KANDUNGAN Bil. 1 2. 3. 4. 5.

6 Isi Kandungan Isi Kandungan Objektif Jabatan dan Unit Carta Organisasi Sekolah Carta Organisasi Pentadbiran Senarai Tugas Guru Besar Proses Kerja, Carta Aliran, Senarai Semak dan Norma Kerja Muka Surat 2 3 4 5 6

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay
Pengurusan Kurikulum 1. Mengurus Jadual Waktu Guru dan Kelas 2. Mengurus Jadual Guru Ganti 3. Mengurusan Kurikulum Sekolah bagi guru dan pelajar 4. Memantau dan menyelia pengajaran dan pembelajaran 5. Mengurus penilaian dan peperiksaan 6. Mengurus penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) 7. Menyelaras pengurusan program kelas bimbingan, pemulihan dan kecemerlangan Pengurusan Hal-Ehwal Murid 1. Pendaftaran dan pertukaran pelajar 2. Pengurusan Disiplin Murid 3. Pengurusan Laporan Salahlaku 4. Pengurusan Pengawas 5. Pengurusan Kantin 6. Pengurusan Insuran Pelajar 7. Pengurusan Buku Jadual Kedatangan Murid 8. Pengurusan Kebajikan Pelajar 9. Permohonan dan Pengagihan Buku SPBT Pengurusan Ko-kurikulum i. Pengumpulan Maklumat Ko-kurikulum ii. Menyelaras Aktiviti Program Ko-kurikulum iii. Menjalankan Kegiatan Ko-kurikulum iv. Membantu GPK-Ko-kurikulum memantau kegiatan kokurikulum Pengurusan Dan Pentadbiran 1. Merancang, mengurus, menilai dan melapor prestasi staf 2. Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan guru untuk agihan tugas khas guru 3. Memantau Pengurusan kutipan yuran pelajar.. 4. Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf 5. Membantu mengurus pengumpulan data dan maklumat serta perangkaan yang berkaitan pelajar. 7. 8. 9. 10. Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Senarai Undang-Undang dan Peraturan Senarai Borang Tugas Harian Lampiran (Borang-Borang Yang Digunakan) 8 10 14 18 22 26 30 34 43 44 53 75 80 101 109 114 121 126 134 136 140 144 148 156 158 162 166 170 174 179 181 189 191

Objektif Jabatan Untuk membolehkan 1. Merealisasikan visi sekolah dan negara

3

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 2. 3. 4. 5. Semua dasar-dasar pendidikan dipatuhi dan dilaksanakan Semua pengurus sekolah didedahkan dengan kursus kepimpinan instruksional Semua guru mempunyai kompetensi keilmuan dan kemahiran pedagogi Kajian dan pembangunan (R&D) menjadi budaya sebagai komponen utama dalam setiap perancangan strategik sekolah.

Objektif Unit Untuk membolehkan 1. Pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar. 2. Semua guru dapat diselia sekurang-kurangnya dua kali setahun. 3. Penyertaan 100 % pelajar dalam bidang kokurikulum. 4. Mencapai kehadiran melebihi 98% setiap hari. 5. Kes salah laku sifar di kalangan pelajar

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

4

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN 5 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Tugas Guru Besar PENGURUSAN KURIKULUM 1. Mengurus Jadual Waktu Guru dan Kelas 6 .

Mengurus penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) 7. 4. Menyelaras Aktiviti & Program Ko-Kurikulum 7 . 7. pemulihan dan kecemerlangan. 5. Pendaftaran dan pertukaran pelajar Pengurusan disiplin Murid Pengurusan Laporan Salahlaku Pengurusan Pengawas Pengurusan Kantin Pengurusan Insuran Pelajar Pengurusan Buku Jadual Kedatangan Murid Pengurusan Kebajikan Pelajar PENGURUSAN KO-KURIKULUM a. Mengurus kurikulum bagi guru dan pelajar. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 1. Mengurus penilaian dan peperiksaan 6.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 2. Memantau dan menyelia pengajaran dan pembelajaran 5. 2. 8. 4. 3. 6. Menyelaras pengurusan program kelas bimbingan. Pengumpulan Maklumat Ko-Kurikulum b. Mengurus Jadual Guru Ganti 3.

Memantau Pengurusan kutipan yuran pelajar. Membantu mengurus pengumpulan data dan maklumat serta perangkaan yang berkaitan pelajar. Menjalankan Kegiatan Ko-Kurikulum d. mengurus. 8 . menilai dan melapor prestasi guru dan staf.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay c. d. b. Membantu GPK Ko-Kurikulum memantau kegiatan ko-kurikulum PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN a. Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan guru untuk agihan tugas khas guru c. Merancang. Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf e.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KURIKULUM Senarai Tugas Kuasa dan Hubungan Pegawai dengan Pegawai Lain Penyelia Petang Pengurusan Bahagian Kurikulum 9 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay
TUGAS PEGAWAIPEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN DAN JENIS HUBUNGAN Penolong Kanan HEM Semua perkara mengenai urusan pelajar Penolong Kanan Kokurikulum Semua perkara mengenai aktiviti kokurikulum Ketua Panitia Semua perkara mengenai mata pelajaran berkaitan Guru-guru M/Pelajaran Kurikulum, penilaian dan penyeliaan

TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN Guru Besar Semua perkara berkenaan pengurusan kurikulum

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

KUASA YANG DIBERI

1. Mengurus Jadual Waktu Guru dan Kelas 2. Mengurus Jadual Guru Ganti 3. Membantu mengurus Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKKS) 4. Memantau dan menyelia pengajaran dan pembelajaran 5. Mengurus penilaian dan peperiksaan

Mengarah pegawai bawahan menjalankan tugas yang telah dipertanggungjawabkan Mengurus Jawatankuasa Kurikulum Mencerap pengajaran guru-guru Menentukan guru yang bertanggungjawab mengendalikan urusan peperiksaan Menentukan guru yang bertanggungjawab menguruskan PSS. Menentukan guru yang bertangungjawab menguruskan perjalanan kelas-kelas berkenaan.

6. Mengurus Pusat Sumber Sekolah (PSS) 7. Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan kelas-kelas bimbingan, pemulihan dan kecemerlangan.

PENGURUSAN KURIKULUM
1. Proses Kerja Pengurusan Jadual Waktu Guru dan Kelas

10

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay
PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran AJK Jadual Waktu SEKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sila rujuk senarai peraturan Pengurusan Kurikulum

BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

PROSES KERJA Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu. Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu Pertama. Mengagihkan borang cadangan mengajar kepada Guru M/Pelajaran. Mengagihkan borang cadangan mengajar kepada ketua panitia. Ketua Panitia menentukan agihan mengajar guru mata pelajaran mengikut opsyen guru. Ketua Panitia menyerahkan kepada GMP.

PK Pentadbiran Ketua Panitia Ketua Panitia

Mesyuarat Penyelarasan oleh semua GMP berkenaan cadangan guru mengajar. Jadual waktu dijana atau dibina. Jadual waktu ditandatangani oleh Guru Besar Pengedaran Jadual Waktu Guru kepada Guru dan Jadual Waktu Kelas kepada Guru Kelas.

GMP Guru Jadual Waktu Guru Besar PK Pentadbiran

Serah balik kpd Ketua panitia agihan mengajar Tidak lulus Ya CARTA ALIRAN PENGURUSAN JADUAL WAKTU GURU DAN KELAS Tubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu

11

Mesyuarat jawatankuasa Jadual Waktu (1)

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

Agihkan borang cadangan mengajar kepada PK. Pentadbiran PK. Pentadbiran agihkan borang cadangan mengajar kepada ketua panitia mata pelajaran

Ketua panitia menentukan agihan mengajar guru mata pelajaran mengikut opsyen guru Ketua panitia menyerahkan borang cadangan kepada PK. Pentadbiran

Mesyuarat J/K Jadual Waktu (2) Ketuaketua Jabatan membuat agihan mengajar guru mata pelajaran Jadual Waktu diprogramkan oleh ketua guru jadual Jadual Waktu ditandatangani oleh Guru Besar Agihkan Jadual Waktu Guru kepada guru dan Jadual Waktu kelas kepada guru Kelas

Senarai Semak – Mengurus Jadual Waktu Guru dan Kelas

12

Pengedaran Jadual Waktu Guru kepada Guru dan Jadual Waktu Kelas kepada Guru Kelas. 6.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. Ketua Panitia menentukan agihan mengajar guru mata pelajaran mengikut opsyen guru. 2. NORMA KERJA MENGURUS JADUAL WAKTU GURU DAN KELAS MASA YANG DIAMBIL BIL JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH UNIT 13 . Mesyuarat Penyelarasan oleh PK Pentadbiran berkenaan cadangan guru mengajar. Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu. Ketua Panitia menyerahkan kepada PK Pentadbiran. 3. Jadual waktu ditandatangani oleh Guru Besar 10. Jadual waktu dijana atau dibina oleh Ketua Guru Jadual Waktu. 4. 9. 8. 7. PK Pentadbiran mengagihkan borang cadangan mengajar kepada ketua panitia. 5. Mengagihkan borang cadangan mengajar kepada PK Pentadbiran. Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu Pertama.

9. 3. Jadual waktu ditandatangani oleh Guru Besar 10. Pengedaran Jadual Waktu Guru kepada Guru dan Jadual Waktu Kelas kepada Guru Kelas 1 HARI 30 MINIT 2 HARI 2 JAM Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu. Ketua Panitia menyerahkan kepada PK Pentadbiran. 6.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu Mengagihkan borang cadangan mengajar kepada PK Pentadbiran. PK Pentadbiran mengagihkan borang cadangan mengajar kepada ketua panitia. Mesyuarat Penyelarasan oleh PK Pentadbiran berkenaan cadangan guru mengajar. 1 JAM 2 JAM 30 MINIT 30 MINIT 2 HARI 30 MINIT 1 KALI SETAHUN PENGURUSAN KURIKULUM 2. 4. 7. 8. Jadual waktu dijana atau dibina oleh Ketua Guru Jadual Waktu. 2. Proses Kerja Mengurus Jadual Guru Ganti BIL PROSES KERJA PEGAWAI SEKSI UNDANG- 14 . Ketua Panitia menentukan agihan mengajar guru mata pelajaran mengikut opsyen guru. 5.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK 1. 6. Guru Besar PK Pentadbiran PK Pentadbiran PK Pentadbiran Guru Bertugas Guru Bertugas PK Pentadbiran Sila rujuk senarai peraturan Pengurusan Kurikulum UNDANG/ PERATURAN Tidak lulus Ya CARTA ALIRAN PENGURUSAN JADUAL GURU GANTI Lantik jawatankuasa penyedia jadual guru ganti 15 Semak dan kenalpasti guru yang tidak hadir Susun jadual guru ganti Semak dan pengesahan oleh PK Failkan jadual guru ganti Dapatkan tandatangan guru ganti Serah kepada guru-guru Pentadbiran . Menyediakan jadual guru ganti. Mendapatkan tandatangan guru yang dipilih sebagai guru ganti. 2. 4. Mengedarkan jadual guru ganti. Mendapatkan maklumat guru yang tidak hadir. Melantik Jawatankuasa Penyedia Jadual Guru Ganti. 7. 3. Memfailkan borang guru ganti. 5. Menyemak kedatangan guru.

Melantik Jawatankuasa Penyedia Jadual Guru Ganti.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Kenalpasti guru tidak hadir Senarai Semak – Pengurusan Kurikulum (Mengurus Jadual Guru Ganti) 1. 16 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 2. Memfailkan borang guru ganti. 7. Mengedarkan jadual guru ganti. NORMA KERJA MENGURUS JADUAL GURU GANTI BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 17 . Menyediakan jadual guru ganti. 3. Mendapatkan tandatangan guru yang dipilih sebagai guru ganti. 6. 4. Menyemak kedatangan guru. Mendapatkan maklumat guru yang tidak hadir. 5.

Melantik Jawatankuasa Penyedia Jadual Guru Ganti. Menyemak kedatangan guru. 4. BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG SEKSI UNDANG- 18 . 6. 5. Mendapatkan maklumat guru yang tidak hadir. Mendapatkan tandatangan guru yang dipilih sebagai guru ganti. 3. 2. Memfailkan borang guru ganti. 30 Minit 20 Minit 15 Minit 30 Minit 15 Minit 30 Minit 5 Minit 1 kali setahun Setiap hari persekolahan Setiap hari persekolahan Setiap hari persekolahan Setiap hari persekolahan Setiap hari persekolahan Setiap hari persekolahan PENGURUSAN KURIKULUM 3. Mengedarkan jadual guru ganti. 7. Proses Kerja mengurus kurikulum bagi guru dan pelajar.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. Menyediakan jadual guru ganti.

7. Membuat laporan program. 2. Menerima laporan program. 5. Memberi taklimat tugas-tugas Jawatankuasa Kurikulum: 2. Membuat perancangan program kurikulum Melaksana dan menyelaras program kurikulum sekolah. Guru Besar Sila rujuk senarai peraturan Pengurusan Kurikulum PK Pentadbiran UNDANG/ PERATURAN 3. penggal dan harian. 6. Memantau perancangan dan pengendalian program kurikulum sekolah. PK Pentadbiran PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran PK Pentadbiran Guru Besar CARTA ALIRAN MENGURUS KURIKULUM BAGI GURU DAN PELAJAR Tubuh jawatankuasa kurikulum 19 Edar surat lantikan dan panggilan Semak perancangan program mesyuarat kurikulum . Membantu Guru Penolong Kanan membentuk AJK Kurikulum Sekolah. Penyediaan dan pengurusan Alat Bantu Mengajar dan bahan-bahan sumber pendidikan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay MELULUSKAN/ DIRUJUK 1. 4. Membimbing guru-guru baru dan yang menjalani praktikal. .1 Penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Mesyuarat dan taklimat tugas dan penyediaan : .Agihan tugas Rancang program kurikulum Ubahsuai/ semak Tidak Ya Laksana Lapor Senarai Semak – Mengurus kurikulum bagi guru dan pelajar.Pengurusan ABM . 1 Mengarah PK Pentadbiran 20 . penggal dan harian .Peralatan teknologi pendidikan .Rancangan pelajaran tahunan.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay membentuk AJK Kurikulum Sekolah. 2 3 4 5 6 Mengarah PK Pentadbiran mengendalikan mesyuarat AJK Kurikulum Sekolah. 7 8 NORMA KERJA MENGURUS KURIKULUM BAGI GURU DAN PELAJAR BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 21 . Membuat perancangan program kurikulum Melaksana dan menyelaras program kurikulum sekolah. Memberi taklimat tugas-tugas Jawatankuasa Kurikulum. Membuat laporan program. Menerima laporan program. Memantau perancangan dan pengendalian program kurikulum sekolah.

2. Proses Kerja Memantau dan Menyelia Pengajaran dan Pembelajaran 22 . Menerima laporan program. penggal dan harian. Membuat laporan program. PK Pentadbiran membentuk AJK Kurikulum Sekolah. 1 JAM 1 JAM 2 JAM 1 KALI SETAHUN 4 KALI SETAHUN 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. 2 JAM SEPANJANG TAHUN SEPANJANG TAHUN 1 JAM 1 KALI SETAHUN PENGURUSAN KURIKULUM 4. 8. 7. Membimbing guru-guru baru dan yang menjalani praktikal. Membuat perancangan program kurikulum Melaksana dan menyelaras program kurikulum sekolah. PK Pentadbiran mengendalikan mesyuarat AJK Kurikulum Sekolah. 5. 6. Memantau perancangan dan pengendalian program kurikulum sekolah. Penyediaan dan pengurusan Alat Bantu Mengajar dan bahan-bahan sumber pendidikan. Memberi taklimat tugas-tugas Jawatankuasa Kurikulum: Penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan. 3.

3 Kawalan kelas. Menjalankan pemantauan mengikut jadual. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan guru yang dipantau. Mengedarkankan jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran kepada guru. Mengadakan perbincangan dengan guru yang dipantau. 2.2 Buku Latihan Murid. 3.1 Buku Rekod Mengajar dan Rancangan Harian.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL 1. Membuat laporan. Guru Besar/ PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran CARTA ALIRAN MEMANTAU DAN MENYELIA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 23 . 2. Aspek pemantauan: 2. 2. PROSES KERJA Menerima jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran daripada PK Pentadbiran. 6. PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran SEKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sila rujuk senarai peraturan Pengurusan Kurikulum 4. 5.4 Pencapaian objektif pengajaran. 2.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Terima jadual pemantauan P&P guru drp PK Pentadbiran Edar jadual pemantauan P&P kpd guru Menjalankan pemantauan 1. Penilaian P&P Tidak memuaskan Kenalpasti kelemahan dan kekuatan guru Bincangan dengan guru Ya Sediakan laporan Senarai Semak – Pengurusan Kurikulum (Memantau dan Menyelia Pengajaran dan Pembelajaran) 24 . buku latihan murid 3. kaedah P&P 4. kawalan kelas 5. buku mengajar 2.

Menjalankan pemantauan mengikut jadual. 6. Mengedarkankan jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran kepada guru. Mengadakan perbincangan dengan guru yang dipantau. 3. Menerima jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran daripada PK Pentadbiran 2. Menyediakan laporan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan guru yang dipantau. NORMA KERJA MEMANTAU DAN MENYELIA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 25 . 5. 4.

2. 6. 20 MINIT 30 MINIT 30 MINIT 2 KALI SETAHUN 2 KALI SETAHUN 2 KALI SETAHUN PENGURUSAN KURIKULUM 26 . Mengadakan perbincangan dengan guru yang dipantau. Aspek pemantauan: 2. JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 5 MINIT 20 MINIT 45 MINIT JUMLAH UNIT 1 KALI SETAHUN 1 KALI SETAHUN 2 KALI SETAHUN 4. Membuat laporan. 3. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan guru yang dipantau. JENIS KERJA/ AKTIVITI Menerima jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran daripada PK Pentadbiran Mengedarkankan jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran kepada guru. 2. Menjalankan pemantauan mengikut jadual.8 Pencapaian objektif pengajaran. 2. 2.6 Buku Latihan Murid.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL 1. 5.5 Buku Rekod Mengajar dan Rancangan Harian.7 Kawalan kelas.

