KANDUNGAN Bil. 1 2. 3. 4. 5.

6 Isi Kandungan Isi Kandungan Objektif Jabatan dan Unit Carta Organisasi Sekolah Carta Organisasi Pentadbiran Senarai Tugas Guru Besar Proses Kerja, Carta Aliran, Senarai Semak dan Norma Kerja Muka Surat 2 3 4 5 6

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay
Pengurusan Kurikulum 1. Mengurus Jadual Waktu Guru dan Kelas 2. Mengurus Jadual Guru Ganti 3. Mengurusan Kurikulum Sekolah bagi guru dan pelajar 4. Memantau dan menyelia pengajaran dan pembelajaran 5. Mengurus penilaian dan peperiksaan 6. Mengurus penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) 7. Menyelaras pengurusan program kelas bimbingan, pemulihan dan kecemerlangan Pengurusan Hal-Ehwal Murid 1. Pendaftaran dan pertukaran pelajar 2. Pengurusan Disiplin Murid 3. Pengurusan Laporan Salahlaku 4. Pengurusan Pengawas 5. Pengurusan Kantin 6. Pengurusan Insuran Pelajar 7. Pengurusan Buku Jadual Kedatangan Murid 8. Pengurusan Kebajikan Pelajar 9. Permohonan dan Pengagihan Buku SPBT Pengurusan Ko-kurikulum i. Pengumpulan Maklumat Ko-kurikulum ii. Menyelaras Aktiviti Program Ko-kurikulum iii. Menjalankan Kegiatan Ko-kurikulum iv. Membantu GPK-Ko-kurikulum memantau kegiatan kokurikulum Pengurusan Dan Pentadbiran 1. Merancang, mengurus, menilai dan melapor prestasi staf 2. Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan guru untuk agihan tugas khas guru 3. Memantau Pengurusan kutipan yuran pelajar.. 4. Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf 5. Membantu mengurus pengumpulan data dan maklumat serta perangkaan yang berkaitan pelajar. 7. 8. 9. 10. Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Senarai Undang-Undang dan Peraturan Senarai Borang Tugas Harian Lampiran (Borang-Borang Yang Digunakan) 8 10 14 18 22 26 30 34 43 44 53 75 80 101 109 114 121 126 134 136 140 144 148 156 158 162 166 170 174 179 181 189 191

Objektif Jabatan Untuk membolehkan 1. Merealisasikan visi sekolah dan negara

3

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 2. 3. 4. 5. Semua dasar-dasar pendidikan dipatuhi dan dilaksanakan Semua pengurus sekolah didedahkan dengan kursus kepimpinan instruksional Semua guru mempunyai kompetensi keilmuan dan kemahiran pedagogi Kajian dan pembangunan (R&D) menjadi budaya sebagai komponen utama dalam setiap perancangan strategik sekolah.

Objektif Unit Untuk membolehkan 1. Pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar. 2. Semua guru dapat diselia sekurang-kurangnya dua kali setahun. 3. Penyertaan 100 % pelajar dalam bidang kokurikulum. 4. Mencapai kehadiran melebihi 98% setiap hari. 5. Kes salah laku sifar di kalangan pelajar

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

4

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN 5 .

Mengurus Jadual Waktu Guru dan Kelas 6 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Tugas Guru Besar PENGURUSAN KURIKULUM 1.

pemulihan dan kecemerlangan. Mengurus Jadual Guru Ganti 3. 4. 4. Memantau dan menyelia pengajaran dan pembelajaran 5. 7. 2. Menyelaras pengurusan program kelas bimbingan. 3. Pendaftaran dan pertukaran pelajar Pengurusan disiplin Murid Pengurusan Laporan Salahlaku Pengurusan Pengawas Pengurusan Kantin Pengurusan Insuran Pelajar Pengurusan Buku Jadual Kedatangan Murid Pengurusan Kebajikan Pelajar PENGURUSAN KO-KURIKULUM a. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 1.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 2. Pengumpulan Maklumat Ko-Kurikulum b. Menyelaras Aktiviti & Program Ko-Kurikulum 7 . Mengurus penilaian dan peperiksaan 6. 6. 8. 5. Mengurus kurikulum bagi guru dan pelajar. Mengurus penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) 7.

Menjalankan Kegiatan Ko-Kurikulum d. Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf e.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay c. Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan guru untuk agihan tugas khas guru c. Memantau Pengurusan kutipan yuran pelajar. Membantu GPK Ko-Kurikulum memantau kegiatan ko-kurikulum PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN a. Membantu mengurus pengumpulan data dan maklumat serta perangkaan yang berkaitan pelajar. b. 8 . d. Merancang. menilai dan melapor prestasi guru dan staf. mengurus.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KURIKULUM Senarai Tugas Kuasa dan Hubungan Pegawai dengan Pegawai Lain Penyelia Petang Pengurusan Bahagian Kurikulum 9 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay
TUGAS PEGAWAIPEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN DAN JENIS HUBUNGAN Penolong Kanan HEM Semua perkara mengenai urusan pelajar Penolong Kanan Kokurikulum Semua perkara mengenai aktiviti kokurikulum Ketua Panitia Semua perkara mengenai mata pelajaran berkaitan Guru-guru M/Pelajaran Kurikulum, penilaian dan penyeliaan

TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN Guru Besar Semua perkara berkenaan pengurusan kurikulum

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

KUASA YANG DIBERI

1. Mengurus Jadual Waktu Guru dan Kelas 2. Mengurus Jadual Guru Ganti 3. Membantu mengurus Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKKS) 4. Memantau dan menyelia pengajaran dan pembelajaran 5. Mengurus penilaian dan peperiksaan

Mengarah pegawai bawahan menjalankan tugas yang telah dipertanggungjawabkan Mengurus Jawatankuasa Kurikulum Mencerap pengajaran guru-guru Menentukan guru yang bertanggungjawab mengendalikan urusan peperiksaan Menentukan guru yang bertanggungjawab menguruskan PSS. Menentukan guru yang bertangungjawab menguruskan perjalanan kelas-kelas berkenaan.

6. Mengurus Pusat Sumber Sekolah (PSS) 7. Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan kelas-kelas bimbingan, pemulihan dan kecemerlangan.

PENGURUSAN KURIKULUM
1. Proses Kerja Pengurusan Jadual Waktu Guru dan Kelas

10

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay
PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran AJK Jadual Waktu SEKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sila rujuk senarai peraturan Pengurusan Kurikulum

BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

PROSES KERJA Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu. Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu Pertama. Mengagihkan borang cadangan mengajar kepada Guru M/Pelajaran. Mengagihkan borang cadangan mengajar kepada ketua panitia. Ketua Panitia menentukan agihan mengajar guru mata pelajaran mengikut opsyen guru. Ketua Panitia menyerahkan kepada GMP.

PK Pentadbiran Ketua Panitia Ketua Panitia

Mesyuarat Penyelarasan oleh semua GMP berkenaan cadangan guru mengajar. Jadual waktu dijana atau dibina. Jadual waktu ditandatangani oleh Guru Besar Pengedaran Jadual Waktu Guru kepada Guru dan Jadual Waktu Kelas kepada Guru Kelas.

GMP Guru Jadual Waktu Guru Besar PK Pentadbiran

Serah balik kpd Ketua panitia agihan mengajar Tidak lulus Ya CARTA ALIRAN PENGURUSAN JADUAL WAKTU GURU DAN KELAS Tubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu

11

Mesyuarat jawatankuasa Jadual Waktu (1)

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

Agihkan borang cadangan mengajar kepada PK. Pentadbiran PK. Pentadbiran agihkan borang cadangan mengajar kepada ketua panitia mata pelajaran

Ketua panitia menentukan agihan mengajar guru mata pelajaran mengikut opsyen guru Ketua panitia menyerahkan borang cadangan kepada PK. Pentadbiran

Mesyuarat J/K Jadual Waktu (2) Ketuaketua Jabatan membuat agihan mengajar guru mata pelajaran Jadual Waktu diprogramkan oleh ketua guru jadual Jadual Waktu ditandatangani oleh Guru Besar Agihkan Jadual Waktu Guru kepada guru dan Jadual Waktu kelas kepada guru Kelas

Senarai Semak – Mengurus Jadual Waktu Guru dan Kelas

12

7. Pengedaran Jadual Waktu Guru kepada Guru dan Jadual Waktu Kelas kepada Guru Kelas. PK Pentadbiran mengagihkan borang cadangan mengajar kepada ketua panitia. Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu. 9. Mesyuarat Penyelarasan oleh PK Pentadbiran berkenaan cadangan guru mengajar. Jadual waktu ditandatangani oleh Guru Besar 10. 5. Jadual waktu dijana atau dibina oleh Ketua Guru Jadual Waktu. Mengagihkan borang cadangan mengajar kepada PK Pentadbiran. Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu Pertama. 3. 4. Ketua Panitia menentukan agihan mengajar guru mata pelajaran mengikut opsyen guru. 6. Ketua Panitia menyerahkan kepada PK Pentadbiran. 8.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. 2. NORMA KERJA MENGURUS JADUAL WAKTU GURU DAN KELAS MASA YANG DIAMBIL BIL JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH UNIT 13 .

1 JAM 2 JAM 30 MINIT 30 MINIT 2 HARI 30 MINIT 1 KALI SETAHUN PENGURUSAN KURIKULUM 2. Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu Mengagihkan borang cadangan mengajar kepada PK Pentadbiran. Ketua Panitia menyerahkan kepada PK Pentadbiran. Pengedaran Jadual Waktu Guru kepada Guru dan Jadual Waktu Kelas kepada Guru Kelas 1 HARI 30 MINIT 2 HARI 2 JAM Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu. PK Pentadbiran mengagihkan borang cadangan mengajar kepada ketua panitia. 6. 4. 9. Jadual waktu ditandatangani oleh Guru Besar 10. 3. Jadual waktu dijana atau dibina oleh Ketua Guru Jadual Waktu. Proses Kerja Mengurus Jadual Guru Ganti BIL PROSES KERJA PEGAWAI SEKSI UNDANG- 14 . 8. Mesyuarat Penyelarasan oleh PK Pentadbiran berkenaan cadangan guru mengajar.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. 7. 5. 2. Ketua Panitia menentukan agihan mengajar guru mata pelajaran mengikut opsyen guru.

3. 7. Mendapatkan maklumat guru yang tidak hadir. 5. 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK 1. 4. Mendapatkan tandatangan guru yang dipilih sebagai guru ganti. Menyediakan jadual guru ganti. 6. Menyemak kedatangan guru. Mengedarkan jadual guru ganti. Memfailkan borang guru ganti. Melantik Jawatankuasa Penyedia Jadual Guru Ganti. Guru Besar PK Pentadbiran PK Pentadbiran PK Pentadbiran Guru Bertugas Guru Bertugas PK Pentadbiran Sila rujuk senarai peraturan Pengurusan Kurikulum UNDANG/ PERATURAN Tidak lulus Ya CARTA ALIRAN PENGURUSAN JADUAL GURU GANTI Lantik jawatankuasa penyedia jadual guru ganti 15 Semak dan kenalpasti guru yang tidak hadir Susun jadual guru ganti Semak dan pengesahan oleh PK Failkan jadual guru ganti Dapatkan tandatangan guru ganti Serah kepada guru-guru Pentadbiran .

Melantik Jawatankuasa Penyedia Jadual Guru Ganti.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Kenalpasti guru tidak hadir Senarai Semak – Pengurusan Kurikulum (Mengurus Jadual Guru Ganti) 1. 16 .

Memfailkan borang guru ganti. 4. Menyemak kedatangan guru. Mengedarkan jadual guru ganti. 5. 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 2. 6. Mendapatkan maklumat guru yang tidak hadir. Menyediakan jadual guru ganti. 7. NORMA KERJA MENGURUS JADUAL GURU GANTI BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 17 . Mendapatkan tandatangan guru yang dipilih sebagai guru ganti.

Mendapatkan maklumat guru yang tidak hadir. 2. Menyediakan jadual guru ganti. Mengedarkan jadual guru ganti. 30 Minit 20 Minit 15 Minit 30 Minit 15 Minit 30 Minit 5 Minit 1 kali setahun Setiap hari persekolahan Setiap hari persekolahan Setiap hari persekolahan Setiap hari persekolahan Setiap hari persekolahan Setiap hari persekolahan PENGURUSAN KURIKULUM 3. 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. Proses Kerja mengurus kurikulum bagi guru dan pelajar. Mendapatkan tandatangan guru yang dipilih sebagai guru ganti. 7. 5. Melantik Jawatankuasa Penyedia Jadual Guru Ganti. Memfailkan borang guru ganti. 4. 6. Menyemak kedatangan guru. BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG SEKSI UNDANG- 18 .

4. 7. 2. penggal dan harian. Membantu Guru Penolong Kanan membentuk AJK Kurikulum Sekolah. Memantau perancangan dan pengendalian program kurikulum sekolah. 5. PK Pentadbiran PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran PK Pentadbiran Guru Besar CARTA ALIRAN MENGURUS KURIKULUM BAGI GURU DAN PELAJAR Tubuh jawatankuasa kurikulum 19 Edar surat lantikan dan panggilan Semak perancangan program mesyuarat kurikulum . Membuat laporan program. Penyediaan dan pengurusan Alat Bantu Mengajar dan bahan-bahan sumber pendidikan. Membimbing guru-guru baru dan yang menjalani praktikal. Guru Besar Sila rujuk senarai peraturan Pengurusan Kurikulum PK Pentadbiran UNDANG/ PERATURAN 3.1 Penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan. 6. Membuat perancangan program kurikulum Melaksana dan menyelaras program kurikulum sekolah. Memberi taklimat tugas-tugas Jawatankuasa Kurikulum: 2. . Menerima laporan program.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay MELULUSKAN/ DIRUJUK 1.

penggal dan harian .Rancangan pelajaran tahunan.Agihan tugas Rancang program kurikulum Ubahsuai/ semak Tidak Ya Laksana Lapor Senarai Semak – Mengurus kurikulum bagi guru dan pelajar.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Mesyuarat dan taklimat tugas dan penyediaan : .Pengurusan ABM .Peralatan teknologi pendidikan . 1 Mengarah PK Pentadbiran 20 .

7 8 NORMA KERJA MENGURUS KURIKULUM BAGI GURU DAN PELAJAR BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 21 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay membentuk AJK Kurikulum Sekolah. Membuat laporan program. Memberi taklimat tugas-tugas Jawatankuasa Kurikulum. Menerima laporan program. 2 3 4 5 6 Mengarah PK Pentadbiran mengendalikan mesyuarat AJK Kurikulum Sekolah. Membuat perancangan program kurikulum Melaksana dan menyelaras program kurikulum sekolah. Memantau perancangan dan pengendalian program kurikulum sekolah.

Memberi taklimat tugas-tugas Jawatankuasa Kurikulum: Penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan. Membuat laporan program. Penyediaan dan pengurusan Alat Bantu Mengajar dan bahan-bahan sumber pendidikan. 7. Membuat perancangan program kurikulum Melaksana dan menyelaras program kurikulum sekolah. Menerima laporan program. PK Pentadbiran mengendalikan mesyuarat AJK Kurikulum Sekolah. 1 JAM 1 JAM 2 JAM 1 KALI SETAHUN 4 KALI SETAHUN 4. 2. penggal dan harian. 6. 3. Membimbing guru-guru baru dan yang menjalani praktikal. Memantau perancangan dan pengendalian program kurikulum sekolah. Proses Kerja Memantau dan Menyelia Pengajaran dan Pembelajaran 22 . 2 JAM SEPANJANG TAHUN SEPANJANG TAHUN 1 JAM 1 KALI SETAHUN PENGURUSAN KURIKULUM 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. 5. PK Pentadbiran membentuk AJK Kurikulum Sekolah. 8.

Guru Besar/ PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran CARTA ALIRAN MEMANTAU DAN MENYELIA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 23 . 3. 2. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan guru yang dipantau. Mengadakan perbincangan dengan guru yang dipantau. 6. 2.4 Pencapaian objektif pengajaran.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL 1.1 Buku Rekod Mengajar dan Rancangan Harian. 2. PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran SEKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sila rujuk senarai peraturan Pengurusan Kurikulum 4. PROSES KERJA Menerima jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran daripada PK Pentadbiran.2 Buku Latihan Murid. Menjalankan pemantauan mengikut jadual. 5. Aspek pemantauan: 2. Mengedarkankan jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran kepada guru. 2. Membuat laporan.3 Kawalan kelas.

buku latihan murid 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Terima jadual pemantauan P&P guru drp PK Pentadbiran Edar jadual pemantauan P&P kpd guru Menjalankan pemantauan 1. kaedah P&P 4. buku mengajar 2. kawalan kelas 5. Penilaian P&P Tidak memuaskan Kenalpasti kelemahan dan kekuatan guru Bincangan dengan guru Ya Sediakan laporan Senarai Semak – Pengurusan Kurikulum (Memantau dan Menyelia Pengajaran dan Pembelajaran) 24 .

6. Mengadakan perbincangan dengan guru yang dipantau. 5. Mengedarkankan jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran kepada guru. Menerima jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran daripada PK Pentadbiran 2. Menyediakan laporan. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan guru yang dipantau.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. 3. NORMA KERJA MEMANTAU DAN MENYELIA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 25 . 4. Menjalankan pemantauan mengikut jadual.

Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan guru yang dipantau. JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 5 MINIT 20 MINIT 45 MINIT JUMLAH UNIT 1 KALI SETAHUN 1 KALI SETAHUN 2 KALI SETAHUN 4.6 Buku Latihan Murid. 2. 20 MINIT 30 MINIT 30 MINIT 2 KALI SETAHUN 2 KALI SETAHUN 2 KALI SETAHUN PENGURUSAN KURIKULUM 26 .8 Pencapaian objektif pengajaran.5 Buku Rekod Mengajar dan Rancangan Harian.7 Kawalan kelas. 2. Menjalankan pemantauan mengikut jadual. JENIS KERJA/ AKTIVITI Menerima jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran daripada PK Pentadbiran Mengedarkankan jadual pemantauan pengajaran dan pembelajaran kepada guru. 6.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL 1. Membuat laporan. Aspek pemantauan: 2. 3. 2. 2. 5. Mengadakan perbincangan dengan guru yang dipantau.

