuk Siasatan Merekod aduan kes Rayuan Tindakan / Hukuman Kes ditutup Senarai Semak (Disiplin Kes Berat) 60 .

saksi 5.3 Pengecaman bahan bukti 2. Proses kerja Menerima laporan kes Berat 1.6 Menerima pengakuan pelajar 3. 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil 1.5 Menentukan kesahihan 2. tarikh dan masa 3.3 Kes Jabatan Kebajikan 5.1 Menentukan jenis hukuman 61 .2 Bertulis – borang aduan 4. jenis salah laku 4. 2.4 Mengenal pasti punca.1 mencatat butiran kes : 1.2 Menerima keterangan ibu bapa 6. Menghubungi ibu bapa/penjaga 5.2 Kes polis 4. nama pelajar terlibat 2. Menjalankan siasatan 2.1 Kes dalaman 4. Membuat keputusan 6. 2. bahan bukti Tandakan ( / ) Catatan 2. Menentukan kategori kesalahan 4.1 Lisan 3.1 Memastikan ibu bapa/ penjaga hadir ke sekolah 5.1 Sesi perjumpaan/ menemuduga pelajar terlibat.2 Sesi soal siasat saksi. Maklum kes kepada Guru Besar 3.

2 Mempertimbangkan rayuan Tandakan ( / ) Catatan 7. Polis 16. 10.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil Proses kerja 6. 8. 9.2 Mengeluarkan surat amaran kepada ibu bapa /penjaga 7.3 Mengeluarkan sijil berhenti sekolah 8. Guru Besar 15. Memastikan klien menjalani proses kaunseling. JPNS 13. Menyediakan laporan 8. Maklumbalas daripada kaunselor 9.2 Menyediakan surat laporan kepada : (mengiklut keperluan kes) 9.1 Mengisi borang kesalahan disiplin pelajar 7. Jabatan Kebajikan Masyarakat Menyerah kes pelajar berkenaan kepada Kaunselor sekolah 9. PPG 12. Merekod 7.2 Menjatuhkan hukuman 6.2. PIBG 11. ibubapa / penjaga. Unit Disiplin Kementerian Pelajaran 14. SENARAI SEMAK PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR 62 .1.1 Laporan lengkap.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil 1. 1 jam NORMA KERJA DISIPLIN KES BERAT 63 . JENIS KERJA/AKTIVTI Penubuhan Jawatankuasa Program Disiplin Tahunan Perancangan Program Disiplin Murid Tahunan [ Penggubalan Kertas Kerja/Cadangan] Memilih para peserta berdasarkan buku rekod disiplin [ pelajar yang bermasalah] Mengadakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Program Memanggil dan memberi taklimat kepada Ahli Jawatankuasa dan para peserta Menghubungi penceramah yang dipilih dan jabatan-jabatan awam yang berkaitan Membuat permohonan daripada Guru Besar dan Pegawai Pelajaran Gabungan untuk melaksanakan program Melengkapkan senarai semak JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 hari JUMLAH UNIT 2. 1 hari 4. 1 jam 8. 2 hari 7. 2 jam 3. 1 jam 1 jam 6. 5.

2 Menjatuhkan hukuman 6.4 Mengenal pasti punca.3 Mengeluarkan sijil berhenti sekolah 1 jam 20 minit 64 .2 Mengeluarkan surat amaran kepada ibu bapa /penjaga 7. nama pelajar terlibat 7.6 Menerima pengakuan pelajar Maklum kes kepada Guru Besar 3.1 Mengisi borang kesalahan disiplin pelajar 7.5 Menentukan kesahihan 2.2 Kes polis 4. saksi 10. 2. bahan bukti Menjalankan siasatan 2.1 Memastikan ibu bapa/ penjaga hadir ke sekolah 5.1 Sesi perjumpaan/ menemu duga pelajar terlibat.2 Sesi soal siasat saksi. 2 hari 3 1 hari 4 1 hari 5 1 hari 6 1 hari 7 Merekod 7. jenis salah laku 9.1 Kes dalaman 4. tarikh dan masa 8.3 Kes Jabatan Kebajikan Menghubungi ibu bapa/penjaga 5.2 Menerima keterangan ibu bapa Membuat keputusan 6.1 mencatat butiran kes : 6. 2.1 Menentukan jenis hukuman 6.3 Pengecaman bahan bukti 2.2 Mempertimbangkan rayuan 1 jam 2.1 Lisan 3.2 Bertulis – borang aduan Menentukan kategori kesalahan 4. 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1 Menerima laporan kes Berat 1.

Jabatan Kebajikan Masyarakat Menyerah kes pelajar berkenaan kepada Kaunselor sekolah 9. Polis 24. Unit Disiplin Kementerian Pelajaran 22. Maklumbalas daripada kaunselor (jika perlu) JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 2 jam JUMLAH UNIT 9 20 minit 1 jam PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2b. Pengurusan Disiplin Kes Disiplin Sederhana 65 .1 Laporan lengkap.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil 8 JENIS KERJA/AKTIVITI Menyediakan laporan 8.2 Menyedia surat laporan kepada : (mengiklut keperluan kes) 17. PPG 20. Guru Besar 23. Memastikan klien menjalani proses kaunseling. ibubapa / penjaga. 9. 18. PIBG 19. JPNS 21.1.2. 8.

Iktisas Bil 2/ 1975 Pek Iktisas Bil 2/1976 Tugas dan Tanggungjawab Kuasa yang diberi Tugas pegawai-pegawai lain yang ada hubungan serta tugas. Jatuhkan hukuman. 3. Rekodkan kes Jalankan sesi kaunseling Beri nasihat kepada Mentee Awasi disiplin pelajar Mantau kemajuan pelajar Pek. 1. Terima laporan untuk difailkan 2. 1 Guru Besar/ 2. PK Hem 1. Kuasa Dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain Tugas pegawai atas yang ada hubungan 1 Guru Besar/ 2. Tanda tangan surat laporan kepada ibu bapa atau pejaga.Terima laporan kes 2. 4. Sediakan surat laporan kepada ibu bapa/ penjaga.Jalankan siasatan. 1. 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Tugas. PK Hem Sama seperti di atas Setiausaha disiplin Lembaga disiplin Kaunselor Mentor Guru Kelas Sama seperti di atas Sama seperti di atas Sama seperti di atas Sama seperti di atas Sama seperti di atas Lembaga disiplin Proses Kerja Kes Disiplin Sederhana 66 . Terima laporan kes. Sahkan laporan kes. 3. 4. Beri laporan kepada Guru Besar.

atau pejaga 4.2 Putuskan jenis hukuman Tanda tangan surat laporan kepada ibu bapa Guru Besar 4. 4.2 Bincang dengan AJK Guru Disiplin Sahkan laporan kes Guru Besar 2 2. 1.2 Arahkan tindakan selanjutnya Guru Besar CARTA ALIRAN KES DISIPLIN SEDERHANA 67 .1 PK Hem terima laporan.1 Pengerusikan mesyuarat 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil PROSES KERJA Terima laporan Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Seksyen Undang / Peraturan Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 1 1.1 Tanda tangan surat.2 Timbang kesahihan kes Jatuhkan hukuman Guru Besar 3 3.1 Terima cadangan hukuman 3.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Mula Terima laporan Jalankan siasatan Sediakan laporan Tidak Timbangkan kes Ya Terima nasihat Terima hukuman dan direkodkan Rekod / failkan Senarai Semak Kes Disiplin Sederhana 68 .

Failkan NORMA KERJA KES DISIPLIN SEDERHANA Bil JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 69 . Jalankan siasatan 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL 1. Terima hukuman 6. Terima nasihat 7. Timbangkan kes 5. Sediakan laporan 4. JENIS Terima laporan TANDAKAN( √ ) CATATAN 2.

Pengurusan Disiplin Kes Ringan 70 .1 Tanda tangan surat.1 PK Hem terima laporan. atau pejaga 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Terima laporan 1 1. 4.2 Putuskan jenis hukuman Tanda tangan surat laporan kepada ibu bapa 4.2 Bincang dengan AJK Guru Disiplin Sahkan laporan kes 2 2. 1.2 Timbang kesahihan kes Jatuhkan hukuman 3 3.1 Terima cadangan hukuman 3.1 Pengerusikan mesyuarat 2.2 Arahkan tindakan selanjutnya 1 hari 1 jam 1 jam 30 minit PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2c.

Kemanusiaan) c. Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951. Disiplin – Kes Ringan Pek. S/U Disiplin Lembaga Disiplin Kaunselor Mentor Guru Kelas b. Proses Kerja Kes Disiplin Ringan 71 . Penyelia Kanan HEM ( PPG ) d. Tugas pegawai Atas yang ada hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawaipegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Tugas dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai lain. Iktisas Bil 2/1975 Pek. Guru Besar. Penolong PPG ( Sektor Peng.

Iktisas Bil 2/1975 Pek. Guru Disiplin Pek. jenis salah laku e. . .mencatat butiran kes : b.Menentukan aras keseriusan salahlaku. Iktisas Bil 2/1975 Pek. Menentukan Kekerapan kes.rujukan kepada catatan kesalahan lalu daripada rekod salahlaku pelajar. saksi f.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil 1 Proses kerja Menerima laporan kes ringan . Menjalankan siasatan . . Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 4. g. . nama pelajar terlibat c.Pengecaman bahan bukti . tarikh dan masa d. . Iktisas Bil 2/1975 Pek.Sessi perjumpaan/ menemuduga pelajar terlibat. Memastikan klien menjalani proses kaunseling.Menerima pengakuan pelajar Merekodkan kes. .Mengenalpasti kekerapan . Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 2. Iktisas Bil 2/1975 Pek. - Guru Disiplin Kaunselor Pek. Menyerah pelajar berkenaan kepada kepada Kaunselor ( jika perlu ).sesi perjumpaan dengan saksi.Mengenalpasti punca. Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 72 . Guru Disiplin Pek.Menentukan kesahihan . Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 5. bahan bukti Pegawai yang meluluskan/ dirujuk Guru-guru Guru Kelas Guru Disiplin PK Hem Guru Besar Seksyen Undang / peraturan Pek. Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 3. Iktisas Bil 2/1975 Pek.Maklumbalas dari kaunselor (jika perlu) Kaunselor Guru Kelas Pek.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN KES DISIPLIN RINGAN Mula Terima Laporan Jalankan Siasatan Sediakan Laporan Kes dan Pertimbangan kes Ya Tidak Menerima nasihat Rekod / Failkan Selesai 73 .

Menyediakan laporan e. Buat siasatan d. Laporan difailkan / direkodkan NORMA KERJA DISIPLIN KES RINGAN 74 . Kenalpasti salah laku pelajar c. Terima laporan salah laku pelajar b. Membuat pertimbangan f.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak Kes Disiplin Ringan Tindakan Tandakan [  ] Catatan a. Menghantar surat laporan g.

. 30 minit 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay JENIS KERJA/AKTIVITI Bil 1 Menerima laporan kes ringan . bahan bukti JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 jam JUMLAH UNIT 2.Menentukan aras keseriusan salahlaku. . m.Sessi perjumpaan/ menemuduga pelajar terlibat. . Menentukan Kekerapan kes. Memastikan klien menjalani proses kaunseling.Mengenalpasti punca. . nama pelajar terlibat i. 1 jam 3.Maklumbalas dari kaunselor (jika perlu) 2 jam PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 75 . 1 hari 4.Menentukan kesahihan . jenis salah laku k.Pengecaman bahan bukti . .mencatat butiran kes : h. tarikh dan masa j.sesi perjumpaan dengan saksi. Menyerah pelajar berkenaan kepada kepada Kaunselor ( jika perlu ).rujukan kepada catatan kesalahan lalu daripada rekod salahlaku pelajar. Menjalankan siasatan .Menerima pengakuan pelajar Merekodkan kes. .Mengenalpasti kekerapan . saksi l.