Sebelum peperiksaan – soalan peperiksaan tersedia. PK Pentadbiran/ Guru Besar PK Pentadbiran/ Guru Besar Tidak menepati Ya CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN Sedia takwim peperiksaan 27 . PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar SEKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Kurikulum 2. Mengumpulkan jadual agihan penyediaan soalan. Tindakan yang perlu diambil. Memantau proses merekodkan markah dan analisis keputusan peperiksaan. Mengedarkan takwim peperiksaan dan borang agihan penyediaan soalan kepada PK Pentadbiran PK Pentadbiran bersama-sama Ketua Panitia menyusun giliran guru penyedia soalan. Mengendalikan mesyuarat analisis peperiksaan serta mengambil tindakan sekiranya perlu. 5. 6. 8. Selepas peperiksaan – penyerahan markah kepada guru Kelas. 4. Semasa peperiksaan – pengawasan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 5. Mengedarkan takwim dan jadual agihan penyediaan soalan. Proses Kerja Mengurus Penilaian dan Peperiksaan BIL 1. PROSES KERJA Mengarahkan PK Pentadbiran/ Setiausaha Peperiksaan menyediakan takwim peperiksaan. 3. Peperiksaan dijalankan mengikut jadual. S/U Peperiksaan Ketua Panitia S/U Peperiksaan S/U Peperiksaan S/U Peperiksaan/ Guru matapelajaran 7.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Edar takwim peperiksaan dan borang agihan penyediaan soalan peperiksaan Susun giliran guru penyedia soalan Kumpul jadual giliran penyedia soalan drp semua panitia dan mengedarnya kpd guru Sedia dan kumpul kertas soalan Semak kertas soalan utk kesesuaian dgn JPU Laksanakan Peperiksaan Analisis keputusan peperiksaan Laporan Senarai Semak – Pengurusan Kurikulum (Mengurus Penilaian dan Peperiksaan) 28 .

NORMA KERJA MENGURUS PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN 29 . Setiausaha Peperiksaan mengumpulkan jadual agihan penyediaan soalan. Mengendalikan mesyuarat analisis peperiksaan serta mengambil tindakan sekiranya perlu.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Mengarahkan/ Setiausaha Peperiksaan menyediakan takwim peperiksaan. Memantau proses merekodkan markah dan analisis keputusan peperiksaan. Mengedarkan takwim peperiksaan dan borang agihan penyediaan soalan kepada PK Pentadbiran. Peperiksaan dijalankan mengikut jadual. Setiausaha Peperiksaan mengedarkan takwim dan jadual agihan penyediaan soalan. PK Pentadbiran bersama-sama Ketua Panitia menyusun giliran guru penyedia soalan.

6. 3. Peperiksaan dijalankan mengikut jadual. 5. PK Pentadbiran bersama-sama Ketua Panitia menyusun giliran guru penyedia soalan. 8. JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 JAM JUMLAH UNIT 2. JENIS KERJA/AKTIVITI Mengarah PK Pentadbiran dan setiausaha Peperiksaan menyediakan takwim peperiksaan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL 1. Semasa peperiksaan – pengawasan. Tindakan yang perlu diambil. Setiausaha Peperiksaan mengumpulkan jadual agihan penyediaan soalan. Mengendalikan mesyuarat analisis peperiksaan serta mengambil tindakan sekiranya perlu. Selepas peperiksaan – penyerahan markah kepada guru tingkatan. Memantau proses merekodkan markah dan analisis keputusan peperiksaan. 30 . Sebelum peperiksaan – soalan peperiksaan tersedia. 4. 1 JAM 30 MINIT 30 MINIT 1 JAM 1 HARI 2 MINGGU 2 HARI 2 JAM 7. Setiausaha Peperiksaan mengedarkan takwim dan jadual agihan penyediaan soalan. Mengedarkan takwim peperiksaan dan borang agihan penyediaan soalan kepada PK Pentadbiran.

PROSES KERJA Membentuk Jawatankuasa pusat sumber sekolah. Memantau pelaksanaan program. 3. Mengadakan mesyuarat guru-guru pusat sumber bagi membincangkan: agihan tugas guru-guru PSS bahan-bahan rujukan pelajar bahan-bahan bantu mengajar jadual giliran penggunaan pusat sumber program untuk meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. 2. 6.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KURIKULUM 6. Mengadakan mesyuarat untuk mengemas kini program penggunaan pusat sumber Menyemak laporan Penyelaras Pusat Sumber. Proses Kerja Mengurus Penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar / PK Pentadbiran PK Pentadbiran SEKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Kurikulum BIL 1. 4. Memantau penggunaan pusat sumber. Guru Besar / PK Pentadbiran Penyelaras Pusat Sumber Penyelaras Pusat Sumber Guru Besar / PK Pentadbiran 31 . 5.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER Tubuhkan Jawatankuasa Guru Pusat Sumber Mesyuarat jawatankuasa untuk agihan tugas Susun jadual giliran penggunaan Pusat Sumber bagi matapelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Rancang program untuk meningkatkan budaya membaca Ubahsuai/ semak Nilai program yang di rancang Ya Laksana program Nilai pelaksanaan program Laporan 32 .

4. Membentuk Jawatankuasa pusat sumber sekolah. Memantau penggunaan pusat sumber. 2. 5. Memantau pelaksanaan program. Mengadakan mesyuarat untuk mengemas kini program penggunaan pusat sumber 6.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak – Pengurusan Kurikulum (Mengurus Penggunaan Pusat Sumber Sekolah) 1. Mengadakan mesyuarat guru-guru pusat sumber. Menyemak laporan Penyelaras Pusat Sumber NORMA KERJA MENGURUS PENGGUNAAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 33 . 3.

JENIS KERJA/AKTIVIT Membentuk Jawatankuasa pusat sumber sekolah. 5. Memantau penggunaan pusat sumber. Mengadakan mesyuarat untuk mengemas kini program penggunaan pusat sumber Menyemak laporan Penyelaras Pusat Sumber.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL 1. JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 JAM 2 JAM JUMLAH UNIT 3. 2. Memantau pelaksanaan program. SEPANJANG TAHUN 1 JAM 30 MINIT 34 . 4. 6. Mengadakan mesyuarat guru-guru pusat sumber bagi membincangkan: agihan tugas guru-guru PSS bahan-bahan rujukan pelajar bahan-bahan bantu mengajar jadual giliran penggunaan pusat sumber program untuk meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar.

Proses Kerja Menyelaras Pengurusan Program Kelas Kecemerlangan. Mengenal pasti kumpulan pelajar cemerlang. 2. 35 . 7. Menyemak laporan daripada setiausaha program. sederhana dan lemah. Bimbingan dan Pemulihan. Memantau pelaksanaan program. 3. Membentuk Jawatankuasa program kecemerlangan. Menjalankan program. 8. BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar Guru Besar / PK Pentadbiran PK Pentadbiran S/U Peperiksaan Guru Kelas PK Pentadbiran Guru Pembimbing Guru Besar / PK Pentadbiran Guru Besar / PK Pentadbiran Guru Besar / PK Pentadbiran SEKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Kurikulum 1. bimbingan dan pemulihan. 4. 6. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa bagi membincangkan program yang boleh dijalankan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KURIKULUM 7. 5. Mengadakan taklimat program kepada pelajar-pelajar yang terpilih. Mengadakan mesyuarat penilaian program.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN PROGRAM KELAS KECEMERLANGAN. BIMBINGAN DAN PEMULIHAN Tubuh Jawatankuasa program kecemerlangan bimbingan dan pemulihan Mesyuarat jawatankuasa Rancang program kecemerlangan bimbingan dan pemulihan Tidak sesuai Nilai program dan agihan tugas Ya Kenalpasti pelajar cemerlang dan pelajar lemah Taklimat program kpd pelajar terpilih Nilai program Laporan 36 .

Membentuk Jawatankuasa program kecemerlangan. 3. sederhana dan lemah. Bimbingan dan Pemulihan) 1. 5. bimbingan dan pemulihan. 2. 6. Menyemak laporan daripada setiausaha program. Memantau pelaksanaan program. 8. Mengadakan taklimat program kepada pelajar-pelajar yang terpilih. 7. 4. 37 . Mengenal pasti kumpulan pelajar cemerlang.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak – Pengurusan Kurikulum (Menyelaras Program Kelas Kecemerlangan. Menjalankan program. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa bagi membincangkan program yang boleh dijalankan. Mengadakan mesyuarat penilaian program.

6. bimbingan dan pemulihan. 4. 8. Menjalankan program. 7. Memantau pelaksanaan program. Mengadakan taklimat program kepada pelajar-pelajar yang terpilih. Menyemak laporan daripada setiausaha program. 2. sederhana dan lemah. 1 JAM 38 . BIMBINGAN DAN PEMULIHAN BIL 1. 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PENGURUSAN PROGRAM KELAS KECEMERLANGAN. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa bagi membincangkan program yang boleh dijalankan. Mengenal pasti kumpulan pelajar cemerlang. JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 JAM 1 JAM 2 HARI 1 JAM SEPANJANG TAHUN JUMLAH UNIT 1 KALI SETAHUN 1 KALI SETAHUN 1 KALI SETAHUN 1 KALI SETAHUN 1 JAM Mengadakan mesyuarat penilaian program. JENIS KERJA/AKTIVTI Membentuk Jawatankuasa program kecemerlangan. 3.

Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1982 Waktu sekolah dalam bulan puasa. 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI PERATURAN PENGURUSAN KURIKULUM Tugas : Mengurus jadual waktu guru dan kelas 1. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/1981 Ketetapan masa di sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/1981 Penggunaan waktu tidak mengajar / waktu luang 39 . 4. Penjelasan Lanjut Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 17/1988 KP(PPK) 32/44/ JLD VI/(83) Bertarikh 24 November 1988 3. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 10/1995 Pelaksanaan jadual waktu anjal bagi Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Tugas : Mengurus Jadual Guru Ganti 1.

Bil 7/1991 Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) 5. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/2000 Pelaksanaan Komponen Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah Bermula Tahun 2000 6. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 11/1988 Pelaksanaan Penggunaan Sebutan Baku Ejaan Rumi Bahasa Malaysia di Sekolah-Sekolah 4. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1990 Kelas ganti pada hari Sabtu 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas : Membantu mengurus jawatankuasa kurikulum sekolah (JKKS) 1. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1986 Panitia Mata Pelajaran 8. Buku Panduan Piawaian Kualiti Pengurusan Akademik Sekolah 40 . Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 25/2000 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 7. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam . Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/1999 Penyediaan rekod Pengajaran dan Pembelajaran 2.

Surat Pekelililng Ikhtisas – Bil 9/1989 Pelaksanaan Bahasa Baku. Surat Pekelililng Ikhtisas – Bil 10/1993 Penggunaan buku kerja di sekolah. Edaran Pengurusan dan Pentaksiran Ujian Lisan Berasaskan Sekolah 4. Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan UPSR 2. 4. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 16/2000 Salah laku memasukkan unsur politik dalam soalan peperiksaan / ujian di sekolah dan perbuatan menghasut /meracuni fikiran pelajar membenci kerajaan. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/1985 Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran Di dalam Kelas oleh Pengetua/ Guru Besar Sekolah. PMR dan SPM 5. 5 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/2002 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi KBSR 1.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas : Memantau dan Menyelia Pengajaran dan Pembelajaran 1. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 25/2000 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tugas : Mengurus penilaian dan peperiksaan sesi petang 1. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1994 Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) Dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). 2. Tugas : Mengurus penggunaan Pusat Sumber Sekolah 41 . Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/2000 Pelaksanaan Komponen Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah Bermula Tahun 2000 2.pembelajaran Sains KBSR 3. Buku Panduan Pentaksiran Kerja Kursus 3. Surat Pekelililng Ikhtisas – Bil 7/1989 Penggunaan buku teks dan buku rekod amali dalam pengajaran.

2. Peraturan-peraturan PPD/ JPNJ 42 . 3. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1988 Penerimaan murid/pelajar baru dan hari pertama persekolahan. 5. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 10/1998 Panduan tentang umur masuk sekolah rendah dan sekolah menengah serta umur menduduki peperiksaan bagi sekolah kerajaan. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1999 Garis panduan pengendalian aktiviti sokongan Bahasa Inggeris di sekolah 3. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1989 Pengurusan hari pertama persekolahan 3. Buku Panduan Piawaian Kualiti Pengurusan Akademik Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 10/2000 Tahun Pusat Sumber Sekolah (PSS) 2000 Peraturan dan program PPD/JPNJ Tugas : Menyelaras pengurusan program kelas bimbingan. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 10/1993 Penggunaan buku kerja di sekolah 2. 2. Peraturan dan Program yang di rancang oleh PPD dan JPNJ Tugas : Pendaftaran dan pertukaran pelajar 1. pemulihan dan kecemerlangan akademik 1. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1998 Program membina tabiat membaca 4. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/1999 Penganjuran program motivasi di sekolah 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1969 Kemasukan kanak-kanak dari Singapura ke Sekolah-sekolah bantuan penuh kerajaan 4.

Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1999 Pindaan syarat kelayakan meminjam buku teks skim pinjaman buku teks (SPBT) Kementerian Pendidikan 43 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas : Mengurus. agihan dan pemulangan SPBT 1. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 7/1998 Pindaan syarat kelayakan meminjam buku teks skim pinjaman buku teks (SPBT) Kementerian Pendidikan 2. menyelaras. mengawal pinjaman.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 44 .

5. 10 Pembentukan AJK pendaftaran Mesyuarat jawatankuasa dan pengagihan tugas Penyediaan bahan edaran oleh AJK Membuat baner dan dipasang di kawasan depan sekolah Taklimat persediaan ke sekolah Membincangkan syarat-syarat pendaftaran tahun satu. Menyemak dokumen Agihan Kelas Pendaftaran Semakan bilangan pelajar yang berdaftar 45 . Proses Kerja Pengurusan Pendaftaran Pelajar Tahun Satu PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar PK Hem Setiausaha/ AJK AJK PK Hem PK HEM AJK AJK AJK AJK SEKSI UNDANG/ PERATURAN Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1988 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1989 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1969 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 10/1998 Peraturanperaturan PPD/ JPNJ BIL PROSES KERJA 1. 4. 7.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. 6. Pendaftaran dan pertukaran pelajar 1a. 3. 2. 8. 9.

Menyemak dokumen Tidak Agih kelas Ya Mesyuarat Penyelarasan Tugas AJK Pendaftaran Semak bilangan pelajar yang berdaftar 46 .Membincangkan syarat-syarat kelayakan pendaftaran tahun satu.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR TAHUN SATU Tubuh AJK pendaftaran Mesyuarat jawatankuasa dan pengagihan tugas Sedia bahan edaran oleh AJK Membuat baner Taklimat Persediaan ke sekolah .

4. 9. 7. 5. 10.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak Pengurusan Pendaftaran Pelajar Tahun Satu 1. 8. 2. Pembentukan AJK pendaftaran Mesyuarat jawatankuasa dan pengagihan tugas Penyediaan bahan edaran oleh AJK Membuat baner Taklimat persediaan ke sekolah Membincang syarat-syarat kelayakan ke tahun satu. 6. Menyemak dokumen Pengagihan kelas Mesyuarat Penyelarasan Tugas AJK Pendaftaran Semakan bilangan pelajar yang berdaftar 47 . 3. 11.

5. 3. 2. 6. 10. 8. 4. 7. 9. Pembentukan AJK pendaftaran Mesyuarat jawatankuasa dan pengagihan tugas Penyediaan bahan edaran oleh AJK Membuat baner Taklimat persediaan ke sekolah Membincang syarat-syarat kelayakan ke tahun satu. 11. Menyemak dokumen Pengagihan kelas Mesyuarat Penyelarasan Tugas AJK Pendaftaran Semakan bilangan pelajar yang berdaftar 48 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma Kerja Pengurusan Pendaftaran Pelajar Tingkatan Peralihan dan Satu BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL 30 minit 1 jam 1 hari 2 hari 1 hari 1 jam 2 hari 3 hari 1 jam 2 hari 4 jam JUMLAH UNIT 1.

Permohonan tukaran Pusat Peperiksaan) Menandatangani borang Sediakan Borang 001R. Pertukaran Dalam Negeri – Hantar ke PPD Pembantu Tadbir berkenaan dalam 4 salinan Pertukaran ke luar negeri – Hantar ke Jabatan Pembantu Tadbir Pelajaran negeri yang berkenaan dalam 5 salinan Merekodkan pengiriman Mengeposkan/ failkan Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir 10. CARTA ALIRAN PERTUKARAN MURID DALAM NEGERI/ KELUAR NEGERI 49 . 4. 3. 11. 6. 7. Ibubapa/ penjaga memohon pertukaran pelajar Staf pejabat menerima permohonan untuk bertukar Menaip borang-borang ( borang bertukar. Proses Kerja Pertukaran Murid Dalam Negeri/ Keluar Negeri BIL PROSES KERJA PEGAWAI SEKSI YANG UNDANG/ MELULUSKAN/ PERATURAN DIRUJUK Penjaga Murid Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Guru Besar / PK HEM PK HEM Guru SPBT PK HEM Pembantu Tadbir Sila rujuk kepada senarai peraturan pengurusan Hal Ehwal Murid 1. Buku Profail murid dan semua yang berkaitan Memaklumkan kepada Guru Kelas untuk mengemaskinikan Jadual Kedatangan Memberikan 1 salinan kepada ibubapa/penjaga Menguruskan pengiriman 9. 8. 2. 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1b.