8. Mengumpulkan jadual agihan penyediaan soalan. Semasa peperiksaan – pengawasan. PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar SEKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Kurikulum 2. S/U Peperiksaan Ketua Panitia S/U Peperiksaan S/U Peperiksaan S/U Peperiksaan/ Guru matapelajaran 7. Tindakan yang perlu diambil. Peperiksaan dijalankan mengikut jadual. PROSES KERJA Mengarahkan PK Pentadbiran/ Setiausaha Peperiksaan menyediakan takwim peperiksaan. Memantau proses merekodkan markah dan analisis keputusan peperiksaan. 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 5. Sebelum peperiksaan – soalan peperiksaan tersedia. Mengedarkan takwim peperiksaan dan borang agihan penyediaan soalan kepada PK Pentadbiran PK Pentadbiran bersama-sama Ketua Panitia menyusun giliran guru penyedia soalan. Proses Kerja Mengurus Penilaian dan Peperiksaan BIL 1. 3. PK Pentadbiran/ Guru Besar PK Pentadbiran/ Guru Besar Tidak menepati Ya CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN Sedia takwim peperiksaan 27 . Mengedarkan takwim dan jadual agihan penyediaan soalan. Mengendalikan mesyuarat analisis peperiksaan serta mengambil tindakan sekiranya perlu. Selepas peperiksaan – penyerahan markah kepada guru Kelas. 6. 4.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Edar takwim peperiksaan dan borang agihan penyediaan soalan peperiksaan Susun giliran guru penyedia soalan Kumpul jadual giliran penyedia soalan drp semua panitia dan mengedarnya kpd guru Sedia dan kumpul kertas soalan Semak kertas soalan utk kesesuaian dgn JPU Laksanakan Peperiksaan Analisis keputusan peperiksaan Laporan Senarai Semak – Pengurusan Kurikulum (Mengurus Penilaian dan Peperiksaan) 28 .

Peperiksaan dijalankan mengikut jadual. Mengendalikan mesyuarat analisis peperiksaan serta mengambil tindakan sekiranya perlu. Setiausaha Peperiksaan mengumpulkan jadual agihan penyediaan soalan. Mengedarkan takwim peperiksaan dan borang agihan penyediaan soalan kepada PK Pentadbiran.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Mengarahkan/ Setiausaha Peperiksaan menyediakan takwim peperiksaan. Setiausaha Peperiksaan mengedarkan takwim dan jadual agihan penyediaan soalan. PK Pentadbiran bersama-sama Ketua Panitia menyusun giliran guru penyedia soalan. NORMA KERJA MENGURUS PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN 29 . Memantau proses merekodkan markah dan analisis keputusan peperiksaan.

Mengendalikan mesyuarat analisis peperiksaan serta mengambil tindakan sekiranya perlu. Setiausaha Peperiksaan mengedarkan takwim dan jadual agihan penyediaan soalan. Selepas peperiksaan – penyerahan markah kepada guru tingkatan. JENIS KERJA/AKTIVITI Mengarah PK Pentadbiran dan setiausaha Peperiksaan menyediakan takwim peperiksaan. Memantau proses merekodkan markah dan analisis keputusan peperiksaan. Mengedarkan takwim peperiksaan dan borang agihan penyediaan soalan kepada PK Pentadbiran. JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 JAM JUMLAH UNIT 2. 3. Setiausaha Peperiksaan mengumpulkan jadual agihan penyediaan soalan. 30 . Sebelum peperiksaan – soalan peperiksaan tersedia. 8. Semasa peperiksaan – pengawasan. PK Pentadbiran bersama-sama Ketua Panitia menyusun giliran guru penyedia soalan. 4. Peperiksaan dijalankan mengikut jadual. 6. 1 JAM 30 MINIT 30 MINIT 1 JAM 1 HARI 2 MINGGU 2 HARI 2 JAM 7. 5. Tindakan yang perlu diambil.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL 1.

5. 2. Guru Besar / PK Pentadbiran Penyelaras Pusat Sumber Penyelaras Pusat Sumber Guru Besar / PK Pentadbiran 31 . Memantau penggunaan pusat sumber. Mengadakan mesyuarat untuk mengemas kini program penggunaan pusat sumber Menyemak laporan Penyelaras Pusat Sumber. 3. Mengadakan mesyuarat guru-guru pusat sumber bagi membincangkan: agihan tugas guru-guru PSS bahan-bahan rujukan pelajar bahan-bahan bantu mengajar jadual giliran penggunaan pusat sumber program untuk meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. 4. 6. Memantau pelaksanaan program. Proses Kerja Mengurus Penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar / PK Pentadbiran PK Pentadbiran SEKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Kurikulum BIL 1. PROSES KERJA Membentuk Jawatankuasa pusat sumber sekolah.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KURIKULUM 6.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER Tubuhkan Jawatankuasa Guru Pusat Sumber Mesyuarat jawatankuasa untuk agihan tugas Susun jadual giliran penggunaan Pusat Sumber bagi matapelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Rancang program untuk meningkatkan budaya membaca Ubahsuai/ semak Nilai program yang di rancang Ya Laksana program Nilai pelaksanaan program Laporan 32 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak – Pengurusan Kurikulum (Mengurus Penggunaan Pusat Sumber Sekolah) 1. Menyemak laporan Penyelaras Pusat Sumber NORMA KERJA MENGURUS PENGGUNAAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 33 . 4. Mengadakan mesyuarat guru-guru pusat sumber. Memantau penggunaan pusat sumber. Membentuk Jawatankuasa pusat sumber sekolah. Mengadakan mesyuarat untuk mengemas kini program penggunaan pusat sumber 6. 5. 2. Memantau pelaksanaan program. 3.

Memantau pelaksanaan program. 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL 1. SEPANJANG TAHUN 1 JAM 30 MINIT 34 . Mengadakan mesyuarat guru-guru pusat sumber bagi membincangkan: agihan tugas guru-guru PSS bahan-bahan rujukan pelajar bahan-bahan bantu mengajar jadual giliran penggunaan pusat sumber program untuk meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. 4. JENIS KERJA/AKTIVIT Membentuk Jawatankuasa pusat sumber sekolah. JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 JAM 2 JAM JUMLAH UNIT 3. Mengadakan mesyuarat untuk mengemas kini program penggunaan pusat sumber Menyemak laporan Penyelaras Pusat Sumber. 6. Memantau penggunaan pusat sumber. 2.

Menjalankan program. 6. 8. Mengenal pasti kumpulan pelajar cemerlang. Memantau pelaksanaan program. BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar Guru Besar / PK Pentadbiran PK Pentadbiran S/U Peperiksaan Guru Kelas PK Pentadbiran Guru Pembimbing Guru Besar / PK Pentadbiran Guru Besar / PK Pentadbiran Guru Besar / PK Pentadbiran SEKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Kurikulum 1. 35 . 2. Bimbingan dan Pemulihan. Mengadakan taklimat program kepada pelajar-pelajar yang terpilih. 7. Menyemak laporan daripada setiausaha program. Proses Kerja Menyelaras Pengurusan Program Kelas Kecemerlangan. Mengadakan mesyuarat penilaian program.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KURIKULUM 7. bimbingan dan pemulihan. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa bagi membincangkan program yang boleh dijalankan. 3. Membentuk Jawatankuasa program kecemerlangan. 5. sederhana dan lemah. 4.

BIMBINGAN DAN PEMULIHAN Tubuh Jawatankuasa program kecemerlangan bimbingan dan pemulihan Mesyuarat jawatankuasa Rancang program kecemerlangan bimbingan dan pemulihan Tidak sesuai Nilai program dan agihan tugas Ya Kenalpasti pelajar cemerlang dan pelajar lemah Taklimat program kpd pelajar terpilih Nilai program Laporan 36 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN PROGRAM KELAS KECEMERLANGAN.

37 . Mengadakan mesyuarat penilaian program. 5. bimbingan dan pemulihan. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa bagi membincangkan program yang boleh dijalankan. Bimbingan dan Pemulihan) 1. Memantau pelaksanaan program. 3. Menjalankan program. Mengadakan taklimat program kepada pelajar-pelajar yang terpilih. 6. Menyemak laporan daripada setiausaha program. Mengenal pasti kumpulan pelajar cemerlang. 8. Membentuk Jawatankuasa program kecemerlangan. 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak – Pengurusan Kurikulum (Menyelaras Program Kelas Kecemerlangan. 2. 7. sederhana dan lemah.

7. sederhana dan lemah. 1 JAM 38 . BIMBINGAN DAN PEMULIHAN BIL 1. JENIS KERJA/AKTIVTI Membentuk Jawatankuasa program kecemerlangan. 2. Mengadakan taklimat program kepada pelajar-pelajar yang terpilih. bimbingan dan pemulihan. Menyemak laporan daripada setiausaha program. Menjalankan program. 8. 6. 5. Memantau pelaksanaan program. JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 JAM 1 JAM 2 HARI 1 JAM SEPANJANG TAHUN JUMLAH UNIT 1 KALI SETAHUN 1 KALI SETAHUN 1 KALI SETAHUN 1 KALI SETAHUN 1 JAM Mengadakan mesyuarat penilaian program. 4. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa bagi membincangkan program yang boleh dijalankan. Mengenal pasti kumpulan pelajar cemerlang.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PENGURUSAN PROGRAM KELAS KECEMERLANGAN. 3.

Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/1981 Penggunaan waktu tidak mengajar / waktu luang 39 . 2. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/1981 Ketetapan masa di sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1982 Waktu sekolah dalam bulan puasa. Penjelasan Lanjut Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 17/1988 KP(PPK) 32/44/ JLD VI/(83) Bertarikh 24 November 1988 3. 4. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 10/1995 Pelaksanaan jadual waktu anjal bagi Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Tugas : Mengurus Jadual Guru Ganti 1.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI PERATURAN PENGURUSAN KURIKULUM Tugas : Mengurus jadual waktu guru dan kelas 1.

Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 11/1988 Pelaksanaan Penggunaan Sebutan Baku Ejaan Rumi Bahasa Malaysia di Sekolah-Sekolah 4. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1986 Panitia Mata Pelajaran 8. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 25/2000 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 7.Bil 7/1991 Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) 5. Buku Panduan Piawaian Kualiti Pengurusan Akademik Sekolah 40 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas : Membantu mengurus jawatankuasa kurikulum sekolah (JKKS) 1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam . Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1990 Kelas ganti pada hari Sabtu 3. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/1999 Penyediaan rekod Pengajaran dan Pembelajaran 2. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/2000 Pelaksanaan Komponen Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah Bermula Tahun 2000 6.

Surat Pekelililng Ikhtisas – Bil 9/1989 Pelaksanaan Bahasa Baku. Edaran Pengurusan dan Pentaksiran Ujian Lisan Berasaskan Sekolah 4. Surat Pekelililng Ikhtisas – Bil 7/1989 Penggunaan buku teks dan buku rekod amali dalam pengajaran. Buku Panduan Pentaksiran Kerja Kursus 3. Tugas : Mengurus penggunaan Pusat Sumber Sekolah 41 . 2. Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan UPSR 2.pembelajaran Sains KBSR 3. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 25/2000 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tugas : Mengurus penilaian dan peperiksaan sesi petang 1. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 16/2000 Salah laku memasukkan unsur politik dalam soalan peperiksaan / ujian di sekolah dan perbuatan menghasut /meracuni fikiran pelajar membenci kerajaan. 5 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/2002 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi KBSR 1. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/1985 Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran Di dalam Kelas oleh Pengetua/ Guru Besar Sekolah.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas : Memantau dan Menyelia Pengajaran dan Pembelajaran 1. 4. PMR dan SPM 5. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/2000 Pelaksanaan Komponen Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah Bermula Tahun 2000 2. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1994 Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) Dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Surat Pekelililng Ikhtisas – Bil 10/1993 Penggunaan buku kerja di sekolah.

2. 5. Peraturan dan Program yang di rancang oleh PPD dan JPNJ Tugas : Pendaftaran dan pertukaran pelajar 1. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1998 Program membina tabiat membaca 4. sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. pemulihan dan kecemerlangan akademik 1. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1969 Kemasukan kanak-kanak dari Singapura ke Sekolah-sekolah bantuan penuh kerajaan 4. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1988 Penerimaan murid/pelajar baru dan hari pertama persekolahan. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 10/1993 Penggunaan buku kerja di sekolah 2. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1999 Garis panduan pengendalian aktiviti sokongan Bahasa Inggeris di sekolah 3. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1989 Pengurusan hari pertama persekolahan 3. Peraturan-peraturan PPD/ JPNJ 42 . Buku Panduan Piawaian Kualiti Pengurusan Akademik Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 10/2000 Tahun Pusat Sumber Sekolah (PSS) 2000 Peraturan dan program PPD/JPNJ Tugas : Menyelaras pengurusan program kelas bimbingan. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/1999 Penganjuran program motivasi di sekolah 5. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 10/1998 Panduan tentang umur masuk sekolah rendah dan sekolah menengah serta umur menduduki peperiksaan bagi sekolah kerajaan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. 3. 2.

agihan dan pemulangan SPBT 1. mengawal pinjaman. Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1999 Pindaan syarat kelayakan meminjam buku teks skim pinjaman buku teks (SPBT) Kementerian Pendidikan 43 . Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 7/1998 Pindaan syarat kelayakan meminjam buku teks skim pinjaman buku teks (SPBT) Kementerian Pendidikan 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas : Mengurus. menyelaras.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 44 .

Pendaftaran dan pertukaran pelajar 1a. 6. 7.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1. 8. 3. 5. Proses Kerja Pengurusan Pendaftaran Pelajar Tahun Satu PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Guru Besar PK Hem Setiausaha/ AJK AJK PK Hem PK HEM AJK AJK AJK AJK SEKSI UNDANG/ PERATURAN Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1988 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1989 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1969 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 10/1998 Peraturanperaturan PPD/ JPNJ BIL PROSES KERJA 1. 4. 2. 10 Pembentukan AJK pendaftaran Mesyuarat jawatankuasa dan pengagihan tugas Penyediaan bahan edaran oleh AJK Membuat baner dan dipasang di kawasan depan sekolah Taklimat persediaan ke sekolah Membincangkan syarat-syarat pendaftaran tahun satu. 9. Menyemak dokumen Agihan Kelas Pendaftaran Semakan bilangan pelajar yang berdaftar 45 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR TAHUN SATU Tubuh AJK pendaftaran Mesyuarat jawatankuasa dan pengagihan tugas Sedia bahan edaran oleh AJK Membuat baner Taklimat Persediaan ke sekolah . Menyemak dokumen Tidak Agih kelas Ya Mesyuarat Penyelarasan Tugas AJK Pendaftaran Semak bilangan pelajar yang berdaftar 46 .Membincangkan syarat-syarat kelayakan pendaftaran tahun satu.

5. 4. 10. 2. Menyemak dokumen Pengagihan kelas Mesyuarat Penyelarasan Tugas AJK Pendaftaran Semakan bilangan pelajar yang berdaftar 47 . 11. 7. 6. 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak Pengurusan Pendaftaran Pelajar Tahun Satu 1. 9. Pembentukan AJK pendaftaran Mesyuarat jawatankuasa dan pengagihan tugas Penyediaan bahan edaran oleh AJK Membuat baner Taklimat persediaan ke sekolah Membincang syarat-syarat kelayakan ke tahun satu. 8.

6. 10. 11. Menyemak dokumen Pengagihan kelas Mesyuarat Penyelarasan Tugas AJK Pendaftaran Semakan bilangan pelajar yang berdaftar 48 . 2. 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma Kerja Pengurusan Pendaftaran Pelajar Tingkatan Peralihan dan Satu BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL 30 minit 1 jam 1 hari 2 hari 1 hari 1 jam 2 hari 3 hari 1 jam 2 hari 4 jam JUMLAH UNIT 1. Pembentukan AJK pendaftaran Mesyuarat jawatankuasa dan pengagihan tugas Penyediaan bahan edaran oleh AJK Membuat baner Taklimat persediaan ke sekolah Membincang syarat-syarat kelayakan ke tahun satu. 8. 7. 9. 5. 3.

Pertukaran Dalam Negeri – Hantar ke PPD Pembantu Tadbir berkenaan dalam 4 salinan Pertukaran ke luar negeri – Hantar ke Jabatan Pembantu Tadbir Pelajaran negeri yang berkenaan dalam 5 salinan Merekodkan pengiriman Mengeposkan/ failkan Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir 10. 3. 5. 7. Ibubapa/ penjaga memohon pertukaran pelajar Staf pejabat menerima permohonan untuk bertukar Menaip borang-borang ( borang bertukar. 8.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 1b. Buku Profail murid dan semua yang berkaitan Memaklumkan kepada Guru Kelas untuk mengemaskinikan Jadual Kedatangan Memberikan 1 salinan kepada ibubapa/penjaga Menguruskan pengiriman 9. 11. 6. Permohonan tukaran Pusat Peperiksaan) Menandatangani borang Sediakan Borang 001R. 4. 2. CARTA ALIRAN PERTUKARAN MURID DALAM NEGERI/ KELUAR NEGERI 49 . Proses Kerja Pertukaran Murid Dalam Negeri/ Keluar Negeri BIL PROSES KERJA PEGAWAI SEKSI YANG UNDANG/ MELULUSKAN/ PERATURAN DIRUJUK Penjaga Murid Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Guru Besar / PK HEM PK HEM Guru SPBT PK HEM Pembantu Tadbir Sila rujuk kepada senarai peraturan pengurusan Hal Ehwal Murid 1.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Ibubapa/ penjaga memohon pertukaran pelajar Terima permohonan untuk bertukar Taip borang-borang Tandatangan Borang Menyediakan Borang 001R. Buku Profail murid dan semua yang berkaitan. Memaklumkan kepada Guru Kelas Berikan 1 salinan kepada ibubapa/ penjaga Uruskan pengiriman borang Pertukaran Luar Negeri – Hantar ke PPD berkenaan dalam 4 salinan Pertukaran ke luar negeri – Hantar ke Jabatan Pendidikan negeri yang berkenaan dalam 5 salinan Rekodkan pengirim Poskan/ Failkan SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERTUKARAN MURID DALAM NEGERI/ LUAR NEGERI 50 .

Rekod Profil murid dan lain-lain dokumen 6. Staf pejabat menguruskan pengiriman borang permohonan pertukaran ke PPG/JPNS 9. Merekodkan pengiriman borang permohonan 10. Memaklumkan guru kelas untuk mengemaskini Jadual kedatangan 7.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 6 7 8 Ibubapa /Penjaga memohon pertukaran pelajar Staf pejabat menerima permohonan untuk bertukar Staf pejabat menaip borang pertukaran dan lain-lain Maklumat pelajar Guru Besar menandatangani borang permohonan pertukaran 9 5. Menyerahkan 1 salinan borang permohonan kepada ibubapa 8. Menfailkan borang permohonan NORMA KERJA PERMOHONAN PERTUKARAN MURID DALAM NEGERI/LUAR NEGERI 51 . Menyediakan Borang 001R.

Pengurusan Disiplin Murid Senarai Tugas. Rekod Profil Pelajar dan dokumen pelajar yang lain. penyata biasiswa Guru Besar menandatangani borang permohonan pertukaran Menyediakan borang 001R. Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain. Memaklumkan kepada guru kelas untuk mengemaskinikan jadual kedatangan Memberikan 1 salinan kepada ibubapa/penjaga Menguruskan pengiriman ke PPG/ JPNS Merekodkan pengiriman 1 hari 10 minit 30 minit 4 20 minit 5 1 hari 6 10 minit 7 1 hari 8 9 1 hari 10 minit Staf pejabat memfailkan borang 10 10 minit PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1 2 3 Ibubapa /penjaga memohon pertukaran pelajar Staf pejabat menerima permohonan untuk bertukar Staf pejabat menaip borang bertukar. 52 .

• Mengambil tindakan disiplin termasuk gantung dan buang sekolah PPG PK Hem i) Merancan g program disiplin ii) Memastik an pengurusan disiplin berjalan baik iii) Menghant ar laporan kepada Guru Besar • Menjalanka n program peningkatan. 1/72.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan PPG Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas JPN Mendapatkan laporan disiplin daripada sekolah-sekolah Merjuk kepada semua peraturan-peraturan dan pekeliling-pekeliling serta edaran Buku Panduan Pengurusan Disiplin yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Ikhtisas Bil. Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959. 8/1983 iv) sama seperti di atas Guru Besar • Menghantar laporan ke PPG. Bil 9/75. Ikhtisas Bil. • Peraturan Am Sekolah. • Pek. 8/1983 Pek. Ikhtisas Bil. Merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Disiplin Sekolah • Pek. 1957.1951 • Ordinan Pelajaran. 3/1971 • Pek. • Mengambil tindakan disiplin • Membuat laporan Guru Besar PPG Guru Disiplin Merujuk Buku Peraturan Disiplin Sekolah Guru Besar 53 . Ikhtisas Bil.

Guru Disiplin 54 . Iktisas Bil 9/1975 Peraturan Am Sekolah 1951 1. 6. Iktisas Bil 9/1975 Pek. 3. Perancangan Program Disiplin Murid Tahun 2005 [ Penggubalan Kertas Kerja/Cadangan] Penubuhan Jawatankuasa Program Disiplin Tahun 2005 Memilih para peserta berdasarkan buku rekod disiplin [ pelajar yang bermasalah] Mengadakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Program Memanggil dan memberi taklimat kepada Ahli Jawatankuasa dan para peserta Menghubungi penceramah yang dipilih dan jabatan-jabatan awam yang berkaitan Membuat permohonan daripada pengetua dan Pegawai Pendidikan Gabungan untuk melaksanakan program Melengkapkan senarai semak 2. Guru Disiplin 8. 5. Iktisas Bil 4/1976 Per. 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Proses Kerja Pengurusan Disiplin Murid Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Pegawai Pelajaran Gabungan Guru Besar PK Hem/ Guru Disiplin PK Hem/ Guru Besar PK Hem/ Guru Besar Guru Disiplin Seksyen Undang / peraturan Pek. 7.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN DISIPLIN MURID Kenalpasti pemasalahan dan kumpulan sasaran Rancang dan menyediakan kertas kerja projek Buat Pembetulan kertas kerja Bincang dan dapatkan kelulusan daripada Guru Besar Ya Hantar surat permohonan/surat kebenaran kepada pihak yang berkenaan Hantar surat jemputan penceramah dan fasilitator Sedia keperluan dan peralatan Kemas tempat program Laksana program Nilai Program 55 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak Pengurusan Disiplin Murid Bil 1 Proses Kerja Mengenalpasti peserta/ pelajar bermasalah Tandakan ( / ) Catatan 2 3 Merujuk data-data fail disiplin Merancang dan menyediakan kertas kerja projek 4 5 6 Mesyuarat Jawatankuasa Program Memberi Taklimat Kepada Peserta Menyediakan / Menjalankan Urusan Surat.Menyurat 7 8 9 Menyediakan Keperluan Program Pelaksanaan Program Penilaian Program 56 .

5. Maklumkan kepada ibu bapa/pelajar 5. Ikhtisas Bil. Menyediakan laporan ke JPN. memanggil mesyuarat khas kes rayuan.1951 • Ordinan Pelajaran. Menandatangani surat menjatuhkan hukuman 4. Pengurusan Disiplin Kes Berat Senarai Tugas. Memastikan sekolah memiliki dan merujuk dokumen-dokumen berkaitan disiplin. Menimbang kewajaran hukuman 3. Mempengerusikan mesyuarat lembaga disiplin 2. 3/1971 • Pek. Ikhtisas Bil. Ikhtisas Bil. melaksanakan hukuman 6. Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959. Mengesahkan dan memanjangkan kepada pihak tertentu 4. menimbang kes rayuan 7.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2a. Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain. 2. 1. 1957. 8/1983 Mengumpulkan dokumen Merujuk Buku Peraturan yang berkaitan dengan Disiplin Sekolah kes Memanggil mesyuarat lembaga disiplin Mencatat minit mesyuarat Melaksanakan sistem rekod Menghubungi ibu bapa/ 57 Pejabat Pelajaran Daerah Guru Besar . Menerima laporan Membuat lawatan/ tinjauan ke sekolah. Pengetua Guru Disiplin Merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Disiplin Sekolah • Pek. • Pek. Pegawai Pelajaran Gabungan 1. 1. 8/1983 Pek. 4. Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Merujuk kepada semua peraturan-peraturan dan pekeliling-pekeliling serta edaran Buku Panduan Pengurusan Disiplin yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. Jabatan Pelajaran Negeri. Bil 9/75. 1/72. 3. • Peraturan Am Sekolah. 3. 5. Ikhtisas Bil.

4 Mengenal pasti punca.2 Menjatuhkan hukuman 6.3 Kes Jabatan Kebajikan Menghubungi ibu bapa/penjaga 5. 2. 3 PK Hem/ Guru Disiplin PK Hem/ Guru Disiplin 4 5 PK Hem 6 Guru Besar 7 Guru Disiplin 58 . 2.1 Sesi perjumpaan/ menemu duga pelajar terlibat. jenis salah laku 4. Iktisas Bil 2/1975 Pek. Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 PK Hem/ Guru Disiplin 1 Menerima laporan kes Berat 1.1 Kes dalaman 4. 2. tarikh dan masa 3.6 Menerima pengakuan pelajar Maklum kes kepada Guru Besar 3. bahan bukti Menjalankan siasatan 2.2 Mempertimbangkan rayuan Merekod 7.2 Bertulis – borang aduan Menentukan kategori kesalahan 4.5 Menentukan kesahihan 2.1 mencatat butiran kes : 1.1 Lisan 3.3 Pengecaman bahan bukti 2.1 Memastikan ibu bapa/ penjaga hadir ke sekolah 5.2 Kes polis 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas Tugas dan Tanggungjawab penjaga pelajar atas arahan Guru Besar Kuasa Yang Diberi Proses Kerja Disiplin Kes Berat Bil Proses kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Guru Besar Seksyen Undang / Peraturan Pek.1 Mengisi borang kesalahan 2.2 Sesi soal siasat saksi. saksi 5.2 Menerima keterangan ibu bapa Membuat keputusan 6. nama pelajar terlibat 2.1 Menentukan jenis hukuman 6.

PPG 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil Proses kerja disiplin pelajar 7. Jabatan Kebajikan Masyarakat Menyerah kes pelajar berkenaankepada Kaunselor sekolah 9. Maklumbalas daripada kaunselor (jika perlu) Guru Disiplin 9 CARTA ALIRAN PENGURUSAN DISIPLIN KES BERAT 59 . Polis 8.1 Laporan lengkap. Memastikan klien menjalani proses kaunseling.1. Guru Besar 7.3 Mengeluarkan sijil berhenti sekolah Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Seksyen Undang / Peraturan 8 Menyediakan laporan 8. ibubapa / penjaga. 8. JPNS 5.2 Menyedia surat laporan kepada : (mengiklut keperluan kes) 1. 9. PIBG 3.2.2 Mengeluarkan surat amaran kepada ibu bapa /penjaga 7. 2. Unit Disiplin Kementerian Pelajaran 6.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Mula Terima aduan kes Disabitkan Maklum kepada PK Hem. Guru Besar & ibu bapa Polis/JK M Buat keputusan Siasatan Gantung untuk Siasatan Merekod aduan kes Rayuan Tindakan / Hukuman Kes ditutup Senarai Semak (Disiplin Kes Berat) 60 .

1 Memastikan ibu bapa/ penjaga hadir ke sekolah 5.1 Kes dalaman 4. Proses kerja Menerima laporan kes Berat 1. Menghubungi ibu bapa/penjaga 5.2 Kes polis 4.3 Kes Jabatan Kebajikan 5. saksi 5. jenis salah laku 4.1 mencatat butiran kes : 1. 2. 2.6 Menerima pengakuan pelajar 3. Membuat keputusan 6. Menjalankan siasatan 2.1 Lisan 3. nama pelajar terlibat 2.1 Menentukan jenis hukuman 61 .2 Sesi soal siasat saksi. tarikh dan masa 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil 1. 2. bahan bukti Tandakan ( / ) Catatan 2.2 Menerima keterangan ibu bapa 6.1 Sesi perjumpaan/ menemuduga pelajar terlibat.3 Pengecaman bahan bukti 2.5 Menentukan kesahihan 2.2 Bertulis – borang aduan 4. Maklum kes kepada Guru Besar 3. Menentukan kategori kesalahan 4.4 Mengenal pasti punca.

ibubapa / penjaga.2.1 Mengisi borang kesalahan disiplin pelajar 7. Polis 16.2 Mengeluarkan surat amaran kepada ibu bapa /penjaga 7. Menyediakan laporan 8.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil Proses kerja 6. SENARAI SEMAK PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR 62 . PPG 12.2 Menjatuhkan hukuman 6. Jabatan Kebajikan Masyarakat Menyerah kes pelajar berkenaan kepada Kaunselor sekolah 9. Memastikan klien menjalani proses kaunseling.3 Mengeluarkan sijil berhenti sekolah 8.2 Menyediakan surat laporan kepada : (mengiklut keperluan kes) 9. Merekod 7. JPNS 13. Unit Disiplin Kementerian Pelajaran 14. 8.1. Maklumbalas daripada kaunselor 9. PIBG 11. 9. 10.2 Mempertimbangkan rayuan Tandakan ( / ) Catatan 7. Guru Besar 15.1 Laporan lengkap.

1 jam 8. 1 jam 1 jam 6. 2 hari 7.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil 1. JENIS KERJA/AKTIVTI Penubuhan Jawatankuasa Program Disiplin Tahunan Perancangan Program Disiplin Murid Tahunan [ Penggubalan Kertas Kerja/Cadangan] Memilih para peserta berdasarkan buku rekod disiplin [ pelajar yang bermasalah] Mengadakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Program Memanggil dan memberi taklimat kepada Ahli Jawatankuasa dan para peserta Menghubungi penceramah yang dipilih dan jabatan-jabatan awam yang berkaitan Membuat permohonan daripada Guru Besar dan Pegawai Pelajaran Gabungan untuk melaksanakan program Melengkapkan senarai semak JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 hari JUMLAH UNIT 2. 1 hari 4. 1 jam NORMA KERJA DISIPLIN KES BERAT 63 . 2 jam 3. 5.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1 Menerima laporan kes Berat 1. nama pelajar terlibat 7.5 Menentukan kesahihan 2.1 Kes dalaman 4. 2.3 Mengeluarkan sijil berhenti sekolah 1 jam 20 minit 64 .1 Lisan 3.2 Mengeluarkan surat amaran kepada ibu bapa /penjaga 7.2 Kes polis 4.2 Sesi soal siasat saksi.3 Kes Jabatan Kebajikan Menghubungi ibu bapa/penjaga 5.6 Menerima pengakuan pelajar Maklum kes kepada Guru Besar 3.2 Mempertimbangkan rayuan 1 jam 2.2 Bertulis – borang aduan Menentukan kategori kesalahan 4. 2.2 Menjatuhkan hukuman 6.2 Menerima keterangan ibu bapa Membuat keputusan 6. bahan bukti Menjalankan siasatan 2.1 Memastikan ibu bapa/ penjaga hadir ke sekolah 5. jenis salah laku 9.1 Mengisi borang kesalahan disiplin pelajar 7.1 Sesi perjumpaan/ menemu duga pelajar terlibat. 2.4 Mengenal pasti punca. saksi 10.3 Pengecaman bahan bukti 2.1 mencatat butiran kes : 6. tarikh dan masa 8. 2 hari 3 1 hari 4 1 hari 5 1 hari 6 1 hari 7 Merekod 7.1 Menentukan jenis hukuman 6.

Maklumbalas daripada kaunselor (jika perlu) JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 2 jam JUMLAH UNIT 9 20 minit 1 jam PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2b. Pengurusan Disiplin Kes Disiplin Sederhana 65 . 9.1 Laporan lengkap. PIBG 19. PPG 20.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil 8 JENIS KERJA/AKTIVITI Menyediakan laporan 8.2 Menyedia surat laporan kepada : (mengiklut keperluan kes) 17. JPNS 21. Polis 24. Jabatan Kebajikan Masyarakat Menyerah kes pelajar berkenaan kepada Kaunselor sekolah 9. ibubapa / penjaga.2. 18. 8.1. Memastikan klien menjalani proses kaunseling. Guru Besar 23. Unit Disiplin Kementerian Pelajaran 22.

Sediakan surat laporan kepada ibu bapa/ penjaga. 3. 3. 4. 2. Jatuhkan hukuman. Terima laporan kes.Terima laporan kes 2. Iktisas Bil 2/ 1975 Pek Iktisas Bil 2/1976 Tugas dan Tanggungjawab Kuasa yang diberi Tugas pegawai-pegawai lain yang ada hubungan serta tugas.Jalankan siasatan. PK Hem Sama seperti di atas Setiausaha disiplin Lembaga disiplin Kaunselor Mentor Guru Kelas Sama seperti di atas Sama seperti di atas Sama seperti di atas Sama seperti di atas Sama seperti di atas Lembaga disiplin Proses Kerja Kes Disiplin Sederhana 66 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Tugas. Terima laporan untuk difailkan 2. 1. 1 Guru Besar/ 2. Beri laporan kepada Guru Besar. Sahkan laporan kes. Kuasa Dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain Tugas pegawai atas yang ada hubungan 1 Guru Besar/ 2. PK Hem 1. 4. 1. Tanda tangan surat laporan kepada ibu bapa atau pejaga. Rekodkan kes Jalankan sesi kaunseling Beri nasihat kepada Mentee Awasi disiplin pelajar Mantau kemajuan pelajar Pek.

2 Arahkan tindakan selanjutnya Guru Besar CARTA ALIRAN KES DISIPLIN SEDERHANA 67 . 4.2 Bincang dengan AJK Guru Disiplin Sahkan laporan kes Guru Besar 2 2.2 Putuskan jenis hukuman Tanda tangan surat laporan kepada ibu bapa Guru Besar 4. atau pejaga 4.1 Pengerusikan mesyuarat 2.1 Terima cadangan hukuman 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil PROSES KERJA Terima laporan Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Seksyen Undang / Peraturan Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 1 1. 1.1 Tanda tangan surat.1 PK Hem terima laporan.2 Timbang kesahihan kes Jatuhkan hukuman Guru Besar 3 3.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Mula Terima laporan Jalankan siasatan Sediakan laporan Tidak Timbangkan kes Ya Terima nasihat Terima hukuman dan direkodkan Rekod / failkan Senarai Semak Kes Disiplin Sederhana 68 .

JENIS Terima laporan TANDAKAN( √ ) CATATAN 2. Jalankan siasatan 3. Timbangkan kes 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL 1. Sediakan laporan 4. Terima hukuman 6. Terima nasihat 7. Failkan NORMA KERJA KES DISIPLIN SEDERHANA Bil JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 69 .

1.2 Bincang dengan AJK Guru Disiplin Sahkan laporan kes 2 2.1 Terima cadangan hukuman 3.1 PK Hem terima laporan.2 Arahkan tindakan selanjutnya 1 hari 1 jam 1 jam 30 minit PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2c. 4. atau pejaga 4. Pengurusan Disiplin Kes Ringan 70 .2 Putuskan jenis hukuman Tanda tangan surat laporan kepada ibu bapa 4.2 Timbang kesahihan kes Jatuhkan hukuman 3 3.1 Tanda tangan surat.1 Pengerusikan mesyuarat 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Terima laporan 1 1.

Guru Besar. Tugas pegawai Atas yang ada hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawaipegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas. Iktisas Bil 2/1975 Pek. S/U Disiplin Lembaga Disiplin Kaunselor Mentor Guru Kelas b. Penyelia Kanan HEM ( PPG ) d. Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951. Kemanusiaan) c. Disiplin – Kes Ringan Pek. Proses Kerja Kes Disiplin Ringan 71 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Tugas dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai lain. Penolong PPG ( Sektor Peng.

Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 4. Iktisas Bil 2/1975 Pek. Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 5. . - Guru Disiplin Kaunselor Pek. Memastikan klien menjalani proses kaunseling. Iktisas Bil 2/1975 Pek. . . .Sessi perjumpaan/ menemuduga pelajar terlibat. Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 72 .Pengecaman bahan bukti . Guru Disiplin Pek. nama pelajar terlibat c.Menerima pengakuan pelajar Merekodkan kes.sesi perjumpaan dengan saksi. Menentukan Kekerapan kes. tarikh dan masa d. Iktisas Bil 2/1975 Pek. Guru Disiplin Pek.rujukan kepada catatan kesalahan lalu daripada rekod salahlaku pelajar. . bahan bukti Pegawai yang meluluskan/ dirujuk Guru-guru Guru Kelas Guru Disiplin PK Hem Guru Besar Seksyen Undang / peraturan Pek. g. Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil 1 Proses kerja Menerima laporan kes ringan .Menentukan aras keseriusan salahlaku. Menjalankan siasatan . Iktisas Bil 2/1976 Peraturan Am Sekolah 1951 3. Iktisas Bil 2/1975 Pek.Maklumbalas dari kaunselor (jika perlu) Kaunselor Guru Kelas Pek. . saksi f. Iktisas Bil 2/1975 Pek.Mengenalpasti punca. Menyerah pelajar berkenaan kepada kepada Kaunselor ( jika perlu ).mencatat butiran kes : b.Mengenalpasti kekerapan .Menentukan kesahihan . jenis salah laku e.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN KES DISIPLIN RINGAN Mula Terima Laporan Jalankan Siasatan Sediakan Laporan Kes dan Pertimbangan kes Ya Tidak Menerima nasihat Rekod / Failkan Selesai 73 .

Menyediakan laporan e. Buat siasatan d. Kenalpasti salah laku pelajar c.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak Kes Disiplin Ringan Tindakan Tandakan [  ] Catatan a. Membuat pertimbangan f. Terima laporan salah laku pelajar b. Laporan difailkan / direkodkan NORMA KERJA DISIPLIN KES RINGAN 74 . Menghantar surat laporan g.

.Mengenalpasti kekerapan . .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay JENIS KERJA/AKTIVITI Bil 1 Menerima laporan kes ringan . bahan bukti JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 jam JUMLAH UNIT 2. 1 hari 4. . Menjalankan siasatan . m. Memastikan klien menjalani proses kaunseling.Sessi perjumpaan/ menemuduga pelajar terlibat. Menyerah pelajar berkenaan kepada kepada Kaunselor ( jika perlu ).rujukan kepada catatan kesalahan lalu daripada rekod salahlaku pelajar.Menentukan kesahihan .Menerima pengakuan pelajar Merekodkan kes.mencatat butiran kes : h.Menentukan aras keseriusan salahlaku. 1 jam 3.Mengenalpasti punca. saksi l. . 30 minit 5.sesi perjumpaan dengan saksi. . Menentukan Kekerapan kes.Pengecaman bahan bukti .Maklumbalas dari kaunselor (jika perlu) 2 jam PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 75 . . nama pelajar terlibat i. jenis salah laku k. tarikh dan masa j.

PPG (HEM) Guru Besar Kaunselor 1. Akta Pendidikan Iktisas a. Guru Yang terlibat • Ibu bapa yang Terlibat 76 . PENGURUSAN LAPORAN SALAHLAKU Laporan Media/Polis Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas Unit HEM JPNS Majukan laporan yang diterima kepada KPM a. c. Surat Pekeliling PPG (HEM) Bantu pihak sekolah menjalankan siasatan. b. Guru Disiplin c. Akta Pendidikan • Surat Pekeliling Iktisas a. b. d.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 3. Kaunselor b. Guru Besar Kaunselor Guru Disiplin Guru yang terlibat • Surat Pekeliling Guru Besar • Buat siasatan Untuk memastikan Kesahihan kes • Bat laporan siasatan dan menghantarnya. a. a. c. Akta Pendidikan Iktisas a.

Guru Besar/ PK Hem / Guru Disiplin PK Hem 2 Mendapatkan laporan daripada pihak polis (jika ada) 3 Pihak sekolah menjalankan hukuman/denda jika perlu. Unit Hem JPNS 77 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Laporan Media/Polis Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/dirujuk Seksyen Undangundang/ Peraturan Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 1 Mengadakan sesi soal-siasat dengan murid dan guru yang terlibat. Guru Besar / PK Hem 5 Laporan siasatan dihantarkan ke JPN (HEM). salinan kepada PPG (HEM) mengikut format yang telah ditetapkan. Majukan Laporan yang diterima kepada KPM. PPG (HEM) / Guru Besar 6. PK Hem / Guru Besar 4 Maklumkan kepada ibu bapa.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN LAPORAN MEDIA/ POLIS Kes yang melibatkan polis/TV/Akhbar Terima Aduan / dirujuk Tiada kes Siasatan Kes tutup Disabitkan Bela Diri Buat Keputusan Tindakan Hukuman Rekod / Lampiran Kaunseling Kes tutup 78 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK LAPORAN MEDIA/ POLIS Tindakan Tandakan [  ] Catatan • Mengadakan sesi soal siasat • Mendapatkan laporan Polis (jika ada) • Menjalankan hukuman/denda jika perlu • Maklumkan kepada ibu bapa • Menghantar laporan siasatan kepada JPNS 79 .

1. 80 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA LAPORAN KES MEDIA/ POLIS Bil 1 Jenis kerja/ aktiviti Mengadakan sesi soal-siasat dengan murid dan guru yang terlibat. 1 Jam 4 Maklumkan kepada ibu bapa. hari 6. salinan kepada PPG (HEM) mengikut format yang telah ditetapkan. 1 hari 5 Laporan siasatan dihantarkan ke JPNS (HEM). Jumlah masa yang di ambil Jumlah unit 2 Jam 2 Mendapatkan laporan daripada pihak polis (jika ada) 1 Jam 3 Pihak sekolah menjalankan hukuman/denda jika perlu. Majukan Laporan yang diterima kepada KPM.

7/1986 Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah Kaunselor Guru Disiplin Menyediakan dan menerangkan bidang tugas dan jadual tugas pengawas o Guru Disiplin o Semua Guru 1Guru Besar o Guru Disiplin o Semua Guru 5. Menjadi pengerak utama aktiviti rasmi sekolah seperti Hari Anugerah Cemerlang . KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS Kaunselor Guru Disiplin Semua Guru Semua Guru TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN 1. Menjadi penghubung antara pelajar dan pihak pentadbir dan guru dalam menyelesaikan masalah. lancar dan sempurna.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 4. Membantu pihak sekolah memastikan peraturan dan undangundang sekolah berjalan dengan baik . Guru Besar 2. • • Guru Besar Semua Guru Guru Besar Semua Guru Membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasakan peraturan sekolah Menyediakan sijil penghargaan kepada pengawas Membantu pihak sekolah memastikan hubungan antara guru dan pelajar dan pihak sekolah sentiasa terjalin dengan erat . Guru Besar 2. Perayaan-perayaan dan lain-lain. PENGURUSAN PENGAWAS SENARAI TUGAS. PK Hem Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Mengadakan kursus kepimpinan dan kesedaran untuk pengawas KUASA YANG DIBERI 1. PK Hem TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Menyenaraikan dan mengemukakan calon pengawas yang telah dipilih kepada PK Hem Menguruskan majlis perasmian perlantikan pengawas sekolah. Semua guru Guru Disiplin Semua guru Guru bertugas harian Guru Disiplin Semua guru Guru bertugas harian Guru penasihat yang berkaitan • Guru Besar 81 . Guru Disiplin Guru Disiplin semua guru guru bertugas harian Guru Disiplin Guru Disiplin. 6. Jamuan Akhir Tahun . Sambutan Hari Guru . harmoni dan mesra. PK Hem 1. Guru Besar 2.

mesyuarat bulanan dan mesyuarat khas (jika perlu) Bertindak sebagai Pengerusi Majlis Penasihat dan Kebajikan Pengawas Guru Disiplin PROSES KERJA 82 . PK Hem 3. Guru Disiplin 1. Guru Disiplin Mengadakan mesyuarat Agung . Guru Besar 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI 1. Guru Besar 2. PK Hem 3.

Sedia dan hantar surat panggilan mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Sekolah untuk pilih calon pengawas baru. Edarkan surat dan borang pencalonan pengawas baru kepada guru Guru Disiplin 3. MEMILIH CALON PENGAWAS SEKOLAH SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 2. PK Hem/ Guru Disiplin 4. Adakan mesyuarat panel bagi pilih calon pengawas baru. Sedia dan hantar senarai calon pengawas baru kepada Guru Besar dan PK Hem untuk kelulusan Guru Disiplin b.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay a. Guru Disiplin/ Jalankan proses temuduga calon pengawas baru Kaunselor 6. Guru Disiplin 5. Kumpul semua borang pencalonan daripada guru Guru Disiplin/ BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK 1. MENGURUSKAN MAJLIS PERASMIAN PERLANTIKAN PENGAWAS 83 .

2. PK Hem 3. PK Hem 5. MENERANGKAN BIDANG DAN JADUAL TUGAS PENGAWAS 84 . Menulis laporan dan dokumentasi c. Guru Disiplin Guru Disiplin Guru Disiplin Guru Disiplin 8.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL PROSES KERJA Mengedarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Guru Besar / PK Hem SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 1. 7. Pembahagian tugas kepada semua Guru Memaklumkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Menguruskan sijil perlantikan Latihan dan raptai majlis Mengelolakan majlis sebenar Guru Disiplin 4. 6. Menetapkan tarikh dan tempat bagi majlis perlantikan.

MEMANTAU PENGAWAS DALAM MENGUATKUASAKAN PERATURAN SEKOLAH 85 . Beri penerangan tentang peraturan sekolah. Sedia senarai semak tugas Guru Disiplin d.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN BIL PROSES KERJA 1. PK Hem / Guru Disiplin 4. Perbincangan bersama guru Disiplin berkenaan bidang tugas pengawas Guru Besar / PK Hem 2. Tetapkan tarikh perjumpaan pengawas yang pertama PK Hem / Guru Disiplin Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 3. bidang tugas dan tanggungjawab pengawas.

MENGADAKAN KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS 86 . Dapatkan maklumbalas daripada semua guru dan pelajar. Guru Disiplin e.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANG-UNDANG / PERATURAN BIL PROSES KERJA 1. Pantau buku laporan tugas pengawas. . PK Hem Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid PK Hem / Guru Disiplin Adakan mesyuarat perjumpaan pengawas 3. Pemantauan oleh Guru Bertugas Mingguan Dan Guru Disiplin ke atas pengawas. Guru Besar / PK Hem 2.teguran dan nasihat penambahbaikan tugas pengawas 4.

PK Hem 6. Edarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas. 2. PK Hem/ Guru Disiplin 3. Laporan. Bincang dan rancang kursus berkaitan dengan kecemerlangan kepimpinan pengawas. Sediakan kertas kerja kursus. Laksanakan program. Guru Disiplin f.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DI RUJUK Guru Besar / PK Hem SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN BIL PROSES KERJA 1. PENGURUSAN PENYEDIAKAN LAPORAN TAHUNAN PENGAWAS BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / SEKSYEN UNDANG- 87 . Mesyuarat Jawatankuasa kerja kursus. Guru Disiplin senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 5. penilaian dan mengdokumentasikan program. Guru Disiplin/ PK Hem 7. Bentangkan kertas kerja dan agihkan tugas ahli jawatankuasa kursus. Guru Disiplin Sila rujuk kepada 4.

Cadang aktiviti penambahbaikan bagi tahun seterusnya Guru Disiplin Ehwal Murid 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay DI RUJUK Edarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas UNDANG / PERATURAN 1. Guru Besar/ PK Hem 2. Hantar laporan pada tarikh yang ditetapkan. Dapatkan maklumat perjalanan aktiviti sepanjang tahun Guru Disiplin Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal 3. SIJIL PENGHARGAAN PENGAWAS BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG SEKSYEN 88 . Guru Disiplin g.

PK Hem Sila rujuk kepada 2. Taipkan sijil penghargaan pengawas Dapatkan tandatangan Pengetua Pegawai Kerani senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid PK Hem Guru Besar 4. 89 . Uruskan penyampaian sijil penghargaan kepada pengawas.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay MELULUSKAN / DI RUJUK UNDANGUNDANG / PERATURAN 1. Dapatkan maklumat pengawas yang berpindah atau akan menamatkan persekolahan. 3.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN a. Adakan mesyuarat panel bagi memilih calon pengawas baru. MEMILIH CALON PENGAWAS SEKOLAH Mula Edar surat dan borang pencalonan pengawas baru kepada semua guru Kumpul semua borang pencalonan daripada semua guru Sedia dan hantar surat panggilan mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Sekolah bagi memilih calon pengawas baru. Jalankan proses temuduga calon pengawas baru Sedia dan hantar senarai calon pengawas baru kepada Pengetua dan PK Hem untuk kelulusan Tamat 90 .

Agih tugas kepada semua guru Disiplin Maklum kepada Guru Besar untuk kelulusan Urus sijil pelantikan Latihan dan raptai majlis Kelolakan majlis sebenar Tulis laporan dan dokumentasi Tamat 91 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay b. MENGURUSKAN MAJLIS PELANTIKAN PENGAWAS Mula Edarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Tetapkan tarikh dan tempat bagi majlis pelantikan.

MENERANGKAN BIDANG TUGAS DAN JADUAL TUGAS PENGAWAS Mula Bincang bersama guru Disiplin berkenaan bidang tugas pengawas Tetapkan tarikh perjumpaan pengawas yang pertama Beri penerangan tentang peraturan sekolah .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay c. Sediakan senarai semak tugas Tamat 92 . bidang tugas dan tanggungjawab pengawas.

Tamat 93 . MEMANTAU PENGAWAS DALAM MENGUATKUASAKAN PERATURAN SEKOLAH Mula Pemantauan oleh Guru Bertugas Mingguan .peneguran dan nasihat penambahbaikan tugas pengawas Pantau buku laporan tugas pengawas. Guru Disiplin ke atas pengawas. Mesyuarat perjumpaan pengawas . Kumpul maklumbalas daripada semua guru dan pelajar.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay d.

MENGADAKAN KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS Mula Edar surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Bincang dan rancang kursus-kursus yang berkaitan dengan kecemerlangan kepimpinan pengawas. penilaian dan pengdokumentasian program Tamat 94 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay e. Sedia kertas kerja kursus Bentang kertas kerja dan pengagihan tugas ahli jawatankuasa kursus Mesyuarat Jawatankuasa kerja kursus Laksana program Laporan .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay f. PENGURUSAN PENYEDIAAN LAPORAN TAHUNAN PENGAWAS Mula Edar surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Dapatkan maklumat perjalanan aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun Cadang aktiviti penambahbaikan bagi tahun seterusnya Hantar laporan pada tarikh yang ditetapkan. Tamat 95 .

SIJIL PENGHARGAAN KEPADA PENGAWAS Mula Dapatkan maklumat pengawas yang berpindah atau akan menamatkan persekolahan. Taip sijil penghargaan pengawas Dapatkan tandatangan Guru Besar Uruskan penyampaian sijil penghargaan kepada pengawas.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay g. Tamat 96 .

4. 9 . Sedia dan hantar surat panggilan mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Sekolah untuk pilih calon pengawas baru. Mengedarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas 8. Kumpul semua borang pencalonan daripada guru 3. Jalankan proses temuduga calon pengawas baru 6.Pembahagian tugas kepada Guru Disiplin 97 . Sedia dan hantar senarai calon pengawas baru kepada Guru Besar dan PK Hem untuk kelulusan 7. 5. Menetapkan tarikh dan tempat bagi majlis perlantikan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK PERCALONAN PENGAWAS Tindakan Tindakan [ √ ] Catatan 1. Edarkan surat dan borang pencalonan pengawas baru kepada guru 2. Adakan mesyuarat panel bagi pilih calon pengawas baru.

Latihan dan raptai majlis 13. Menulis laporan dan dokumentasi 98 . Mengelolakan majlis sebenar 14.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tindakan Tindakan [ √ ] Catatan 10. Memaklumkan kepada Guru Besar untuk kelulusan 11. Menguruskan sijil perlantikan 12.

1 jam 5. Sedia dan hantar surat panggilan mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas Sekolah untuk pilih calon pengawas baru. Jalankan proses temuduga calon pengawas baru 1 hari 6. Adakan mesyuarat panel bagi pilih calon pengawas baru.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA MEMILIH CALON PENGAWAS SEKOLAH BIL JENIS KERJA/AKTIVITI Edarkan surat dan borang pencalonan pengawas baru kepada guru JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 10 minit JUMLAH UNIT 1. Kumpul semua borang pencalonan daripada guru 1 hari 3. Sedia dan hantar senarai calon pengawas baru kepada GURU BESAR dan PK HEM untuk kelulusan 1 hari 99 . 1 jam 4. 2.

Pembahagian tugas kepada Guru disiplin Memaklumkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Menguruskan sijil perlantikan Latihan dan raptai majlis Mengelolakan majlis sebenar Menulis laporan dan dokumentasi 1 jam 4. Menetapkan tarikh dan tempat bagi majlis perlantikan. 20 minit 5. 7. 1 jam 1 hari 1 jam 1 jam NORMA KERJA MENGADAKAN KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS 100 . JENIS KERJA/AKTIVIT Mengedarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas JUMLAH UNIT 2. 6. 8.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA MENGURUSKAN MAJLIS PERASMIAN PERLANTIKAN PENGAWAS JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 jam BIL 1. 15 minit 3.

1 jam 3. Edarkan surat mesyuarat kepada ahli panel Lembaga Pengawas. Laksanakan program.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay BIL JENIS KERJA/AKTIVIT1 JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1. Mesyuarat Jawatankuasa kerja kursus. Sediakan kertas kerja kursus. 1 jam 3 hari 1 jam 7. 101 . Bentangkan kertas kerja dan agihkan tugas ahli jawatankuasa kursus. dengan kecemerlangan kepimpinan pengawas. 1 jam 5. penilaian dan mengdokumentasikan program. 2 jam 4. Bincang dan rancang kursus berkaitan 1 jam 2. Laporan. 6.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Pengusaha Kantin TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI Bertanggugjawab untuk memastikan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3. 6. PK HEM 2. bersih dan ceria Semua kemudahan di kantin sentiasa bersih. 11. 9. a. selamat dan berfungsi Peraturan-peraturan yang disediakan dipatuhi Setiap kes yang disyaki keracunan makanan dilaporkan segera kepada pihak-pihak berwajib mengikut peraturan-peraturan yang berkuat kuasa. 10. Wakil Pelajar (Pengawas) 4. 8. Kantin sentiasa selamat. 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1983 • Kantin Sekolah 4. Pengusaha kantin mengambilkira kepentingan agama pelanggan apabila menyedia serta menyimpan makanan dan minuman Pengusaha kantin menyedia serta menjual makanan dan minuman yang halal Pengusaha kantin tidak memelihara haiwan atau membiarkan berkeliaran di kawasan kantin sekolah Pengusaha kantin menjual makanan makanan mengikut kontrak Pengusaha kantin mempunyai lesen perniagaan yang sah Membantu Guru Besar dalam usaha menyelia kantin dan 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998 • Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah • Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj: KP10102/14/012(55). PK Hem 6. PENGURUSAN KANTIN SENARAI TUGAS. Guru Kantin 102 . KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN (KANTIN) TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN Guru Besar TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS 1. PK HEM Guru Kantin 12. 5. Kandungan buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah dipatuhi Pengusaha kantin sebolehbolehnya menyediakan makanan bermasak di kantin. 1/1981 • Jualan Makanan dan Minuman di Kantinkantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama 3. 1. 7. 5. Wakil guru 3. 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1976 • Panduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin Sekolah 2. • Penurunan Kuasa Menandatangani Kontrak Kersajaan Dan Perlantikan Jawatankuasa Sebut Harga.

Wakil guru 8. 16. alat kelengkapan dan kawasan persekitaran kantin Kebersihan. 14. 15. Kebersihan. mutu. 19. 7. 18. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998 • Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah 1.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB bertanggungkjawab untuk memastikan. 1/1981 • Jualan Makanan dan Minuman di Kantinkantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama 3. 6. menghadiri kursus pengendalian makanan dan dalam keadaan sihat Pengendali makanan mengamalkan tabiat yang 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1983 • Kantin Sekolah 4. 103 . P anduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin Sekolah TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS 7. khasiat. P anduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin Sekolah 2. Lesen Perniagaan yang sah diperolehi dari Pihak Berwajib Kontrak dengan pihak sekolah dipatuhi Amalan kebersihan dan keselamatan di kantin sentiasa dititik beratkan Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan 1985 dan peraturan lain pengurusan kantin sekolah yang berkuatkuasa dipatuhi. Pengendali Makanan 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998 • Menjaga Kesihatan 5. kebersihan dan kesihatan pengendali makanan Menyediakan laporan harian kantin Pelajar sentiasa bersopan santun dan mengamalkan pekerti yang baik semasa berada di kantin Makanan dan minuman yang dijual mencukupi Kantin dikendalikan dsengan cekap dan efisyen KUASA YANG DIBERI 6/1976 i. dan keselamatan makanan yang dijual Harga berdasarkan perjanjian Keselamatan di kantin sekolah Kesopanan. PENGUSAHA KANTIN Bertanggungjawab untuk memastikan . 21. 6/1976 ii. 4. 1. Wakil Pelajar (Pengawas) 13. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Makanan yang dijual sentiasa bersih. 17. 2. kemudahan. 20. 1/1981 • Jualan Makanan dan Minuman di Kantinkantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1983 • Kantin Sekolah 4. 3. berkhasiat dan selamat Pengendali makanan telah menjalani pemeriksaan kesihatan. bermutu. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

11. 12. kemudahan lain dan kawasan persekitaran sentiasa dalam keadaan bersih. 104 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB sihat semasa bertugas Pengendali makanan berpakaian bersih. 13. bemutu. 22. 9. 16. 17. Pelajar Di Sekolah 10. lengkap dan bersih Pengendali makan menjaga kebersihan diri dan mengelakkan amalanamalan yang boleh menyebabkan pencemaran terhadap makan dan minuman Memastikan pengendali menjual makanan yang bersih. 18. 19. 15. 20. ceria dan selamat Pengendali makanan sentiasa berbudi bahasa semasa melayani pelanggan Makanan bermasak disediakan di kantin sekolah Kantin tidak dijadikan sebagai tempat kediaman Tidak memelihara haiwan atau berkeliaran di kawasan kantin Kantin dikendalikan dengan cekap dan efisyen Kepentingan agama pelangan diambilkira semasa membuat persediaan dan menyimpan makanan dan minuman Menjual hanya makanan dan minuman yang halal Pengendali makanan telah diakui sihat oleh Pegawai Perubatan Semua pebngendali makan berpakaian sopan. sopan dan lengkap semasa bertugas Bangunan kantin. 14. 21. berkhasiat dan selamat Semua pengendali makanan telah diberi pelalian Tifoid dan sihat semasa mengendaloikan makanan Pengenbdali makanan telah KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS 8.

24.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB menghadiri Kursus Pengendalian Makanan Segala panduan dan peraturan seperti yang terkandung dalam Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah dipatuhi Makanan dan minuman dari luar sekiranya perlu hendaklah bersih. bermutu. berkhasiat dan selamat untuk dimakan. 105 .Maklumat mengenai pembekal dari luar hendfaklah dimaklumkan kepada jawatankuasa kantin sekolah KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS 23.

2 Membentuk jawatankuasa khas Guru Besar / PK Hem Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5.2 keperluan dapat disediakan.3 membentuk pelan tindakan strategik. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. dan objektif ) yang ingin dicapai.5. 4/1981: 16 September 1981. Rancangan Kesihatan Sekolah.5.3 keceriaan/kebersihan sentiasa terpelihara.2 Utiliti sentiasa berfungsi 5.1 menentukan program dapat dilaksanakan. 4/1989: 28 Disember 1989. KPM.1 Kerja-kerja pembersihan dilakukan ikut jadual ditetapkan ( tatacara penggunaan ) 5. Kebersihan Sekolah. 3 Jawatankuasa khas bermesyuarat dan melanatik jawatankuasa kerja untuk 3.4 menyediakan dokumentasi sokongan 3. 1997. Amalan Kebersihan Di Sekolah.1 PIBG 3.5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5 Penyelaras Kantin Penyelaras Kesihatan/ Penyelaras Kebersihan 106 .2/1989: 7 Jun 1989. Melaksanakan program 4. Kebersihan di Sekolahsekolah. 1997.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PROSES KERJA PENGURUSAN KANTIN PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Guru Besar BIL 1 PROSES KERJA Menetapkan program dan sasaran ( misi. SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN Surat Pekeliling Ikhtisas No. 4. 3.3 Agensi lain seperti pejabat kesihatan.2 PBT 3. 3.1 pengurusan fail. Program Bersepadu Sekolah Sihat. KPM. Penyelaras Kantin Penyelaras Kesihatan/ Penyelaras Kebersihan 4 Penyelaras Kantin Garis Panduan Amalan Kebersihan Sekolah.5 mengadakan permuafakatan dengan 3. visi. 6/1997: 9 Julai 1997.2 minit mesyuarat 3.

Misi dan Objektif Bentuk Jawatankuasa Buat Perancangan Bahagian Laksanakan Program TIDAK YA 107 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CALIRAN ALIRAN PROSES KERJA PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH Tetapkan Visi.

SENARAI SEMAK PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH TINDAKAN Menyediakan dan menghantar surat panggilan mesyuarat J/Kuasa Kantin Sekolah.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK a. Memanggil penender yang berjaya dan menandatangani surat perjanjian. Mengumpul borang permohonan / tawaran tender kantin. Pemilihan / penentuan pemenang tender. Mengeluarkan borang tawaran tender kantin. TANDAKAN () CATATAN 108 . Pulang Wang Deposit Penender yang tidak berjaya. Memaklumkan keputusan permohonan tawaran tender kantin kepada penender yang berjaya / tidak berjaya. Mengadakan mesyuarat J/Kuasa Kantin Sekolah . Menghantar borang permohonan / tawaran tender kantin ke PPG.

5.3 keceriaan/kebersihan sentiasa terpelihara. dan objektif ) yang ingin dicapai.2 Utiliti sentiasa berfungsi 5. visi.4 menyediakan dokumentasi sokongan 3. Membentuk jawatankuasa khas Jawatankuasa khas bermesyuarat dan melantik jawatankuasa kerja untuk 3.1 Kerja-kerja pembersihan dilakukan ikut jadual ditetapkan ( tatacara penggunaan ) 5.5.5 mengadakan permuafakatan dengan 3.5.2 minit mesyuarat 3.3 Agensi lain seperti pejabat kesihatan.3 membentuk pelan tindakan strategik.2 PBT 3.1 pengurusan fail.1 PIBG 3. Melaksanakan program 4. 3. 4. 3.1 menentukan program dapat dilaksanakan. 5. 1 jam 30 minit 1 jam 4 Sepanjang tahun 5 Sepanjang tahun 109 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PROSES KERJA PENGURUSAN KANTIN BIL JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1 2 3 Menetapkan program dan sasaran ( misi.2 keperluan dapat disediakan.

Ward Chit / Pengesahan Rawatan b. Borang tuntutan yang diisi lengkap ( rujuk contoh 1 ) ii. Tidak perlu laporan polis.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 6.Borang tuntutan yang diisi lengkap bersama dokumen-dokumen sokongan ( terutama daripada pegawai perubatan dari hospital kerajaan ) ii. Salinan sijil beranak yang disahkan vi. Tuntutan Kematian Kemalangan Dokumen Berkaitan i. Namun jika kemalangan berlaku semasa sesi waktu persekolahan. Salinan kad pengenalan yang disahkan i. Laporan polis yang disahkan Salinan sijil beranak yang disahkan Salinan kad pengenalan yang disahkan i. PENGURUSAN INSURAN PELAJAR (SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA ( TPSM ) Proses Kerja Tatacara Tuntutan Jenis Tuntutan a. Sijil kematian yang disahkan v. Salinan sijil beranak vi. Borang tuntutan yang diisi lengkap ( rujuk contoh 1 ) ii. 110 .Borang tuntutan yang diisi lengkap bersama dokumen-dokumen sokongan ( terutama daripada pegawai perubatan dari hospital kerajaan ) ii.Salinan permit menguburkan yang disahkan iv. Sijil kematian yang disahkan v. Khairat Kematian ( mati akibat sakit biasa ) Tuntutan lumpuh Berkekalan / Terpisah atau hilang Anggota badan Tuntutan Elaun Tunai Hospital 1. Laporan polis yang disahkan iii. Laporan polis yang disahkan iii. laporan sekolah diperlukan. Laporan polis yang disahkan iii. Salinan sijil beranak yang disahkan iv.Salinan permit menguburkan yang disahkan iv. i. Salinan kad pengenalan yang disahkan i. Salinan kad pengenalan yang disahkan v.

PK Hem 2 Taklimat kepada Guru Kelas Pemungutan yuran insuran Kutipan dilaksanakan sebelum akhir Januari Hantar bayaran kepada Syarikat Takaful sebelum akhir Februari Simpan semua dokumen pembayaran yang berkaitan Dapatkan sijil Takaful sebagai bukti pengesahan dari syarikat Takaful PK Hem 3 4 Guru Kelas Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid Guru Kelas 5 Guru Besar 6 Guru Besar Guru Besar/ Kerani Kewangan 7 111 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PROSES KERJA PENGURUSAN INSURAN PELAJAR (SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA ( TPSM ) PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK BIL PROSES KERJA SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN 1 Kemaskini jumlah pelajar untuk urusan bayaran polisi insuran.

50/setahun. Serah salinan bukti pembayaran kepada Ketua Unit Kokurikulum JPNS dan Penyelia Kokurikulum di PPG. Dapatkan sijil Takaful sebagai bukti penyertaan sekolah Proses tamat 112 . Membuat kutipan melalui guru kelas sebelum akhir Januari Kumpulkan semua pembayaran. Taklimat minta Pelajar membayar polisi RM1.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGURUSAN INSURAN PELAJAR Mula Daftarkan pelajar. Bayar kepada Syarikat Takaful Malaysia Simpan semua dokumen pembayaran.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak Urusan Insurans Pelajar Tindakan Pengemaskinian Jumlah Pelajar.sebelum akhir Januari Menghantar jumlah bayaran kepada Syarikat Takaful Simpan semua dokumen pembayaran dan yang berkaitan Dapatkan Sijil Takaful bagi bukti pengesahan dari syarikat takaful 113 . Untuk urusan bayaran polisi insurans Tandakan [ √ ] Catatan Taklimat.dan Pembayaran Kutipan dilaksanakan.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PENGURUSAN INSURAN PELAJAR (SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA ( TPSM ) BIL JENIS KERJA/AKTIVITI JUMLAH MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1 Kemaskini jumlah pelajar untuk urusan bayaran polisi insuran. 2 hari 2 Taklimat kepada Guru Kelas Pemungutan yuran insuran Kutipan dilaksanakan sebelum akhir Januari Hantar bayaran kepada Syarikat Takaful sebelum akhir Februari Simpan semua dokumen pembayaran yang berkaitan Dapatkan sijil Takaful sebagai bukti pengesahan dari syarikat Takaful 1 jam 2 hari 1 hari 1 hari 3 4 5 6 30 minit 1 hari 7 114 .

SPI Bil 9/1975 SPI Bil 7/1986 SPI Bil. 5. Menyalin senarai nama dan maklumat diri pelajar ke dalam JKM sebenar dan SMM. PROSES KERJA Menerima senarai nama murid dari Guru Besar/ PK Pentadbiran bagi sesebuah kelas PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK PK Hem Guru Kelas SEKSYEN UNDANG-UNDANG / PERATURAN 1.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID PENGURUSAN BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID SENARAI TUGAS. (susunan murid lelaki didahulukan diikuti murid perempuan) mengandungi: o Nama murid o Jantina o Bilangan Sekolah o Tarikh Masuk o Bangsa o Agama o Nombor Kad Pengenalan o Tarikh lahir o Nombor Surat Beranak o Umur pada 1 Jan. 7. Menyiapkan senarai kedatangan sementara seperti JKD sebenar. Membuat semakan nama murid supaya sama ejaan dalam surat lahir bagi memastikan susunan abjad yang betul. 4. 2. telefon ibu bapa/penjaga o Pekerjaan ibu bapa/penjaga Mendapatkan Nombor Bilangan Sekolah daripada buku Daftar Kemasukan Sekolah bagi murid tahun 1 dan Jadual Kedatangan Murid tahun sebelumnya bagi murid tahun 2 . Semak semua butiran bagi tiada berlaku kesilapan. Senarai nama mengikut abjad. 8/1988 SPI Bil 18/1998 SPI Bil. PENGURUSAN BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID (JKM) BAGI BULAN JANUARI BIL 1. 115 . 6. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN (JADUAL KEDATANGAN MURID) PROSES KERJA a. 2.VIII(57) 3. Guru Kelas 4.6. Guru Kelas 5. 8/1999 KP(BS)8591/Jld. 6. Guru kelas/ S/U JKM / Guru Data Guru Kelas Guru Kelas 8. tahun berkenaan o Nama ibu bapa/penjaga o Pertalian murid dengan ibu bapa/penjaga o Alamat ibu bapa/penjaga o No. 3.

8/1999 •8 KP(BS)8591/Jl d. pastikan semua ruang diisi. Tandakan dengan kenyataan. Memenuhkan senarai nama mengikut abjad dalam ruang Ringkasan Yuranyuran dan mendapatkan nombor resit yuran daripada Kerani Kewangan di pejabat. 5. jumlah murid sepatutnya dalam kelas Menyerahkan buku JKM ke pejabat pada waktu kedua. jumlah murid yang tidak hadir 2. Pada akhir bulan: o jumlahkan murid tidak hadir dalam bulan berkenaan o jumlahkan murid tidak hadir sehingga bulan berkenaan o jumlahkan bilangan hari murid hadir sehingga bulan berkenaan o jumlahkan bilangan hari sepatutnya hadir dalam bulan berkenaan Guru Kelas Guru Kelas 116 . (susunan murid lelaki didahulukan. diikuti murid permpuan). 2. Guru tingkatan menandakan kedatangan dengan cara: o tandakan / untuk murid yang hadir o tandakan O untuk murid yang tidak hadir o tandakan L untuk murid yang lewat o tandakan P untuk murid yang ponteng Guru Kelas PK Hem/ Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas •3 SPI Bil 9/1975 •4 SPI Bil 7/1986 •5 SPI Bil.VIII(57) o 6. Jumlahkan kedatangan harian: 1. PENGURUSAN BUKU KEDATANGAN MURID (JKM) BAGI BULAN FEBUARI HINGGA DISEMBER PEGAWAI YANG SEKSYEN UNDANGPROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG / DIRUJUK PERATURAN Pada akhir bulan. 3. dijumlahkan dan dipindahkan ke bulan hadapan. Sekiranya ada murid yang baru masuk. Memastikan nama murid dipindahkan pada akhir bulan sebelumnya. atur semula senarai nama mengikut abjad. BIL 1. jumlah murid yang hadir 3. 4. untuk murid yang hadir Guru Kelas 7. b. 8/1988 •6 SPI Bil 18/1998 •7 SPI Bil.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANG-UNDANG / PERATURAN BIL PROSES KERJA Menandakan kedatangan harian. Buku JKD diambil daripada pejabat pada setiap pagi pada waktu pertama. 8.

semua ruang dalam Analisa Kedatangan Setahun lengkap dan ditandatangani Menyerahkan buku JKD ke pejabat pada Hari Akhir Persekolahan. Guru Kelas 11. salin nama murid dalam bulan berikutnya 2. 10. menulis bilangan hari belajar dalam dalam ruang ‘Banyak hari belajar dalam bulan lepas’ 3. Guru Kelas 13.semua butiran dalam bulan Januari hingga Disember telah dilengkapkan . dapatkan nombor resit bayaran daripada pejabat dan catatkannya selari dengan murid berkenaan Selepas mengemaskini maklumat di atas: 1. 12.semua nombor resit yuran dan pembayaran lengkapkemaskini .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN BIL PROSES KERJA o jumlahkan bilangan hari sepatutnya hadir sehingga akhir bulan berkenaan o menulis jumlah kedatangan sebenar nya dalam ruang Ringkasan o menulis jumlah kedatangan sepatutnya dalam ruang Ringkasan o menulis peratus kedatangan o menulis hitung panjang kedatangan o menulis bilangan murid yang masuk o menulis bilangan murid yang keluar o menulis bilangan murid pada akhir bulan o menulis hitung panjang ramai murid o tandatangan guru tingkatan Dalam ruang Analisis kedatangan: • lengkapkan ruang bangsa mengikut jantina dan menjumlahkannya • tandatangan ruang berkenaan Dalam ruang ringkasan Yuran. pastikan : . Guru Kelas 117 . Guru kelas Guru Kelas 9. menulis jumlah hari tidak hadir dalam ruang ‘Jumlah Bilangan Tidak Hadir’ Sebelum menyerahkan Buku Jadual Kedatangan Murid ke pejabat.

PENGURUSAN BUKU KEDATANGAN MURID ( JANUARI DAN FEBRUARI ) 118 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN KERJA A.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay MULA 1. Terima senarai nama murid Penempatan kelas Guru Kelas rekod nama dalam buku kedatangan pelajar Semak butiran dalam buku kedatangan pelajar Pindaan oleh guru Kelas Guru Kelas Tutup Buku Kedatangan pada akhir bulan Semak Buku Kedatangan Pelajar SENARAI SEMAK PENGURUSAN JADUAL KEDATANGAN MURID (JKM) 119 .

Mendaftarkan kemasukan pelajar pada sesi awal tahun persekolahan. Melantik penyelaras 5. 7. tindakan bagi buang sekolah dan surat buang sekolah kepada pelajar ponteng.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tindakan Tandakan ( √ ) Catatan 1. 2. Menyediakan tempat atau rak penyimpanan yang sesuai dan selamat. Mengeluarkan surat-surat amaran ketidakhadiran. 6. Mendaftarkan kemasukan pelajar baru sepanjang sesi persekolahan. Tindakan Tandakan ( √ ) Catatan 120 . 3. Menyediakan buku jadual kedatangan murid (JKM). Melantik guru kelas bagi setiap kelas. 4. 8. Mengambl butir-butir diri pelajar dan ibu bapa atau penjaga.

bulanan dan penggal. Menyemak jadual kehadiran secara harian. 11. PPG dan JPNS) 17. 14.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 9. Tindakan susulan kepada guru kelas(peringatan dan teguran) 16. Menyerah maklumat kepada pihak yang berkenaan (Guru Besar. Mengedarkan buku jadual kedatangan murid kepada guru kelas 10. Memberi taklimat tentang prosedur tindakan pelajar tidak hadir. 13. Mengumpul semua maklumat kehadiran untuk membuat statistik kehadiran. 15. Menyediakan pelbagai borang bagi semakan buku jadual kedatangan murid. ponteng dan pemberian surat-surat amaran. Memastikan keselamatan buku jadual kedatangan murid. Tindakan Tandakan ( √ ) Catatan 121 . 12. Memberi taklimat tatacara pengisian buku jadual kedatangan murid.

34.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 30. Menutup buku JKM pada setiap hujung bulan dengan mengisi maklumat-maklumat lain yang berkenaan. 35. Memindahkan senarai nama murid pada akhir bulan ke bulan yang seterusnya. nombor resit yuran dan lain-lain. Menyemak catatan ringkasan yuran. Mengisi kedatangan pada waktu pertama setiap hari persekolahan. 32. Melengkapkan ruang Analisa Kedatangan di bahagian belakang buku JKM dan menandatanganinya. Melengkapkan dan mengemaskini semua butiran dan maklumat pelajar ke dalam buku jadual kedatangan murid. 33. 36. Menyerahkan buku JKM ke pejabat selewat-lewatnya pada waktu kedua. Pengurusan Kebajikan Pelajar 122 . 31. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 8.

P. Guru Kebajikan Pelajar Guru Kebajikan - Menguatkuasakan peraturan yang ditetapkan. Menghubungi pihak tertentu untuk membantu pelajar 1.II /52.SPI Bil 5/1979 PROSES KERJA a.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Tugas. KP( BS)8 591/ Jld. Guru kelas Guru kelas . Kuasa. S. Menyenaraikan pelajar yang memerlukan bantuan kebajikan 13. dan Hubungan dengan Pegawai Lain Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas PK Hem Guru kelas Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan Guru Besar Tugas dan Tanggungjawab a. Kuasa Yang Diberi 5. Mendapatkan pelajar yang memerlukan bantuan. Memastikan kebajikan pelajar dijaga b. Memberikan senarai kepada PK HEM 1. Guru bertanggungjawab melaksanakan tugas dengan berkesan c. Panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru besar dan guru GPK Hem/ Penyelia Petang 1. Memastikan setiap pelajar mendapat bantuan kebajikan 2.I Bil. 5/19 79 2. Bantuan Kemiskinan 123 . Membantu Guru Besar menyelesaikan permasalahan pelajar 3. Membantu guru kebajikan pelajar mendapatkan kebajikan pelajar 12.

2. Guru Besar 5. Guru Kebajikan 4. Proses Kerja Dapatkan senarai pelajar yang memerlukan bantuan Pastikan pelajar yang benar-benar layak mendapat bantuan Merancang program untuk mendapatkan dana Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang disahkan oleh Guru Besar Menubuhkan tabung kebajikan pelajar Pengagihan bantuan mengikut kadar keperluan pelajar Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Guru Kelas Guru Kebajikan Seksyen Undangundang/peraturan Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil 1. 6. Guru Besar Guru Kebajikan/ Guru Kelas/ Agensi Kebajikan CARTA ALIRAN a. Bantuan Kemiskinan 124 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Mula Senaraikan nama pelajar Temuduga Pelajar Kenalpasti tahap kemiskinan Sedia rekod Rancang program mendapatkan dana Sediakan Daftar Sumbangan & Daftar Penerima Tubuh tabung kebajikan Agih Bantuan Tamat 125 .

Bantuan Kemiskinan Tindakan 1. Mengagih bantuan kebajikan kepada pelajar 126 . 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak a. 6. Merancang program mengumpul dana Daftar sumbangan dan pengesahan Guru Besar Menubuh Tabung Kebajikan 4. 3. Menerima senarai pelajar miskin Memastikan kelayakan pelajar Tandakan ( / ) Catatan 2.

JENIS KERJA/AKTIVTI Dapatkan senarai pelajar yang memerlukan bantuan Pastikan pelajar yang benar-benar layak mendapat bantuan Merancang program untuk mendapatkan dana Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang disahkan oleh Guru Besar Menubuhkan tabung kebajikan pelajar Pengagihan bantuan mengikut kadar keperluan pelajar JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 2. 2. hari 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PROSES KERJA BANTUAN KEMISKINAN Bil 1. 2 hari 4. hari 1. 6. jam JUMLAH UNIT 3. bulan 1 hari 127 .

SPBT 128 . SPBT/ PK HEM 8 P. SPBT Penyelaras SPBT Seksi UndangUndang/Peraturan Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Hal Ehwal Murid 3 4 5 Guru Kelas Guru Besar PK HEM/ P. SPBT/ Guru Kelas 6 7 Guru Kelas/ P.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 9. SPBT P. SPBT P. Proses Kerja Permohonan dan Pengagihan Buku SPBT Kepada Murid-Murid Bil 1 2 Proses kerja Mengedarkan borang permohonan SPBT kepada pelajar Guru kelas mengutip borang permohonan SPBT daripada pelajar dan menyerahkan kepada guru SPBT Guru SPBT menyemak borang Jawatankuasa SPBT membuat pemilihan Mengedarkan senarai pelajar yang layak dan pelajar tidak layak membuat rayuan Mengagihkan buku SPBT kepada pelajar Mengemaskini dan menyemak stok serta menghapuskira buku yang rosak Mengemas bilik SPBT Pegawai yang meluluskan/Dirujuk Guru Kelas / P.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PERMOHONAN DAN PENGAGIHAN (SPBT) KEPADA MURID-MURID Edarkan borang SPBT kepada pelajar Kutip kembali borang permohonan SPBT dan serah kepada guru SPBT Semak borang SPBT Jawatankuasa SPBT membuat pemilihan tidak layak Pelajar ti pelajar tidak layak membuat rayuan Edarkan senarai nama pelajar yang layak Men kepada pelajar Agihkan buku-buku bantuan layak Jawatankuasa SPBT membuat pemilihan Kemaskini dan semak stok dan menghapuskira buku yang uzur Kemas bilik SPBT 129 .

SPBT P. SPBT menyemak borang Jawatankuasa SPBT membuat pemilihan Mengedarkan senarai pelajar yang layak dan pelajar tidak layak membuat rayuan Mengagihkan buku SPBT kepada pelajar Mengemaskini dan menyemak stok serta menghapuskira buku yang rosak Mengemas bilik SPBT 3 4 5 6 7 8 130 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK PERMOHONAN DAN PENGAGIHAN BUKU SPBT KEPADA MURID 1 2 Mengedarkan borang permohonan SPBT kepada pelajar Guru kelas mengutip borang permohonan SPBT daripada pelajar dan menyerahkan kepada P.

SPBT P. SPBT menyemak borang Jawatankuasa SPBT membuat pemilihan Mengedarkan senarai pelajar yang layak dan pelajar tidak layak membuat rayuan Mengagihkan buku SPBT kepada pelajar Mengemaskini dan menyemak stok serta menghapuskira buku yang rosak Mengemas bilik SPBT JUMLAH MASA YANG DIAMBIL 1 hari 1 hari JUMLAH UNIT 3 4 5 2 hari 3 hari 1 hari 6 7 4 hari 8 131 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PERMOHONAN DAN PENGAGIHAN BUKU SPBT KEPADA MURID Bil 1 2 JENIS KERJA/AKTIVITI Mengedarkan borang permohonan SPBT kepada pelajar Guru kelas mengutip borang permohonan SPBT daripada pelajar dan menyerahkan kepada P.

Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 5/1979 Perkhidmatan Kebajikan Pelajar 2. Peraturan PPD/JPNJ Tugas : Merancang dan melaksana program keselamatan dan perlindungan pelajar 1 2 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1988 Keselamatan Diri Pelajar Di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 12/1989 Garis panduan dari segi pencegahan kebakaran bagi bangunan dormitori dan asrama Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1978 Kad kecemasan kebakakaran di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1980 Penggunaan benda-benda dalam kelas amali dan makmal sains sekolah rendah dan menengah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 21/1998 Persediaan bagi menghadapi bencana alam Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1999 Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/2000 Menangani masalah keselamatan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI PERATURAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Tugas : Mengurus hal-hal biasiswa 1. 132 3 4 5 6 7 8 9 . dadah dan gangster Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 7/200 Mencegah kebakaran di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 9/2000 Panduan keselamatan diri pelajar semasa pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta kegiatanh Ko Kurikulum dan Sukan di dalam dan di luar kawasan sekolah.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Tugas : Menyelia perjalanan urusan kantin 1 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 5/1988 Penyakit Demam Kepialu (Tifoid). Penyakit Kuning (Hepatitis B) dan kerancunan makanan Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/1989 Rancangan kesihatan sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1998 Menjaga kesihatan pelajar di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1976 Panduan untuk menjaga kesihatan murid dan kebersihan di kantin sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1976 Jualan makanan dan minuman di kantin-kantin sekolah untuk murid-murid berbilang 2 3 4 5 Tugas : Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan 1 2 3 4 5 6 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1969 Pakaian guru-guru di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/1971 Pakaian Seragam Sekolah-Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 5/1971 Panduan Dasar Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/1971 Rukunegara Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1975 Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1975 Menyanyi Lagu Kebangsaan/ Lagu Negeri dan Mengibar bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-sekolah / Maktab Perguruan Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1984 7 133 . Taun (Kolera).

Bil 2/1976 Potongan rambut murid-murid 134 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Perhimpunan Sekolah 8 9 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 2/1985 Lencana / Logo dan Lagu Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1985 Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah (Pindaan) 10 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 12/1988 Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah-Sekolah 11 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/1992 Pemakaian tudung/mini telekung bagi pelajar perempuan 12 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1993 Pakaian Seragam Sekolah 13 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1997 Dasar dan Peraturan Mengenai Nama Sekolah 14 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 9/1999 Pengurusan buku rekod perkhidmatan kerajaan Tugas : Mengambil tindakan. menyelaras dan merekod kes-kes disiplin pelajar sesi petang 1 2 3 4 5 6 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/68 Pembuangan murid-murid daripada sekolah kerana kelakuan curang Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/68 Tatatertib di Sekolah-Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6A/1975 Disiplin : Murid-murid menghisap rokok Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 7/1975 Salah guna dadah. garis panduan untuk guru Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 9/1975 Disiplin di sekolah : Peraturan-Peraturan Sekolah Unktuk Murid Surat Pekeliling Ikhtisas .

dadah dan gengster Tugas : Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling 1 2 3 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 13/1998 Program membina minat membaca Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil l2/1999 Penganjuran program motivasi di sekolah Surat Pekeliling Ikhltisas – Bil 12/2000 Lawatan Pendidikan Murid di Hari Persekolahan 135 .Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 4/1996 Pelaksanaan kuasa disiplin dan hukuman di sekolah 1 2 3 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 5/1997 Sekolah sebagai kawasan larangan merokok Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 16/1998 Menangani kegiatan gangster di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/2000 Menangani masalah keselamatan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 7 8 9 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 11/1976 Mengharamkan semua jenis permainan judi di sekolah-sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 9/1977 Acara Suaikenal di sekolah-sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/ 1983 Garis panduan Kempen Anti Merokok di Sekolah-Sekolah 10 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1983 Larangan Bermain Bahan-Bahan Letupan 11 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 8/1983 Mengenakan hukuman biasa terhadap murid-murid yang melakukan perbuatan salah laku yang tidak dinyatakan dalam peraturan-peraturan pelajaran 12 Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 6/1995 Menangani masalah ponteng di sekolah 13 .

Program-Program Anjuran PPD/JPNS 136 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 4.

1 S/U Kokurikulum 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KO-KURIKULUM Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Guru Besar/ PK Ko-kurikulum Tugas dan Tanggungjawab Pengumpulan maklumat kokurikulum. Kelab/Persatuan. Ketua Unit Sukan Penyelia Kokurikulum 1.3 S/U Sukan 1.3 S/U Sukan Daerah Guru Besar/ PK Ko-kurikulum Menyelaras aktiviti dan program ko-kurikulum Kuas Merancang Kuasa memberi arahan Kuasa memberi nasihat dan tunjuk ajar Kuas Merancang Kuasa memberi arahan Kuasa memberi nasihat dan tunjuk ajar Kuas Merancang Kuasa memberi arahan Kuasa memberi nasihat dan tunjuk ajar Guru Besar/ PK Ko-kurikulum Menjalankan kegiatan kokurikulum. Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 1. Kuasa Yang diberi Kuasa Merancang Kuasa memberi arahan Kuasa memberi nasihat dan tunjuk ajar Tugas Pegawai-Pegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.2 Penyelia Sukan 1. Kelab/Persatuan. Kelab Sukan Permainan 1.6 Guru Pasukan Sekolah Guru Besar/ PK Ko-kurikulum Membantu PKKokurikulum memantau kegiatan ko-kurikulum SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN 137 .4 Guru Penasihat 1.1 Penyelia Kokurikulum 1.5 Guru Rumah Sukan 1.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KO-KURIKULUM 1. Proses Kerja Mendapatkan senarai kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit Mendapatkan senarai perlaksanaan kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK Ko-Kurikulum/ Seksen Undang-Undang / Peraturan Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan Kokurikulum 2. Memaklumkan kepada pihak yang terlibat 138 . Mendapatkan maklumatmaklumat lain yang berkaitan 4. PROSES KERJA PENGUMPULAN MAKLUMAT KO-KURIKULUM Bil 1. PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Badan Beruniform/ Penyelaras Kelab & Persatuan/ Setiausaha Sukan & Permainan PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Badan Beruniform/ Penyelaras Kelab & Persatuan/ Setiausaha Sukan & Permainan Guru Besar 3.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PENGUMPULAN MAKLUMAT KO-KURIKULUM Mula Dapatkan senarai kegiatan mengikut unit Dapatkan senarai perlaksanaan kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit Dapatkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan Maklumkan kepada pihak yang terlibat Tamat 139 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Senarai Semak – Pengumpulan maklumat Ko-Kurikulum 1. Mendapatkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan \ 4. Mendapatkan senarai kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit 2. Memaklumkan kepada pihak yang terlibat 140 . Mendapatkan senarai perlaksanaan kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit 3.

Memaklumkan kepada pihak yang terlibat 1 hari 141 . 2. Mendapatkan senarai kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit Mendapatkan senarai perlaksanaan kegiatan yang akan dijalankan mengikut unit Seminggu Seminggu 3. Mendapatkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan Seminggu 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA PENGUMPULAN MAKLUMAT KO-KURIKULUM Bil Jenis kerja / aktiviti Masa diambil Jumlah Unit 1.

PK Ko-Kurikulum/ 5. PROSES KERJA MENYELARAS AKTIVITI / PROGRAM KO-KURIKULUM Proses Kerja Menetapkan tarikh. Guru Besar / PK Kokurikulum/ Guru Kelab/ Persatuan/ Sukan 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KO-KURIKULUM 2. 4. tempat dan masa Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menyediakan tempat mesyuarat Menjalankan mesyuarat Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK Kokurikulum/ Seksen Undang-Undang / Peraturan Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan Kokurikulum 2. Bil 1. Menyediakan minit mesyuarat Mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan Setiausaha Setiausaha 142 . 6.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN MENYELARAS AKTIVITI / PROGRAM KO-KURIKULUM Mula Tetapkan tarikh. tempat dan masa Keluarkan surat panggilan mesyuarat Sediakan tempat mesyuarat Jalankan mesyuarat Sediakan minit mesyuarat Edar minit mesyuarat untuk tindakan Tamat 143 .

tempat dan masa 2. Menetapkan tarikh. Mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan 144 . Menyediakan minit mesyuarat 6. Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat 3. Menyediakan tempat mesyuarat \ 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK – MENYELARAS AKTIVITI / PROGRAM KO-KURIKULUM 1. Menjalankan mesyuarat 5.

6. 3. tempat dan masa Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menyediakan tempat mesyuarat Menjalankan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat Mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan Masa diambil 2 hari 1 hari 60 minit 90 minit 45 minit 1 hari Jumlah Unit 145 . 2. 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA MENYELARAS AKTIVITI / PROGRAM KO-KURIKULUM Bil 1. Jenis kerja / aktiviti Menetapkan tarikh. 5.

Memaklumkan persediaan yang perlu dibuat oleh pelajar Melaksanakan kegiatan @ aktiviti Guru UPS/ Persatuan/ Kelab/ Permainan 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KO-KURIKULUM 3. Proses Kerja Mengadakan Perhimpunan Pelajar Mengadakan Taklimat perlaksanaan kepada pelajar Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK Kokurikulum PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Ko-Kurikulum PK Ko-Kurikulum/ Seksyen Undang-Undang / Peraturan Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan Kokurikulum 2. PROSES KERJA MENJALANKAN KEGIATAN KO-KURIKULUM Bil 1. 3. 146 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN MENJALANKAN KEGIATAN KO-KURIKULUM Mula Panggil / adakan perhimpunan pelajar Adakan taklimat perlaksanaan kepada pelajar Maklumkan persediaan yang perlu dibuat oleh pelajar Laksanakan kegiatan @ aktiviti ` Tamat 147 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK – MENJALANKAN KEGIATAN KO-KURIKULUM 1. Mengadakan Taklimat perlaksanaan kepada pelajar 3. Memaklumkan persediaan yang perlu dibuat oleh pelajar \ 4. Mengadakan Perhimpunan Pelajar 2. Melaksanakan kegiatan @ aktiviti 148 .

Menyediakan minit mesyuarat 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay NORMA KERJA MENJALANKAN KEGIATAN KO-KURIKULUM Bil 1. Mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan 60 minit 1 hari 90 minit 1 hari 1 hari 3 hari Masa diambil Jumlah Unit 149 . Jenis kerja / aktiviti Menetapkan tarikh. Menyediakan tempat mesyuarat 3. tempat dan masa Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat 2. Menjalankan mesyuarat 4.

Proses Kerja Menyediakan format borang pemantauan yang standard Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK KO-Kurikulum/ Setiausaha Seksyen Undang-Undang / Peraturan Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan Kokurikulum 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN KO-KURIKULUM 4. PROSES KERJA MEMBANTU GPK KO-KURIKULUM MEMANTAU KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1. Menetapkan mana-mana unit untuk dipantau PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Unit 3. Melengkapkan borang pemantauan Menyediakan laporan PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Unit PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Unit 5. Melaksanakan pemantauan PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Unit 4. 150 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

CARTA ALIRAN MEMBANTU PK KO-KURIKULUM MEMANTAU KEGIATAN KOKURIKULUM

Mula

Sediakan format borang pemantauan yang standard

Tetapkan mana-mana unit untuk dipantau

Laksanakan pemantauan

Lengkapkan borang pemantauan

Sediakan laporan

Tamat

151

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

SENARAI SEMAK - MEMBANTU PK KO-KURIKULUM MEMANTAU KEGIATAN KOKURIKULUM

1. Menyediakan format borang pemantauan yang standard

2. Menetapkan mana-mana unit untuk dipantau

3. Melaksanakan pemantauan

\ 4. Melengkapkan borang pemantauan

152

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

NORMA KERJA MEMBANTU PK KO-KURIKULUM MEMANTAUAN KEGIATAN KO-KURIKULUM

Bil i.

Jenis kerja / aktiviti Menyediakan format borang pemantauan yang standard Menetapkan mana-mana unit untuk dipantau Melaksanakan pemantauan Melengkapkan borang pemantauan

Masa diambil

Jumlah Unit

ii.

iii. iv.

153

SPI Bil.U. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan. SPI Bil.N. SPI Bil. Warta Kerajaan 1950 Warta Kerajaan 1956 Warta Kerajaan 1967 Warta Kerajaan 1997 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SPI Bil. 4/1977 SPI Bil. 11.U. 11/1978 12. SPI Bil 10/1976 - 8. Bil. 2/1981 13.179-180 Jil. 3. 4. Jil. 4.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 42. 7/1977 - 10. 23/1966 SPI Bil 1/1971 SPI Bil 2/1971 SPI Bil 8/1971 SPI Bil 4/1975 SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Catur di Sekolah-Sekolah Menengah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. Hari Kelepasan Peristiwa P. 27. 5.11 5. No. SPI Bil. 3/1982 154 . SPI Bil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI PERATURAN PENGURUSAN KO-KURIKULUM 1. 3. WARTA KERAJAAN 1 2. 8/1978 11. 2. SP ‘Am Bil.U.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan 7. 6. 9. 3/1981 14.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

15. SPI Bil. 4/1982 16. SPI Bil. 4/1983 17. SPI Bil. 7/1983 18. SPI Bil. 3/1984 19. SPI Bil. 4/1984 20. SPI Bil. 4/1984 21. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. 4/1985 23. SPI Bil. 5/1985 24. SPI Bil 1/1986 25. SPI Bil 2/1986 26. SPI Bil 3/1986 27. SPI Bil. 5/1986 28. SPI Bil. 1/1988 29. SPI Bil.3/1988 30. SPI Bil. 6/1988 31. SPI Bil. 7/1988 32. SPI Bil. 8/1988 33. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil 14/1988 35. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil. 1/1991

-

Permainan ‘Pin-table, Video Game, Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan MuridMurid Sekolah. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Sekolah-Sekolah. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Kawasannya (Landscaping) Mengindahkan Sekolah dan Di

Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Kepada

Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Senaman Beramai-ramai. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri Majlis-Majlis Rasmi Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah.

155

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay
38. SPI Bil. 3/1991 39. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil.7/1991 41. SPI Bil. 9/1991 42. SPI Bil. 4/1992 43. SPI Bil. 6/1994 44. SPI Bil. 1/1995 Mengundang Orang-orang Sekolah/Institusi Pendidikan. Kenamaan Ke Upacara

Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah. Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap PelajarPelajar Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Amalan Kebersihan Di Sekolah. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah.

45. SPI Bil. 3/1995 46. SPI Bil. 4/1995 47. SPI Bil. 7/1995 48. SPI Bil. 8/1995 49. SPI Bil 9/1995 50. SPI Bil.1/1996 51. SPI Bil. 2/1996 52. SPI Bil. 2/1997 53. PUP Bil 2/1997 54. SPI Bil. 3/1997 55. SPI Bil. 6/1997 56. SPI Bil. 2/1998 57. SPI Bil. 3/1998

-

156

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay
58. SPI Bil. 5/1998 59. SPI Bil. 18/1998 60. SPI Bil 24/1998 61. SPI Bil. 1/1999 62. SPI Bil. 2/1999 63. SPI Bil. 7/1999 64. SPI Bil. 8/1999 65. SPI Bil 7/2000 66. SPI Bil. 8/2000 67. SPI Bil. 9/2000 Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah.

68. SPI Bil. 9/2000

-

69. SPI Bil. 12/2000 70. SPI Bil. 13/2000 71. SPI Bil. 14/2000 72. SPI Bil. 16/2000

-

Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah-Sekolah. Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di SekolahSekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan

73. SPI Bil. 17/2000 74. SPI Bil. 18/2000 75. SPI Bil. 19/2000 76. SPI Bil. 20/2000 77. SPI Bil, 5/2002

-

. 157

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 158 .

Kuasa Mengurus dan menyimpan rahsia Pembantu Tadbir 159 . melaksana dan menilai program 4 Ketua Panitia Guru Kelas Guru Mata Pelajaran 5 Menyelenggara dan menyelaras kutipan data dan maklumat serta perangkaan yang berkaitan pelajar.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN DAN JENIS HUBUNGAN Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum BIL TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI Kuasa Menilai Prestasi Kuasa Mengurus 1 Merancang. Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf Kuasa Mengurus Kuasa Mengurus. menilai dan melapor prestasi staf Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan untuk mengagihkan tugas khas guru 2 3 Menyelenggara dan menyelaras kutipan yuran Kewangan Sekolah. mengurus.

Taklimat mengisi borang prestasi Guru menyerahkan borang prestasi Semakan SKT guru dan memberikan markah Mesyuarat Penyelarasan prestasi guru Perbincangan dengan guru secara individu Mesyuarat penyelarasan prestasi kali dua Melengkapkan markah dalam borang prestasi Laporan 2. 8. 4. 6. Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan dan Pentadbiran 160 . menilai dan melapor prestasi staf Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/dirujuk Guru Besar/ PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum/ Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar Catatan/ Pekeliling 1.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 1. mengurus. Proses kerja Merancang. 5. 7. 3.

MENGURUS. MENILAI DAN MELAPOR PRESTASI STAF Mula Taklimat mengisi borang prestasi Guru menyerahkan borang prestasi Semakan SKT guru dan memberikan markah Mesyuarat Penyelarasan prestasi guru Bincang dengan guru secara individu Mesyuarat penyelarasan prestasi kali dua Lengkapkan markah dalam borang prestasi Laporan 161 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PROSES KERJA MERANCANG.

MENILAI DAN MELAPOR PRESTASI STAF 1. Taklimat mengisi borang prestasi Guru menyerahkan borang prestasi Semakan SKT guru dan memberikan markah Mesyuarat Penyelarasan prestasi guru Perbincangan dengan guru secara individu Mesyuarat penyelarasan prestasi kali dua Melengkapkan markah dalam borang prestasi Laporan 3. 8. 7. 162 . 2. 4. MENGURUS. 6.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK MERANCANG. 5.

8. 4. JENIS KERJA/AKTIVITI Taklimat mengisi borang prestasi Guru menyerahkan borang prestasi Semakan SKT guru dan memberikan markah Mesyuarat Penyelarasan prestasi guru Perbincangan dengan guru secara individu Mesyuarat penyelarasan prestasi kali dua Melengkapkan markah dalam borang prestasi Laporan MASA YANG DIAMBIL 20 minit 10 minit 30 minit 60 minit 30 minit JUMLAH UNIT - PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 163 . menilai dan melapor prestasi staf BIL 1. mengurus. 5. 2. 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma kerja Merancang. 7. 6.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay

2. Proses Kerja Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan guru untuk agihan tugas khas guru

BIL

PROSES KERJA

Pegawai yang meluluskan/diruju k Guru Besar Guru Besar Guru Besar PK Pentadbiran

Catatan/Pekeliling

1. 2.

Pemerhatian Menyediakan borang soal-selidik Mengedarkan borang soal selidik kepada guru-guru dan staf

3.

4.

Mengumpulkan borang soal selidik

Guru Besar PK Pentadbiran Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum

5. 6. 7. 8.

Mengumpul data soal selidik Menganilisis data Perbincangan dengan guru-guru Menyediakan agihan tugas

Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan dan Pentadbiran

164

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN MENGENALPASTI KEKUATAN DAN KELEMHAN GURU UNTUK AGIHAN TUGAS KHAS GURU

Pemerhatian

Sediakan borang soal-selidik Edarkan borang soal selidik kepada guru-guru dan staf Kumpul borang soal selidik

Kumpul data soal selidik

Analisis data

Bincang dengan guru-guru

Sediakan agihan tugas

165

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK MENGENALPASTI KEKUATAN DAN KELEMHAN GURU UNTUK AGIHAN TUGAS KHAS GURU 1. 2. Pemerhatian Menyediakan borang soal-selidik Mengedarkan borang soal selidik kepada guru-guru dan staf

3.

4.

Mengumpulkan borang soal selidik

5. 6. 7. 8.

Mengumpul data soal selidik Menganilisis data Perbincangan dengan guru-guru Menyediakan agihan tugas

166

6. 5. 10 minit 120 minit 1 hari 2 jam 167 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma Kerja Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan guru untuk agihan tugas khas BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL 20 hari 120 minit JUMLAH UNIT 1. 7. 2. Pemerhatian Menyediakan borang soal-selidik Mengedarkan borang soal selidik kepada guruguru dan staf Mengumpulkan borang soal selidik Mengumpulkan data soal selidik Menganalisis data Menyediakan agihan tugas 3. 10 minit 4.

Memberi taklimat kepada guru-guru kelas tentang cara dan jumlah kutipan Pembantu Tadbir. 2. Menerima laporan kutipan yuran guru Kelas PK Pentadbiran PK Hem 4. Mengeluarkan surat peringkatan dan memberi nasihat kepada pelajar yang lewat menjelaskan yuran PK Pentadbiran PK Hem Pembantu Tadbir Guru Kelas 168 . Mengedarkan buku resit.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 3. Proses Kerja Pemantauan Pengurusan kutipan yuran Pegawai yang meluluskan/diruju k Bil Proses Kerja Catatan/ Pekeliling 1. senarai yuran Pembantu Tadbir Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan dan Pentadbiran 3.

senarai yuran Terima laporan kutipan yuran dari guru Kelas Edar surat peringkatan dan memberi nasihat kepada pelajar yang lewat menjelaskan yuran 169 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN PROSES KERJA PROSES KERJA PEMANTAUAN PENGURUSAN KUTIPAN YURAN SESI PETANG Taklimat kepada guru-guru Kelas tentang cara dan jumlah kutipan Edar buku resit.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN KUTIPAN YURAN 1. senarai yuran 3. Mengedarkan buku resit. Menerima laporan kutipan yuran guru kelas 4. Mengeluarkan surat peringkatan dan memberi nasihat kepada pelajar yang lewat menjelaskan yuran 170 . Memberi taklimat kepada guru-guru tingkatan tentang cara dan jumlah kutipan 2.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma Kerja Proses Kerja Pemantauan Pengurusan kutipan yuran sesi petang BIL JENIS KERJA/AKTIVITI Memberi taklimat kepada guru-guru kelas tentang cara dan jumlah kutipan Mengedarkan buku resit. 2. Mengeluarkan surat peringatan dan memberi nasihat kepada pelajar yang lewat menjelaskan yuran 2 hari 171 . senarai yuran MASA YANG DIAMBIL 1 jam 30 minit JUMLAH UNIT 1. Menerima laporan kutipan yuran guru kelas 2 hari 4. 3.

Pemilihan program 4.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 4. 5. Penilaian 172 . Pelaksanaan program 9. Mesyuarat AJK dan agihan tugas 8. Proses Kerja Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf Pegawai yang meluluskan/diruju k Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK Hem/ PK Ko-kurikulum BIL Proses Kerja Catatan/Pekeliling 1. Penetapan objektif/matlamat 3. Menyedia kertas kerja Perbincangan dengan pengetua Pelantikan AJK Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan dan Pentadbiran 7. 6. Mengadakan perbincangan 2.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PERKEMBANGAN STAF Adakan perbincangan Tetapan Objektif/Matlamat Pilih program Sediakan Kertas Kerja Tidak sesuai Bincang dengan Guru Besar YA Lantik AJK Mesyuarat AJK dan agihan tugas Laksana Program Nilai Program 173 .

4. 7. 5. 9. 6. 3. 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PERKEMBANGAN STAF 1. 8. Mengadakan perbincangan Penetapan objektif/matlamat Pemilihan program Menyedia kertas kerja Perbincangan dengan Guru Besar Pelantikan AJK Mesyuarat AJK dan agihan tugas Pelaksanaan program Penilaian 174 .

7. 8. 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma Kerja Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL 1jam 15 minit 30 minit 60 minit 30 minit 10 minit 60 minit 6 jam 30 minit JUMLAH UNIT 1. Mengadakan perbincangan Penetapan objektif/matlamat Pemilihan program Menyedia kertas kerja Perbincangan dengan Guru Besar Pelantikan AJK Mesyuarat AJK dan agihan tugas Pelaksanaan program Penilaian 175 . 4. 2. 5. 6. 9.

Analisis data Guru Data 176 . Mesyuarat guru data dan guru-guru Kelas Guru Besar/ Guru Data/ Guru Kelas 2.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Proses kerja membantu mengurus pengumpulan data dan maklumat serta perangkaan yang berkaitan pelajar. BIL Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/dirujuk Catatan/ Pekeliling 1. Penetapan tarikh –tarikh penyerahan data pelajar PK Hem Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan dan Pentadbiran 3. Mengumpul data Guru Data/ Guru kelas 4.

Mesyuarat guru data dan guru-guru kelas Tetapkan tarikh –tarikh penyerahan data Kumpul data Analisis data 177 .Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay CARTA ALIRAN MEMBANTU MENGURUS PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT SERTA PERANGKAAN YANG BERKAITAN PELAJAR SESI PETANG.

Analisis data 178 . Mengumpul data 4. Mesyuarat guru data dan guru-guru Kelas 2. Penetapan tarikh –tarikh penyerahan data pelajar 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI SEMAK MEMBANTU MENGURUS PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT SERTA PERANGKAAN YANG BERKAITAN PELAJAR SESI PETANG 1.

Mengumpul data 2 hari 4. Analisis data 6 jam 179 . Mesyuarat guru data dan guru-guru kelas 60 minit 2. Penetapan tarikh –tarikh penyerahan data pelajar 5 minit 3.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Norma Kerja membantu mengurus pengumpulan data dan maklumat serta perangkaan yang berkaitan pelajar sesi petang BIL JENIS KERJA/AKTIVITI MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT 1.

mengurus.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SENARAI PERATURAN: PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Tugas : Merancang. Staf Sokongan Dan Murid Sekolah Dalam Kegiatan Politik Anti Kerajaan 2 3 4 5 6 7 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai 180 . menilai dan melapor prestasi staf 1 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam – Bil 2/1993 Garis Panduan Mengenai Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Perkhidmatan Awam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam – Bil 2/2002 Garis Panduan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anggota Perkhidmatan Awam Peraturan-Peraturan Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 11/1989 Kutipan yuran Persatuan Ibu Bapa Guru Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 3/75 Panduan bagi pertukaran guru-guru Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 1/1979 Senarai tugas-tugas.panduan di Sekolah Menengah Surat Pekeliling Ikhtisas – Bil 5/1999 Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.

27. 17. 1. 22. 7. 21. 13. 14. 6. 24. 26. 28. 5.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil. 4. 23. 20. 16. Jawatankuasa JK Majlis Guru Besar JK Kurikulum JK Pusat Sumber JK Penilaian dan Peperiksaan JK Pemantauan JK Pengurusan Bilik Darjah JK Jadual Waktu JK Program Kecemerlangan JK Program Bimbingan dan Pemulihan JK PPSMI Ahli Lembaga Tatatertib Guru dan Staf JK Pelan Integriti Nasional (PIN) JK Majlis HEM JK SPBT JK Kebajikan JK Disiplin JK Unit Bimbingan dan Kaunseling JK Kantin JK Majlis Kokurikulum JK Kewangan JK Pembangunan Staf JK Pembangunan Sekolah JK Staf Sokongan JK Program Khas Sekolah JK Program Bersepadu Sekolah Sihat JK Majlis Sukan Sekolah JK PIBG 181 . 10. 18. 3. 12. 19. 15. 9. 2. 8. 11.

2. No.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay PERATURAN-PERATURAN DAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Dalam Warta Kerajaan Bertarikh 21hb Mei 1998. 182 . 3.41.U (A) 196. PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN SEKOLAH) 1998 Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 130 Akta Pendidikan 1996. Dalam Peraturan-Peraturan ini:“guru besar” atau “pengetua” ertinya pegawai dalam Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pendidikan untuk mengurus sekolah. Peraturan-peraturan ini adalah terpakai bagi sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Jilid 42. 11 Tambahan No. AKTA PENDIDIKAN 1996 ada dinyatakan. P. Menteri membuat peraturan yang berikut: 1. Perundangan (A). Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada 21 Mei 1998.

dan hendaklah disahkan dengan tandatangan pengerusi dan setiausaha persatuan berkenaan. hobi dan rekreasi. Guru Besar atau Pengetua. 5. sukan dan permainan.1. 2. (2) Laporan itu hendaklah dikemukakan dalam tempoh empat belas hari mula berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini atau dalam hal persatuan yang ditubuhkan selepas Peraturan-Peraturan ini berkuatkuasa. “persatuan sekolah” ertinya apa-apa kelab atau persatuan murid dan guru sekolah. (1) secara bertulis. (1) Akaun bagi tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah di bawah kawalan Guru Besar atau Pengetua atau Guru Penasihat. Jawatankuasa tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah mengemukakan secara bertulis kepada Guru Besar atau Pengetua. (1) (2) (3) 7. Laporan itu hendaklah dikemukakan dalam tempoh empat belas hari dari tarikh yang laporan tentang perubahan itu dibuat. senarai aktiviti utama persatuan. Jawatankuasa tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah mengemukakan secara bertulis kepada Guru Besar atau Pengetua. 4. menerima atau enggan untuk menerima perubahan yang dinyatakan dalam subperaturan (1). Guru Besar atau Pengetua hendaklah menyimpan atau menyebabkan disimpan suatu rekod tentang ahli-ahli persatuan sekolah dalam tempoh tiga puluh hari selepas berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaan oleh Pendaftar. Guru Besar atau Pengetua hendaklah melantik seorang atau beberapa orang guru untuk bertindak sebagai penasihat atau penasihat-penasihat bagi setiap persatuan sekolah dan Guru Besar atau Pengetua itu hendaklah menyimpan atau menyebabkan disimpan suatu rekod bertulis tentang maklumat itu dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaan oleh Pendaftar. 4.1. Guru Besar atau Pengetua boleh. “penasihat” ertinya guru yang dilantik oleh guru besar atau pengetua untuk memberi nasihat kepada persatuan sekolah. 9. 183 . laporan yang lengkap mengenai perkara-perkara berikut:(a) (b) (c) perlembagaan persatuan. 5. setelah menerima permohonan menubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut:1. 3. laporan yang lengkap mengenai apa-apa perubahan dalam perlembagaan. dalam tempoh empat belas hari selepas mesyuarat pertama persatuan tersebut. Perlembagaan dan peraturan persatuan sekolah hendaklah diluluskan oleh Guru Besar atau Pengetua. badan beruniform. senarai ahli jawatankuasa. peraturan. (3) 6. jawatankuasa atau ahli persatuan.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay “jawatankuasa“ ertinya sekumpulan orang yang dilantik atau dipilih untuk menjalankan tugas persatuan sekolah. 8. hendaklah mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

Dibuat 8 April 1998 [KP (PUU) S 10075/07/1/Jld.] DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK Menteri Pendidikan LAPORAN JAWATANKUASA KABINET MENGKAJI PELAKSANAAN DASAR PELAJARAN 7hb NOVEMBER 1979 TELAH MEMPERAKUKAN Perkara 50. 10. Semua murid hendaklah digalakkan supaya mengambil bahagian secara lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum. Guru Besar atau Pengetua boleh. maka adalah diperakukan supaya pasukan-pasukan tersebut hendaklah diperluaskan keseberapa banyak yang boleh. mengarahkan mana-mana persatuan sekolah mematuhi peraturan tentang pengurusan. atau Yang melanggar mana-mana peruntukan Peraturan-peraturan ini. b.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay (2) Guru Besar atau Pengetua hendaklah menyimpan atau menyebabkan supaya disimpan suatu akaun yang sewajarnya dan hendaklah menyimpannya dibawah jagaannya bagi tempoh tidak kurang dari enam bulan setelah berakhir tiap-tiap tahun kewangan dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksan oleh Pendaftar. Untuk meninggikan lagi mutu kegiatan pasukan pakaian seragam di sekolah-sekolah. maka adalah diperakukan supaya guru-guru yang memimpin pasukan tersebut hendaklah terdiri dari mereka yang telah menerima latihan kepimpinan dan pengendalian dalam pergerakan-pergerakan tersebut. c. Propaganda politik yang memudaratkan kepentingan Malaysia atau awam. 184 . Peraturan-peraturan Di Bawah Seksyen 92 Ordinan Pelajaran 1952 Dibatalkan. Perkara 52. aktiviti. keahlian atau yang selainnya berkenaan dengan persatuan itu. (1) Pendaftar. Tiap-tiap arahan yang dibuat di bawah subperaturan (1) atau peraturan 10 hendaklah disiarkan dengan menampalkan suatu salinan mengenainya di papan kenyataan sekolah atau mana-mana tempat yang boleh dilihat di premis sekolah. d. secara bertulis mengarah mana-mana persatuan sekolah dibubarkan jika dia berpuas hati bahawa persatuan itu mungkin digunakan bagi maksud:a. Pendaftar. (PU²) 569. Guru-guru hendaklah didedahkan kepada pendekatan yang menarik dalam pengendalian kegiatan-kegiatan kokurikulum apabila mereka menjalani kursus latihan perguruan. Guru-guru yang telah banyak berjasa dalam kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya. (2) Yang tidak memberi manfaat kepada murid dan guru. Perkara 51. Memandangkan latihan Pasukan Kadet Tentera dan Pasukan Kadet Polis adalah sangat berfaedah untuk menyemai semangat disiplin dan berdikari. 13. Guru Besar atau Pengetua boleh. 1. Yang memudaratkan kepentingan murid. IV (25): PN.

Pertandingan senaman beramai-ramai diantara pasukan-pasukan di sesebuah sekolah dan diantara sekolah-sekolah hendaklah dijalankan. Adalah diperakukan bahawa semua sekolah memperkemaskan lagi program-program kokurikulum dan dalam pelaksanaan program-program ini keutamaan hendaklah diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang boleh memupuk disiplin dikalangan muridmurid. Sekolah-sekolah hendaklah mengadakan senaman beramai-ramai yang melibatkan penyertaan semua murid. Untuk memastikan kegiatan sukan dan olahraga dapat mencapai matlamat ditentukan adalah perakuan: 1. Murid-murid dari berbagai kaum hendaklah juga digalakkan menyertai persatuan bahasa selain daripada persatuan bahasa ibunda mereka sendiri. pendidikan mempunyai peranan penting dalam sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi. tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. Persatuan Bahasa seperti Persatuan Bahasa Malaysia. dan kekuatan rohani. a. Persatuan Bahasa Inggeris.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Perkara 53. Di samping itu mereka yang hendak diberikan latihan atau kemahiran peringkat tinggi hendaklah dilayani juga. Di samping itu guru-guru yang mengendalikan kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya supaya mereka lebih bergiat lagi terutama dari segi penyeliaan DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1996 BAHAWASANYA DAN BAHAWASANYA mengakui bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan negara dan penyelamat bangsa. Untuk menjamin supaya persatuan-persatuan atau kelab-kelab di sekolah-sekolah dapat memainkan peranan dalam pembentukan perpaduan di kalangan murid-murid. negeri dan kebangsaan hendaklah terus dipergiatkan supaya matlamat perpaduan di antara murid-murid berbilang kaum dan lapisan masyarakat dapat dicapai. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global. adalah diperakukan bahawa: 1. 2. Permainan-permainan di sekolah seberapa yang boleh hendaklah melibatkan penyertaan murid yang ramai seperti dalam perlumbaan merentas desa. moral dan etika. teknologi dan maklumat. DAN BAHAWASANYA 185 . Kegiatan sukan dan olahraga di peringkat sekolah. kesan daripada perkembangan pesat sains. Pemilihan persatuan/kelab yang hendak ditubuhkan itu hendaklah berasaskan kepada kemudahan yang ada dengan suasana dan persekitaran serta keperluan tempatan. Persatuan Bahasa Cina. Perkara 55. Persatuan Bahasa Tamil dan sebagainya hendaklah ditubuhkan dengan tujuan untuk menyemai. Sekolah-sekolah digalakkan menubuhkan persatuan/kelab yang boleh mendatangkan faedah kepada murid-murid. Perkara 54. daerah. jalan kaki dan sebagainya. memupuk dan menanam minat murid-murid dan meningkatkan kemajuan mereka dalam penggunaan sesuatu bahasa. keadilan sosial. yang 2.

ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukunegara. 3. Warta Kerajaan 1950 Warta Kerajaan 1956 Warta Kerajaan 1967 Warta Kerajaan 1997 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. DAN BAHAWASANYA adalah menjadi suatu misi untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi Negara Malaysia. serta memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya. 42. Jil.179-180 Jil. pendidikan yang diberikan adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan yang akan memenuhi keperluan negara.” DAN BAHAWASANYA dasar yang dinyatakan di atas akan dilaksanakan melalui suatu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga dan negara. Bil. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama.U. berketerampilan. dengan menyediakan pengajaran yang cekap dan selagi ia tidak melibatkan perbelanjaan awam yang tidak munasabah.N. berakhlak mulia. 2. rohani. liberal dan dinamik. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 27. No. Akta Pelancongan 1957 Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L.N. 4. demokratik. untuk mengambil kira akan prinsip am bahawa murid harus dididik mengikut hasrat ibu bapa masing-masing. Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti berikut: Falsafah DAN BAHAWASANYA “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. DAN BAHAWASANYA AKTA PENDIDIKAN 1. selagi ia selaras dengan dasar itu.326 Peraturan-Peraturan (Kursus Pengajian Sekolah) 1956 WARTA KERAJAAN 1 2. dan jasmani.11 5. sosial. emosi.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay ke arah mewujudkan sesuatu masyarakat yang bersatu padu. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Warta Kerajaan 1998 - 186 . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan. adalah dianggap sesuatu yang perlu. 11. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.

326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 2. 3/1981 14. Video Game. SPI Bil. 4/1984 21. 7/1977 - 10. SPI Bil. SPI Bil. 4/1985 - 187 . 4/1982 16.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table. SPI Bil.U. 3/1982 15. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. 5. 11/1978 12. SPI Bil. Hari Kelepasan Peristiwa P. 2/1981 13. 3. 8/1978 11. 4. SP ‘Am Bil. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan. 4/1977 SPI Bil. 6. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Sekolah-Sekolah. SPI Bil 1/1985 22.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. 4/1984 20. 3/1984 19. 23/1966 SPI Bil 1/1971 SPI Bil 2/1971 SPI Bil 8/1971 SPI Bil 4/1975 SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Catur di Sekolah-Sekolah Menengah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. 4/1983 17. SPI Bil 10/1976 - 8. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Di 7. Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan MuridMurid Sekolah. 7/1983 18. SPI Bil. 9. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.U.

Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil 14/1988 35. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil. 9/1991 42. 188 . SPI Bil 1/1989 36. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 4/1992 43. SPI Bil 4/1991 40. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Kepada Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah.3/1988 30. SPI Bil 10/1989 37.7/1991 41. SPI Bil 3/1986 27. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 1/1995 Rancangan Mencantik dan Kawasannya (Landscaping) Mengindahkan Sekolah dan Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 7/1988 32. SPI Bil. 1/1991 38. SPI Bil. 6/1994 44. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. 1/1988 29. Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 1/1986 25. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri Majlis-Majlis Rasmi Sekolah. 5/1986 28. SPI Bil. SPI Bil 2/1986 26. 6/1988 31.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 23. 8/1988 33. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Kenamaan Ke Upacara Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. 3/1991 39. SPI Bil. Mengundang Orang-orang Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. SPI Bil. 5/1985 24.

7/1995 48. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. SPI Bil 24/1998 61. PUP Bil 2/1997 54. 3/1997 55. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. 7/1999 64. 1/1999 62. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 9/1995 50. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil.1/1996 51. Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. 8/1995 49. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Penampilan Diri Pelajar. 18/1998 60. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Amalan Kebersihan Di Sekolah. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 4/1995 47. 2/1998 57. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. SPI Bil 7/2000 Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 3/1998 58. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. 189 . Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap PelajarPelajar Sekolah. 2/1997 53.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 6/1997 56. SPI Bil. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 2/1999 63. SPI Bil. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. SPI Bil. 8/1999 65. 5/1998 59. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. 3/1995 46.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 45. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 2/1996 52. SPI Bil.

16/2000 - Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan. 9/2000 - 69. Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 20/2000 77. SPI Bil.. SPI Bil. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 66. 68. 18/2000 75. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 73. 17/2000 74. Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Tarikh: ………………………………………… Hari: ………………………………………. 8/2000 67. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 19/2000 76. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 14/2000 72. Jawatan: ………………………………………. SPI Bil. 190 . 12/2000 70. 13/2000 71. 9/2000 Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di SekolahSekolah. 5/2002 - Senarai Tugas Harian Nama: …………………………………………. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil.

SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN Bil 1 2 3 4 Nama Borang Jadual Waktu Jadual Guru Ganti Rekod penandaan/penyemakan buku latihan/buku kerja/latihan kerja rumah Pencerapan guru 191 . Tugas Saya Hari Ini Catatan CATATAN: Sila letakkan senarai tugasan ini di atas meja anda.Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay Bil.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Laporan kelas tambahan Laporan kursus/mesyuarat/taklimat(minit curai) Borang maklumat guru keluar untuk tugas resmi dan tugasan untuk pelajar Analisis ujian/peperiksaan tahunan Kad ujian/buku penyata pelajar Borang markah pertandingan kebersihan kelas Borang kedatangan murid harian Rekod pemantauan Borang pemarkahan kantin Rekod SPBT Buku Kokurikulum Borang maklumat pelajar Surat amaran pertama Surat amaran kedua Surat amaran terakhir Surat gantung sekolah Surat amaran buang sekolah Surat buang sekolah 192 .

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay ( Borang-borang yang digunakan ) 193 .

o Menyediakan pelbagai borang bagi semakan buku Jadual kedatangan murid o Menyemak jadual kehadiran secara harian. o Memberi taklimat tentang prosedur tindakan pelajar tidak hadir. o Mendaftarkan kemasukan pelajar baru sepanjang sesi persekolahan. 4. 3. VIII(57) Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Tugas o o o o o GPK HEM Penyelia Petang Penyelaras Tingkatan Guru Tingkatan Kerani Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay GPK HEM Penyelia Petang o o o o o o SPI Bil 9/1975 SPI Bil 7/1986 SPI Bil. o Memberi taklimat tatacara pengisian buku jadual kedatangan murid. Bertanggungjawab bagi: o Mengedarkan buku jadual kedatangan murid kepada guru tingkatan. o Tindakan susulan kepada guru tingkatan (peringatan dan teguran) o Menyerah maklumat kepada pihak yang berkenaan (Pengetua . 8/1999 KP(BS)8591/Jld. o Mengambl butir-butir diri pelajar dan ibu bapa atau penjaga. 2.VI II(57) Pengetua GPK 1 Penyelaras Tingkatan o Kerani o Mengedarka n buku register Menaip surat amaran o o o . Mengeluarkan surat-surat amaran ketidakhadiran. 194 Kuasa Yang Diberi 1. SPI Bil 9/1975 SPI Bil 7/1986 SPI Bil.Tugas Pegawai Atas Yang Ada Hubungan Pengetua GPK 1 Tugas Dan Tanggungjawab Bertanggungjawab bagi: o Mendaftarkan kemasukan pelajar pada sesi awal tahun persekolahan. o Melantik penyelaras tingkatan bagi setiap tingkatan. 8/1988 SPI Bil 18/1998 SPI Bil. 8. 5. o Menyediakan tempat atau rak penyimpanan yang sesuai dan selamat. tindakan bagi buang sekolah dan surat buang sekolah kepada pelajar ponteng. PPD dan JPN) o Memastikan keselamatan buku jadual kedatangan murid. o Melantik guru tingkatan bagi setiap kelas. ponteng dan pemberian surat-surat amaran. 8/1999 KP(BS)8591/Jld. o Menyediakan buku jadual ke o o o o o o o o o o o o o o o datangan murid (JKM). bulanan dan penggal. 6. o Mengumpul semua maklumat kehadiran untuk membuat statistik kehadiran. 8/1988 SPI Bil 18/1998 SPI Bil.

Fail Meja Pengurusan Guru Besar SK Kennedy Bay 195 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful