Anda di halaman 1dari 4

Sabtu, 2 Januari 2010

PETIKAN PENCEMARAN AIR


Air merupakan nadi kehidupan manusia. Tanpa air, manusia bukan sahaja menghadapi masalah untuk meneruskan aktiviti kehidupan malahan juga akan mati kehausan. Demikianlah pentingnya air kepada kita. Namun begitu, sumber air khususnya di negara kita sering dicemari oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sumber air dicemari dengan sampah sarap serta bangkai dan najis. Lebih daripada itu, sumber air dicemari pula oleh tumpahan minyak serta sisa toksik. Pencemaran air menimbulkan beberapa kesan yang negatif kepada manusia. Yang pasti haiwan akuatik seperti ikan , udang, serangga air akan pupus sedikit demi sedikit. Bukan itu sahja, tumbuhan akuatik termasuk batu karang juga akan mengalami nasib yang sama. Pencemaran air juga menyebabkab air berbau busuk dan dicemari kuman. Lebih mencemaskan lagi, sumber air yang tercemar tidak selamat untuk diminum. Justeru, untuk mendapatkan bekalan air yang bersih lagi selamat, kita terpaksa membayar harga yang lebih mahal daripada kebiasaanya. Dicatat oleh FARIDAH SADEK di 7:04 PM

Rancangan Pengajaran Harian (Bahasa Melayu tahun 4 ) PENCEMARAN AIR


Tarikh : 20.01.2010 Hari : Isnin Masa : 8.00-9.00 pagi Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 4 Al-Firdaus Bilangan Murid : 30 Orang murid Tema : Sentiasa berhemat kita selamat Tajuk : Pencemaran Air Hasil pembelajaran: Fokus utama : Kemahiran menulis 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan. Aras 1 (1) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. Fokus sampingan : Kemahiran membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (1) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik Objektif pembelajaran: Pada akhir pelajaran murid-murid dapat : 1) Menyenaraikan 5 penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.

2) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. 3) Membina 10 perkataan daripada perkataan PENCEMARAN

Tatabahasa Sistem Bahasa : Penanda wacana Pengisian kurikulum : 1) Ilmu -Kajian tempatan Geografi 2) Nilai - Kerjasama 3) Kewarganegaraan - Mencintai negara yang aman dan selamat 4) Kemahiran Bernilai Tambah : a) Kemahiran berfikir -Menjana idea b) Belajar cara belajar -Belajar berkumpulan c) Pembelajaran kontekstual -Berkerjasama d) Pembelajaran konstruktivisme

Bahan Bantu Mengajar - Slaid ikan duyung, petikan teks, kad soalan, kertas sebak, kad perkataan, teka silang kata. Alat Bantu Mengajar - LCD Pengetahuan Sedia ada - Pelajar pernah melihat tragedi pencemaran air atau sungai yang berlaku di kawasan perumahan mereka.

Langkah Set induksi ( 5 minit) Sedutan filem "Duyung" Mengisahkan seorang lelaki yang dilakonkan oleh Apek Senario bersama sahabatnya Orex yang dilakonkan oleh Yassin Senario bekerja untuk membersihkan kawasan sungai di tempat mereka. Mereka mengatakan bahawa sekiranya sungai dan laut ini bersih maka ikan duyung akan wujud di dalam kawasan sungai mereka. Ini mengukuhkan lagi kerajinan yang ada di dalam diri Apek senario dan rakannya Orex. Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran Murid melihat tayangan sedutan filem " Duyung" Murid bersoal jawab mengenai filem yang diaparkan dengan bantuan guru Soalannya : 1) Apa yang sedang dilakukan oleh Apek Senario bersama sahabatnya Orex? 2) Apakan pandangan Apek Senario sekiranya sungai itu bersih ? Langkah 1 ( 20 minit )

Petikan teks ( pencemaran air ) 1) Murid diberikan petikan teks " pencemaran air" oleh guru. 2) Murid membaca teks dengan betul mengikut intonasi dan sebutan yang betul dan kuat di dalam kelas secara berkumpulan dan individu mengikut perenggan di dahului oleh bacaan bersama guru. 3) Setiap kumpulan diberikan satu kad soalan berkenaan dengan pencemaran air. 4) Murid menulis tiga jawapan setiap soalan yang diberikan di atas kertas sebak yang diberikan oleh guru. 5) 2 orang wakil pelajar setiap kumpulan dikehendaki membaca jawapan yang telah di cari. 6) Kumpulan yang cepat dan lengkap bersama jawapan akan diberikan ganjaran.

Langkah 2 ( 20 minit) 1) Murid mendapat penerangan daripada guru tentang penanda wacana 2) Ketua kumpulan dikehendaki mengambil kertas arahan daripada guru 3) Ketua kumpulan membaca arahan dan didengari oleh ahli kumpulan yang lain 4)Setiap kumpulan dikehendaki mencari dan menyenaraikan 5 penanda wacana yang terdapat di dalam petikan " pencemaran air" di dalam kertas sebak yang diberikan oleh guru 5) Wakil pelajar setiap kumpulan menampalkan hasil kerja kumpulan di papan tulis. Ketua kumpulan dikehendaki membaca jawapan yang telah di cari 6) Murid-murid lain memastikan sama ada betul atau tidak penanda wacana yang telah disenaraikan oleh setiap kumpulan secara rawak. Langkah 3( 10 minit ) Perkataan PENCEMARAN 1) Murid melihat perkataan PENCEMARAN yang telah ditampalkan oleh guru di papan tulis. 2) Murid dikehendaki membina 10 perkataan daripada perkataan PENCEMARAN di dalam borang pengurusan grafik (PG) 3) Murid yang dapat menyenaraikan lebih daripada sepuluh perkataan dan pantas akan diberikan ganjaran Penutup( 5 minit) Menyatakan nilai-nilai murni Murid merumuskan pelajaran pada hari ini dengan menyatakan nilai-nilai murni 1) Kebersihan adalah separuh dari iman 2) Menjaga kebersihan sungai adalah amalan kita semua 3) Kita perlu menjaga sungai kita daripada tercemar bagi mengelakkan hidupan laut mati begitu sahaja. http://faridahjajpm1.blogspot.com/2010/01/rancangan-pengajaran-harian-bahasa.html