Buku Profail murid dan semua yang berkaitan. Memaklumkan kepada Guru Kelas Berikan 1 salinan kepada ibubapa/ penjaga Uruskan pengiriman borang Pertukaran Luar Negeri – Hantar ke PPD berkenaan dalam 4 salinan Pertukaran ke luar negeri – Hantar ke Jabatan Pendidikan negeri yang berkenaan dalam 5 salinan Rekodkan pengirim Poskan/ Failkan SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERTUKARAN MURID DALAM NEGERI/ LUAR NEGERI 50 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Ibubapa/ penjaga memohon pertukaran pelajar Terima permohonan untuk bertukar Taip borang-borang Tandatangan Borang Menyediakan Borang 001R.

Staf pejabat menguruskan pengiriman borang permohonan pertukaran ke PPG/JPNS 9. Rekod Profil murid dan lain-lain dokumen 6. Memaklumkan guru kelas untuk mengemaskini Jadual kedatangan 7. Menyediakan Borang 001R. Menfailkan borang permohonan NORMA KERJA PERMOHONAN PERTUKARAN MURID DALAM NEGERI/LUAR NEGERI 51 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 6 7 8 Ibubapa /Penjaga memohon pertukaran pelajar Staf pejabat menerima permohonan untuk bertukar Staf pejabat menaip borang pertukaran dan lain-lain Maklumat pelajar Guru Besar menandatangani borang permohonan pertukaran 9 5. Menyerahkan 1 salinan borang permohonan kepada ibubapa 8. Merekodkan pengiriman borang permohonan 10.

penyata biasiswa Guru Besar menandatangani borang permohonan pertukaran Menyediakan borang 001R. Pengurusan Disiplin Murid Senarai Tugas.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1 2 3 Ibubapa /penjaga memohon pertukaran pelajar Staf pejabat menerima permohonan untuk bertukar Staf pejabat menaip borang bertukar. 52 . Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain. Rekod Profil Pelajar dan dokumen pelajar yang lain. Memaklumkan kepada guru kelas untuk mengemaskinikan jadual kedatangan Memberikan 1 salinan kepada ibubapa/penjaga Menguruskan pengiriman ke PPG/ JPNS Merekodkan pengiriman 1 hari 10 minit 30 minit 4 20 minit 5 1 hari 6 10 minit 7 1 hari 8 9 1 hari 10 minit Staf pejabat memfailkan borang 10 10 minit PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2.

1951 • Ordinan Pelajaran. 8/1983 Pek. Ikhtisas Bil.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan PPG Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas JPN Mendapatkan laporan disiplin daripada sekolah-sekolah Merjuk kepada semua peraturan-peraturan dan pekeliling-pekeliling serta edaran Buku Panduan Pengurusan Disiplin yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 3/1971 • Pek. • Mengambil tindakan disiplin • Membuat laporan Guru Besar PPG Guru Disiplin Merujuk Buku Peraturan Disiplin Sekolah Guru Besar 53 . • Pek. Merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Disiplin Sekolah • Pek. Bil 9/75. Ikhtisas Bil. Ikhtisas Bil. Ikhtisas Bil. 1/72. 8/1983 iv) sama seperti di atas Guru Besar • Menghantar laporan ke PPG. • Peraturan Am Sekolah. • Mengambil tindakan disiplin termasuk gantung dan buang sekolah PPG PK Hem i) Merancan g program disiplin ii) Memastik an pengurusan disiplin berjalan baik iii) Menghant ar laporan kepada Guru Besar • Menjalanka n program peningkatan. 1957. Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959.

Iktisas Bil 9/1975 Peraturan Am Sekolah 1951 1. Iktisas Bil 4/1976 Per. Guru Disiplin 54 . 3. Guru Disiplin 8. 5. 4. Iktisas Bil 9/1975 Pek.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Proses Kerja Pengurusan Disiplin Murid Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Pegawai Pelajaran Gabungan Guru Besar PK Hem/ Guru Disiplin PK Hem/ Guru Besar PK Hem/ Guru Besar Guru Disiplin Seksyen Undang / peraturan Pek. 6. 7. Perancangan Program Disiplin Murid Tahun 2005 [ Penggubalan Kertas Kerja/Cadangan] Penubuhan Jawatankuasa Program Disiplin Tahun 2005 Memilih para peserta berdasarkan buku rekod disiplin [ pelajar yang bermasalah] Mengadakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Program Memanggil dan memberi taklimat kepada Ahli Jawatankuasa dan para peserta Menghubungi penceramah yang dipilih dan jabatan-jabatan awam yang berkaitan Membuat permohonan daripada pengetua dan Pegawai Pendidikan Gabungan untuk melaksanakan program Melengkapkan senarai semak 2.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN DISIPLIN MURID Kenalpasti pemasalahan dan kumpulan sasaran Rancang dan menyediakan kertas kerja projek Buat Pembetulan kertas kerja Bincang dan dapatkan kelulusan daripada Guru Besar Ya Hantar surat permohonan/surat kebenaran kepada pihak yang berkenaan Hantar surat jemputan penceramah dan fasilitator Sedia keperluan dan peralatan Kemas tempat program Laksana program Nilai Program 55 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak Pengurusan Disiplin Murid Bil 1 Proses Kerja Mengenalpasti peserta/ pelajar bermasalah Tandakan ( / ) Catatan 2 3 Merujuk data-data fail disiplin Merancang dan menyediakan kertas kerja projek 4 5 6 Mesyuarat Jawatankuasa Program Memberi Taklimat Kepada Peserta Menyediakan / Menjalankan Urusan Surat.Menyurat 7 8 9 Menyediakan Keperluan Program Pelaksanaan Program Penilaian Program 56 .

Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain. Menimbang kewajaran hukuman 3. 4. 3. Menandatangani surat menjatuhkan hukuman 4. Ikhtisas Bil. Memastikan sekolah memiliki dan merujuk dokumen-dokumen berkaitan disiplin. 1/72. 5. 3/1971 • Pek. Ikhtisas Bil. 1. Ikhtisas Bil. 1957. 3. Mengesahkan dan memanjangkan kepada pihak tertentu 4. Mempengerusikan mesyuarat lembaga disiplin 2. Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959. Menerima laporan Membuat lawatan/ tinjauan ke sekolah. Ikhtisas Bil. Jabatan Pelajaran Negeri.1951 • Ordinan Pelajaran. Maklumkan kepada ibu bapa/pelajar 5. Bil 9/75. melaksanakan hukuman 6. Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Merujuk kepada semua peraturan-peraturan dan pekeliling-pekeliling serta edaran Buku Panduan Pengurusan Disiplin yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pengurusan Disiplin Kes Berat Senarai Tugas. 8/1983 Pek. memanggil mesyuarat khas kes rayuan. menimbang kes rayuan 7. 2. Menyediakan laporan ke JPN. 8/1983 Mengumpulkan dokumen Merujuk Buku Peraturan yang berkaitan dengan Disiplin Sekolah kes Memanggil mesyuarat lembaga disiplin Mencatat minit mesyuarat Melaksanakan sistem rekod Menghubungi ibu bapa/ 57 Pejabat Pelajaran Daerah Guru Besar . • Peraturan Am Sekolah. 2. Pegawai Pelajaran Gabungan 1.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2a. 1. 5. Pengetua Guru Disiplin Merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Disiplin Sekolah • Pek. • Pek.

2.2 Menjatuhkan hukuman 6.1 Kes dalaman 4.3 Kes Jabatan Kebajikan Menghubungi ibu bapa/penjaga 5.2 Mempertimbangkan rayuan Merekod 7.6 Menerima pengakuan pelajar Maklum kes kepada Guru Besar 3.4 Mengenal pasti punca. 3 PK Hem/ Guru Disiplin PK Hem/ Guru Disiplin 4 5 PK Hem 6 Guru Besar 7 Guru Disiplin 58 .1 mencatat butiran kes : 1.3 Pengecaman bahan bukti 2. Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 PK Hem/ Guru Disiplin 1 Menerima laporan kes Berat 1.5 Menentukan kesahihan 2.1 Sesi perjumpaan/ menemu duga pelajar terlibat.1 Memastikan ibu bapa/ penjaga hadir ke sekolah 5. 2. bahan bukti Menjalankan siasatan 2. saksi 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas Tugas dan Tanggungjawab penjaga pelajar atas arahan Guru Besar Kuasa Yang Diberi Proses Kerja Disiplin Kes Berat Bil Proses kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Guru Besar Seksyen Undang / Peraturan Pek. nama pelajar terlibat 2.1 Menentukan jenis hukuman 6. tarikh dan masa 3.2 Bertulis – borang aduan Menentukan kategori kesalahan 4.1 Lisan 3.1 Mengisi borang kesalahan 2.2 Menerima keterangan ibu bapa Membuat keputusan 6.2 Sesi soal siasat saksi. 2.2 Kes polis 4. jenis salah laku 4. Iktisas Bil 2/1975 Pek.

2 Mengeluarkan surat amaran kepada ibu bapa /penjaga 7.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil Proses kerja disiplin pelajar 7. 9.2. 2. PPG 4. Memastikan klien menjalani proses kaunseling.2 Menyedia surat laporan kepada : (mengiklut keperluan kes) 1. JPNS 5.1. Guru Besar 7. ibubapa / penjaga. 8. Maklumbalas daripada kaunselor (jika perlu) Guru Disiplin 9 CARTA ALIRAN PENGURUSAN DISIPLIN KES BERAT 59 . PIBG 3. Unit Disiplin Kementerian Pelajaran 6. Polis 8.3 Mengeluarkan sijil berhenti sekolah Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Seksyen Undang / Peraturan 8 Menyediakan laporan 8. Jabatan Kebajikan Masyarakat Menyerah kes pelajar berkenaankepada Kaunselor sekolah 9.1 Laporan lengkap.

Guru Besar & ibu bapa Polis/JK M Buat keputusan Siasatan Gantung untuk Siasatan Merekod aduan kes Rayuan Tindakan / Hukuman Kes ditutup Senarai Semak (Disiplin Kes Berat) 60 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Mula Terima aduan kes Disabitkan Maklum kepada PK Hem.

Menghubungi ibu bapa/penjaga 5.5 Menentukan kesahihan 2.3 Pengecaman bahan bukti 2.6 Menerima pengakuan pelajar 3.1 Sesi perjumpaan/ menemuduga pelajar terlibat. 2. Maklum kes kepada Guru Besar 3.2 Kes polis 4. nama pelajar terlibat 2. Proses kerja Menerima laporan kes Berat 1.1 Memastikan ibu bapa/ penjaga hadir ke sekolah 5. bahan bukti Tandakan ( / ) Catatan 2. 2.2 Bertulis – borang aduan 4.1 Menentukan jenis hukuman 61 . 2. jenis salah laku 4.4 Mengenal pasti punca. Menjalankan siasatan 2.1 Kes dalaman 4.1 Lisan 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil 1.2 Menerima keterangan ibu bapa 6.3 Kes Jabatan Kebajikan 5. Membuat keputusan 6. saksi 5. tarikh dan masa 3.1 mencatat butiran kes : 1.2 Sesi soal siasat saksi. Menentukan kategori kesalahan 4.

PIBG 11. Polis 16. Maklumbalas daripada kaunselor 9. Memastikan klien menjalani proses kaunseling. Guru Besar 15. Jabatan Kebajikan Masyarakat Menyerah kes pelajar berkenaan kepada Kaunselor sekolah 9.2.2 Mempertimbangkan rayuan Tandakan ( / ) Catatan 7. PPG 12.1 Mengisi borang kesalahan disiplin pelajar 7.1. 10. JPNS 13.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil Proses kerja 6.1 Laporan lengkap. SENARAI SEMAK PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR 62 . Menyediakan laporan 8. 8.2 Mengeluarkan surat amaran kepada ibu bapa /penjaga 7.2 Menyediakan surat laporan kepada : (mengiklut keperluan kes) 9. Merekod 7.2 Menjatuhkan hukuman 6. 9. ibubapa / penjaga.3 Mengeluarkan sijil berhenti sekolah 8. Unit Disiplin Kementerian Pelajaran 14.

1 jam NORMA KERJA DISIPLIN KES BERAT 63 . JENIS KERJA/AKTIVTI Penubuhan Jawatankuasa Program Disiplin Tahunan Perancangan Program Disiplin Murid Tahunan [ Penggubalan Kertas Kerja/Cadangan] Memilih para peserta berdasarkan buku rekod disiplin [ pelajar yang bermasalah] Mengadakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Program Memanggil dan memberi taklimat kepada Ahli Jawatankuasa dan para peserta Menghubungi penceramah yang dipilih dan jabatan-jabatan awam yang berkaitan Membuat permohonan daripada Guru Besar dan Pegawai Pelajaran Gabungan untuk melaksanakan program Melengkapkan senarai semak JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 hari JUMLAH UNIT 2. 2 jam 3. 2 hari 7. 5. 1 jam 1 jam 6. 1 jam 8.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil 1. 1 hari 4.

6 Menerima pengakuan pelajar Maklum kes kepada Guru Besar 3.5 Menentukan kesahihan 2. 2 hari 3 1 hari 4 1 hari 5 1 hari 6 1 hari 7 Merekod 7.2 Kes polis 4.3 Kes Jabatan Kebajikan Menghubungi ibu bapa/penjaga 5.2 Menerima keterangan ibu bapa Membuat keputusan 6.3 Mengeluarkan sijil berhenti sekolah 1 jam 20 minit 64 . nama pelajar terlibat 7.4 Mengenal pasti punca. bahan bukti Menjalankan siasatan 2.2 Menjatuhkan hukuman 6.1 Memastikan ibu bapa/ penjaga hadir ke sekolah 5.1 mencatat butiran kes : 6.3 Pengecaman bahan bukti 2. jenis salah laku 9.2 Mengeluarkan surat amaran kepada ibu bapa /penjaga 7.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1 Menerima laporan kes Berat 1. 2.2 Sesi soal siasat saksi. 2.1 Sesi perjumpaan/ menemu duga pelajar terlibat. 2.1 Mengisi borang kesalahan disiplin pelajar 7.1 Lisan 3. saksi 10.1 Kes dalaman 4. tarikh dan masa 8.2 Bertulis – borang aduan Menentukan kategori kesalahan 4.2 Mempertimbangkan rayuan 1 jam 2.1 Menentukan jenis hukuman 6.

PIBG 19.1. Unit Disiplin Kementerian Pelajaran 22. Guru Besar 23.2. 9. Polis 24. Memastikan klien menjalani proses kaunseling. Jabatan Kebajikan Masyarakat Menyerah kes pelajar berkenaan kepada Kaunselor sekolah 9. Maklumbalas daripada kaunselor (jika perlu) JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 2 jam JUMLAH UNIT 9 20 minit 1 jam PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2b.1 Laporan lengkap. 8. PPG 20. 18.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil 8 JENIS KERJA/AKTIVITI Menyediakan laporan 8. Pengurusan Disiplin Kes Disiplin Sederhana 65 . ibubapa / penjaga.2 Menyedia surat laporan kepada : (mengiklut keperluan kes) 17. JPNS 21.

2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Tugas. 1 Guru Besar/ 2. PK Hem 1.Jalankan siasatan. 3. 3. PK Hem Sama seperti di atas Setiausaha disiplin Lembaga disiplin Kaunselor Mentor Guru Kelas Sama seperti di atas Sama seperti di atas Sama seperti di atas Sama seperti di atas Sama seperti di atas Lembaga disiplin Proses Kerja Kes Disiplin Sederhana 66 . 4. Beri laporan kepada Guru Besar. Kuasa Dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain Tugas pegawai atas yang ada hubungan 1 Guru Besar/ 2. Rekodkan kes Jalankan sesi kaunseling Beri nasihat kepada Mentee Awasi disiplin pelajar Mantau kemajuan pelajar Pek. Terima laporan untuk difailkan 2. Terima laporan kes. Iktisas Bil 2/ 1975 Pek Iktisas Bil 2/1976 Tugas dan Tanggungjawab Kuasa yang diberi Tugas pegawai-pegawai lain yang ada hubungan serta tugas. Sediakan surat laporan kepada ibu bapa/ penjaga. 1. 4. 1. Jatuhkan hukuman.Terima laporan kes 2. Sahkan laporan kes. Tanda tangan surat laporan kepada ibu bapa atau pejaga.

2 Timbang kesahihan kes Jatuhkan hukuman Guru Besar 3 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil PROSES KERJA Terima laporan Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Seksyen Undang / Peraturan Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 1 1. atau pejaga 4.1 Terima cadangan hukuman 3.2 Putuskan jenis hukuman Tanda tangan surat laporan kepada ibu bapa Guru Besar 4.2 Bincang dengan AJK Guru Disiplin Sahkan laporan kes Guru Besar 2 2. 1.1 PK Hem terima laporan.2 Arahkan tindakan selanjutnya Guru Besar CARTA ALIRAN KES DISIPLIN SEDERHANA 67 .1 Pengerusikan mesyuarat 2. 4.1 Tanda tangan surat.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Mula Terima laporan Jalankan siasatan Sediakan laporan Tidak Timbangkan kes Ya Terima nasihat Terima hukuman dan direkodkan Rekod / failkan Senarai Semak Kes Disiplin Sederhana 68 .

Terima nasihat 7. JENIS Terima laporan TANDAKAN( √ ) CATATAN 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL 1. Jalankan siasatan 3. Terima hukuman 6. Timbangkan kes 5. Sediakan laporan 4. Failkan NORMA KERJA KES DISIPLIN SEDERHANA Bil JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 69 .

4. Pengurusan Disiplin Kes Ringan 70 .1 PK Hem terima laporan.2 Bincang dengan AJK Guru Disiplin Sahkan laporan kes 2 2.2 Putuskan jenis hukuman Tanda tangan surat laporan kepada ibu bapa 4.1 Tanda tangan surat. atau pejaga 4. 1.1 Pengerusikan mesyuarat 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Terima laporan 1 1.1 Terima cadangan hukuman 3.2 Timbang kesahihan kes Jatuhkan hukuman 3 3.2 Arahkan tindakan selanjutnya 1 hari 1 jam 1 jam 30 minit PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2c.