PENGURUSAN LAPORAN SALAHLAKU Laporan Media/Polis Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas Unit HEM JPNS Majukan laporan yang diterima kepada KPM a. Akta Pendidikan Iktisas a. a.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 3. c. PPG (HEM) Guru Besar Kaunselor 1. d. b. Kaunselor b. a. Guru Yang terlibat • Ibu bapa yang Terlibat 76 . c. Guru Disiplin c. Surat Pekeliling PPG (HEM) Bantu pihak sekolah menjalankan siasatan. Akta Pendidikan Iktisas a. b. Akta Pendidikan • Surat Pekeliling Iktisas a. Guru Besar Kaunselor Guru Disiplin Guru yang terlibat • Surat Pekeliling Guru Besar • Buat siasatan Untuk memastikan Kesahihan kes • Bat laporan siasatan dan menghantarnya.

salinan kepada PPG (HEM) mengikut format yang telah ditetapkan. Majukan Laporan yang diterima kepada KPM. Unit Hem JPNS 77 . PK Hem / Guru Besar 4 Maklumkan kepada ibu bapa. Guru Besar / PK Hem 5 Laporan siasatan dihantarkan ke JPN (HEM). Guru Besar/ PK Hem / Guru Disiplin PK Hem 2 Mendapatkan laporan daripada pihak polis (jika ada) 3 Pihak sekolah menjalankan hukuman/denda jika perlu. PPG (HEM) / Guru Besar 6.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Laporan Media/Polis Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/dirujuk Seksyen Undangundang/ Peraturan Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 1 Mengadakan sesi soal-siasat dengan murid dan guru yang terlibat.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN LAPORAN MEDIA/ POLIS Kes yang melibatkan polis/TV/Akhbar Terima Aduan / dirujuk Tiada kes Siasatan Kes tutup Disabitkan Bela Diri Buat Keputusan Tindakan Hukuman Rekod / Lampiran Kaunseling Kes tutup 78 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK LAPORAN MEDIA/ POLIS Tindakan Tandakan [  ] Catatan • Mengadakan sesi soal siasat • Mendapatkan laporan Polis (jika ada) • Menjalankan hukuman/denda jika perlu • Maklumkan kepada ibu bapa • Menghantar laporan siasatan kepada JPNS 79 .

80 . 1. Majukan Laporan yang diterima kepada KPM. hari 6. Jumlah masa yang di ambil Jumlah unit 2 Jam 2 Mendapatkan laporan daripada pihak polis (jika ada) 1 Jam 3 Pihak sekolah menjalankan hukuman/denda jika perlu. 1 hari 5 Laporan siasatan dihantarkan ke JPNS (HEM).Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA LAPORAN KES MEDIA/ POLIS Bil 1 Jenis kerja/ aktiviti Mengadakan sesi soal-siasat dengan murid dan guru yang terlibat. 1 Jam 4 Maklumkan kepada ibu bapa. salinan kepada PPG (HEM) mengikut format yang telah ditetapkan.

• • Guru Besar Semua Guru Guru Besar Semua Guru Membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasakan peraturan sekolah Menyediakan sijil penghargaan kepada pengawas Membantu pihak sekolah memastikan hubungan antara guru dan pelajar dan pihak sekolah sentiasa terjalin dengan erat . PK Hem 1. PK Hem Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Sambutan Hari Guru . PENGURUSAN PENGAWAS SENARAI TUGAS. Menjadi penghubung antara pelajar dan pihak pentadbir dan guru dalam menyelesaikan masalah. Jamuan Akhir Tahun . Semua guru Guru Disiplin Semua guru Guru bertugas harian Guru Disiplin Semua guru Guru bertugas harian Guru penasihat yang berkaitan • Guru Besar 81 . Mengadakan kursus kepimpinan dan kesedaran untuk pengawas KUASA YANG DIBERI 1. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS Kaunselor Guru Disiplin Semua Guru Semua Guru TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN 1. Perayaan-perayaan dan lain-lain. Guru Besar 2.7/1986 Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah Kaunselor Guru Disiplin Menyediakan dan menerangkan bidang tugas dan jadual tugas pengawas o Guru Disiplin o Semua Guru 1Guru Besar o Guru Disiplin o Semua Guru 5. lancar dan sempurna. 6. Guru Besar 2. Membantu pihak sekolah memastikan peraturan dan undangundang sekolah berjalan dengan baik . Guru Besar 2. Menjadi pengerak utama aktiviti rasmi sekolah seperti Hari Anugerah Cemerlang .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 4. PK Hem TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Menyenaraikan dan mengemukakan calon pengawas yang telah dipilih kepada PK Hem Menguruskan majlis perasmian perlantikan pengawas sekolah. Guru Disiplin Guru Disiplin semua guru guru bertugas harian Guru Disiplin Guru Disiplin. harmoni dan mesra.

Guru Besar 2. Guru Besar 2. mesyuarat bulanan dan mesyuarat khas (jika perlu) Bertindak sebagai Pengerusi Majlis Penasihat dan Kebajikan Pengawas Guru Disiplin PROSES KERJA 82 . PK Hem 3. Guru Disiplin Mengadakan mesyuarat Agung . PK Hem 3. Guru Disiplin 1.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI 1.

PK Hem/ Guru Disiplin 4. Edarkan surat dan borang pencalonan pengawas baru kepada guru Guru Disiplin 3. Guru Disiplin/ Jalankan proses temuduga calon pengawas baru Kaunselor 6. Kumpul semua borang pencalonan daripada guru Guru Disiplin/ BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK 1. Sedia dan hantar senarai calon pengawas baru kepada Guru Besar dan PK Hem untuk kelulusan Guru Disiplin b. MENGURUSKAN MAJLIS PERASMIAN PERLANTIKAN PENGAWAS 83 . MEMILIH CALON PENGAWAS SEKOLAH SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay a. Guru Disiplin 5. Sedia dan hantar surat panggilan mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Sekolah untuk pilih calon pengawas baru. Adakan mesyuarat panel bagi pilih calon pengawas baru.

Menetapkan tarikh dan tempat bagi majlis perlantikan. Pembahagian tugas kepada semua Guru Memaklumkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Menguruskan sijil perlantikan Latihan dan raptai majlis Mengelolakan majlis sebenar Guru Disiplin 4. Guru Disiplin Guru Disiplin Guru Disiplin Guru Disiplin 8. 6. MENERANGKAN BIDANG DAN JADUAL TUGAS PENGAWAS 84 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL PROSES KERJA Mengedarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Guru Besar / PK Hem SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 1. PK Hem 5. PK Hem 3. 7. 2. Menulis laporan dan dokumentasi c.

Sedia senarai semak tugas Guru Disiplin d. Perbincangan bersama guru Disiplin berkenaan bidang tugas pengawas Guru Besar / PK Hem 2. PK Hem / Guru Disiplin 4. Tetapkan tarikh perjumpaan pengawas yang pertama PK Hem / Guru Disiplin Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 3. bidang tugas dan tanggungjawab pengawas. MEMANTAU PENGAWAS DALAM MENGUATKUASAKAN PERATURAN SEKOLAH 85 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN BIL PROSES KERJA 1. Beri penerangan tentang peraturan sekolah.

Guru Disiplin e.teguran dan nasihat penambahbaikan tugas pengawas 4. . PK Hem Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid PK Hem / Guru Disiplin Adakan mesyuarat perjumpaan pengawas 3. Pantau buku laporan tugas pengawas. MENGADAKAN KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS 86 . Guru Besar / PK Hem 2. Dapatkan maklumbalas daripada semua guru dan pelajar.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANG-UNDANG / PERATURAN BIL PROSES KERJA 1. Pemantauan oleh Guru Bertugas Mingguan Dan Guru Disiplin ke atas pengawas.

Bincang dan rancang kursus berkaitan dengan kecemerlangan kepimpinan pengawas. PK Hem 6. Guru Disiplin f. Sediakan kertas kerja kursus. PK Hem/ Guru Disiplin 3. penilaian dan mengdokumentasikan program. Guru Disiplin/ PK Hem 7. Mesyuarat Jawatankuasa kerja kursus. 2. PENGURUSAN PENYEDIAKAN LAPORAN TAHUNAN PENGAWAS BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / SEKSYEN UNDANG- 87 . Guru Disiplin senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 5. Guru Disiplin Sila rujuk kepada 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DI RUJUK Guru Besar / PK Hem SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN BIL PROSES KERJA 1. Edarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas. Bentangkan kertas kerja dan agihkan tugas ahli jawatankuasa kursus. Laporan. Laksanakan program.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay DI RUJUK Edarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas UNDANG / PERATURAN 1. Guru Besar/ PK Hem 2. SIJIL PENGHARGAAN PENGAWAS BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG SEKSYEN 88 . Cadang aktiviti penambahbaikan bagi tahun seterusnya Guru Disiplin Ehwal Murid 4. Dapatkan maklumat perjalanan aktiviti sepanjang tahun Guru Disiplin Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal 3. Guru Disiplin g. Hantar laporan pada tarikh yang ditetapkan.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay MELULUSKAN / DI RUJUK UNDANGUNDANG / PERATURAN 1. 89 . Taipkan sijil penghargaan pengawas Dapatkan tandatangan Pengetua Pegawai Kerani senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid PK Hem Guru Besar 4. PK Hem Sila rujuk kepada 2. 3. Uruskan penyampaian sijil penghargaan kepada pengawas. Dapatkan maklumat pengawas yang berpindah atau akan menamatkan persekolahan.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN a. MEMILIH CALON PENGAWAS SEKOLAH Mula Edar surat dan borang pencalonan pengawas baru kepada semua guru Kumpul semua borang pencalonan daripada semua guru Sedia dan hantar surat panggilan mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Sekolah bagi memilih calon pengawas baru. Adakan mesyuarat panel bagi memilih calon pengawas baru. Jalankan proses temuduga calon pengawas baru Sedia dan hantar senarai calon pengawas baru kepada Pengetua dan PK Hem untuk kelulusan Tamat 90 .

MENGURUSKAN MAJLIS PELANTIKAN PENGAWAS Mula Edarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Tetapkan tarikh dan tempat bagi majlis pelantikan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay b. Agih tugas kepada semua guru Disiplin Maklum kepada Guru Besar untuk kelulusan Urus sijil pelantikan Latihan dan raptai majlis Kelolakan majlis sebenar Tulis laporan dan dokumentasi Tamat 91 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay c. bidang tugas dan tanggungjawab pengawas. Sediakan senarai semak tugas Tamat 92 . MENERANGKAN BIDANG TUGAS DAN JADUAL TUGAS PENGAWAS Mula Bincang bersama guru Disiplin berkenaan bidang tugas pengawas Tetapkan tarikh perjumpaan pengawas yang pertama Beri penerangan tentang peraturan sekolah .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay d. Kumpul maklumbalas daripada semua guru dan pelajar.peneguran dan nasihat penambahbaikan tugas pengawas Pantau buku laporan tugas pengawas. MEMANTAU PENGAWAS DALAM MENGUATKUASAKAN PERATURAN SEKOLAH Mula Pemantauan oleh Guru Bertugas Mingguan . Tamat 93 . Mesyuarat perjumpaan pengawas . Guru Disiplin ke atas pengawas.

penilaian dan pengdokumentasian program Tamat 94 . Sedia kertas kerja kursus Bentang kertas kerja dan pengagihan tugas ahli jawatankuasa kursus Mesyuarat Jawatankuasa kerja kursus Laksana program Laporan . MENGADAKAN KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS Mula Edar surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Bincang dan rancang kursus-kursus yang berkaitan dengan kecemerlangan kepimpinan pengawas.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay e.

PENGURUSAN PENYEDIAAN LAPORAN TAHUNAN PENGAWAS Mula Edar surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Dapatkan maklumat perjalanan aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun Cadang aktiviti penambahbaikan bagi tahun seterusnya Hantar laporan pada tarikh yang ditetapkan. Tamat 95 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay f.

Tamat 96 . SIJIL PENGHARGAAN KEPADA PENGAWAS Mula Dapatkan maklumat pengawas yang berpindah atau akan menamatkan persekolahan. Taip sijil penghargaan pengawas Dapatkan tandatangan Guru Besar Uruskan penyampaian sijil penghargaan kepada pengawas.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay g.

Sedia dan hantar senarai calon pengawas baru kepada Guru Besar dan PK Hem untuk kelulusan 7. 4.Pembahagian tugas kepada Guru Disiplin 97 . Adakan mesyuarat panel bagi pilih calon pengawas baru. Kumpul semua borang pencalonan daripada guru 3. 5. 9 . Sedia dan hantar surat panggilan mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Sekolah untuk pilih calon pengawas baru. Jalankan proses temuduga calon pengawas baru 6. Edarkan surat dan borang pencalonan pengawas baru kepada guru 2. Mengedarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas 8. Menetapkan tarikh dan tempat bagi majlis perlantikan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK PERCALONAN PENGAWAS Tindakan Tindakan [ √ ] Catatan 1.

Latihan dan raptai majlis 13.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tindakan Tindakan [ √ ] Catatan 10. Memaklumkan kepada Guru Besar untuk kelulusan 11. Menguruskan sijil perlantikan 12. Mengelolakan majlis sebenar 14. Menulis laporan dan dokumentasi 98 .

Kumpul semua borang pencalonan daripada guru 1 hari 3. 2. Jalankan proses temuduga calon pengawas baru 1 hari 6. Sedia dan hantar surat panggilan mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Sekolah untuk pilih calon pengawas baru.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA MEMILIH CALON PENGAWAS SEKOLAH BIL JENIS KERJA/AKTIVITI Edarkan surat dan borang pencalonan pengawas baru kepada guru JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 10 minit JUMLAH UNIT 1. 1 jam 4. Sedia dan hantar senarai calon pengawas baru kepada GURU BESAR dan PK HEM untuk kelulusan 1 hari 99 . 1 jam 5. Adakan mesyuarat panel bagi pilih calon pengawas baru.

Pembahagian tugas kepada Guru disiplin Memaklumkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Menguruskan sijil perlantikan Latihan dan raptai majlis Mengelolakan majlis sebenar Menulis laporan dan dokumentasi 1 jam 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA MENGURUSKAN MAJLIS PERASMIAN PERLANTIKAN PENGAWAS JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 jam BIL 1. 15 minit 3. JENIS KERJA/AKTIVIT Mengedarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas JUMLAH UNIT 2. 20 minit 5. 7. 1 jam 1 hari 1 jam 1 jam NORMA KERJA MENGADAKAN KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS 100 . Menetapkan tarikh dan tempat bagi majlis perlantikan. 8. 6.

Bincang dan rancang kursus berkaitan 1 jam 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL JENIS KERJA/AKTIVIT1 JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1. Sediakan kertas kerja kursus. dengan kecemerlangan kepimpinan pengawas. 1 jam 3 hari 1 jam 7. 1 jam 3. 2 jam 4. Laporan. Bentangkan kertas kerja dan agihkan tugas ahli jawatankuasa kursus. penilaian dan mengdokumentasikan program. Edarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas. 1 jam 5. Mesyuarat Jawatankuasa kerja kursus. 101 . Laksanakan program. 6.

Pengusaha kantin mengambilkira kepentingan agama pelanggan apabila menyedia serta menyimpan makanan dan minuman Pengusaha kantin menyedia serta menjual makanan dan minuman yang halal Pengusaha kantin tidak memelihara haiwan atau membiarkan berkeliaran di kawasan kantin sekolah Pengusaha kantin menjual makanan makanan mengikut kontrak Pengusaha kantin mempunyai lesen perniagaan yang sah Membantu Guru Besar dalam usaha menyelia kantin dan 1. 3. 10. Wakil Pelajar (Pengawas) 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8. 2. Kantin sentiasa selamat. 4. PK HEM Guru Kantin 12. Guru Kantin 102 . 5. 6/1976 • Panduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin Sekolah 2. PENGURUSAN KANTIN SENARAI TUGAS. selamat dan berfungsi Peraturan-peraturan yang disediakan dipatuhi Setiap kes yang disyaki keracunan makanan dilaporkan segera kepada pihak-pihak berwajib mengikut peraturan-peraturan yang berkuat kuasa. 1/1981 • Jualan Makanan dan Minuman di Kantinkantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998 • Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah • Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj: KP10102/14/012(55). Wakil guru 3. 9. 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1983 • Kantin Sekolah 4. 7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. PK HEM 2. bersih dan ceria Semua kemudahan di kantin sentiasa bersih. PK Hem 6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. a. 5. 11. Kandungan buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah dipatuhi Pengusaha kantin sebolehbolehnya menyediakan makanan bermasak di kantin. • Penurunan Kuasa Menandatangani Kontrak Kersajaan Dan Perlantikan Jawatankuasa Sebut Harga. Pengusaha Kantin TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI Bertanggugjawab untuk memastikan. KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN (KANTIN) TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN Guru Besar TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS 1. 6.

Wakil Pelajar (Pengawas) 13. 16. alat kelengkapan dan kawasan persekitaran kantin Kebersihan. 21. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998 • Menjaga Kesihatan 5. berkhasiat dan selamat Pengendali makanan telah menjalani pemeriksaan kesihatan. 2. 19. 14. 6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1983 • Kantin Sekolah 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1983 • Kantin Sekolah 4. 1. khasiat. 1/1981 • Jualan Makanan dan Minuman di Kantinkantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB bertanggungkjawab untuk memastikan. bermutu. P anduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin Sekolah 2. 7. 1/1981 • Jualan Makanan dan Minuman di Kantinkantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama 3. 17. 20. dan keselamatan makanan yang dijual Harga berdasarkan perjanjian Keselamatan di kantin sekolah Kesopanan. menghadiri kursus pengendalian makanan dan dalam keadaan sihat Pengendali makanan mengamalkan tabiat yang 1. Pengendali Makanan 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. kemudahan. P anduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin Sekolah TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS 7. Makanan yang dijual sentiasa bersih. PENGUSAHA KANTIN Bertanggungjawab untuk memastikan . 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998 • Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 103 . 15. kebersihan dan kesihatan pengendali makanan Menyediakan laporan harian kantin Pelajar sentiasa bersopan santun dan mengamalkan pekerti yang baik semasa berada di kantin Makanan dan minuman yang dijual mencukupi Kantin dikendalikan dsengan cekap dan efisyen KUASA YANG DIBERI 6/1976 i. Wakil guru 8. Lesen Perniagaan yang sah diperolehi dari Pihak Berwajib Kontrak dengan pihak sekolah dipatuhi Amalan kebersihan dan keselamatan di kantin sentiasa dititik beratkan Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan 1985 dan peraturan lain pengurusan kantin sekolah yang berkuatkuasa dipatuhi. mutu. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18. Kebersihan. 6/1976 ii. 3.

19. sopan dan lengkap semasa bertugas Bangunan kantin.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB sihat semasa bertugas Pengendali makanan berpakaian bersih. berkhasiat dan selamat Semua pengendali makanan telah diberi pelalian Tifoid dan sihat semasa mengendaloikan makanan Pengenbdali makanan telah KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS 8. 18. 22. 104 . 15. 11. 12. Pelajar Di Sekolah 10. lengkap dan bersih Pengendali makan menjaga kebersihan diri dan mengelakkan amalanamalan yang boleh menyebabkan pencemaran terhadap makan dan minuman Memastikan pengendali menjual makanan yang bersih. 14. 13. 17. 16. ceria dan selamat Pengendali makanan sentiasa berbudi bahasa semasa melayani pelanggan Makanan bermasak disediakan di kantin sekolah Kantin tidak dijadikan sebagai tempat kediaman Tidak memelihara haiwan atau berkeliaran di kawasan kantin Kantin dikendalikan dengan cekap dan efisyen Kepentingan agama pelangan diambilkira semasa membuat persediaan dan menyimpan makanan dan minuman Menjual hanya makanan dan minuman yang halal Pengendali makanan telah diakui sihat oleh Pegawai Perubatan Semua pebngendali makan berpakaian sopan. 21. 9. kemudahan lain dan kawasan persekitaran sentiasa dalam keadaan bersih. bemutu. 20.

Maklumat mengenai pembekal dari luar hendfaklah dimaklumkan kepada jawatankuasa kantin sekolah KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS 23.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB menghadiri Kursus Pengendalian Makanan Segala panduan dan peraturan seperti yang terkandung dalam Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah dipatuhi Makanan dan minuman dari luar sekiranya perlu hendaklah bersih. bermutu. berkhasiat dan selamat untuk dimakan. 105 . 24.

Program Bersepadu Sekolah Sihat. 4. KPM.5 mengadakan permuafakatan dengan 3. SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN Surat Pekeliling Ikhtisas No. 4/1989: 28 Disember 1989. Amalan Kebersihan Di Sekolah. 2 Membentuk jawatankuasa khas Guru Besar / PK Hem Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5.2 Utiliti sentiasa berfungsi 5.2 keperluan dapat disediakan. 4/1981: 16 September 1981. KPM. 3 Jawatankuasa khas bermesyuarat dan melanatik jawatankuasa kerja untuk 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3 keceriaan/kebersihan sentiasa terpelihara.5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Penyelaras Kantin Penyelaras Kesihatan/ Penyelaras Kebersihan 4 Penyelaras Kantin Garis Panduan Amalan Kebersihan Sekolah. dan objektif ) yang ingin dicapai. Kebersihan di Sekolahsekolah.2 PBT 3.3 Agensi lain seperti pejabat kesihatan.2/1989: 7 Jun 1989. 3. 3. 1997.1 menentukan program dapat dilaksanakan. Kebersihan Sekolah.3 membentuk pelan tindakan strategik.4 menyediakan dokumentasi sokongan 3. 5 Penyelaras Kantin Penyelaras Kesihatan/ Penyelaras Kebersihan 106 .1 pengurusan fail. 5.2 minit mesyuarat 3. visi.1 PIBG 3. Melaksanakan program 4.5. Rancangan Kesihatan Sekolah.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PROSES KERJA PENGURUSAN KANTIN PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Guru Besar BIL 1 PROSES KERJA Menetapkan program dan sasaran ( misi. 6/1997: 9 Julai 1997. 1997.1 Kerja-kerja pembersihan dilakukan ikut jadual ditetapkan ( tatacara penggunaan ) 5.

Misi dan Objektif Bentuk Jawatankuasa Buat Perancangan Bahagian Laksanakan Program TIDAK YA 107 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CALIRAN ALIRAN PROSES KERJA PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH Tetapkan Visi.

Memanggil penender yang berjaya dan menandatangani surat perjanjian. Menghantar borang permohonan / tawaran tender kantin ke PPG. Pemilihan / penentuan pemenang tender. Mengumpul borang permohonan / tawaran tender kantin. Memaklumkan keputusan permohonan tawaran tender kantin kepada penender yang berjaya / tidak berjaya. SENARAI SEMAK PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH TINDAKAN Menyediakan dan menghantar surat panggilan mesyuarat J/Kuasa Kantin Sekolah. Pulang Wang Deposit Penender yang tidak berjaya. Mengeluarkan borang tawaran tender kantin.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK a. TANDAKAN () CATATAN 108 . Mengadakan mesyuarat J/Kuasa Kantin Sekolah .

5.3 membentuk pelan tindakan strategik.4 menyediakan dokumentasi sokongan 3.2 PBT 3. 5.5 mengadakan permuafakatan dengan 3.1 PIBG 3.3 keceriaan/kebersihan sentiasa terpelihara.1 Kerja-kerja pembersihan dilakukan ikut jadual ditetapkan ( tatacara penggunaan ) 5. Membentuk jawatankuasa khas Jawatankuasa khas bermesyuarat dan melantik jawatankuasa kerja untuk 3. 3.1 menentukan program dapat dilaksanakan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PROSES KERJA PENGURUSAN KANTIN BIL JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1 2 3 Menetapkan program dan sasaran ( misi. 4. 1 jam 30 minit 1 jam 4 Sepanjang tahun 5 Sepanjang tahun 109 .2 Utiliti sentiasa berfungsi 5.2 minit mesyuarat 3.5.5.1 pengurusan fail. 3.2 keperluan dapat disediakan. dan objektif ) yang ingin dicapai.3 Agensi lain seperti pejabat kesihatan. Melaksanakan program 4. visi.

Salinan permit menguburkan yang disahkan iv. laporan sekolah diperlukan. Laporan polis yang disahkan iii. Borang tuntutan yang diisi lengkap ( rujuk contoh 1 ) ii. Borang tuntutan yang diisi lengkap ( rujuk contoh 1 ) ii.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 6. Salinan sijil beranak yang disahkan iv. Salinan kad pengenalan yang disahkan v. 110 . Tidak perlu laporan polis. Sijil kematian yang disahkan v. Ward Chit / Pengesahan Rawatan b. Laporan polis yang disahkan iii. Sijil kematian yang disahkan v. Salinan sijil beranak vi. Khairat Kematian ( mati akibat sakit biasa ) Tuntutan lumpuh Berkekalan / Terpisah atau hilang Anggota badan Tuntutan Elaun Tunai Hospital 1. Namun jika kemalangan berlaku semasa sesi waktu persekolahan.Borang tuntutan yang diisi lengkap bersama dokumen-dokumen sokongan ( terutama daripada pegawai perubatan dari hospital kerajaan ) ii. Tuntutan Kematian Kemalangan Dokumen Berkaitan i. PENGURUSAN INSURAN PELAJAR (SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA ( TPSM ) Proses Kerja Tatacara Tuntutan Jenis Tuntutan a.Borang tuntutan yang diisi lengkap bersama dokumen-dokumen sokongan ( terutama daripada pegawai perubatan dari hospital kerajaan ) ii. Laporan polis yang disahkan Salinan sijil beranak yang disahkan Salinan kad pengenalan yang disahkan i. Salinan kad pengenalan yang disahkan i.Salinan permit menguburkan yang disahkan iv. Salinan kad pengenalan yang disahkan i. Salinan sijil beranak yang disahkan vi. Laporan polis yang disahkan iii. i.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PROSES KERJA PENGURUSAN INSURAN PELAJAR (SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA ( TPSM ) PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK BIL PROSES KERJA SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN 1 Kemaskini jumlah pelajar untuk urusan bayaran polisi insuran. PK Hem 2 Taklimat kepada Guru Kelas Pemungutan yuran insuran Kutipan dilaksanakan sebelum akhir Januari Hantar bayaran kepada Syarikat Takaful sebelum akhir Februari Simpan semua dokumen pembayaran yang berkaitan Dapatkan sijil Takaful sebagai bukti pengesahan dari syarikat Takaful PK Hem 3 4 Guru Kelas Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid Guru Kelas 5 Guru Besar 6 Guru Besar Guru Besar/ Kerani Kewangan 7 111 .

Membuat kutipan melalui guru kelas sebelum akhir Januari Kumpulkan semua pembayaran. Dapatkan sijil Takaful sebagai bukti penyertaan sekolah Proses tamat 112 . Bayar kepada Syarikat Takaful Malaysia Simpan semua dokumen pembayaran.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN INSURAN PELAJAR Mula Daftarkan pelajar. Serah salinan bukti pembayaran kepada Ketua Unit Kokurikulum JPNS dan Penyelia Kokurikulum di PPG.50/setahun. Taklimat minta Pelajar membayar polisi RM1.

dan Pembayaran Kutipan dilaksanakan.sebelum akhir Januari Menghantar jumlah bayaran kepada Syarikat Takaful Simpan semua dokumen pembayaran dan yang berkaitan Dapatkan Sijil Takaful bagi bukti pengesahan dari syarikat takaful 113 . Untuk urusan bayaran polisi insurans Tandakan [ √ ] Catatan Taklimat.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak Urusan Insurans Pelajar Tindakan Pengemaskinian Jumlah Pelajar.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PENGURUSAN INSURAN PELAJAR (SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA ( TPSM ) BIL JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1 Kemaskini jumlah pelajar untuk urusan bayaran polisi insuran. 2 hari 2 Taklimat kepada Guru Kelas Pemungutan yuran insuran Kutipan dilaksanakan sebelum akhir Januari Hantar bayaran kepada Syarikat Takaful sebelum akhir Februari Simpan semua dokumen pembayaran yang berkaitan Dapatkan sijil Takaful sebagai bukti pengesahan dari syarikat Takaful 1 jam 2 hari 1 hari 1 hari 3 4 5 6 30 minit 1 hari 7 114 .

6. Guru Kelas 5. 8/1988 SPI Bil 18/1998 SPI Bil. 8/1999 KP(BS)8591/Jld. tahun berkenaan o Nama ibu bapa/penjaga o Pertalian murid dengan ibu bapa/penjaga o Alamat ibu bapa/penjaga o No. telefon ibu bapa/penjaga o Pekerjaan ibu bapa/penjaga Mendapatkan Nombor Bilangan Sekolah daripada buku Daftar Kemasukan Sekolah bagi murid tahun 1 dan Jadual Kedatangan Murid tahun sebelumnya bagi murid tahun 2 . Guru Kelas 4. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN (JADUAL KEDATANGAN MURID) PROSES KERJA a. PENGURUSAN BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID (JKM) BAGI BULAN JANUARI BIL 1. 3. Senarai nama mengikut abjad. 7. 2. 115 . Menyalin senarai nama dan maklumat diri pelajar ke dalam JKM sebenar dan SMM. (susunan murid lelaki didahulukan diikuti murid perempuan) mengandungi: o Nama murid o Jantina o Bilangan Sekolah o Tarikh Masuk o Bangsa o Agama o Nombor Kad Pengenalan o Tarikh lahir o Nombor Surat Beranak o Umur pada 1 Jan. 2. Membuat semakan nama murid supaya sama ejaan dalam surat lahir bagi memastikan susunan abjad yang betul.6. Menyiapkan senarai kedatangan sementara seperti JKD sebenar.VIII(57) 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID PENGURUSAN BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID SENARAI TUGAS. PROSES KERJA Menerima senarai nama murid dari Guru Besar/ PK Pentadbiran bagi sesebuah kelas PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK PK Hem Guru Kelas SEKSYEN UNDANG-UNDANG / PERATURAN 1. Semak semua butiran bagi tiada berlaku kesilapan. 6. 4. Guru kelas/ S/U JKM / Guru Data Guru Kelas Guru Kelas 8. SPI Bil 9/1975 SPI Bil 7/1986 SPI Bil. 5.

2. jumlah murid yang hadir 3. Tandakan dengan kenyataan. diikuti murid permpuan). jumlah murid sepatutnya dalam kelas Menyerahkan buku JKM ke pejabat pada waktu kedua. 4. dijumlahkan dan dipindahkan ke bulan hadapan. 5. Memenuhkan senarai nama mengikut abjad dalam ruang Ringkasan Yuranyuran dan mendapatkan nombor resit yuran daripada Kerani Kewangan di pejabat. Guru tingkatan menandakan kedatangan dengan cara: o tandakan / untuk murid yang hadir o tandakan O untuk murid yang tidak hadir o tandakan L untuk murid yang lewat o tandakan P untuk murid yang ponteng Guru Kelas PK Hem/ Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas •3 SPI Bil 9/1975 •4 SPI Bil 7/1986 •5 SPI Bil.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANG-UNDANG / PERATURAN BIL PROSES KERJA Menandakan kedatangan harian. b. 3. untuk murid yang hadir Guru Kelas 7. Jumlahkan kedatangan harian: 1. Buku JKD diambil daripada pejabat pada setiap pagi pada waktu pertama.VIII(57) o 6. pastikan semua ruang diisi. (susunan murid lelaki didahulukan. Sekiranya ada murid yang baru masuk. jumlah murid yang tidak hadir 2. Pada akhir bulan: o jumlahkan murid tidak hadir dalam bulan berkenaan o jumlahkan murid tidak hadir sehingga bulan berkenaan o jumlahkan bilangan hari murid hadir sehingga bulan berkenaan o jumlahkan bilangan hari sepatutnya hadir dalam bulan berkenaan Guru Kelas Guru Kelas 116 . 8/1999 •8 KP(BS)8591/Jl d. Memastikan nama murid dipindahkan pada akhir bulan sebelumnya. 8/1988 •6 SPI Bil 18/1998 •7 SPI Bil. BIL 1. 8. atur semula senarai nama mengikut abjad. PENGURUSAN BUKU KEDATANGAN MURID (JKM) BAGI BULAN FEBUARI HINGGA DISEMBER PEGAWAI YANG SEKSYEN UNDANGPROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG / DIRUJUK PERATURAN Pada akhir bulan.

semua ruang dalam Analisa Kedatangan Setahun lengkap dan ditandatangani Menyerahkan buku JKD ke pejabat pada Hari Akhir Persekolahan. Guru Kelas 11. pastikan : . salin nama murid dalam bulan berikutnya 2. Guru Kelas 13.semua nombor resit yuran dan pembayaran lengkapkemaskini . dapatkan nombor resit bayaran daripada pejabat dan catatkannya selari dengan murid berkenaan Selepas mengemaskini maklumat di atas: 1. menulis bilangan hari belajar dalam dalam ruang ‘Banyak hari belajar dalam bulan lepas’ 3. Guru Kelas 117 . menulis jumlah hari tidak hadir dalam ruang ‘Jumlah Bilangan Tidak Hadir’ Sebelum menyerahkan Buku Jadual Kedatangan Murid ke pejabat.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN BIL PROSES KERJA o jumlahkan bilangan hari sepatutnya hadir sehingga akhir bulan berkenaan o menulis jumlah kedatangan sebenar nya dalam ruang Ringkasan o menulis jumlah kedatangan sepatutnya dalam ruang Ringkasan o menulis peratus kedatangan o menulis hitung panjang kedatangan o menulis bilangan murid yang masuk o menulis bilangan murid yang keluar o menulis bilangan murid pada akhir bulan o menulis hitung panjang ramai murid o tandatangan guru tingkatan Dalam ruang Analisis kedatangan: • lengkapkan ruang bangsa mengikut jantina dan menjumlahkannya • tandatangan ruang berkenaan Dalam ruang ringkasan Yuran. 12. Guru kelas Guru Kelas 9. 10.semua butiran dalam bulan Januari hingga Disember telah dilengkapkan .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN KERJA A. PENGURUSAN BUKU KEDATANGAN MURID ( JANUARI DAN FEBRUARI ) 118 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay MULA 1. Terima senarai nama murid Penempatan kelas Guru Kelas rekod nama dalam buku kedatangan pelajar Semak butiran dalam buku kedatangan pelajar Pindaan oleh guru Kelas Guru Kelas Tutup Buku Kedatangan pada akhir bulan Semak Buku Kedatangan Pelajar SENARAI SEMAK PENGURUSAN JADUAL KEDATANGAN MURID (JKM) 119 .

6. Tindakan Tandakan ( √ ) Catatan 120 . 4. Mengeluarkan surat-surat amaran ketidakhadiran. Melantik guru kelas bagi setiap kelas. Menyediakan tempat atau rak penyimpanan yang sesuai dan selamat. Melantik penyelaras 5. Menyediakan buku jadual kedatangan murid (JKM). 2. Mengambl butir-butir diri pelajar dan ibu bapa atau penjaga. tindakan bagi buang sekolah dan surat buang sekolah kepada pelajar ponteng. 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tindakan Tandakan ( √ ) Catatan 1. 8. 7. Mendaftarkan kemasukan pelajar baru sepanjang sesi persekolahan. Mendaftarkan kemasukan pelajar pada sesi awal tahun persekolahan.

Tindakan susulan kepada guru kelas(peringatan dan teguran) 16. PPG dan JPNS) 17. Memastikan keselamatan buku jadual kedatangan murid. Tindakan Tandakan ( √ ) Catatan 121 . Mengedarkan buku jadual kedatangan murid kepada guru kelas 10. Mengumpul semua maklumat kehadiran untuk membuat statistik kehadiran. Memberi taklimat tentang prosedur tindakan pelajar tidak hadir. bulanan dan penggal. Menyediakan pelbagai borang bagi semakan buku jadual kedatangan murid. Menyerah maklumat kepada pihak yang berkenaan (Guru Besar. 14. 12. 15. Memberi taklimat tatacara pengisian buku jadual kedatangan murid. ponteng dan pemberian surat-surat amaran. 13. Menyemak jadual kehadiran secara harian. 11.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 9.

Menyerahkan buku JKM ke pejabat selewat-lewatnya pada waktu kedua. 32. Pengurusan Kebajikan Pelajar 122 . 31. Melengkapkan dan mengemaskini semua butiran dan maklumat pelajar ke dalam buku jadual kedatangan murid. Mengisi kedatangan pada waktu pertama setiap hari persekolahan. Menyemak catatan ringkasan yuran. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 8. Melengkapkan ruang Analisa Kedatangan di bahagian belakang buku JKM dan menandatanganinya. Memindahkan senarai nama murid pada akhir bulan ke bulan yang seterusnya.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 30. 36. nombor resit yuran dan lain-lain. 34. 35. 33. Menutup buku JKM pada setiap hujung bulan dengan mengisi maklumat-maklumat lain yang berkenaan.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Tugas. Memastikan setiap pelajar mendapat bantuan kebajikan 2. Menyenaraikan pelajar yang memerlukan bantuan kebajikan 13. Membantu Guru Besar menyelesaikan permasalahan pelajar 3. dan Hubungan dengan Pegawai Lain Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas PK Hem Guru kelas Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan Guru Besar Tugas dan Tanggungjawab a. Membantu guru kebajikan pelajar mendapatkan kebajikan pelajar 12. Bantuan Kemiskinan 123 . Mendapatkan pelajar yang memerlukan bantuan.I Bil. Guru kelas Guru kelas . Kuasa Yang Diberi 5. Menghubungi pihak tertentu untuk membantu pelajar 1. Guru Kebajikan Pelajar Guru Kebajikan - Menguatkuasakan peraturan yang ditetapkan.II /52. 5/19 79 2.SPI Bil 5/1979 PROSES KERJA a. Memberikan senarai kepada PK HEM 1. Memastikan kebajikan pelajar dijaga b. S.P. Panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru besar dan guru GPK Hem/ Penyelia Petang 1. Guru bertanggungjawab melaksanakan tugas dengan berkesan c. Kuasa. KP( BS)8 591/ Jld.

Bantuan Kemiskinan 124 . Proses Kerja Dapatkan senarai pelajar yang memerlukan bantuan Pastikan pelajar yang benar-benar layak mendapat bantuan Merancang program untuk mendapatkan dana Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang disahkan oleh Guru Besar Menubuhkan tabung kebajikan pelajar Pengagihan bantuan mengikut kadar keperluan pelajar Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Guru Kelas Guru Kebajikan Seksyen Undangundang/peraturan Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil 1. 6. 2. Guru Besar 5. Guru Besar Guru Kebajikan/ Guru Kelas/ Agensi Kebajikan CARTA ALIRAN a. Guru Kebajikan 4.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Mula Senaraikan nama pelajar Temuduga Pelajar Kenalpasti tahap kemiskinan Sedia rekod Rancang program mendapatkan dana Sediakan Daftar Sumbangan & Daftar Penerima Tubuh tabung kebajikan Agih Bantuan Tamat 125 .

Menerima senarai pelajar miskin Memastikan kelayakan pelajar Tandakan ( / ) Catatan 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak a. Mengagih bantuan kebajikan kepada pelajar 126 . Bantuan Kemiskinan Tindakan 1. Merancang program mengumpul dana Daftar sumbangan dan pengesahan Guru Besar Menubuh Tabung Kebajikan 4. 5. 6. 3.

bulan 1 hari 127 . 2 hari 4. JENIS KERJA/AKTIVTI Dapatkan senarai pelajar yang memerlukan bantuan Pastikan pelajar yang benar-benar layak mendapat bantuan Merancang program untuk mendapatkan dana Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang disahkan oleh Guru Besar Menubuhkan tabung kebajikan pelajar Pengagihan bantuan mengikut kadar keperluan pelajar JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 2. 6. hari 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PROSES KERJA BANTUAN KEMISKINAN Bil 1. jam JUMLAH UNIT 3. hari 1. 2.

SPBT P. Proses Kerja Permohonan dan Pengagihan Buku SPBT Kepada Murid-Murid Bil 1 2 Proses kerja Mengedarkan borang permohonan SPBT kepada pelajar Guru kelas mengutip borang permohonan SPBT daripada pelajar dan menyerahkan kepada guru SPBT Guru SPBT menyemak borang Jawatankuasa SPBT membuat pemilihan Mengedarkan senarai pelajar yang layak dan pelajar tidak layak membuat rayuan Mengagihkan buku SPBT kepada pelajar Mengemaskini dan menyemak stok serta menghapuskira buku yang rosak Mengemas bilik SPBT Pegawai yang meluluskan/Dirujuk Guru Kelas / P. SPBT/ Guru Kelas 6 7 Guru Kelas/ P. SPBT/ PK HEM 8 P. SPBT P. SPBT Penyelaras SPBT Seksi UndangUndang/Peraturan Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 3 4 5 Guru Kelas Guru Besar PK HEM/ P.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 9. SPBT 128 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PERMOHONAN DAN PENGAGIHAN (SPBT) KEPADA MURID-MURID Edarkan borang SPBT kepada pelajar Kutip kembali borang permohonan SPBT dan serah kepada guru SPBT Semak borang SPBT Jawatankuasa SPBT membuat pemilihan tidak layak Pelajar ti pelajar tidak layak membuat rayuan Edarkan senarai nama pelajar yang layak Men kepada pelajar Agihkan buku-buku bantuan layak Jawatankuasa SPBT membuat pemilihan Kemaskini dan semak stok dan menghapuskira buku yang uzur Kemas bilik SPBT 129 .

SPBT P.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK PERMOHONAN DAN PENGAGIHAN BUKU SPBT KEPADA MURID 1 2 Mengedarkan borang permohonan SPBT kepada pelajar Guru kelas mengutip borang permohonan SPBT daripada pelajar dan menyerahkan kepada P. SPBT menyemak borang Jawatankuasa SPBT membuat pemilihan Mengedarkan senarai pelajar yang layak dan pelajar tidak layak membuat rayuan Mengagihkan buku SPBT kepada pelajar Mengemaskini dan menyemak stok serta menghapuskira buku yang rosak Mengemas bilik SPBT 3 4 5 6 7 8 130 .

SPBT P.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PERMOHONAN DAN PENGAGIHAN BUKU SPBT KEPADA MURID Bil 1 2 JENIS KERJA/AKTIVITI Mengedarkan borang permohonan SPBT kepada pelajar Guru kelas mengutip borang permohonan SPBT daripada pelajar dan menyerahkan kepada P. SPBT menyemak borang Jawatankuasa SPBT membuat pemilihan Mengedarkan senarai pelajar yang layak dan pelajar tidak layak membuat rayuan Mengagihkan buku SPBT kepada pelajar Mengemaskini dan menyemak stok serta menghapuskira buku yang rosak Mengemas bilik SPBT JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 hari 1 hari JUMLAH UNIT 3 4 5 2 hari 3 hari 1 hari 6 7 4 hari 8 131 .

132 3 4 5 6 7 8 9 . dadah dan gangster Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 7/200 Mencegah kebakaran di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 9/2000 Panduan keselamatan diri pelajar semasa pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta kegiatanh Ko Kurikulum dan Sukan di dalam dan di luar kawasan sekolah. Peraturan PPD/JPNJ Tugas : Merancang dan melaksana program keselamatan dan perlindungan pelajar 1 2 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1988 Keselamatan Diri Pelajar Di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 12/1989 Garis panduan dari segi pencegahan kebakaran bagi bangunan dormitori dan asrama Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1978 Kad kecemasan kebakakaran di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1980 Penggunaan benda-benda dalam kelas amali dan makmal sains sekolah rendah dan menengah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 21/1998 Persediaan bagi menghadapi bencana alam Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1999 Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/2000 Menangani masalah keselamatan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI PERATURAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Tugas : Mengurus hal-hal biasiswa 1. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 5/1979 Perkhidmatan Kebajikan Pelajar 2.

Penyakit Kuning (Hepatitis B) dan kerancunan makanan Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/1989 Rancangan kesihatan sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1998 Menjaga kesihatan pelajar di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1976 Panduan untuk menjaga kesihatan murid dan kebersihan di kantin sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1976 Jualan makanan dan minuman di kantin-kantin sekolah untuk murid-murid berbilang 2 3 4 5 Tugas : Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan 1 2 3 4 5 6 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1969 Pakaian guru-guru di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/1971 Pakaian Seragam Sekolah-Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 5/1971 Panduan Dasar Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/1971 Rukunegara Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1975 Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1975 Menyanyi Lagu Kebangsaan/ Lagu Negeri dan Mengibar bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-sekolah / Maktab Perguruan Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1984 7 133 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas : Menyelia perjalanan urusan kantin 1 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 5/1988 Penyakit Demam Kepialu (Tifoid). Taun (Kolera).

menyelaras dan merekod kes-kes disiplin pelajar sesi petang 1 2 3 4 5 6 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/68 Pembuangan murid-murid daripada sekolah kerana kelakuan curang Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/68 Tatatertib di Sekolah-Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6A/1975 Disiplin : Murid-murid menghisap rokok Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 7/1975 Salah guna dadah.Bil 2/1976 Potongan rambut murid-murid 134 . garis panduan untuk guru Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 9/1975 Disiplin di sekolah : Peraturan-Peraturan Sekolah Unktuk Murid Surat Pekeliling Ikhtisas .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Perhimpunan Sekolah 8 9 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/1985 Lencana / Logo dan Lagu Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1985 Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah (Pindaan) 10 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 12/1988 Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah-Sekolah 11 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/1992 Pemakaian tudung/mini telekung bagi pelajar perempuan 12 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1993 Pakaian Seragam Sekolah 13 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1997 Dasar dan Peraturan Mengenai Nama Sekolah 14 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 9/1999 Pengurusan buku rekod perkhidmatan kerajaan Tugas : Mengambil tindakan.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 7 8 9 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 11/1976 Mengharamkan semua jenis permainan judi di sekolah-sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 9/1977 Acara Suaikenal di sekolah-sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/ 1983 Garis panduan Kempen Anti Merokok di Sekolah-Sekolah 10 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1983 Larangan Bermain Bahan-Bahan Letupan 11 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1983 Mengenakan hukuman biasa terhadap murid-murid yang melakukan perbuatan salah laku yang tidak dinyatakan dalam peraturan-peraturan pelajaran 12 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1995 Menangani masalah ponteng di sekolah 13 .Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1996 Pelaksanaan kuasa disiplin dan hukuman di sekolah 1 2 3 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 5/1997 Sekolah sebagai kawasan larangan merokok Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 16/1998 Menangani kegiatan gangster di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/2000 Menangani masalah keselamatan. dadah dan gengster Tugas : Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling 1 2 3 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1998 Program membina minat membaca Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil l2/1999 Penganjuran program motivasi di sekolah Surat Pekeliling Ikhltisas – Bil 12/2000 Lawatan Pendidikan Murid di Hari Persekolahan 135 .

Program-Program Anjuran PPD/JPNS 136 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 4.

6 Guru Pasukan Sekolah Guru Besar/ PK Ko-kurikulum Membantu PKKokurikulum memantau kegiatan ko-kurikulum SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN 137 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KO-KURIKULUM Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Guru Besar/ PK Ko-kurikulum Tugas dan Tanggungjawab Pengumpulan maklumat kokurikulum.3 S/U Sukan Daerah Guru Besar/ PK Ko-kurikulum Menyelaras aktiviti dan program ko-kurikulum Kuas Merancang Kuasa memberi arahan Kuasa memberi nasihat dan tunjuk ajar Kuas Merancang Kuasa memberi arahan Kuasa memberi nasihat dan tunjuk ajar Kuas Merancang Kuasa memberi arahan Kuasa memberi nasihat dan tunjuk ajar Guru Besar/ PK Ko-kurikulum Menjalankan kegiatan kokurikulum. Ketua Unit Sukan Penyelia Kokurikulum 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan. Kelab/Persatuan.4 Guru Penasihat 1. Kelab Sukan Permainan 1.3 S/U Sukan 1.2 Penyelia Sukan 1. Kuasa Yang diberi Kuasa Merancang Kuasa memberi arahan Kuasa memberi nasihat dan tunjuk ajar Tugas Pegawai-Pegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.5 Guru Rumah Sukan 1. Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 1.1 S/U Kokurikulum 1.1 Penyelia Kokurikulum 1.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KO-KURIKULUM 1. PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Badan Beruniform/ Penyelaras Kelab & Persatuan/ Setiausaha Sukan & Permainan PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Badan Beruniform/ Penyelaras Kelab & Persatuan/ Setiausaha Sukan & Permainan Guru Besar 3. Proses Kerja Mendapatkan senarai kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit Mendapatkan senarai perlaksanaan kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK Ko-Kurikulum/ Seksen Undang-Undang / Peraturan Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan Kokurikulum 2. PROSES KERJA PENGUMPULAN MAKLUMAT KO-KURIKULUM Bil 1. Memaklumkan kepada pihak yang terlibat 138 . Mendapatkan maklumatmaklumat lain yang berkaitan 4.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGUMPULAN MAKLUMAT KO-KURIKULUM Mula Dapatkan senarai kegiatan mengikut unit Dapatkan senarai perlaksanaan kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit Dapatkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan Maklumkan kepada pihak yang terlibat Tamat 139 .

Mendapatkan senarai kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit 2. Mendapatkan senarai perlaksanaan kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak – Pengumpulan maklumat Ko-Kurikulum 1. Mendapatkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan \ 4. Memaklumkan kepada pihak yang terlibat 140 .

2. Memaklumkan kepada pihak yang terlibat 1 hari 141 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PENGUMPULAN MAKLUMAT KO-KURIKULUM Bil Jenis kerja / aktiviti Masa diambil Jumlah Unit 1. Mendapatkan senarai kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit Mendapatkan senarai perlaksanaan kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit Seminggu Seminggu 3. Mendapatkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan Seminggu 4.

Menyediakan minit mesyuarat Mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan Setiausaha Setiausaha 142 . 4. PROSES KERJA MENYELARAS AKTIVITI / PROGRAM KO-KURIKULUM Proses Kerja Menetapkan tarikh. 6. PK Ko-Kurikulum/ 5. Bil 1. Guru Besar / PK Kokurikulum/ Guru Kelab/ Persatuan/ Sukan 3. tempat dan masa Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menyediakan tempat mesyuarat Menjalankan mesyuarat Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK Kokurikulum/ Seksen Undang-Undang / Peraturan Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan Kokurikulum 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KO-KURIKULUM 2.

tempat dan masa Keluarkan surat panggilan mesyuarat Sediakan tempat mesyuarat Jalankan mesyuarat Sediakan minit mesyuarat Edar minit mesyuarat untuk tindakan Tamat 143 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN MENYELARAS AKTIVITI / PROGRAM KO-KURIKULUM Mula Tetapkan tarikh.

Menjalankan mesyuarat 5. Menetapkan tarikh.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK – MENYELARAS AKTIVITI / PROGRAM KO-KURIKULUM 1. tempat dan masa 2. Mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan 144 . Menyediakan tempat mesyuarat \ 4. Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat 3. Menyediakan minit mesyuarat 6.

6.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA MENYELARAS AKTIVITI / PROGRAM KO-KURIKULUM Bil 1. 2. 3. tempat dan masa Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menyediakan tempat mesyuarat Menjalankan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat Mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan Masa diambil 2 hari 1 hari 60 minit 90 minit 45 minit 1 hari Jumlah Unit 145 . 4. 5. Jenis kerja / aktiviti Menetapkan tarikh.

Memaklumkan persediaan yang perlu dibuat oleh pelajar Melaksanakan kegiatan @ aktiviti Guru UPS/ Persatuan/ Kelab/ Permainan 4. 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KO-KURIKULUM 3. PROSES KERJA MENJALANKAN KEGIATAN KO-KURIKULUM Bil 1. Proses Kerja Mengadakan Perhimpunan Pelajar Mengadakan Taklimat perlaksanaan kepada pelajar Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK Kokurikulum PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Ko-Kurikulum PK Ko-Kurikulum/ Seksyen Undang-Undang / Peraturan Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan Kokurikulum 2. 146 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN MENJALANKAN KEGIATAN KO-KURIKULUM Mula Panggil / adakan perhimpunan pelajar Adakan taklimat perlaksanaan kepada pelajar Maklumkan persediaan yang perlu dibuat oleh pelajar Laksanakan kegiatan @ aktiviti ` Tamat 147 .

Mengadakan Perhimpunan Pelajar 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK – MENJALANKAN KEGIATAN KO-KURIKULUM 1. Mengadakan Taklimat perlaksanaan kepada pelajar 3. Memaklumkan persediaan yang perlu dibuat oleh pelajar \ 4. Melaksanakan kegiatan @ aktiviti 148 .

Mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan 60 minit 1 hari 90 minit 1 hari 1 hari 3 hari Masa diambil Jumlah Unit 149 . Jenis kerja / aktiviti Menetapkan tarikh. tempat dan masa Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA MENJALANKAN KEGIATAN KO-KURIKULUM Bil 1. Menyediakan tempat mesyuarat 3. Menjalankan mesyuarat 4. Menyediakan minit mesyuarat 5.

Melaksanakan pemantauan PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Unit 4. Menetapkan mana-mana unit untuk dipantau PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Unit 3. PROSES KERJA MEMBANTU GPK KO-KURIKULUM MEMANTAU KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KO-KURIKULUM 4. Melengkapkan borang pemantauan Menyediakan laporan PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Unit PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Unit 5. Proses Kerja Menyediakan format borang pemantauan yang standard Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK KO-Kurikulum/ Setiausaha Seksyen Undang-Undang / Peraturan Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan Kokurikulum 2. 150 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

CARTA ALIRAN MEMBANTU PK KO-KURIKULUM MEMANTAU KEGIATAN KOKURIKULUM

Mula

Sediakan format borang pemantauan yang standard

Tetapkan mana-mana unit untuk dipantau

Laksanakan pemantauan

Lengkapkan borang pemantauan

Sediakan laporan

Tamat

151

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

SENARAI SEMAK - MEMBANTU PK KO-KURIKULUM MEMANTAU KEGIATAN KOKURIKULUM

1. Menyediakan format borang pemantauan yang standard

2. Menetapkan mana-mana unit untuk dipantau

3. Melaksanakan pemantauan

\ 4. Melengkapkan borang pemantauan

152

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

NORMA KERJA MEMBANTU PK KO-KURIKULUM MEMANTAUAN KEGIATAN KO-KURIKULUM

Bil i.

Jenis kerja / aktiviti Menyediakan format borang pemantauan yang standard Menetapkan mana-mana unit untuk dipantau Melaksanakan pemantauan Melengkapkan borang pemantauan

Masa diambil

Jumlah Unit

ii.

iii. iv.

153

No. 27. 7/1977 - 10. Bil. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. 11. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SP ‘Am Bil. 4. Warta Kerajaan 1950 Warta Kerajaan 1956 Warta Kerajaan 1967 Warta Kerajaan 1997 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.179-180 Jil. SPI Bil. 2/1981 13.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. Jil. 23/1966 SPI Bil 1/1971 SPI Bil 2/1971 SPI Bil 8/1971 SPI Bil 4/1975 SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Catur di Sekolah-Sekolah Menengah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. 3/1981 14. WARTA KERAJAAN 1 2.N.U. 2. 8/1978 11. 4. 4/1977 SPI Bil. SPI Bil.U. 3. SPI Bil. 6. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan. SPI Bil. 11/1978 12. 9. SPI Bil. 3/1982 154 .326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan 7. Hari Kelepasan Peristiwa P. 3. SPI Bil. 42. 5. SPI Bil 10/1976 - 8. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI PERATURAN PENGURUSAN KO-KURIKULUM 1.11 5.U.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

15. SPI Bil. 4/1982 16. SPI Bil. 4/1983 17. SPI Bil. 7/1983 18. SPI Bil. 3/1984 19. SPI Bil. 4/1984 20. SPI Bil. 4/1984 21. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. 4/1985 23. SPI Bil. 5/1985 24. SPI Bil 1/1986 25. SPI Bil 2/1986 26. SPI Bil 3/1986 27. SPI Bil. 5/1986 28. SPI Bil. 1/1988 29. SPI Bil.3/1988 30. SPI Bil. 6/1988 31. SPI Bil. 7/1988 32. SPI Bil. 8/1988 33. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil 14/1988 35. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil. 1/1991

-

Permainan ‘Pin-table, Video Game, Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan MuridMurid Sekolah. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Sekolah-Sekolah. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Kawasannya (Landscaping) Mengindahkan Sekolah dan Di

Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Kepada

Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Senaman Beramai-ramai. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri Majlis-Majlis Rasmi Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah.

155

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay
38. SPI Bil. 3/1991 39. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil.7/1991 41. SPI Bil. 9/1991 42. SPI Bil. 4/1992 43. SPI Bil. 6/1994 44. SPI Bil. 1/1995 Mengundang Orang-orang Sekolah/Institusi Pendidikan. Kenamaan Ke Upacara

Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah. Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap PelajarPelajar Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Amalan Kebersihan Di Sekolah. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah.

45. SPI Bil. 3/1995 46. SPI Bil. 4/1995 47. SPI Bil. 7/1995 48. SPI Bil. 8/1995 49. SPI Bil 9/1995 50. SPI Bil.1/1996 51. SPI Bil. 2/1996 52. SPI Bil. 2/1997 53. PUP Bil 2/1997 54. SPI Bil. 3/1997 55. SPI Bil. 6/1997 56. SPI Bil. 2/1998 57. SPI Bil. 3/1998

-

156

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay
58. SPI Bil. 5/1998 59. SPI Bil. 18/1998 60. SPI Bil 24/1998 61. SPI Bil. 1/1999 62. SPI Bil. 2/1999 63. SPI Bil. 7/1999 64. SPI Bil. 8/1999 65. SPI Bil 7/2000 66. SPI Bil. 8/2000 67. SPI Bil. 9/2000 Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah.

68. SPI Bil. 9/2000

-

69. SPI Bil. 12/2000 70. SPI Bil. 13/2000 71. SPI Bil. 14/2000 72. SPI Bil. 16/2000

-

Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah-Sekolah. Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di SekolahSekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan

73. SPI Bil. 17/2000 74. SPI Bil. 18/2000 75. SPI Bil. 19/2000 76. SPI Bil. 20/2000 77. SPI Bil, 5/2002

-

. 157

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 158 .

Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf Kuasa Mengurus Kuasa Mengurus. melaksana dan menilai program 4 Ketua Panitia Guru Kelas Guru Mata Pelajaran 5 Menyelenggara dan menyelaras kutipan data dan maklumat serta perangkaan yang berkaitan pelajar. mengurus.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN DAN JENIS HUBUNGAN Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum BIL TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI Kuasa Menilai Prestasi Kuasa Mengurus 1 Merancang. Kuasa Mengurus dan menyimpan rahsia Pembantu Tadbir 159 . menilai dan melapor prestasi staf Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan untuk mengagihkan tugas khas guru 2 3 Menyelenggara dan menyelaras kutipan yuran Kewangan Sekolah.

8.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 1. 4. mengurus. Taklimat mengisi borang prestasi Guru menyerahkan borang prestasi Semakan SKT guru dan memberikan markah Mesyuarat Penyelarasan prestasi guru Perbincangan dengan guru secara individu Mesyuarat penyelarasan prestasi kali dua Melengkapkan markah dalam borang prestasi Laporan 2. 7. Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan dan Pentadbiran 160 . Proses kerja Merancang. menilai dan melapor prestasi staf Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/dirujuk Guru Besar/ PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum/ Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar Catatan/ Pekeliling 1. 3. 6. 5.

MENGURUS.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PROSES KERJA MERANCANG. MENILAI DAN MELAPOR PRESTASI STAF Mula Taklimat mengisi borang prestasi Guru menyerahkan borang prestasi Semakan SKT guru dan memberikan markah Mesyuarat Penyelarasan prestasi guru Bincang dengan guru secara individu Mesyuarat penyelarasan prestasi kali dua Lengkapkan markah dalam borang prestasi Laporan 161 .

6. 2. MENGURUS. MENILAI DAN MELAPOR PRESTASI STAF 1. 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK MERANCANG. 8. Taklimat mengisi borang prestasi Guru menyerahkan borang prestasi Semakan SKT guru dan memberikan markah Mesyuarat Penyelarasan prestasi guru Perbincangan dengan guru secara individu Mesyuarat penyelarasan prestasi kali dua Melengkapkan markah dalam borang prestasi Laporan 3. 5. 7. 162 .

2. 8. 6. JENIS KERJA/AKTIVITI Taklimat mengisi borang prestasi Guru menyerahkan borang prestasi Semakan SKT guru dan memberikan markah Mesyuarat Penyelarasan prestasi guru Perbincangan dengan guru secara individu Mesyuarat penyelarasan prestasi kali dua Melengkapkan markah dalam borang prestasi Laporan MASA YANG DIAMBIL 20 minit 10 minit 30 minit 60 minit 30 minit JUMLAH UNIT - PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 163 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma kerja Merancang. 3. 5. 4. 7. mengurus. menilai dan melapor prestasi staf BIL 1.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

2. Proses Kerja Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan guru untuk agihan tugas khas guru

BIL

PROSES KERJA

Pegawai yang meluluskan/diruju k Guru Besar Guru Besar Guru Besar PK Pentadbiran

Catatan/Pekeliling

1. 2.

Pemerhatian Menyediakan borang soal-selidik Mengedarkan borang soal selidik kepada guru-guru dan staf

3.

4.

Mengumpulkan borang soal selidik

Guru Besar PK Pentadbiran Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum

5. 6. 7. 8.

Mengumpul data soal selidik Menganilisis data Perbincangan dengan guru-guru Menyediakan agihan tugas

Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan dan Pentadbiran

164

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN MENGENALPASTI KEKUATAN DAN KELEMHAN GURU UNTUK AGIHAN TUGAS KHAS GURU

Pemerhatian

Sediakan borang soal-selidik Edarkan borang soal selidik kepada guru-guru dan staf Kumpul borang soal selidik

Kumpul data soal selidik

Analisis data

Bincang dengan guru-guru

Sediakan agihan tugas

165

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK MENGENALPASTI KEKUATAN DAN KELEMHAN GURU UNTUK AGIHAN TUGAS KHAS GURU 1. 2. Pemerhatian Menyediakan borang soal-selidik Mengedarkan borang soal selidik kepada guru-guru dan staf

3.

4.

Mengumpulkan borang soal selidik

5. 6. 7. 8.

Mengumpul data soal selidik Menganilisis data Perbincangan dengan guru-guru Menyediakan agihan tugas

166

10 minit 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma Kerja Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan guru untuk agihan tugas khas BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL 20 hari 120 minit JUMLAH UNIT 1. 7. 6. Pemerhatian Menyediakan borang soal-selidik Mengedarkan borang soal selidik kepada guruguru dan staf Mengumpulkan borang soal selidik Mengumpulkan data soal selidik Menganalisis data Menyediakan agihan tugas 3. 2. 10 minit 120 minit 1 hari 2 jam 167 . 5.

Memberi taklimat kepada guru-guru kelas tentang cara dan jumlah kutipan Pembantu Tadbir.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 3. Proses Kerja Pemantauan Pengurusan kutipan yuran Pegawai yang meluluskan/diruju k Bil Proses Kerja Catatan/ Pekeliling 1. senarai yuran Pembantu Tadbir Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan dan Pentadbiran 3. Mengeluarkan surat peringkatan dan memberi nasihat kepada pelajar yang lewat menjelaskan yuran PK Pentadbiran PK Hem Pembantu Tadbir Guru Kelas 168 . Menerima laporan kutipan yuran guru Kelas PK Pentadbiran PK Hem 4. Mengedarkan buku resit. 2.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PROSES KERJA PROSES KERJA PEMANTAUAN PENGURUSAN KUTIPAN YURAN SESI PETANG Taklimat kepada guru-guru Kelas tentang cara dan jumlah kutipan Edar buku resit. senarai yuran Terima laporan kutipan yuran dari guru Kelas Edar surat peringkatan dan memberi nasihat kepada pelajar yang lewat menjelaskan yuran 169 .

senarai yuran 3. Mengeluarkan surat peringkatan dan memberi nasihat kepada pelajar yang lewat menjelaskan yuran 170 . Memberi taklimat kepada guru-guru tingkatan tentang cara dan jumlah kutipan 2. Mengedarkan buku resit. Menerima laporan kutipan yuran guru kelas 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN KUTIPAN YURAN 1.

2. Menerima laporan kutipan yuran guru kelas 2 hari 4. senarai yuran MASA YANG DIAMBIL 1 jam 30 minit JUMLAH UNIT 1. Mengeluarkan surat peringatan dan memberi nasihat kepada pelajar yang lewat menjelaskan yuran 2 hari 171 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma Kerja Proses Kerja Pemantauan Pengurusan kutipan yuran sesi petang BIL JENIS KERJA/AKTIVITI Memberi taklimat kepada guru-guru kelas tentang cara dan jumlah kutipan Mengedarkan buku resit. 3.

Mengadakan perbincangan 2. Pelaksanaan program 9.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 4. Menyedia kertas kerja Perbincangan dengan pengetua Pelantikan AJK Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan dan Pentadbiran 7. Mesyuarat AJK dan agihan tugas 8. Proses Kerja Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf Pegawai yang meluluskan/diruju k Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum BIL Proses Kerja Catatan/Pekeliling 1. 6. 5. Penetapan objektif/matlamat 3. Pemilihan program 4. Penilaian 172 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PERKEMBANGAN STAF Adakan perbincangan Tetapan Objektif/Matlamat Pilih program Sediakan Kertas Kerja Tidak sesuai Bincang dengan Guru Besar YA Lantik AJK Mesyuarat AJK dan agihan tugas Laksana Program Nilai Program 173 .

8. 7. 6. Mengadakan perbincangan Penetapan objektif/matlamat Pemilihan program Menyedia kertas kerja Perbincangan dengan Guru Besar Pelantikan AJK Mesyuarat AJK dan agihan tugas Pelaksanaan program Penilaian 174 . 4. 9.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PERKEMBANGAN STAF 1. 3. 2. 5.

Mengadakan perbincangan Penetapan objektif/matlamat Pemilihan program Menyedia kertas kerja Perbincangan dengan Guru Besar Pelantikan AJK Mesyuarat AJK dan agihan tugas Pelaksanaan program Penilaian 175 . 7. 4. 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma Kerja Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL 1jam 15 minit 30 minit 60 minit 30 minit 10 minit 60 minit 6 jam 30 minit JUMLAH UNIT 1. 9. 3. 6. 2. 8.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Proses kerja membantu mengurus pengumpulan data dan maklumat serta perangkaan yang berkaitan pelajar. Mesyuarat guru data dan guru-guru Kelas Guru Besar/ Guru Data/ Guru Kelas 2. BIL Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/dirujuk Catatan/ Pekeliling 1. Mengumpul data Guru Data/ Guru kelas 4. Penetapan tarikh –tarikh penyerahan data pelajar PK Hem Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan dan Pentadbiran 3. Analisis data Guru Data 176 .

Mesyuarat guru data dan guru-guru kelas Tetapkan tarikh –tarikh penyerahan data Kumpul data Analisis data 177 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN MEMBANTU MENGURUS PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT SERTA PERANGKAAN YANG BERKAITAN PELAJAR SESI PETANG.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK MEMBANTU MENGURUS PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT SERTA PERANGKAAN YANG BERKAITAN PELAJAR SESI PETANG 1. Analisis data 178 . Penetapan tarikh –tarikh penyerahan data pelajar 3. Mengumpul data 4. Mesyuarat guru data dan guru-guru Kelas 2.

Mesyuarat guru data dan guru-guru kelas 60 minit 2. Analisis data 6 jam 179 . Mengumpul data 2 hari 4. Penetapan tarikh –tarikh penyerahan data pelajar 5 minit 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma Kerja membantu mengurus pengumpulan data dan maklumat serta perangkaan yang berkaitan pelajar sesi petang BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1.

panduan di Sekolah Menengah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 5/1999 Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI PERATURAN: PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Tugas : Merancang. Staf Sokongan Dan Murid Sekolah Dalam Kegiatan Politik Anti Kerajaan 2 3 4 5 6 7 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai 180 . menilai dan melapor prestasi staf 1 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam – Bil 2/1993 Garis Panduan Mengenai Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Perkhidmatan Awam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam – Bil 2/2002 Garis Panduan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anggota Perkhidmatan Awam Peraturan-Peraturan Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 11/1989 Kutipan yuran Persatuan Ibu Bapa Guru Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/75 Panduan bagi pertukaran guru-guru Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1979 Senarai tugas-tugas. mengurus.

16. 18. 14. 9. 20. 5. 2. 24.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil. 1. 27. 8. 12. 7. Jawatankuasa JK Majlis Guru Besar JK Kurikulum JK Pusat Sumber JK Penilaian dan Peperiksaan JK Pemantauan JK Pengurusan Bilik Darjah JK Jadual Waktu JK Program Kecemerlangan JK Program Bimbingan dan Pemulihan JK PPSMI Ahli Lembaga Tatatertib Guru dan Staf JK Pelan Integriti Nasional (PIN) JK Majlis HEM JK SPBT JK Kebajikan JK Disiplin JK Unit Bimbingan dan Kaunseling JK Kantin JK Majlis Kokurikulum JK Kewangan JK Pembangunan Staf JK Pembangunan Sekolah JK Staf Sokongan JK Program Khas Sekolah JK Program Bersepadu Sekolah Sihat JK Majlis Sukan Sekolah JK PIBG 181 . 28. 4. 26. 11. 15. 10. 19. 23. 17. 22. 3. 13. 21. 6.

3. PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN SEKOLAH) 1998 Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 130 Akta Pendidikan 1996. Perundangan (A). AKTA PENDIDIKAN 1996 ada dinyatakan. Menteri membuat peraturan yang berikut: 1. P. Dalam Peraturan-Peraturan ini:“guru besar” atau “pengetua” ertinya pegawai dalam Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pendidikan untuk mengurus sekolah.U (A) 196. 2.41.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PERATURAN-PERATURAN DAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Dalam Warta Kerajaan Bertarikh 21hb Mei 1998. Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada 21 Mei 1998. No. 182 . 11 Tambahan No. Peraturan-peraturan ini adalah terpakai bagi sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Jilid 42.

4. Jawatankuasa tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah mengemukakan secara bertulis kepada Guru Besar atau Pengetua. peraturan. (3) 6. “penasihat” ertinya guru yang dilantik oleh guru besar atau pengetua untuk memberi nasihat kepada persatuan sekolah. 5. 3. (1) Akaun bagi tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah di bawah kawalan Guru Besar atau Pengetua atau Guru Penasihat. (2) Laporan itu hendaklah dikemukakan dalam tempoh empat belas hari mula berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini atau dalam hal persatuan yang ditubuhkan selepas Peraturan-Peraturan ini berkuatkuasa. setelah menerima permohonan menubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut:1. 9. Guru Besar atau Pengetua boleh. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. Guru Besar atau Pengetua hendaklah melantik seorang atau beberapa orang guru untuk bertindak sebagai penasihat atau penasihat-penasihat bagi setiap persatuan sekolah dan Guru Besar atau Pengetua itu hendaklah menyimpan atau menyebabkan disimpan suatu rekod bertulis tentang maklumat itu dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaan oleh Pendaftar. Jawatankuasa tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah mengemukakan secara bertulis kepada Guru Besar atau Pengetua. sukan dan permainan. senarai ahli jawatankuasa.1. Guru Besar atau Pengetua hendaklah menyimpan atau menyebabkan disimpan suatu rekod tentang ahli-ahli persatuan sekolah dalam tempoh tiga puluh hari selepas berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaan oleh Pendaftar.1. 2. 8. Perlembagaan dan peraturan persatuan sekolah hendaklah diluluskan oleh Guru Besar atau Pengetua. menerima atau enggan untuk menerima perubahan yang dinyatakan dalam subperaturan (1). “persatuan sekolah” ertinya apa-apa kelab atau persatuan murid dan guru sekolah. (1) secara bertulis. Laporan itu hendaklah dikemukakan dalam tempoh empat belas hari dari tarikh yang laporan tentang perubahan itu dibuat.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay “jawatankuasa“ ertinya sekumpulan orang yang dilantik atau dipilih untuk menjalankan tugas persatuan sekolah. dalam tempoh empat belas hari selepas mesyuarat pertama persatuan tersebut. hendaklah mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. laporan yang lengkap mengenai apa-apa perubahan dalam perlembagaan. badan beruniform. dan hendaklah disahkan dengan tandatangan pengerusi dan setiausaha persatuan berkenaan. (1) (2) (3) 7. Guru Besar atau Pengetua. 5. laporan yang lengkap mengenai perkara-perkara berikut:(a) (b) (c) perlembagaan persatuan. hobi dan rekreasi. 4. 183 . senarai aktiviti utama persatuan. jawatankuasa atau ahli persatuan.

d. Propaganda politik yang memudaratkan kepentingan Malaysia atau awam. (PU²) 569. (2) Yang tidak memberi manfaat kepada murid dan guru. secara bertulis mengarah mana-mana persatuan sekolah dibubarkan jika dia berpuas hati bahawa persatuan itu mungkin digunakan bagi maksud:a. keahlian atau yang selainnya berkenaan dengan persatuan itu. mengarahkan mana-mana persatuan sekolah mematuhi peraturan tentang pengurusan. c. Dibuat 8 April 1998 [KP (PUU) S 10075/07/1/Jld. Guru Besar atau Pengetua boleh. Guru Besar atau Pengetua boleh. IV (25): PN. Guru-guru yang telah banyak berjasa dalam kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya. atau Yang melanggar mana-mana peruntukan Peraturan-peraturan ini. Guru-guru hendaklah didedahkan kepada pendekatan yang menarik dalam pengendalian kegiatan-kegiatan kokurikulum apabila mereka menjalani kursus latihan perguruan. 13.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay (2) Guru Besar atau Pengetua hendaklah menyimpan atau menyebabkan supaya disimpan suatu akaun yang sewajarnya dan hendaklah menyimpannya dibawah jagaannya bagi tempoh tidak kurang dari enam bulan setelah berakhir tiap-tiap tahun kewangan dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksan oleh Pendaftar. Perkara 52. 10. Memandangkan latihan Pasukan Kadet Tentera dan Pasukan Kadet Polis adalah sangat berfaedah untuk menyemai semangat disiplin dan berdikari. Tiap-tiap arahan yang dibuat di bawah subperaturan (1) atau peraturan 10 hendaklah disiarkan dengan menampalkan suatu salinan mengenainya di papan kenyataan sekolah atau mana-mana tempat yang boleh dilihat di premis sekolah. 1. Pendaftar. Peraturan-peraturan Di Bawah Seksyen 92 Ordinan Pelajaran 1952 Dibatalkan. 184 . maka adalah diperakukan supaya pasukan-pasukan tersebut hendaklah diperluaskan keseberapa banyak yang boleh. Untuk meninggikan lagi mutu kegiatan pasukan pakaian seragam di sekolah-sekolah.] DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK Menteri Pendidikan LAPORAN JAWATANKUASA KABINET MENGKAJI PELAKSANAAN DASAR PELAJARAN 7hb NOVEMBER 1979 TELAH MEMPERAKUKAN Perkara 50. Perkara 51. Semua murid hendaklah digalakkan supaya mengambil bahagian secara lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum. maka adalah diperakukan supaya guru-guru yang memimpin pasukan tersebut hendaklah terdiri dari mereka yang telah menerima latihan kepimpinan dan pengendalian dalam pergerakan-pergerakan tersebut. (1) Pendaftar. b. Yang memudaratkan kepentingan murid. aktiviti.

teknologi dan maklumat. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global. negeri dan kebangsaan hendaklah terus dipergiatkan supaya matlamat perpaduan di antara murid-murid berbilang kaum dan lapisan masyarakat dapat dicapai. adalah diperakukan bahawa: 1.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Perkara 53. dan kekuatan rohani. Sekolah-sekolah digalakkan menubuhkan persatuan/kelab yang boleh mendatangkan faedah kepada murid-murid. 2. Perkara 54. kesan daripada perkembangan pesat sains. Sekolah-sekolah hendaklah mengadakan senaman beramai-ramai yang melibatkan penyertaan semua murid. Persatuan Bahasa Tamil dan sebagainya hendaklah ditubuhkan dengan tujuan untuk menyemai. jalan kaki dan sebagainya. Pertandingan senaman beramai-ramai diantara pasukan-pasukan di sesebuah sekolah dan diantara sekolah-sekolah hendaklah dijalankan. Persatuan Bahasa Cina. Murid-murid dari berbagai kaum hendaklah juga digalakkan menyertai persatuan bahasa selain daripada persatuan bahasa ibunda mereka sendiri. DAN BAHAWASANYA 185 . memupuk dan menanam minat murid-murid dan meningkatkan kemajuan mereka dalam penggunaan sesuatu bahasa. Di samping itu guru-guru yang mengendalikan kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya supaya mereka lebih bergiat lagi terutama dari segi penyeliaan DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1996 BAHAWASANYA DAN BAHAWASANYA mengakui bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan negara dan penyelamat bangsa. pendidikan mempunyai peranan penting dalam sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi. Untuk menjamin supaya persatuan-persatuan atau kelab-kelab di sekolah-sekolah dapat memainkan peranan dalam pembentukan perpaduan di kalangan murid-murid. Untuk memastikan kegiatan sukan dan olahraga dapat mencapai matlamat ditentukan adalah perakuan: 1. moral dan etika. keadilan sosial. Adalah diperakukan bahawa semua sekolah memperkemaskan lagi program-program kokurikulum dan dalam pelaksanaan program-program ini keutamaan hendaklah diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang boleh memupuk disiplin dikalangan muridmurid. Persatuan Bahasa Inggeris. Pemilihan persatuan/kelab yang hendak ditubuhkan itu hendaklah berasaskan kepada kemudahan yang ada dengan suasana dan persekitaran serta keperluan tempatan. tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. Permainan-permainan di sekolah seberapa yang boleh hendaklah melibatkan penyertaan murid yang ramai seperti dalam perlumbaan merentas desa. yang 2. Di samping itu mereka yang hendak diberikan latihan atau kemahiran peringkat tinggi hendaklah dilayani juga. Perkara 55. Persatuan Bahasa seperti Persatuan Bahasa Malaysia. daerah. Kegiatan sukan dan olahraga di peringkat sekolah. a.

berketerampilan. demokratik.U. Warta Kerajaan 1950 Warta Kerajaan 1956 Warta Kerajaan 1967 Warta Kerajaan 1997 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga dan negara. sosial. selagi ia selaras dengan dasar itu. untuk mengambil kira akan prinsip am bahawa murid harus dididik mengikut hasrat ibu bapa masing-masing. dengan menyediakan pengajaran yang cekap dan selagi ia tidak melibatkan perbelanjaan awam yang tidak munasabah.179-180 Jil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. serta memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya. DAN BAHAWASANYA adalah menjadi suatu misi untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi Negara Malaysia.N. liberal dan dinamik. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti berikut: Falsafah DAN BAHAWASANYA “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. dan jasmani.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay ke arah mewujudkan sesuatu masyarakat yang bersatu padu.11 5. Bil. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jil. ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukunegara. emosi.” DAN BAHAWASANYA dasar yang dinyatakan di atas akan dilaksanakan melalui suatu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. 11. 2. 3. 4. pendidikan yang diberikan adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan yang akan memenuhi keperluan negara. berakhlak mulia. Warta Kerajaan 1998 - 186 . bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 42. Akta Pelancongan 1957 Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama. No.326 Peraturan-Peraturan (Kursus Pengajian Sekolah) 1956 WARTA KERAJAAN 1 2. DAN BAHAWASANYA AKTA PENDIDIKAN 1.N. rohani. adalah dianggap sesuatu yang perlu. 27.

SPI Bil. Video Game.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table. Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan MuridMurid Sekolah. 2. SPI Bil 10/1976 - 8. SPI Bil. 11/1978 12.U. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 9. SPI Bil.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SPI Bil. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Di 7. SP ‘Am Bil. 23/1966 SPI Bil 1/1971 SPI Bil 2/1971 SPI Bil 8/1971 SPI Bil 4/1975 SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Catur di Sekolah-Sekolah Menengah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. 6.U. 3/1982 15. 8/1978 11. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Sekolah-Sekolah. SPI Bil 1/1985 22. 4/1977 SPI Bil. 4. Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. SPI Bil. 4/1985 - 187 . SPI Bil. SPI Bil. 4/1983 17. 7/1983 18. 2/1981 13. 7/1977 - 10. 5. SPI Bil. 3/1981 14. SPI Bil. 3. 4/1984 20. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan. 4/1982 16. 3/1984 19. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 4/1984 21.

Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil 10/1989 37. Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan.3/1988 30. 1/1988 29. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Kenamaan Ke Upacara Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Senaman Beramai-ramai. 5/1986 28. 1/1991 38. 8/1988 33. 4/1992 43. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil. SPI Bil. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri Majlis-Majlis Rasmi Sekolah. 7/1988 32. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. 9/1991 42. SPI Bil. Mengundang Orang-orang Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil 3/1986 27. 5/1985 24. 188 . SPI Bil. Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 23. SPI Bil 14/1988 35. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. SPI Bil. 6/1988 31. 6/1994 44.7/1991 41. SPI Bil. SPI Bil 10/1988 34. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Kepada Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 1/1995 Rancangan Mencantik dan Kawasannya (Landscaping) Mengindahkan Sekolah dan Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil 1/1986 25. SPI Bil 2/1986 26. SPI Bil 1/1989 36. 3/1991 39.

Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 5/1998 59. 18/1998 60. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap PelajarPelajar Sekolah. 7/1995 48. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Amalan Kebersihan Di Sekolah. SPI Bil. Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. 1/1999 62.1/1996 51. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. 6/1997 56. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 2/1996 52. SPI Bil 7/2000 Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 189 . SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 2/1998 57. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil 9/1995 50. 3/1998 58. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 8/1995 49. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil 24/1998 61. 2/1999 63. 3/1995 46. SPI Bil. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. SPI Bil.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 45. 3/1997 55.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil. 2/1997 53. 7/1999 64. 8/1999 65. SPI Bil. SPI Bil. 4/1995 47. PUP Bil 2/1997 54. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah.

9/2000 - 69. SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di SekolahSekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Tarikh: ………………………………………… Hari: ………………………………………. SPI Bil. 13/2000 71. 18/2000 75. 19/2000 76. 9/2000 Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. 14/2000 72. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 5/2002 - Senarai Tugas Harian Nama: …………………………………………. SPI Bil. SPI Bil. 8/2000 67. SPI Bil. Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 16/2000 - Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan. SPI Bil. 68.. Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah-Sekolah.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 66. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 73. 12/2000 70. 20/2000 77. 17/2000 74. 190 . Jawatan: ……………………………………….

Tugas Saya Hari Ini Catatan CATATAN: Sila letakkan senarai tugasan ini di atas meja anda. SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN Bil 1 2 3 4 Nama Borang Jadual Waktu Jadual Guru Ganti Rekod penandaan/penyemakan buku latihan/buku kerja/latihan kerja rumah Pencerapan guru 191 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Laporan kelas tambahan Laporan kursus/mesyuarat/taklimat(minit curai) Borang maklumat guru keluar untuk tugas resmi dan tugasan untuk pelajar Analisis ujian/peperiksaan tahunan Kad ujian/buku penyata pelajar Borang markah pertandingan kebersihan kelas Borang kedatangan murid harian Rekod pemantauan Borang pemarkahan kantin Rekod SPBT Buku Kokurikulum Borang maklumat pelajar Surat amaran pertama Surat amaran kedua Surat amaran terakhir Surat gantung sekolah Surat amaran buang sekolah Surat buang sekolah 192 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay ( Borang-borang yang digunakan ) 193 .

8. o Mengambl butir-butir diri pelajar dan ibu bapa atau penjaga. o Menyediakan tempat atau rak penyimpanan yang sesuai dan selamat. 4. 8/1999 KP(BS)8591/Jld. bulanan dan penggal. SPI Bil 9/1975 SPI Bil 7/1986 SPI Bil. o Melantik penyelaras tingkatan bagi setiap tingkatan. o Mendaftarkan kemasukan pelajar baru sepanjang sesi persekolahan. o Memberi taklimat tentang prosedur tindakan pelajar tidak hadir. Bertanggungjawab bagi: o Mengedarkan buku jadual kedatangan murid kepada guru tingkatan. Mengeluarkan surat-surat amaran ketidakhadiran. VIII(57) Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas o o o o o GPK HEM Penyelia Petang Penyelaras Tingkatan Guru Tingkatan Kerani Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay GPK HEM Penyelia Petang o o o o o o SPI Bil 9/1975 SPI Bil 7/1986 SPI Bil.Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan Pengetua GPK 1 Tugas Dan Tanggungjawab Bertanggungjawab bagi: o Mendaftarkan kemasukan pelajar pada sesi awal tahun persekolahan. 2. o Menyediakan buku jadual ke o o o o o o o o o o o o o o o datangan murid (JKM). 6. o Mengumpul semua maklumat kehadiran untuk membuat statistik kehadiran.VI II(57) Pengetua GPK 1 Penyelaras Tingkatan o Kerani o Mengedarka n buku register Menaip surat amaran o o o . 5. 8/1988 SPI Bil 18/1998 SPI Bil. PPD dan JPN) o Memastikan keselamatan buku jadual kedatangan murid. o Tindakan susulan kepada guru tingkatan (peringatan dan teguran) o Menyerah maklumat kepada pihak yang berkenaan (Pengetua . tindakan bagi buang sekolah dan surat buang sekolah kepada pelajar ponteng. o Melantik guru tingkatan bagi setiap kelas. 194 Kuasa Yang Diberi 1. ponteng dan pemberian surat-surat amaran. 8/1988 SPI Bil 18/1998 SPI Bil. 8/1999 KP(BS)8591/Jld. o Menyediakan pelbagai borang bagi semakan buku Jadual kedatangan murid o Menyemak jadual kehadiran secara harian. o Memberi taklimat tatacara pengisian buku jadual kedatangan murid. 3.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 195 .