Anda di halaman 1dari 1

PPKI Sek.

Keb Bukit Rambai Laporan Penilaian Murid Bermasalah Pembelajaran Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Nama Murid : Nama Guru : Mohd Hilman Bin Shahrol Siti Nor Ain Binti Kamaruddin Tarikh : 7 Ogos 2012

1. Pencapaian ( Peningkatan dalam perkembangan, kemajuan dan pemerhatian) Murid masih sukar bekerjasama dengan rakan terutama apabila aktiviti permainan dilaksanakan. Murid dapat mendengar arahan yang diberi oleh guru.

2. Pendekatan yang berkesan. Sering berbual dengan murid agar murid berasa dirinya diperlukan dan mendapat kasih sayang yang diinginkan. Sentiasa bersoal jawab dengan murid mengenai mata pelajaran yang dipelajari.

3. Aspek yang perlu dipertingkatkan. Membina repo dengan murid guru perlu membina hubungan yang baik dengan murid agar murid dapat mendengar arahan guru. Menerapkan nilai yang baik dalam pengajaran mendidik Kawalan kelas

4. Rumusan / Cadangan. Murid sukar mengawal emosi dalam aktiviti yang dilakukan namun dia seorang yang pandai.

5. Tandatangan Penilai : ............................................