Disiplin – Kes Ringan Pek. Guru Besar. Tugas pegawai Atas yang ada hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawaipegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas. Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951. Penolong PPG ( Sektor Peng. Kemanusiaan) c. Proses Kerja Kes Disiplin Ringan 71 . Penyelia Kanan HEM ( PPG ) d. Iktisas Bil 2/1975 Pek. S/U Disiplin Lembaga Disiplin Kaunselor Mentor Guru Kelas b.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Tugas dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai lain.

Pengecaman bahan bukti . Menyerah pelajar berkenaan kepada kepada Kaunselor ( jika perlu ).Sessi perjumpaan/ menemuduga pelajar terlibat. - Guru Disiplin Kaunselor Pek. g. Menjalankan siasatan . Iktisas Bil 2/1975 Pek.sesi perjumpaan dengan saksi. Menentukan Kekerapan kes. Iktisas Bil 2/1975 Pek. Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 72 . Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 2.Menentukan aras keseriusan salahlaku. . tarikh dan masa d. . .rujukan kepada catatan kesalahan lalu daripada rekod salahlaku pelajar. Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 4. Iktisas Bil 2/1975 Pek. nama pelajar terlibat c. Iktisas Bil 2/1975 Pek. Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 5.Menentukan kesahihan .mencatat butiran kes : b. Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 3. .Mengenalpasti punca. Memastikan klien menjalani proses kaunseling. Iktisas Bil 2/1975 Pek.Menerima pengakuan pelajar Merekodkan kes. Guru Disiplin Pek. saksi f. bahan bukti Pegawai yang meluluskan/ dirujuk Guru-guru Guru Kelas Guru Disiplin PK Hem Guru Besar Seksyen Undang / peraturan Pek. Guru Disiplin Pek.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil 1 Proses kerja Menerima laporan kes ringan .Mengenalpasti kekerapan . .Maklumbalas dari kaunselor (jika perlu) Kaunselor Guru Kelas Pek. jenis salah laku e. .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN KES DISIPLIN RINGAN Mula Terima Laporan Jalankan Siasatan Sediakan Laporan Kes dan Pertimbangan kes Ya Tidak Menerima nasihat Rekod / Failkan Selesai 73 .

Terima laporan salah laku pelajar b. Menyediakan laporan e. Kenalpasti salah laku pelajar c. Laporan difailkan / direkodkan NORMA KERJA DISIPLIN KES RINGAN 74 . Menghantar surat laporan g. Buat siasatan d. Membuat pertimbangan f.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak Kes Disiplin Ringan Tindakan Tandakan [  ] Catatan a.

mencatat butiran kes : h. .Menentukan kesahihan .rujukan kepada catatan kesalahan lalu daripada rekod salahlaku pelajar. Memastikan klien menjalani proses kaunseling.Menerima pengakuan pelajar Merekodkan kes. m.Pengecaman bahan bukti . Menyerah pelajar berkenaan kepada kepada Kaunselor ( jika perlu ). bahan bukti JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 jam JUMLAH UNIT 2. nama pelajar terlibat i. Menentukan Kekerapan kes. .sesi perjumpaan dengan saksi. 1 jam 3. 30 minit 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay JENIS KERJA/AKTIVITI Bil 1 Menerima laporan kes ringan . . . 1 hari 4.Mengenalpasti punca. saksi l. Menjalankan siasatan . . .Mengenalpasti kekerapan .Maklumbalas dari kaunselor (jika perlu) 2 jam PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 75 . tarikh dan masa j.Menentukan aras keseriusan salahlaku.Sessi perjumpaan/ menemuduga pelajar terlibat. jenis salah laku k.

a. Guru Besar Kaunselor Guru Disiplin Guru yang terlibat • Surat Pekeliling Guru Besar • Buat siasatan Untuk memastikan Kesahihan kes • Bat laporan siasatan dan menghantarnya. d. PPG (HEM) Guru Besar Kaunselor 1. Akta Pendidikan Iktisas a. Guru Yang terlibat • Ibu bapa yang Terlibat 76 . Akta Pendidikan • Surat Pekeliling Iktisas a. c. PENGURUSAN LAPORAN SALAHLAKU Laporan Media/Polis Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas Unit HEM JPNS Majukan laporan yang diterima kepada KPM a. b.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 3. a. Guru Disiplin c. Kaunselor b. Akta Pendidikan Iktisas a. c. b. Surat Pekeliling PPG (HEM) Bantu pihak sekolah menjalankan siasatan.

Unit Hem JPNS 77 . Guru Besar / PK Hem 5 Laporan siasatan dihantarkan ke JPN (HEM).Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Laporan Media/Polis Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/dirujuk Seksyen Undangundang/ Peraturan Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 1 Mengadakan sesi soal-siasat dengan murid dan guru yang terlibat. Majukan Laporan yang diterima kepada KPM. Guru Besar/ PK Hem / Guru Disiplin PK Hem 2 Mendapatkan laporan daripada pihak polis (jika ada) 3 Pihak sekolah menjalankan hukuman/denda jika perlu. PK Hem / Guru Besar 4 Maklumkan kepada ibu bapa. PPG (HEM) / Guru Besar 6. salinan kepada PPG (HEM) mengikut format yang telah ditetapkan.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN LAPORAN MEDIA/ POLIS Kes yang melibatkan polis/TV/Akhbar Terima Aduan / dirujuk Tiada kes Siasatan Kes tutup Disabitkan Bela Diri Buat Keputusan Tindakan Hukuman Rekod / Lampiran Kaunseling Kes tutup 78 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK LAPORAN MEDIA/ POLIS Tindakan Tandakan [  ] Catatan • Mengadakan sesi soal siasat • Mendapatkan laporan Polis (jika ada) • Menjalankan hukuman/denda jika perlu • Maklumkan kepada ibu bapa • Menghantar laporan siasatan kepada JPNS 79 .

1 Jam 4 Maklumkan kepada ibu bapa. Jumlah masa yang di ambil Jumlah unit 2 Jam 2 Mendapatkan laporan daripada pihak polis (jika ada) 1 Jam 3 Pihak sekolah menjalankan hukuman/denda jika perlu.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA LAPORAN KES MEDIA/ POLIS Bil 1 Jenis kerja/ aktiviti Mengadakan sesi soal-siasat dengan murid dan guru yang terlibat. salinan kepada PPG (HEM) mengikut format yang telah ditetapkan. Majukan Laporan yang diterima kepada KPM. 80 . 1. 1 hari 5 Laporan siasatan dihantarkan ke JPNS (HEM). hari 6.

6.7/1986 Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah Kaunselor Guru Disiplin Menyediakan dan menerangkan bidang tugas dan jadual tugas pengawas o Guru Disiplin o Semua Guru 1Guru Besar o Guru Disiplin o Semua Guru 5. PK Hem 1. PK Hem TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Menyenaraikan dan mengemukakan calon pengawas yang telah dipilih kepada PK Hem Menguruskan majlis perasmian perlantikan pengawas sekolah. harmoni dan mesra. Guru Besar 2. lancar dan sempurna. Menjadi pengerak utama aktiviti rasmi sekolah seperti Hari Anugerah Cemerlang . PENGURUSAN PENGAWAS SENARAI TUGAS. Sambutan Hari Guru . Jamuan Akhir Tahun . Mengadakan kursus kepimpinan dan kesedaran untuk pengawas KUASA YANG DIBERI 1. Perayaan-perayaan dan lain-lain.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 4. Semua guru Guru Disiplin Semua guru Guru bertugas harian Guru Disiplin Semua guru Guru bertugas harian Guru penasihat yang berkaitan • Guru Besar 81 . Guru Disiplin Guru Disiplin semua guru guru bertugas harian Guru Disiplin Guru Disiplin. • • Guru Besar Semua Guru Guru Besar Semua Guru Membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasakan peraturan sekolah Menyediakan sijil penghargaan kepada pengawas Membantu pihak sekolah memastikan hubungan antara guru dan pelajar dan pihak sekolah sentiasa terjalin dengan erat . PK Hem Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Menjadi penghubung antara pelajar dan pihak pentadbir dan guru dalam menyelesaikan masalah. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS Kaunselor Guru Disiplin Semua Guru Semua Guru TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN 1. Guru Besar 2. Membantu pihak sekolah memastikan peraturan dan undangundang sekolah berjalan dengan baik . Guru Besar 2.

PK Hem 3. Guru Besar 2. mesyuarat bulanan dan mesyuarat khas (jika perlu) Bertindak sebagai Pengerusi Majlis Penasihat dan Kebajikan Pengawas Guru Disiplin PROSES KERJA 82 . Guru Besar 2. Guru Disiplin 1. Guru Disiplin Mengadakan mesyuarat Agung . PK Hem 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI 1.

Adakan mesyuarat panel bagi pilih calon pengawas baru. Guru Disiplin 5. PK Hem/ Guru Disiplin 4. Sedia dan hantar surat panggilan mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Sekolah untuk pilih calon pengawas baru. MENGURUSKAN MAJLIS PERASMIAN PERLANTIKAN PENGAWAS 83 . Edarkan surat dan borang pencalonan pengawas baru kepada guru Guru Disiplin 3. Kumpul semua borang pencalonan daripada guru Guru Disiplin/ BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK 1. Sedia dan hantar senarai calon pengawas baru kepada Guru Besar dan PK Hem untuk kelulusan Guru Disiplin b.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay a. Guru Disiplin/ Jalankan proses temuduga calon pengawas baru Kaunselor 6. MEMILIH CALON PENGAWAS SEKOLAH SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 2.

2. Guru Disiplin Guru Disiplin Guru Disiplin Guru Disiplin 8. Menulis laporan dan dokumentasi c. PK Hem 3. PK Hem 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL PROSES KERJA Mengedarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Guru Besar / PK Hem SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 1. Pembahagian tugas kepada semua Guru Memaklumkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Menguruskan sijil perlantikan Latihan dan raptai majlis Mengelolakan majlis sebenar Guru Disiplin 4. 7. 6. Menetapkan tarikh dan tempat bagi majlis perlantikan. MENERANGKAN BIDANG DAN JADUAL TUGAS PENGAWAS 84 .

PK Hem / Guru Disiplin 4. Sedia senarai semak tugas Guru Disiplin d. Perbincangan bersama guru Disiplin berkenaan bidang tugas pengawas Guru Besar / PK Hem 2. bidang tugas dan tanggungjawab pengawas. Beri penerangan tentang peraturan sekolah. MEMANTAU PENGAWAS DALAM MENGUATKUASAKAN PERATURAN SEKOLAH 85 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN BIL PROSES KERJA 1. Tetapkan tarikh perjumpaan pengawas yang pertama PK Hem / Guru Disiplin Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 3.

Guru Besar / PK Hem 2. Dapatkan maklumbalas daripada semua guru dan pelajar. Pemantauan oleh Guru Bertugas Mingguan Dan Guru Disiplin ke atas pengawas. Guru Disiplin e. Pantau buku laporan tugas pengawas.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANG-UNDANG / PERATURAN BIL PROSES KERJA 1. MENGADAKAN KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS 86 . PK Hem Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid PK Hem / Guru Disiplin Adakan mesyuarat perjumpaan pengawas 3. .teguran dan nasihat penambahbaikan tugas pengawas 4.

Mesyuarat Jawatankuasa kerja kursus. Laporan. Guru Disiplin senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 5. Bincang dan rancang kursus berkaitan dengan kecemerlangan kepimpinan pengawas. PK Hem 6. 2. PENGURUSAN PENYEDIAKAN LAPORAN TAHUNAN PENGAWAS BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / SEKSYEN UNDANG- 87 . Bentangkan kertas kerja dan agihkan tugas ahli jawatankuasa kursus. Guru Disiplin Sila rujuk kepada 4. Edarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas. Laksanakan program. Guru Disiplin f.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DI RUJUK Guru Besar / PK Hem SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN BIL PROSES KERJA 1. Sediakan kertas kerja kursus. Guru Disiplin/ PK Hem 7. penilaian dan mengdokumentasikan program. PK Hem/ Guru Disiplin 3.

Hantar laporan pada tarikh yang ditetapkan. Guru Disiplin g.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay DI RUJUK Edarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas UNDANG / PERATURAN 1. Dapatkan maklumat perjalanan aktiviti sepanjang tahun Guru Disiplin Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal 3. Guru Besar/ PK Hem 2. Cadang aktiviti penambahbaikan bagi tahun seterusnya Guru Disiplin Ehwal Murid 4. SIJIL PENGHARGAAN PENGAWAS BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG SEKSYEN 88 .

Dapatkan maklumat pengawas yang berpindah atau akan menamatkan persekolahan. Taipkan sijil penghargaan pengawas Dapatkan tandatangan Pengetua Pegawai Kerani senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid PK Hem Guru Besar 4. 89 . 3. Uruskan penyampaian sijil penghargaan kepada pengawas.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay MELULUSKAN / DI RUJUK UNDANGUNDANG / PERATURAN 1. PK Hem Sila rujuk kepada 2.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN a. Jalankan proses temuduga calon pengawas baru Sedia dan hantar senarai calon pengawas baru kepada Pengetua dan PK Hem untuk kelulusan Tamat 90 . Adakan mesyuarat panel bagi memilih calon pengawas baru. MEMILIH CALON PENGAWAS SEKOLAH Mula Edar surat dan borang pencalonan pengawas baru kepada semua guru Kumpul semua borang pencalonan daripada semua guru Sedia dan hantar surat panggilan mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Sekolah bagi memilih calon pengawas baru.

MENGURUSKAN MAJLIS PELANTIKAN PENGAWAS Mula Edarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Tetapkan tarikh dan tempat bagi majlis pelantikan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay b. Agih tugas kepada semua guru Disiplin Maklum kepada Guru Besar untuk kelulusan Urus sijil pelantikan Latihan dan raptai majlis Kelolakan majlis sebenar Tulis laporan dan dokumentasi Tamat 91 .

MENERANGKAN BIDANG TUGAS DAN JADUAL TUGAS PENGAWAS Mula Bincang bersama guru Disiplin berkenaan bidang tugas pengawas Tetapkan tarikh perjumpaan pengawas yang pertama Beri penerangan tentang peraturan sekolah .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay c. Sediakan senarai semak tugas Tamat 92 . bidang tugas dan tanggungjawab pengawas.

Guru Disiplin ke atas pengawas. Mesyuarat perjumpaan pengawas . MEMANTAU PENGAWAS DALAM MENGUATKUASAKAN PERATURAN SEKOLAH Mula Pemantauan oleh Guru Bertugas Mingguan . Kumpul maklumbalas daripada semua guru dan pelajar.peneguran dan nasihat penambahbaikan tugas pengawas Pantau buku laporan tugas pengawas.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay d. Tamat 93 .

MENGADAKAN KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS Mula Edar surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Bincang dan rancang kursus-kursus yang berkaitan dengan kecemerlangan kepimpinan pengawas.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay e. penilaian dan pengdokumentasian program Tamat 94 . Sedia kertas kerja kursus Bentang kertas kerja dan pengagihan tugas ahli jawatankuasa kursus Mesyuarat Jawatankuasa kerja kursus Laksana program Laporan .

PENGURUSAN PENYEDIAAN LAPORAN TAHUNAN PENGAWAS Mula Edar surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Dapatkan maklumat perjalanan aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun Cadang aktiviti penambahbaikan bagi tahun seterusnya Hantar laporan pada tarikh yang ditetapkan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay f. Tamat 95 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay g. Taip sijil penghargaan pengawas Dapatkan tandatangan Guru Besar Uruskan penyampaian sijil penghargaan kepada pengawas. Tamat 96 . SIJIL PENGHARGAAN KEPADA PENGAWAS Mula Dapatkan maklumat pengawas yang berpindah atau akan menamatkan persekolahan.

Adakan mesyuarat panel bagi pilih calon pengawas baru. Sedia dan hantar surat panggilan mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Sekolah untuk pilih calon pengawas baru. Kumpul semua borang pencalonan daripada guru 3. Mengedarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas 8. Menetapkan tarikh dan tempat bagi majlis perlantikan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK PERCALONAN PENGAWAS Tindakan Tindakan [ √ ] Catatan 1. 9 . 4. Jalankan proses temuduga calon pengawas baru 6. 5. Edarkan surat dan borang pencalonan pengawas baru kepada guru 2. Sedia dan hantar senarai calon pengawas baru kepada Guru Besar dan PK Hem untuk kelulusan 7.Pembahagian tugas kepada Guru Disiplin 97 .

Mengelolakan majlis sebenar 14.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tindakan Tindakan [ √ ] Catatan 10. Memaklumkan kepada Guru Besar untuk kelulusan 11. Menulis laporan dan dokumentasi 98 . Menguruskan sijil perlantikan 12. Latihan dan raptai majlis 13.

1 jam 5. 1 jam 4. Kumpul semua borang pencalonan daripada guru 1 hari 3. Adakan mesyuarat panel bagi pilih calon pengawas baru.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA MEMILIH CALON PENGAWAS SEKOLAH BIL JENIS KERJA/AKTIVITI Edarkan surat dan borang pencalonan pengawas baru kepada guru JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 10 minit JUMLAH UNIT 1. 2. Sedia dan hantar senarai calon pengawas baru kepada GURU BESAR dan PK HEM untuk kelulusan 1 hari 99 . Jalankan proses temuduga calon pengawas baru 1 hari 6. Sedia dan hantar surat panggilan mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Sekolah untuk pilih calon pengawas baru.

Pembahagian tugas kepada Guru disiplin Memaklumkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Menguruskan sijil perlantikan Latihan dan raptai majlis Mengelolakan majlis sebenar Menulis laporan dan dokumentasi 1 jam 4. 8.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA MENGURUSKAN MAJLIS PERASMIAN PERLANTIKAN PENGAWAS JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 jam BIL 1. 15 minit 3. 1 jam 1 hari 1 jam 1 jam NORMA KERJA MENGADAKAN KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS 100 . 7. 6. JENIS KERJA/AKTIVIT Mengedarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas JUMLAH UNIT 2. 20 minit 5. Menetapkan tarikh dan tempat bagi majlis perlantikan.

101 . Edarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas. Mesyuarat Jawatankuasa kerja kursus. 1 jam 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL JENIS KERJA/AKTIVIT1 JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1. Laksanakan program. Bincang dan rancang kursus berkaitan 1 jam 2. 2 jam 4. dengan kecemerlangan kepimpinan pengawas. Sediakan kertas kerja kursus. penilaian dan mengdokumentasikan program. Laporan. 6. Bentangkan kertas kerja dan agihkan tugas ahli jawatankuasa kursus. 1 jam 5. 1 jam 3 hari 1 jam 7.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1981 • Jualan Makanan dan Minuman di Kantinkantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. selamat dan berfungsi Peraturan-peraturan yang disediakan dipatuhi Setiap kes yang disyaki keracunan makanan dilaporkan segera kepada pihak-pihak berwajib mengikut peraturan-peraturan yang berkuat kuasa. bersih dan ceria Semua kemudahan di kantin sentiasa bersih. 10. KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN (KANTIN) TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN Guru Besar TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS 1. 9. 6. 2. 6/1976 • Panduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin Sekolah 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998 • Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah • Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj: KP10102/14/012(55). Wakil guru 3. Kantin sentiasa selamat. Guru Kantin 102 . 7. • Penurunan Kuasa Menandatangani Kontrak Kersajaan Dan Perlantikan Jawatankuasa Sebut Harga. 11. PK Hem 6. PK HEM 2. Kandungan buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah dipatuhi Pengusaha kantin sebolehbolehnya menyediakan makanan bermasak di kantin. 5. 5. 1. Wakil Pelajar (Pengawas) 4. Pengusaha Kantin TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI Bertanggugjawab untuk memastikan. Pengusaha kantin mengambilkira kepentingan agama pelanggan apabila menyedia serta menyimpan makanan dan minuman Pengusaha kantin menyedia serta menjual makanan dan minuman yang halal Pengusaha kantin tidak memelihara haiwan atau membiarkan berkeliaran di kawasan kantin sekolah Pengusaha kantin menjual makanan makanan mengikut kontrak Pengusaha kantin mempunyai lesen perniagaan yang sah Membantu Guru Besar dalam usaha menyelia kantin dan 1. 3. 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1983 • Kantin Sekolah 4. a. PK HEM Guru Kantin 12. 8. PENGURUSAN KANTIN SENARAI TUGAS.

3. menghadiri kursus pengendalian makanan dan dalam keadaan sihat Pengendali makanan mengamalkan tabiat yang 1. mutu. kebersihan dan kesihatan pengendali makanan Menyediakan laporan harian kantin Pelajar sentiasa bersopan santun dan mengamalkan pekerti yang baik semasa berada di kantin Makanan dan minuman yang dijual mencukupi Kantin dikendalikan dsengan cekap dan efisyen KUASA YANG DIBERI 6/1976 i. 20. khasiat. berkhasiat dan selamat Pengendali makanan telah menjalani pemeriksaan kesihatan. 21. Wakil Pelajar (Pengawas) 13. 16. kemudahan. bermutu.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB bertanggungkjawab untuk memastikan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15. 17. 18. P anduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin Sekolah TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS 7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1983 • Kantin Sekolah 4. Wakil guru 8. Pengendali Makanan 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998 • Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah 1. 19. alat kelengkapan dan kawasan persekitaran kantin Kebersihan. Lesen Perniagaan yang sah diperolehi dari Pihak Berwajib Kontrak dengan pihak sekolah dipatuhi Amalan kebersihan dan keselamatan di kantin sentiasa dititik beratkan Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan 1985 dan peraturan lain pengurusan kantin sekolah yang berkuatkuasa dipatuhi. 1/1981 • Jualan Makanan dan Minuman di Kantinkantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama 3. 1/1981 • Jualan Makanan dan Minuman di Kantinkantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998 • Menjaga Kesihatan 5. dan keselamatan makanan yang dijual Harga berdasarkan perjanjian Keselamatan di kantin sekolah Kesopanan. 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1983 • Kantin Sekolah 4. Kebersihan. 7. 14. P anduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin Sekolah 2. Makanan yang dijual sentiasa bersih. 6/1976 ii. 4. 1. 103 . PENGUSAHA KANTIN Bertanggungjawab untuk memastikan . 6.

12. ceria dan selamat Pengendali makanan sentiasa berbudi bahasa semasa melayani pelanggan Makanan bermasak disediakan di kantin sekolah Kantin tidak dijadikan sebagai tempat kediaman Tidak memelihara haiwan atau berkeliaran di kawasan kantin Kantin dikendalikan dengan cekap dan efisyen Kepentingan agama pelangan diambilkira semasa membuat persediaan dan menyimpan makanan dan minuman Menjual hanya makanan dan minuman yang halal Pengendali makanan telah diakui sihat oleh Pegawai Perubatan Semua pebngendali makan berpakaian sopan. berkhasiat dan selamat Semua pengendali makanan telah diberi pelalian Tifoid dan sihat semasa mengendaloikan makanan Pengenbdali makanan telah KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS 8. 21. bemutu. 22. lengkap dan bersih Pengendali makan menjaga kebersihan diri dan mengelakkan amalanamalan yang boleh menyebabkan pencemaran terhadap makan dan minuman Memastikan pengendali menjual makanan yang bersih. 19. Pelajar Di Sekolah 10. 17.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB sihat semasa bertugas Pengendali makanan berpakaian bersih. 16. 104 . 18. 14. 9. sopan dan lengkap semasa bertugas Bangunan kantin. 13. 11. 15. 20. kemudahan lain dan kawasan persekitaran sentiasa dalam keadaan bersih.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB menghadiri Kursus Pengendalian Makanan Segala panduan dan peraturan seperti yang terkandung dalam Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah dipatuhi Makanan dan minuman dari luar sekiranya perlu hendaklah bersih. 105 .Maklumat mengenai pembekal dari luar hendfaklah dimaklumkan kepada jawatankuasa kantin sekolah KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS 23. 24. berkhasiat dan selamat untuk dimakan. bermutu.

3.5. SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN Surat Pekeliling Ikhtisas No.3 Agensi lain seperti pejabat kesihatan.2 Utiliti sentiasa berfungsi 5. Amalan Kebersihan Di Sekolah.1 Kerja-kerja pembersihan dilakukan ikut jadual ditetapkan ( tatacara penggunaan ) 5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1989: 28 Disember 1989. dan objektif ) yang ingin dicapai.2/1989: 7 Jun 1989. 4.4 menyediakan dokumentasi sokongan 3.3 membentuk pelan tindakan strategik.2 keperluan dapat disediakan.5. KPM.1 menentukan program dapat dilaksanakan.2 minit mesyuarat 3. 3 Jawatankuasa khas bermesyuarat dan melanatik jawatankuasa kerja untuk 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5 mengadakan permuafakatan dengan 3. Program Bersepadu Sekolah Sihat. 5 Penyelaras Kantin Penyelaras Kesihatan/ Penyelaras Kebersihan 106 . 4/1981: 16 September 1981. 3.1 PIBG 3.3 keceriaan/kebersihan sentiasa terpelihara. Kebersihan Sekolah. visi. 5. 2 Membentuk jawatankuasa khas Guru Besar / PK Hem Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5. Rancangan Kesihatan Sekolah. KPM.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PROSES KERJA PENGURUSAN KANTIN PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Guru Besar BIL 1 PROSES KERJA Menetapkan program dan sasaran ( misi. Melaksanakan program 4. Kebersihan di Sekolahsekolah.1 pengurusan fail. 1997. 1997. Penyelaras Kantin Penyelaras Kesihatan/ Penyelaras Kebersihan 4 Penyelaras Kantin Garis Panduan Amalan Kebersihan Sekolah. 6/1997: 9 Julai 1997.2 PBT 3.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CALIRAN ALIRAN PROSES KERJA PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH Tetapkan Visi. Misi dan Objektif Bentuk Jawatankuasa Buat Perancangan Bahagian Laksanakan Program TIDAK YA 107 .

Memanggil penender yang berjaya dan menandatangani surat perjanjian. Menghantar borang permohonan / tawaran tender kantin ke PPG. Mengadakan mesyuarat J/Kuasa Kantin Sekolah . TANDAKAN () CATATAN 108 . Mengumpul borang permohonan / tawaran tender kantin.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK a. Memaklumkan keputusan permohonan tawaran tender kantin kepada penender yang berjaya / tidak berjaya. SENARAI SEMAK PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH TINDAKAN Menyediakan dan menghantar surat panggilan mesyuarat J/Kuasa Kantin Sekolah. Mengeluarkan borang tawaran tender kantin. Pulang Wang Deposit Penender yang tidak berjaya. Pemilihan / penentuan pemenang tender.

2 keperluan dapat disediakan. 5.5. dan objektif ) yang ingin dicapai. 3. visi.1 menentukan program dapat dilaksanakan. Melaksanakan program 4.2 PBT 3.4 menyediakan dokumentasi sokongan 3.1 Kerja-kerja pembersihan dilakukan ikut jadual ditetapkan ( tatacara penggunaan ) 5.5. 1 jam 30 minit 1 jam 4 Sepanjang tahun 5 Sepanjang tahun 109 .2 Utiliti sentiasa berfungsi 5.3 keceriaan/kebersihan sentiasa terpelihara.3 membentuk pelan tindakan strategik.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PROSES KERJA PENGURUSAN KANTIN BIL JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1 2 3 Menetapkan program dan sasaran ( misi. 4.1 PIBG 3.2 minit mesyuarat 3.5 mengadakan permuafakatan dengan 3.1 pengurusan fail. Membentuk jawatankuasa khas Jawatankuasa khas bermesyuarat dan melantik jawatankuasa kerja untuk 3.3 Agensi lain seperti pejabat kesihatan.5. 3.

Borang tuntutan yang diisi lengkap ( rujuk contoh 1 ) ii. Khairat Kematian ( mati akibat sakit biasa ) Tuntutan lumpuh Berkekalan / Terpisah atau hilang Anggota badan Tuntutan Elaun Tunai Hospital 1. Laporan polis yang disahkan iii. Salinan sijil beranak yang disahkan iv. Salinan sijil beranak vi.Salinan permit menguburkan yang disahkan iv. Ward Chit / Pengesahan Rawatan b. Salinan sijil beranak yang disahkan vi.Borang tuntutan yang diisi lengkap bersama dokumen-dokumen sokongan ( terutama daripada pegawai perubatan dari hospital kerajaan ) ii.Salinan permit menguburkan yang disahkan iv. PENGURUSAN INSURAN PELAJAR (SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA ( TPSM ) Proses Kerja Tatacara Tuntutan Jenis Tuntutan a.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 6. Laporan polis yang disahkan Salinan sijil beranak yang disahkan Salinan kad pengenalan yang disahkan i. 110 . Salinan kad pengenalan yang disahkan v. Namun jika kemalangan berlaku semasa sesi waktu persekolahan. Sijil kematian yang disahkan v. Salinan kad pengenalan yang disahkan i. i. laporan sekolah diperlukan. Laporan polis yang disahkan iii. Salinan kad pengenalan yang disahkan i.Borang tuntutan yang diisi lengkap bersama dokumen-dokumen sokongan ( terutama daripada pegawai perubatan dari hospital kerajaan ) ii. Tuntutan Kematian Kemalangan Dokumen Berkaitan i. Sijil kematian yang disahkan v. Borang tuntutan yang diisi lengkap ( rujuk contoh 1 ) ii. Laporan polis yang disahkan iii. Tidak perlu laporan polis.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PROSES KERJA PENGURUSAN INSURAN PELAJAR (SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA ( TPSM ) PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK BIL PROSES KERJA SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN 1 Kemaskini jumlah pelajar untuk urusan bayaran polisi insuran. PK Hem 2 Taklimat kepada Guru Kelas Pemungutan yuran insuran Kutipan dilaksanakan sebelum akhir Januari Hantar bayaran kepada Syarikat Takaful sebelum akhir Februari Simpan semua dokumen pembayaran yang berkaitan Dapatkan sijil Takaful sebagai bukti pengesahan dari syarikat Takaful PK Hem 3 4 Guru Kelas Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid Guru Kelas 5 Guru Besar 6 Guru Besar Guru Besar/ Kerani Kewangan 7 111 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN INSURAN PELAJAR Mula Daftarkan pelajar. Serah salinan bukti pembayaran kepada Ketua Unit Kokurikulum JPNS dan Penyelia Kokurikulum di PPG. Bayar kepada Syarikat Takaful Malaysia Simpan semua dokumen pembayaran.50/setahun. Membuat kutipan melalui guru kelas sebelum akhir Januari Kumpulkan semua pembayaran. Taklimat minta Pelajar membayar polisi RM1. Dapatkan sijil Takaful sebagai bukti penyertaan sekolah Proses tamat 112 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak Urusan Insurans Pelajar Tindakan Pengemaskinian Jumlah Pelajar.dan Pembayaran Kutipan dilaksanakan.sebelum akhir Januari Menghantar jumlah bayaran kepada Syarikat Takaful Simpan semua dokumen pembayaran dan yang berkaitan Dapatkan Sijil Takaful bagi bukti pengesahan dari syarikat takaful 113 . Untuk urusan bayaran polisi insurans Tandakan [ √ ] Catatan Taklimat.

2 hari 2 Taklimat kepada Guru Kelas Pemungutan yuran insuran Kutipan dilaksanakan sebelum akhir Januari Hantar bayaran kepada Syarikat Takaful sebelum akhir Februari Simpan semua dokumen pembayaran yang berkaitan Dapatkan sijil Takaful sebagai bukti pengesahan dari syarikat Takaful 1 jam 2 hari 1 hari 1 hari 3 4 5 6 30 minit 1 hari 7 114 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PENGURUSAN INSURAN PELAJAR (SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA ( TPSM ) BIL JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1 Kemaskini jumlah pelajar untuk urusan bayaran polisi insuran.

(susunan murid lelaki didahulukan diikuti murid perempuan) mengandungi: o Nama murid o Jantina o Bilangan Sekolah o Tarikh Masuk o Bangsa o Agama o Nombor Kad Pengenalan o Tarikh lahir o Nombor Surat Beranak o Umur pada 1 Jan. PROSES KERJA Menerima senarai nama murid dari Guru Besar/ PK Pentadbiran bagi sesebuah kelas PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK PK Hem Guru Kelas SEKSYEN UNDANG-UNDANG / PERATURAN 1.VIII(57) 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID PENGURUSAN BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID SENARAI TUGAS. telefon ibu bapa/penjaga o Pekerjaan ibu bapa/penjaga Mendapatkan Nombor Bilangan Sekolah daripada buku Daftar Kemasukan Sekolah bagi murid tahun 1 dan Jadual Kedatangan Murid tahun sebelumnya bagi murid tahun 2 . Guru Kelas 5. Menyalin senarai nama dan maklumat diri pelajar ke dalam JKM sebenar dan SMM. Senarai nama mengikut abjad. 8/1988 SPI Bil 18/1998 SPI Bil. SPI Bil 9/1975 SPI Bil 7/1986 SPI Bil. 5. tahun berkenaan o Nama ibu bapa/penjaga o Pertalian murid dengan ibu bapa/penjaga o Alamat ibu bapa/penjaga o No.6. 6. 4. PENGURUSAN BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID (JKM) BAGI BULAN JANUARI BIL 1. Menyiapkan senarai kedatangan sementara seperti JKD sebenar. Semak semua butiran bagi tiada berlaku kesilapan. Guru Kelas 4. 115 . 8/1999 KP(BS)8591/Jld. 2. 7. 2. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN (JADUAL KEDATANGAN MURID) PROSES KERJA a. Guru kelas/ S/U JKM / Guru Data Guru Kelas Guru Kelas 8. 6. 3. Membuat semakan nama murid supaya sama ejaan dalam surat lahir bagi memastikan susunan abjad yang betul.

Pada akhir bulan: o jumlahkan murid tidak hadir dalam bulan berkenaan o jumlahkan murid tidak hadir sehingga bulan berkenaan o jumlahkan bilangan hari murid hadir sehingga bulan berkenaan o jumlahkan bilangan hari sepatutnya hadir dalam bulan berkenaan Guru Kelas Guru Kelas 116 . BIL 1. 8/1999 •8 KP(BS)8591/Jl d. 2. 8. jumlah murid sepatutnya dalam kelas Menyerahkan buku JKM ke pejabat pada waktu kedua. 3. pastikan semua ruang diisi. 8/1988 •6 SPI Bil 18/1998 •7 SPI Bil. diikuti murid permpuan). (susunan murid lelaki didahulukan. 5. jumlah murid yang tidak hadir 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANG-UNDANG / PERATURAN BIL PROSES KERJA Menandakan kedatangan harian. atur semula senarai nama mengikut abjad. Memastikan nama murid dipindahkan pada akhir bulan sebelumnya. untuk murid yang hadir Guru Kelas 7. Tandakan dengan kenyataan. Buku JKD diambil daripada pejabat pada setiap pagi pada waktu pertama.VIII(57) o 6. b. Sekiranya ada murid yang baru masuk. 4. dijumlahkan dan dipindahkan ke bulan hadapan. Memenuhkan senarai nama mengikut abjad dalam ruang Ringkasan Yuranyuran dan mendapatkan nombor resit yuran daripada Kerani Kewangan di pejabat. PENGURUSAN BUKU KEDATANGAN MURID (JKM) BAGI BULAN FEBUARI HINGGA DISEMBER PEGAWAI YANG SEKSYEN UNDANGPROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG / DIRUJUK PERATURAN Pada akhir bulan. jumlah murid yang hadir 3. Jumlahkan kedatangan harian: 1. Guru tingkatan menandakan kedatangan dengan cara: o tandakan / untuk murid yang hadir o tandakan O untuk murid yang tidak hadir o tandakan L untuk murid yang lewat o tandakan P untuk murid yang ponteng Guru Kelas PK Hem/ Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas •3 SPI Bil 9/1975 •4 SPI Bil 7/1986 •5 SPI Bil.

12.semua ruang dalam Analisa Kedatangan Setahun lengkap dan ditandatangani Menyerahkan buku JKD ke pejabat pada Hari Akhir Persekolahan. dapatkan nombor resit bayaran daripada pejabat dan catatkannya selari dengan murid berkenaan Selepas mengemaskini maklumat di atas: 1. menulis jumlah hari tidak hadir dalam ruang ‘Jumlah Bilangan Tidak Hadir’ Sebelum menyerahkan Buku Jadual Kedatangan Murid ke pejabat. menulis bilangan hari belajar dalam dalam ruang ‘Banyak hari belajar dalam bulan lepas’ 3. pastikan : .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN BIL PROSES KERJA o jumlahkan bilangan hari sepatutnya hadir sehingga akhir bulan berkenaan o menulis jumlah kedatangan sebenar nya dalam ruang Ringkasan o menulis jumlah kedatangan sepatutnya dalam ruang Ringkasan o menulis peratus kedatangan o menulis hitung panjang kedatangan o menulis bilangan murid yang masuk o menulis bilangan murid yang keluar o menulis bilangan murid pada akhir bulan o menulis hitung panjang ramai murid o tandatangan guru tingkatan Dalam ruang Analisis kedatangan: • lengkapkan ruang bangsa mengikut jantina dan menjumlahkannya • tandatangan ruang berkenaan Dalam ruang ringkasan Yuran. Guru kelas Guru Kelas 9. 10. Guru Kelas 13. Guru Kelas 117 . salin nama murid dalam bulan berikutnya 2. Guru Kelas 11.semua butiran dalam bulan Januari hingga Disember telah dilengkapkan .semua nombor resit yuran dan pembayaran lengkapkemaskini .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN KERJA A. PENGURUSAN BUKU KEDATANGAN MURID ( JANUARI DAN FEBRUARI ) 118 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay MULA 1. Terima senarai nama murid Penempatan kelas Guru Kelas rekod nama dalam buku kedatangan pelajar Semak butiran dalam buku kedatangan pelajar Pindaan oleh guru Kelas Guru Kelas Tutup Buku Kedatangan pada akhir bulan Semak Buku Kedatangan Pelajar SENARAI SEMAK PENGURUSAN JADUAL KEDATANGAN MURID (JKM) 119 .

4. Melantik penyelaras 5. tindakan bagi buang sekolah dan surat buang sekolah kepada pelajar ponteng. 8. Mengeluarkan surat-surat amaran ketidakhadiran.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tindakan Tandakan ( √ ) Catatan 1. Melantik guru kelas bagi setiap kelas. 3. Mendaftarkan kemasukan pelajar pada sesi awal tahun persekolahan. Menyediakan buku jadual kedatangan murid (JKM). 7. Menyediakan tempat atau rak penyimpanan yang sesuai dan selamat. Mendaftarkan kemasukan pelajar baru sepanjang sesi persekolahan. 2. 6. Mengambl butir-butir diri pelajar dan ibu bapa atau penjaga. Tindakan Tandakan ( √ ) Catatan 120 .

Memberi taklimat tentang prosedur tindakan pelajar tidak hadir. bulanan dan penggal. 14. Memberi taklimat tatacara pengisian buku jadual kedatangan murid. Menyerah maklumat kepada pihak yang berkenaan (Guru Besar. Memastikan keselamatan buku jadual kedatangan murid. 15. PPG dan JPNS) 17. Mengumpul semua maklumat kehadiran untuk membuat statistik kehadiran. ponteng dan pemberian surat-surat amaran. 13.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 9. Menyemak jadual kehadiran secara harian. 11. 12. Mengedarkan buku jadual kedatangan murid kepada guru kelas 10. Tindakan susulan kepada guru kelas(peringatan dan teguran) 16. Menyediakan pelbagai borang bagi semakan buku jadual kedatangan murid. Tindakan Tandakan ( √ ) Catatan 121 .

32. nombor resit yuran dan lain-lain. Menyemak catatan ringkasan yuran. 35. 33. Mengisi kedatangan pada waktu pertama setiap hari persekolahan. Melengkapkan dan mengemaskini semua butiran dan maklumat pelajar ke dalam buku jadual kedatangan murid. Memindahkan senarai nama murid pada akhir bulan ke bulan yang seterusnya. Melengkapkan ruang Analisa Kedatangan di bahagian belakang buku JKM dan menandatanganinya. 36. Pengurusan Kebajikan Pelajar 122 . Menutup buku JKM pada setiap hujung bulan dengan mengisi maklumat-maklumat lain yang berkenaan. 31.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 30. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 8. Menyerahkan buku JKM ke pejabat selewat-lewatnya pada waktu kedua. 34.

Kuasa. Bantuan Kemiskinan 123 .II /52.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Tugas. Membantu Guru Besar menyelesaikan permasalahan pelajar 3. Panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru besar dan guru GPK Hem/ Penyelia Petang 1. Mendapatkan pelajar yang memerlukan bantuan. dan Hubungan dengan Pegawai Lain Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas PK Hem Guru kelas Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan Guru Besar Tugas dan Tanggungjawab a. S.I Bil. 5/19 79 2. Menghubungi pihak tertentu untuk membantu pelajar 1. Kuasa Yang Diberi 5. Guru bertanggungjawab melaksanakan tugas dengan berkesan c. Memastikan kebajikan pelajar dijaga b.P. Menyenaraikan pelajar yang memerlukan bantuan kebajikan 13. Memberikan senarai kepada PK HEM 1. Guru Kebajikan Pelajar Guru Kebajikan - Menguatkuasakan peraturan yang ditetapkan. KP( BS)8 591/ Jld. Guru kelas Guru kelas .SPI Bil 5/1979 PROSES KERJA a. Membantu guru kebajikan pelajar mendapatkan kebajikan pelajar 12. Memastikan setiap pelajar mendapat bantuan kebajikan 2.

Guru Besar 5. Bantuan Kemiskinan 124 . Guru Kebajikan 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil 1. Proses Kerja Dapatkan senarai pelajar yang memerlukan bantuan Pastikan pelajar yang benar-benar layak mendapat bantuan Merancang program untuk mendapatkan dana Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang disahkan oleh Guru Besar Menubuhkan tabung kebajikan pelajar Pengagihan bantuan mengikut kadar keperluan pelajar Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Guru Kelas Guru Kebajikan Seksyen Undangundang/peraturan Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 3. Guru Besar Guru Kebajikan/ Guru Kelas/ Agensi Kebajikan CARTA ALIRAN a. 2. 6.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Mula Senaraikan nama pelajar Temuduga Pelajar Kenalpasti tahap kemiskinan Sedia rekod Rancang program mendapatkan dana Sediakan Daftar Sumbangan & Daftar Penerima Tubuh tabung kebajikan Agih Bantuan Tamat 125 .

3. 6.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak a. Bantuan Kemiskinan Tindakan 1. Mengagih bantuan kebajikan kepada pelajar 126 . 5. Merancang program mengumpul dana Daftar sumbangan dan pengesahan Guru Besar Menubuh Tabung Kebajikan 4. Menerima senarai pelajar miskin Memastikan kelayakan pelajar Tandakan ( / ) Catatan 2.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PROSES KERJA BANTUAN KEMISKINAN Bil 1. 2. jam JUMLAH UNIT 3. 6. JENIS KERJA/AKTIVTI Dapatkan senarai pelajar yang memerlukan bantuan Pastikan pelajar yang benar-benar layak mendapat bantuan Merancang program untuk mendapatkan dana Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang disahkan oleh Guru Besar Menubuhkan tabung kebajikan pelajar Pengagihan bantuan mengikut kadar keperluan pelajar JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 2. bulan 1 hari 127 . hari 5. hari 1. 2 hari 4.

Proses Kerja Permohonan dan Pengagihan Buku SPBT Kepada Murid-Murid Bil 1 2 Proses kerja Mengedarkan borang permohonan SPBT kepada pelajar Guru kelas mengutip borang permohonan SPBT daripada pelajar dan menyerahkan kepada guru SPBT Guru SPBT menyemak borang Jawatankuasa SPBT membuat pemilihan Mengedarkan senarai pelajar yang layak dan pelajar tidak layak membuat rayuan Mengagihkan buku SPBT kepada pelajar Mengemaskini dan menyemak stok serta menghapuskira buku yang rosak Mengemas bilik SPBT Pegawai yang meluluskan/Dirujuk Guru Kelas / P.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 9. SPBT/ Guru Kelas 6 7 Guru Kelas/ P. SPBT P. SPBT P. SPBT 128 . SPBT Penyelaras SPBT Seksi UndangUndang/Peraturan Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 3 4 5 Guru Kelas Guru Besar PK HEM/ P. SPBT/ PK HEM 8 P.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PERMOHONAN DAN PENGAGIHAN (SPBT) KEPADA MURID-MURID Edarkan borang SPBT kepada pelajar Kutip kembali borang permohonan SPBT dan serah kepada guru SPBT Semak borang SPBT Jawatankuasa SPBT membuat pemilihan tidak layak Pelajar ti pelajar tidak layak membuat rayuan Edarkan senarai nama pelajar yang layak Men kepada pelajar Agihkan buku-buku bantuan layak Jawatankuasa SPBT membuat pemilihan Kemaskini dan semak stok dan menghapuskira buku yang uzur Kemas bilik SPBT 129 .

SPBT P.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK PERMOHONAN DAN PENGAGIHAN BUKU SPBT KEPADA MURID 1 2 Mengedarkan borang permohonan SPBT kepada pelajar Guru kelas mengutip borang permohonan SPBT daripada pelajar dan menyerahkan kepada P. SPBT menyemak borang Jawatankuasa SPBT membuat pemilihan Mengedarkan senarai pelajar yang layak dan pelajar tidak layak membuat rayuan Mengagihkan buku SPBT kepada pelajar Mengemaskini dan menyemak stok serta menghapuskira buku yang rosak Mengemas bilik SPBT 3 4 5 6 7 8 130 .

SPBT menyemak borang Jawatankuasa SPBT membuat pemilihan Mengedarkan senarai pelajar yang layak dan pelajar tidak layak membuat rayuan Mengagihkan buku SPBT kepada pelajar Mengemaskini dan menyemak stok serta menghapuskira buku yang rosak Mengemas bilik SPBT JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 hari 1 hari JUMLAH UNIT 3 4 5 2 hari 3 hari 1 hari 6 7 4 hari 8 131 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PERMOHONAN DAN PENGAGIHAN BUKU SPBT KEPADA MURID Bil 1 2 JENIS KERJA/AKTIVITI Mengedarkan borang permohonan SPBT kepada pelajar Guru kelas mengutip borang permohonan SPBT daripada pelajar dan menyerahkan kepada P. SPBT P.

Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 5/1979 Perkhidmatan Kebajikan Pelajar 2. 132 3 4 5 6 7 8 9 . dadah dan gangster Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 7/200 Mencegah kebakaran di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 9/2000 Panduan keselamatan diri pelajar semasa pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta kegiatanh Ko Kurikulum dan Sukan di dalam dan di luar kawasan sekolah.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI PERATURAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Tugas : Mengurus hal-hal biasiswa 1. Peraturan PPD/JPNJ Tugas : Merancang dan melaksana program keselamatan dan perlindungan pelajar 1 2 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1988 Keselamatan Diri Pelajar Di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 12/1989 Garis panduan dari segi pencegahan kebakaran bagi bangunan dormitori dan asrama Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1978 Kad kecemasan kebakakaran di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1980 Penggunaan benda-benda dalam kelas amali dan makmal sains sekolah rendah dan menengah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 21/1998 Persediaan bagi menghadapi bencana alam Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1999 Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/2000 Menangani masalah keselamatan.

Taun (Kolera). Penyakit Kuning (Hepatitis B) dan kerancunan makanan Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/1989 Rancangan kesihatan sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1998 Menjaga kesihatan pelajar di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1976 Panduan untuk menjaga kesihatan murid dan kebersihan di kantin sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1976 Jualan makanan dan minuman di kantin-kantin sekolah untuk murid-murid berbilang 2 3 4 5 Tugas : Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan 1 2 3 4 5 6 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1969 Pakaian guru-guru di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/1971 Pakaian Seragam Sekolah-Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 5/1971 Panduan Dasar Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/1971 Rukunegara Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1975 Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1975 Menyanyi Lagu Kebangsaan/ Lagu Negeri dan Mengibar bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-sekolah / Maktab Perguruan Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1984 7 133 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas : Menyelia perjalanan urusan kantin 1 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 5/1988 Penyakit Demam Kepialu (Tifoid).

garis panduan untuk guru Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 9/1975 Disiplin di sekolah : Peraturan-Peraturan Sekolah Unktuk Murid Surat Pekeliling Ikhtisas .Bil 2/1976 Potongan rambut murid-murid 134 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Perhimpunan Sekolah 8 9 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/1985 Lencana / Logo dan Lagu Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1985 Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah (Pindaan) 10 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 12/1988 Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah-Sekolah 11 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/1992 Pemakaian tudung/mini telekung bagi pelajar perempuan 12 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1993 Pakaian Seragam Sekolah 13 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1997 Dasar dan Peraturan Mengenai Nama Sekolah 14 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 9/1999 Pengurusan buku rekod perkhidmatan kerajaan Tugas : Mengambil tindakan. menyelaras dan merekod kes-kes disiplin pelajar sesi petang 1 2 3 4 5 6 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/68 Pembuangan murid-murid daripada sekolah kerana kelakuan curang Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/68 Tatatertib di Sekolah-Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6A/1975 Disiplin : Murid-murid menghisap rokok Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 7/1975 Salah guna dadah.

dadah dan gengster Tugas : Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling 1 2 3 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1998 Program membina minat membaca Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil l2/1999 Penganjuran program motivasi di sekolah Surat Pekeliling Ikhltisas – Bil 12/2000 Lawatan Pendidikan Murid di Hari Persekolahan 135 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 7 8 9 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 11/1976 Mengharamkan semua jenis permainan judi di sekolah-sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 9/1977 Acara Suaikenal di sekolah-sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/ 1983 Garis panduan Kempen Anti Merokok di Sekolah-Sekolah 10 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1983 Larangan Bermain Bahan-Bahan Letupan 11 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1983 Mengenakan hukuman biasa terhadap murid-murid yang melakukan perbuatan salah laku yang tidak dinyatakan dalam peraturan-peraturan pelajaran 12 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1995 Menangani masalah ponteng di sekolah 13 .Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1996 Pelaksanaan kuasa disiplin dan hukuman di sekolah 1 2 3 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 5/1997 Sekolah sebagai kawasan larangan merokok Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 16/1998 Menangani kegiatan gangster di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/2000 Menangani masalah keselamatan.

Program-Program Anjuran PPD/JPNS 136 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 4.

4 Guru Penasihat 1. Kelab/Persatuan.3 S/U Sukan Daerah Guru Besar/ PK Ko-kurikulum Menyelaras aktiviti dan program ko-kurikulum Kuas Merancang Kuasa memberi arahan Kuasa memberi nasihat dan tunjuk ajar Kuas Merancang Kuasa memberi arahan Kuasa memberi nasihat dan tunjuk ajar Kuas Merancang Kuasa memberi arahan Kuasa memberi nasihat dan tunjuk ajar Guru Besar/ PK Ko-kurikulum Menjalankan kegiatan kokurikulum. Ketua Unit Sukan Penyelia Kokurikulum 1. Kelab Sukan Permainan 1. Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan.1 Penyelia Kokurikulum 1. Kuasa Yang diberi Kuasa Merancang Kuasa memberi arahan Kuasa memberi nasihat dan tunjuk ajar Tugas Pegawai-Pegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KO-KURIKULUM Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Guru Besar/ PK Ko-kurikulum Tugas dan Tanggungjawab Pengumpulan maklumat kokurikulum.3 S/U Sukan 1.5 Guru Rumah Sukan 1.2 Penyelia Sukan 1.6 Guru Pasukan Sekolah Guru Besar/ PK Ko-kurikulum Membantu PKKokurikulum memantau kegiatan ko-kurikulum SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN 137 .1 S/U Kokurikulum 1.

PROSES KERJA PENGUMPULAN MAKLUMAT KO-KURIKULUM Bil 1. Proses Kerja Mendapatkan senarai kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit Mendapatkan senarai perlaksanaan kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK Ko-Kurikulum/ Seksen Undang-Undang / Peraturan Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan Kokurikulum 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KO-KURIKULUM 1. Memaklumkan kepada pihak yang terlibat 138 . PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Badan Beruniform/ Penyelaras Kelab & Persatuan/ Setiausaha Sukan & Permainan PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Badan Beruniform/ Penyelaras Kelab & Persatuan/ Setiausaha Sukan & Permainan Guru Besar 3. Mendapatkan maklumatmaklumat lain yang berkaitan 4.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGUMPULAN MAKLUMAT KO-KURIKULUM Mula Dapatkan senarai kegiatan mengikut unit Dapatkan senarai perlaksanaan kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit Dapatkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan Maklumkan kepada pihak yang terlibat Tamat 139 .

Mendapatkan senarai perlaksanaan kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit 3. Mendapatkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan \ 4. Mendapatkan senarai kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit 2. Memaklumkan kepada pihak yang terlibat 140 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak – Pengumpulan maklumat Ko-Kurikulum 1.

Memaklumkan kepada pihak yang terlibat 1 hari 141 . Mendapatkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan Seminggu 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PENGUMPULAN MAKLUMAT KO-KURIKULUM Bil Jenis kerja / aktiviti Masa diambil Jumlah Unit 1. Mendapatkan senarai kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit Mendapatkan senarai perlaksanaan kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit Seminggu Seminggu 3. 2.

PROSES KERJA MENYELARAS AKTIVITI / PROGRAM KO-KURIKULUM Proses Kerja Menetapkan tarikh. Bil 1. PK Ko-Kurikulum/ 5. Menyediakan minit mesyuarat Mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan Setiausaha Setiausaha 142 . Guru Besar / PK Kokurikulum/ Guru Kelab/ Persatuan/ Sukan 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KO-KURIKULUM 2. 4. tempat dan masa Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menyediakan tempat mesyuarat Menjalankan mesyuarat Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK Kokurikulum/ Seksen Undang-Undang / Peraturan Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan Kokurikulum 2. 6.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN MENYELARAS AKTIVITI / PROGRAM KO-KURIKULUM Mula Tetapkan tarikh. tempat dan masa Keluarkan surat panggilan mesyuarat Sediakan tempat mesyuarat Jalankan mesyuarat Sediakan minit mesyuarat Edar minit mesyuarat untuk tindakan Tamat 143 .

Menyediakan minit mesyuarat 6. Menetapkan tarikh. Menjalankan mesyuarat 5. Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat 3. Menyediakan tempat mesyuarat \ 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK – MENYELARAS AKTIVITI / PROGRAM KO-KURIKULUM 1. tempat dan masa 2. Mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan 144 .

3. tempat dan masa Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menyediakan tempat mesyuarat Menjalankan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat Mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan Masa diambil 2 hari 1 hari 60 minit 90 minit 45 minit 1 hari Jumlah Unit 145 . 5. Jenis kerja / aktiviti Menetapkan tarikh.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA MENYELARAS AKTIVITI / PROGRAM KO-KURIKULUM Bil 1. 2. 6. 4.

3. Memaklumkan persediaan yang perlu dibuat oleh pelajar Melaksanakan kegiatan @ aktiviti Guru UPS/ Persatuan/ Kelab/ Permainan 4. 146 . PROSES KERJA MENJALANKAN KEGIATAN KO-KURIKULUM Bil 1. Proses Kerja Mengadakan Perhimpunan Pelajar Mengadakan Taklimat perlaksanaan kepada pelajar Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK Kokurikulum PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Ko-Kurikulum PK Ko-Kurikulum/ Seksyen Undang-Undang / Peraturan Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan Kokurikulum 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KO-KURIKULUM 3.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN MENJALANKAN KEGIATAN KO-KURIKULUM Mula Panggil / adakan perhimpunan pelajar Adakan taklimat perlaksanaan kepada pelajar Maklumkan persediaan yang perlu dibuat oleh pelajar Laksanakan kegiatan @ aktiviti ` Tamat 147 .

Melaksanakan kegiatan @ aktiviti 148 . Memaklumkan persediaan yang perlu dibuat oleh pelajar \ 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK – MENJALANKAN KEGIATAN KO-KURIKULUM 1. Mengadakan Taklimat perlaksanaan kepada pelajar 3. Mengadakan Perhimpunan Pelajar 2.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA MENJALANKAN KEGIATAN KO-KURIKULUM Bil 1. Menyediakan tempat mesyuarat 3. Menyediakan minit mesyuarat 5. Mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan 60 minit 1 hari 90 minit 1 hari 1 hari 3 hari Masa diambil Jumlah Unit 149 . Jenis kerja / aktiviti Menetapkan tarikh. Menjalankan mesyuarat 4. tempat dan masa Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat 2.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KO-KURIKULUM 4. 150 . Melaksanakan pemantauan PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Unit 4. Melengkapkan borang pemantauan Menyediakan laporan PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Unit PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Unit 5. Menetapkan mana-mana unit untuk dipantau PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Unit 3. PROSES KERJA MEMBANTU GPK KO-KURIKULUM MEMANTAU KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1. Proses Kerja Menyediakan format borang pemantauan yang standard Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK KO-Kurikulum/ Setiausaha Seksyen Undang-Undang / Peraturan Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan Kokurikulum 2.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

CARTA ALIRAN MEMBANTU PK KO-KURIKULUM MEMANTAU KEGIATAN KOKURIKULUM

Mula

Sediakan format borang pemantauan yang standard

Tetapkan mana-mana unit untuk dipantau

Laksanakan pemantauan

Lengkapkan borang pemantauan

Sediakan laporan

Tamat

151

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

SENARAI SEMAK - MEMBANTU PK KO-KURIKULUM MEMANTAU KEGIATAN KOKURIKULUM

1. Menyediakan format borang pemantauan yang standard

2. Menetapkan mana-mana unit untuk dipantau

3. Melaksanakan pemantauan

\ 4. Melengkapkan borang pemantauan

152

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

NORMA KERJA MEMBANTU PK KO-KURIKULUM MEMANTAUAN KEGIATAN KO-KURIKULUM

Bil i.

Jenis kerja / aktiviti Menyediakan format borang pemantauan yang standard Menetapkan mana-mana unit untuk dipantau Melaksanakan pemantauan Melengkapkan borang pemantauan

Masa diambil

Jumlah Unit

ii.

iii. iv.

153

7/1977 - 10. 3. 2/1981 13.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan 7. Hari Kelepasan Peristiwa P.N. 42. SPI Bil 10/1976 - 8. WARTA KERAJAAN 1 2. 11. 3/1982 154 . SPI Bil.11 5.U. 4/1977 SPI Bil. No. 23/1966 SPI Bil 1/1971 SPI Bil 2/1971 SPI Bil 8/1971 SPI Bil 4/1975 SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Catur di Sekolah-Sekolah Menengah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. SPI Bil. SP ‘Am Bil. 11/1978 12. 8/1978 11. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan.U. 4.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 3. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.179-180 Jil. 3/1981 14. Bil. 27. SPI Bil. 4. 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI PERATURAN PENGURUSAN KO-KURIKULUM 1. Warta Kerajaan 1950 Warta Kerajaan 1956 Warta Kerajaan 1967 Warta Kerajaan 1997 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. SPI Bil. SPI Bil.U. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. 6. 9. SPI Bil. Jil. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 5.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

15. SPI Bil. 4/1982 16. SPI Bil. 4/1983 17. SPI Bil. 7/1983 18. SPI Bil. 3/1984 19. SPI Bil. 4/1984 20. SPI Bil. 4/1984 21. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. 4/1985 23. SPI Bil. 5/1985 24. SPI Bil 1/1986 25. SPI Bil 2/1986 26. SPI Bil 3/1986 27. SPI Bil. 5/1986 28. SPI Bil. 1/1988 29. SPI Bil.3/1988 30. SPI Bil. 6/1988 31. SPI Bil. 7/1988 32. SPI Bil. 8/1988 33. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil 14/1988 35. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil. 1/1991

-

Permainan ‘Pin-table, Video Game, Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan MuridMurid Sekolah. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Sekolah-Sekolah. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Kawasannya (Landscaping) Mengindahkan Sekolah dan Di

Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Kepada

Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Senaman Beramai-ramai. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri Majlis-Majlis Rasmi Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah.

155

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay
38. SPI Bil. 3/1991 39. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil.7/1991 41. SPI Bil. 9/1991 42. SPI Bil. 4/1992 43. SPI Bil. 6/1994 44. SPI Bil. 1/1995 Mengundang Orang-orang Sekolah/Institusi Pendidikan. Kenamaan Ke Upacara

Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah. Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap PelajarPelajar Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Amalan Kebersihan Di Sekolah. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah.

45. SPI Bil. 3/1995 46. SPI Bil. 4/1995 47. SPI Bil. 7/1995 48. SPI Bil. 8/1995 49. SPI Bil 9/1995 50. SPI Bil.1/1996 51. SPI Bil. 2/1996 52. SPI Bil. 2/1997 53. PUP Bil 2/1997 54. SPI Bil. 3/1997 55. SPI Bil. 6/1997 56. SPI Bil. 2/1998 57. SPI Bil. 3/1998

-

156

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay
58. SPI Bil. 5/1998 59. SPI Bil. 18/1998 60. SPI Bil 24/1998 61. SPI Bil. 1/1999 62. SPI Bil. 2/1999 63. SPI Bil. 7/1999 64. SPI Bil. 8/1999 65. SPI Bil 7/2000 66. SPI Bil. 8/2000 67. SPI Bil. 9/2000 Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah.

68. SPI Bil. 9/2000

-

69. SPI Bil. 12/2000 70. SPI Bil. 13/2000 71. SPI Bil. 14/2000 72. SPI Bil. 16/2000

-

Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah-Sekolah. Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di SekolahSekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan

73. SPI Bil. 17/2000 74. SPI Bil. 18/2000 75. SPI Bil. 19/2000 76. SPI Bil. 20/2000 77. SPI Bil, 5/2002

-

. 157

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 158 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN DAN JENIS HUBUNGAN Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum BIL TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI Kuasa Menilai Prestasi Kuasa Mengurus 1 Merancang. melaksana dan menilai program 4 Ketua Panitia Guru Kelas Guru Mata Pelajaran 5 Menyelenggara dan menyelaras kutipan data dan maklumat serta perangkaan yang berkaitan pelajar. Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf Kuasa Mengurus Kuasa Mengurus. mengurus. Kuasa Mengurus dan menyimpan rahsia Pembantu Tadbir 159 . menilai dan melapor prestasi staf Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan untuk mengagihkan tugas khas guru 2 3 Menyelenggara dan menyelaras kutipan yuran Kewangan Sekolah.

7.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 1. 6. 8. 4. 3. Proses kerja Merancang. 5. Taklimat mengisi borang prestasi Guru menyerahkan borang prestasi Semakan SKT guru dan memberikan markah Mesyuarat Penyelarasan prestasi guru Perbincangan dengan guru secara individu Mesyuarat penyelarasan prestasi kali dua Melengkapkan markah dalam borang prestasi Laporan 2. Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan dan Pentadbiran 160 . menilai dan melapor prestasi staf Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/dirujuk Guru Besar/ PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum/ Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar Catatan/ Pekeliling 1. mengurus.

MENILAI DAN MELAPOR PRESTASI STAF Mula Taklimat mengisi borang prestasi Guru menyerahkan borang prestasi Semakan SKT guru dan memberikan markah Mesyuarat Penyelarasan prestasi guru Bincang dengan guru secara individu Mesyuarat penyelarasan prestasi kali dua Lengkapkan markah dalam borang prestasi Laporan 161 . MENGURUS.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PROSES KERJA MERANCANG.

8. 162 . Taklimat mengisi borang prestasi Guru menyerahkan borang prestasi Semakan SKT guru dan memberikan markah Mesyuarat Penyelarasan prestasi guru Perbincangan dengan guru secara individu Mesyuarat penyelarasan prestasi kali dua Melengkapkan markah dalam borang prestasi Laporan 3. MENGURUS. 6. 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK MERANCANG. 5. 2. MENILAI DAN MELAPOR PRESTASI STAF 1. 7.

7. 6.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma kerja Merancang. 4. menilai dan melapor prestasi staf BIL 1. 3. 8. 2. mengurus. JENIS KERJA/AKTIVITI Taklimat mengisi borang prestasi Guru menyerahkan borang prestasi Semakan SKT guru dan memberikan markah Mesyuarat Penyelarasan prestasi guru Perbincangan dengan guru secara individu Mesyuarat penyelarasan prestasi kali dua Melengkapkan markah dalam borang prestasi Laporan MASA YANG DIAMBIL 20 minit 10 minit 30 minit 60 minit 30 minit JUMLAH UNIT - PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 163 . 5.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

2. Proses Kerja Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan guru untuk agihan tugas khas guru

BIL

PROSES KERJA

Pegawai yang meluluskan/diruju k Guru Besar Guru Besar Guru Besar PK Pentadbiran

Catatan/Pekeliling

1. 2.

Pemerhatian Menyediakan borang soal-selidik Mengedarkan borang soal selidik kepada guru-guru dan staf

3.

4.

Mengumpulkan borang soal selidik

Guru Besar PK Pentadbiran Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum

5. 6. 7. 8.

Mengumpul data soal selidik Menganilisis data Perbincangan dengan guru-guru Menyediakan agihan tugas

Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan dan Pentadbiran

164

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN MENGENALPASTI KEKUATAN DAN KELEMHAN GURU UNTUK AGIHAN TUGAS KHAS GURU

Pemerhatian

Sediakan borang soal-selidik Edarkan borang soal selidik kepada guru-guru dan staf Kumpul borang soal selidik

Kumpul data soal selidik

Analisis data

Bincang dengan guru-guru

Sediakan agihan tugas

165

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK MENGENALPASTI KEKUATAN DAN KELEMHAN GURU UNTUK AGIHAN TUGAS KHAS GURU 1. 2. Pemerhatian Menyediakan borang soal-selidik Mengedarkan borang soal selidik kepada guru-guru dan staf

3.

4.

Mengumpulkan borang soal selidik

5. 6. 7. 8.

Mengumpul data soal selidik Menganilisis data Perbincangan dengan guru-guru Menyediakan agihan tugas

166

Pemerhatian Menyediakan borang soal-selidik Mengedarkan borang soal selidik kepada guruguru dan staf Mengumpulkan borang soal selidik Mengumpulkan data soal selidik Menganalisis data Menyediakan agihan tugas 3. 6. 7. 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma Kerja Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan guru untuk agihan tugas khas BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL 20 hari 120 minit JUMLAH UNIT 1. 2. 10 minit 120 minit 1 hari 2 jam 167 . 10 minit 4.

Proses Kerja Pemantauan Pengurusan kutipan yuran Pegawai yang meluluskan/diruju k Bil Proses Kerja Catatan/ Pekeliling 1. Mengedarkan buku resit. 2. Menerima laporan kutipan yuran guru Kelas PK Pentadbiran PK Hem 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 3. Mengeluarkan surat peringkatan dan memberi nasihat kepada pelajar yang lewat menjelaskan yuran PK Pentadbiran PK Hem Pembantu Tadbir Guru Kelas 168 . Memberi taklimat kepada guru-guru kelas tentang cara dan jumlah kutipan Pembantu Tadbir. senarai yuran Pembantu Tadbir Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan dan Pentadbiran 3.

senarai yuran Terima laporan kutipan yuran dari guru Kelas Edar surat peringkatan dan memberi nasihat kepada pelajar yang lewat menjelaskan yuran 169 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PROSES KERJA PROSES KERJA PEMANTAUAN PENGURUSAN KUTIPAN YURAN SESI PETANG Taklimat kepada guru-guru Kelas tentang cara dan jumlah kutipan Edar buku resit.

Mengedarkan buku resit. senarai yuran 3. Memberi taklimat kepada guru-guru tingkatan tentang cara dan jumlah kutipan 2. Menerima laporan kutipan yuran guru kelas 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN KUTIPAN YURAN 1. Mengeluarkan surat peringkatan dan memberi nasihat kepada pelajar yang lewat menjelaskan yuran 170 .

Mengeluarkan surat peringatan dan memberi nasihat kepada pelajar yang lewat menjelaskan yuran 2 hari 171 . Menerima laporan kutipan yuran guru kelas 2 hari 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma Kerja Proses Kerja Pemantauan Pengurusan kutipan yuran sesi petang BIL JENIS KERJA/AKTIVITI Memberi taklimat kepada guru-guru kelas tentang cara dan jumlah kutipan Mengedarkan buku resit. senarai yuran MASA YANG DIAMBIL 1 jam 30 minit JUMLAH UNIT 1. 2. 3.

Penilaian 172 . 5. Pemilihan program 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 4. Pelaksanaan program 9. Menyedia kertas kerja Perbincangan dengan pengetua Pelantikan AJK Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan dan Pentadbiran 7. Proses Kerja Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf Pegawai yang meluluskan/diruju k Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum BIL Proses Kerja Catatan/Pekeliling 1. Mengadakan perbincangan 2. Penetapan objektif/matlamat 3. Mesyuarat AJK dan agihan tugas 8. 6.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PERKEMBANGAN STAF Adakan perbincangan Tetapan Objektif/Matlamat Pilih program Sediakan Kertas Kerja Tidak sesuai Bincang dengan Guru Besar YA Lantik AJK Mesyuarat AJK dan agihan tugas Laksana Program Nilai Program 173 .

5. 6. Mengadakan perbincangan Penetapan objektif/matlamat Pemilihan program Menyedia kertas kerja Perbincangan dengan Guru Besar Pelantikan AJK Mesyuarat AJK dan agihan tugas Pelaksanaan program Penilaian 174 . 8. 9. 3. 2. 4. 7.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PERKEMBANGAN STAF 1.

8. 3. Mengadakan perbincangan Penetapan objektif/matlamat Pemilihan program Menyedia kertas kerja Perbincangan dengan Guru Besar Pelantikan AJK Mesyuarat AJK dan agihan tugas Pelaksanaan program Penilaian 175 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma Kerja Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL 1jam 15 minit 30 minit 60 minit 30 minit 10 minit 60 minit 6 jam 30 minit JUMLAH UNIT 1. 2. 6. 4. 7. 9. 5.

Mesyuarat guru data dan guru-guru Kelas Guru Besar/ Guru Data/ Guru Kelas 2. Mengumpul data Guru Data/ Guru kelas 4. BIL Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/dirujuk Catatan/ Pekeliling 1. Penetapan tarikh –tarikh penyerahan data pelajar PK Hem Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan dan Pentadbiran 3. Analisis data Guru Data 176 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Proses kerja membantu mengurus pengumpulan data dan maklumat serta perangkaan yang berkaitan pelajar.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN MEMBANTU MENGURUS PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT SERTA PERANGKAAN YANG BERKAITAN PELAJAR SESI PETANG. Mesyuarat guru data dan guru-guru kelas Tetapkan tarikh –tarikh penyerahan data Kumpul data Analisis data 177 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK MEMBANTU MENGURUS PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT SERTA PERANGKAAN YANG BERKAITAN PELAJAR SESI PETANG 1. Penetapan tarikh –tarikh penyerahan data pelajar 3. Mengumpul data 4. Analisis data 178 . Mesyuarat guru data dan guru-guru Kelas 2.

Mesyuarat guru data dan guru-guru kelas 60 minit 2. Penetapan tarikh –tarikh penyerahan data pelajar 5 minit 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma Kerja membantu mengurus pengumpulan data dan maklumat serta perangkaan yang berkaitan pelajar sesi petang BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1. Mengumpul data 2 hari 4. Analisis data 6 jam 179 .

menilai dan melapor prestasi staf 1 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam – Bil 2/1993 Garis Panduan Mengenai Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Perkhidmatan Awam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam – Bil 2/2002 Garis Panduan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anggota Perkhidmatan Awam Peraturan-Peraturan Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 11/1989 Kutipan yuran Persatuan Ibu Bapa Guru Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/75 Panduan bagi pertukaran guru-guru Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1979 Senarai tugas-tugas. Staf Sokongan Dan Murid Sekolah Dalam Kegiatan Politik Anti Kerajaan 2 3 4 5 6 7 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai 180 . mengurus.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI PERATURAN: PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Tugas : Merancang.panduan di Sekolah Menengah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 5/1999 Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.

2. 22. 14. 8.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil. 7. 15. 20. 26. 5. 4. 21. 11. 23. 9. 27. Jawatankuasa JK Majlis Guru Besar JK Kurikulum JK Pusat Sumber JK Penilaian dan Peperiksaan JK Pemantauan JK Pengurusan Bilik Darjah JK Jadual Waktu JK Program Kecemerlangan JK Program Bimbingan dan Pemulihan JK PPSMI Ahli Lembaga Tatatertib Guru dan Staf JK Pelan Integriti Nasional (PIN) JK Majlis HEM JK SPBT JK Kebajikan JK Disiplin JK Unit Bimbingan dan Kaunseling JK Kantin JK Majlis Kokurikulum JK Kewangan JK Pembangunan Staf JK Pembangunan Sekolah JK Staf Sokongan JK Program Khas Sekolah JK Program Bersepadu Sekolah Sihat JK Majlis Sukan Sekolah JK PIBG 181 . 28. 1. 10. 6. 18. 3. 16. 24. 17. 13. 12. 19.

2. Jilid 42.U (A) 196. P. Dalam Peraturan-Peraturan ini:“guru besar” atau “pengetua” ertinya pegawai dalam Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pendidikan untuk mengurus sekolah. Perundangan (A). Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada 21 Mei 1998. AKTA PENDIDIKAN 1996 ada dinyatakan. No. 11 Tambahan No.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PERATURAN-PERATURAN DAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Dalam Warta Kerajaan Bertarikh 21hb Mei 1998. 3. 182 . Peraturan-peraturan ini adalah terpakai bagi sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Menteri membuat peraturan yang berikut: 1.41. PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN SEKOLAH) 1998 Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 130 Akta Pendidikan 1996.

badan beruniform. senarai aktiviti utama persatuan. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. Perlembagaan dan peraturan persatuan sekolah hendaklah diluluskan oleh Guru Besar atau Pengetua. (3) 6.1. jawatankuasa atau ahli persatuan. 8. 183 . sukan dan permainan. senarai ahli jawatankuasa. Guru Besar atau Pengetua hendaklah menyimpan atau menyebabkan disimpan suatu rekod tentang ahli-ahli persatuan sekolah dalam tempoh tiga puluh hari selepas berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaan oleh Pendaftar. 5. (1) Akaun bagi tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah di bawah kawalan Guru Besar atau Pengetua atau Guru Penasihat. (2) Laporan itu hendaklah dikemukakan dalam tempoh empat belas hari mula berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini atau dalam hal persatuan yang ditubuhkan selepas Peraturan-Peraturan ini berkuatkuasa. peraturan. Laporan itu hendaklah dikemukakan dalam tempoh empat belas hari dari tarikh yang laporan tentang perubahan itu dibuat. menerima atau enggan untuk menerima perubahan yang dinyatakan dalam subperaturan (1). Guru Besar atau Pengetua hendaklah melantik seorang atau beberapa orang guru untuk bertindak sebagai penasihat atau penasihat-penasihat bagi setiap persatuan sekolah dan Guru Besar atau Pengetua itu hendaklah menyimpan atau menyebabkan disimpan suatu rekod bertulis tentang maklumat itu dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaan oleh Pendaftar. hendaklah mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.1. 4. Jawatankuasa tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah mengemukakan secara bertulis kepada Guru Besar atau Pengetua. Guru Besar atau Pengetua. setelah menerima permohonan menubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut:1. 2. laporan yang lengkap mengenai perkara-perkara berikut:(a) (b) (c) perlembagaan persatuan. Jawatankuasa tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah mengemukakan secara bertulis kepada Guru Besar atau Pengetua. 3. “persatuan sekolah” ertinya apa-apa kelab atau persatuan murid dan guru sekolah. dalam tempoh empat belas hari selepas mesyuarat pertama persatuan tersebut. dan hendaklah disahkan dengan tandatangan pengerusi dan setiausaha persatuan berkenaan. Guru Besar atau Pengetua boleh. 9. (1) (2) (3) 7. 5. (1) secara bertulis.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay “jawatankuasa“ ertinya sekumpulan orang yang dilantik atau dipilih untuk menjalankan tugas persatuan sekolah. laporan yang lengkap mengenai apa-apa perubahan dalam perlembagaan. 4. “penasihat” ertinya guru yang dilantik oleh guru besar atau pengetua untuk memberi nasihat kepada persatuan sekolah. hobi dan rekreasi.

atau Yang melanggar mana-mana peruntukan Peraturan-peraturan ini. Untuk meninggikan lagi mutu kegiatan pasukan pakaian seragam di sekolah-sekolah. keahlian atau yang selainnya berkenaan dengan persatuan itu. d. Perkara 52. secara bertulis mengarah mana-mana persatuan sekolah dibubarkan jika dia berpuas hati bahawa persatuan itu mungkin digunakan bagi maksud:a. Guru Besar atau Pengetua boleh. (2) Yang tidak memberi manfaat kepada murid dan guru. Peraturan-peraturan Di Bawah Seksyen 92 Ordinan Pelajaran 1952 Dibatalkan. Propaganda politik yang memudaratkan kepentingan Malaysia atau awam. aktiviti. Memandangkan latihan Pasukan Kadet Tentera dan Pasukan Kadet Polis adalah sangat berfaedah untuk menyemai semangat disiplin dan berdikari. Pendaftar. Tiap-tiap arahan yang dibuat di bawah subperaturan (1) atau peraturan 10 hendaklah disiarkan dengan menampalkan suatu salinan mengenainya di papan kenyataan sekolah atau mana-mana tempat yang boleh dilihat di premis sekolah. 1.] DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK Menteri Pendidikan LAPORAN JAWATANKUASA KABINET MENGKAJI PELAKSANAAN DASAR PELAJARAN 7hb NOVEMBER 1979 TELAH MEMPERAKUKAN Perkara 50. Dibuat 8 April 1998 [KP (PUU) S 10075/07/1/Jld. IV (25): PN. 184 . maka adalah diperakukan supaya pasukan-pasukan tersebut hendaklah diperluaskan keseberapa banyak yang boleh. Semua murid hendaklah digalakkan supaya mengambil bahagian secara lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum. (1) Pendaftar. 13. mengarahkan mana-mana persatuan sekolah mematuhi peraturan tentang pengurusan. Guru-guru yang telah banyak berjasa dalam kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya. Guru Besar atau Pengetua boleh. (PU²) 569. 10. Yang memudaratkan kepentingan murid. c. Guru-guru hendaklah didedahkan kepada pendekatan yang menarik dalam pengendalian kegiatan-kegiatan kokurikulum apabila mereka menjalani kursus latihan perguruan. maka adalah diperakukan supaya guru-guru yang memimpin pasukan tersebut hendaklah terdiri dari mereka yang telah menerima latihan kepimpinan dan pengendalian dalam pergerakan-pergerakan tersebut.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay (2) Guru Besar atau Pengetua hendaklah menyimpan atau menyebabkan supaya disimpan suatu akaun yang sewajarnya dan hendaklah menyimpannya dibawah jagaannya bagi tempoh tidak kurang dari enam bulan setelah berakhir tiap-tiap tahun kewangan dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksan oleh Pendaftar. Perkara 51. b.

Permainan-permainan di sekolah seberapa yang boleh hendaklah melibatkan penyertaan murid yang ramai seperti dalam perlumbaan merentas desa. Untuk menjamin supaya persatuan-persatuan atau kelab-kelab di sekolah-sekolah dapat memainkan peranan dalam pembentukan perpaduan di kalangan murid-murid. Di samping itu guru-guru yang mengendalikan kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya supaya mereka lebih bergiat lagi terutama dari segi penyeliaan DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1996 BAHAWASANYA DAN BAHAWASANYA mengakui bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan negara dan penyelamat bangsa. Perkara 54. Murid-murid dari berbagai kaum hendaklah juga digalakkan menyertai persatuan bahasa selain daripada persatuan bahasa ibunda mereka sendiri. tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. kesan daripada perkembangan pesat sains. pendidikan mempunyai peranan penting dalam sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi. Kegiatan sukan dan olahraga di peringkat sekolah. Perkara 55. Persatuan Bahasa Cina. teknologi dan maklumat. DAN BAHAWASANYA 185 . adalah diperakukan bahawa: 1. Sekolah-sekolah digalakkan menubuhkan persatuan/kelab yang boleh mendatangkan faedah kepada murid-murid. Persatuan Bahasa Tamil dan sebagainya hendaklah ditubuhkan dengan tujuan untuk menyemai.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Perkara 53. negeri dan kebangsaan hendaklah terus dipergiatkan supaya matlamat perpaduan di antara murid-murid berbilang kaum dan lapisan masyarakat dapat dicapai. yang 2. a. jalan kaki dan sebagainya. Di samping itu mereka yang hendak diberikan latihan atau kemahiran peringkat tinggi hendaklah dilayani juga. Persatuan Bahasa Inggeris. Persatuan Bahasa seperti Persatuan Bahasa Malaysia. dan kekuatan rohani. daerah. Pertandingan senaman beramai-ramai diantara pasukan-pasukan di sesebuah sekolah dan diantara sekolah-sekolah hendaklah dijalankan. Sekolah-sekolah hendaklah mengadakan senaman beramai-ramai yang melibatkan penyertaan semua murid. moral dan etika. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global. memupuk dan menanam minat murid-murid dan meningkatkan kemajuan mereka dalam penggunaan sesuatu bahasa. Adalah diperakukan bahawa semua sekolah memperkemaskan lagi program-program kokurikulum dan dalam pelaksanaan program-program ini keutamaan hendaklah diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang boleh memupuk disiplin dikalangan muridmurid. keadilan sosial. Pemilihan persatuan/kelab yang hendak ditubuhkan itu hendaklah berasaskan kepada kemudahan yang ada dengan suasana dan persekitaran serta keperluan tempatan. Untuk memastikan kegiatan sukan dan olahraga dapat mencapai matlamat ditentukan adalah perakuan: 1. 2.

Bil. dengan menyediakan pengajaran yang cekap dan selagi ia tidak melibatkan perbelanjaan awam yang tidak munasabah. Warta Kerajaan 1950 Warta Kerajaan 1956 Warta Kerajaan 1967 Warta Kerajaan 1997 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan.U. berketerampilan. adalah dianggap sesuatu yang perlu. ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukunegara.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay ke arah mewujudkan sesuatu masyarakat yang bersatu padu. 2. Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti berikut: Falsafah DAN BAHAWASANYA “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. liberal dan dinamik. 11. Warta Kerajaan 1998 - 186 .11 5. demokratik. serta memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya. No. 27. emosi. berakhlak mulia. sosial.N. 42. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama. rohani.179-180 Jil. dan jasmani. Akta Pelancongan 1957 Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. untuk mengambil kira akan prinsip am bahawa murid harus dididik mengikut hasrat ibu bapa masing-masing. DAN BAHAWASANYA adalah menjadi suatu misi untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi Negara Malaysia. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jil.N. 4. 3.” DAN BAHAWASANYA dasar yang dinyatakan di atas akan dilaksanakan melalui suatu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. selagi ia selaras dengan dasar itu. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. pendidikan yang diberikan adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan yang akan memenuhi keperluan negara. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga dan negara.326 Peraturan-Peraturan (Kursus Pengajian Sekolah) 1956 WARTA KERAJAAN 1 2. DAN BAHAWASANYA AKTA PENDIDIKAN 1.

4/1984 21. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.U. 3/1984 19. Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan MuridMurid Sekolah. 4/1982 16.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table. 9. 3/1982 15. SPI Bil.U. Hari Kelepasan Peristiwa P. SP ‘Am Bil. 4/1983 17. SPI Bil 1/1985 22. 7/1977 - 10. 6. SPI Bil. 4/1977 SPI Bil. 5. 2/1981 13. SPI Bil. 4/1985 - 187 . Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Di 7. Video Game. SPI Bil. 4. 8/1978 11. 11/1978 12. SPI Bil.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SPI Bil. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. 3. SPI Bil 10/1976 - 8. 23/1966 SPI Bil 1/1971 SPI Bil 2/1971 SPI Bil 8/1971 SPI Bil 4/1975 SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Catur di Sekolah-Sekolah Menengah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. SPI Bil. 2. 7/1983 18. 3/1981 14. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 4/1984 20. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P.

Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 8/1988 33. SPI Bil. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Kepada Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. 1/1988 29. 9/1991 42. SPI Bil. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil. 5/1985 24. SPI Bil. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. 188 . Senaman Beramai-ramai. SPI Bil. Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri Majlis-Majlis Rasmi Sekolah. 6/1994 44. Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil 2/1986 26. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil 14/1988 35. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 7/1988 32. 1/1995 Rancangan Mencantik dan Kawasannya (Landscaping) Mengindahkan Sekolah dan Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 4/1992 43. 6/1988 31. SPI Bil. SPI Bil 10/1988 34. Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah. Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. 3/1991 39. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. 1/1991 38.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 23. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 1/1986 25.3/1988 30. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Mengundang Orang-orang Sekolah/Institusi Pendidikan.7/1991 41. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil 3/1986 27. 5/1986 28. Kenamaan Ke Upacara Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. SPI Bil 1/1989 36.

SPI Bil 9/1995 50. 3/1995 46. PUP Bil 2/1997 54. 5/1998 59. 189 . 6/1997 56. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang.1/1996 51. 2/1996 52. SPI Bil. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 2/1998 57. SPI Bil. 8/1999 65. 2/1997 53. 1/1999 62. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. SPI Bil. Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. 8/1995 49. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. 3/1998 58. 18/1998 60. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 2/1999 63. SPI Bil. SPI Bil. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. SPI Bil.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 45. 7/1999 64. 7/1995 48. 4/1995 47. Amalan Kebersihan Di Sekolah. 3/1997 55. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil 24/1998 61. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap PelajarPelajar Sekolah. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil. SPI Bil.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil 7/2000 Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah.

14/2000 72. 20/2000 77. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di SekolahSekolah. SPI Bil. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 66. 9/2000 - 69. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 16/2000 - Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan. 18/2000 75. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 68. 9/2000 Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. 5/2002 - Senarai Tugas Harian Nama: …………………………………………. 13/2000 71. Tarikh: ………………………………………… Hari: ………………………………………. 190 . Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. Jawatan: ……………………………………….. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah-Sekolah. 17/2000 74. SPI Bil. 12/2000 70. 8/2000 67. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. SPI Bil. 19/2000 76. SPI Bil. Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 73.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil. SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN Bil 1 2 3 4 Nama Borang Jadual Waktu Jadual Guru Ganti Rekod penandaan/penyemakan buku latihan/buku kerja/latihan kerja rumah Pencerapan guru 191 . Tugas Saya Hari Ini Catatan CATATAN: Sila letakkan senarai tugasan ini di atas meja anda.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Laporan kelas tambahan Laporan kursus/mesyuarat/taklimat(minit curai) Borang maklumat guru keluar untuk tugas resmi dan tugasan untuk pelajar Analisis ujian/peperiksaan tahunan Kad ujian/buku penyata pelajar Borang markah pertandingan kebersihan kelas Borang kedatangan murid harian Rekod pemantauan Borang pemarkahan kantin Rekod SPBT Buku Kokurikulum Borang maklumat pelajar Surat amaran pertama Surat amaran kedua Surat amaran terakhir Surat gantung sekolah Surat amaran buang sekolah Surat buang sekolah 192 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay ( Borang-borang yang digunakan ) 193 .

o Menyediakan buku jadual ke o o o o o o o o o o o o o o o datangan murid (JKM). o Mengumpul semua maklumat kehadiran untuk membuat statistik kehadiran. 8/1988 SPI Bil 18/1998 SPI Bil. tindakan bagi buang sekolah dan surat buang sekolah kepada pelajar ponteng.VI II(57) Pengetua GPK 1 Penyelaras Tingkatan o Kerani o Mengedarka n buku register Menaip surat amaran o o o . SPI Bil 9/1975 SPI Bil 7/1986 SPI Bil. o Tindakan susulan kepada guru tingkatan (peringatan dan teguran) o Menyerah maklumat kepada pihak yang berkenaan (Pengetua . o Melantik penyelaras tingkatan bagi setiap tingkatan. 194 Kuasa Yang Diberi 1. 3. 2. o Mendaftarkan kemasukan pelajar baru sepanjang sesi persekolahan. o Menyediakan pelbagai borang bagi semakan buku Jadual kedatangan murid o Menyemak jadual kehadiran secara harian. 8/1999 KP(BS)8591/Jld. 8/1999 KP(BS)8591/Jld. 5. 8. VIII(57) Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas o o o o o GPK HEM Penyelia Petang Penyelaras Tingkatan Guru Tingkatan Kerani Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay GPK HEM Penyelia Petang o o o o o o SPI Bil 9/1975 SPI Bil 7/1986 SPI Bil. bulanan dan penggal. o Memberi taklimat tentang prosedur tindakan pelajar tidak hadir. o Mengambl butir-butir diri pelajar dan ibu bapa atau penjaga. o Memberi taklimat tatacara pengisian buku jadual kedatangan murid. Bertanggungjawab bagi: o Mengedarkan buku jadual kedatangan murid kepada guru tingkatan.Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan Pengetua GPK 1 Tugas Dan Tanggungjawab Bertanggungjawab bagi: o Mendaftarkan kemasukan pelajar pada sesi awal tahun persekolahan. o Menyediakan tempat atau rak penyimpanan yang sesuai dan selamat. 8/1988 SPI Bil 18/1998 SPI Bil. ponteng dan pemberian surat-surat amaran. 6. 4. o Melantik guru tingkatan bagi setiap kelas. PPD dan JPN) o Memastikan keselamatan buku jadual kedatangan murid. Mengeluarkan surat-surat amaran ketidakhadiran.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 195 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful