Anda di halaman 1dari 4

PERBADANAN LABUAN

(LABUAN CORPORATION)

PERCUMA

WISMA PERBADANAN LABUAN PETI SURAT 81245 87022 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN Tel : 087-408600, 408601, 408602, 408603 Fax : 087-428997, 411997, 427861, 417861 Emel : administrator@pl.gov.my Laman Web : www.pl.gov.my BORANG PERMOHONAN JAW AT AN KOSONG
CALON-CALON YANG TIDAK MENGISI MAKLUM AT DENGAN TERANG DAL AM SEMUA RUANG DI TIAP-TI AP HAL AM AN BORANG INI TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN SILA BACA KETERANGAN BERIKUT SEBELUM MENGISI BORANG 1. 2. 3. 4. Satu salinan borang ini hendaklah diisi untuk memohon satu jawatan sahaja. Perbadanan Labuan tidak akan membiayai segala perbelanjaan yang berhubung dengan permohonan temu duga. Pemohon-pemohon yang memiliki syarat-syarat yang dikehendaki sahaja akan dipertimbangkan. Tuliskan TIADA pada ruang yang tidak berkenaan. GAMBAR ASAL BERUKURAN PASPORT

Nama Jawatan Yang Dipohon (dengan huruf besar)

Bil. Fail (seperti yang dinyatakan dalam iklan)

Tarikh Iklan Ditutup

BUTIR-BUTIR PERIBADI
NAMA PENUH (seperti dalam Kad Pengenalan)

NAMA LAIN (Jika Ada)

ALAMAT SURAT MENYURAT

TELEFON :

KOD..

NOMBOR.

NOMBOR KAD PENGENALAN

WARNA ..

TARIKH LAHIR UMUR

TEMPAT LAHIR PEMOHON . TEMPAT LAHIR BAPA . .. TEMPAT LAHIR IBU . . Keturunan

JANTINA Lelaki Perempuan

TARAF PERKAHWINAN Bujang

Berkahwin

Janda

Duda

KEWARGANEGARAAN Warganegara Warganegara AN Bukan Warganegara Bukan Warganegara

PERSEKOLAHAN/PENGAJI AN TINGGI TAHUN Nama dan Alamat Sekolah MASUK KELUAR Darjah/Tingkatan Tertinggi Yang Akhir

TAHUN Nama Maktab/Universiti dan Alamatnya MASUK KELUAR Diploma/Ijazah Diperolehi

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEKOLAH (Sertakan Salinan Sijil) SRP/PMR TAHUN GRED SPM/SPVM TAHUN GRED TAHUN STPM GRED

ANGKA GILIRAN

ANGKA GILIRAN

ANGKA GILIRAN

Matapelajaran 1. Bahasa Malaysia 2. Bahasa Inggeris 3. Matematik 4. Ilmu Sains 5. Geografi 6. Sejarah 7. P. Agama Islam 8. Lukisan 9. Sains Rumah Tangga 10. Sains Panduan 11. Perdagangan 12. Sains Pertanian 13. 14.

Pangkat

Matapelajaran 1. Bahasa Malaysia 2. Bahasa Inggeris 3. Matematik 4. Matematik Tambahan 5. Geografi 6. Sejarah 7. P. Agama Islam 8. Lukisan 9. Rampaian Sains 10. Fizik 11. Kimia 12. Biologi/Kajihayat 13. Kesusteraan Melayu 14.

Pangkat

Matapelajaran 1. Pengajian Am 2. Bahasa Malaysia 3. Bahasa Inggeris 4. Ekonomi 5. Geografi 6. Sejarah 7. P. Agama Islam 8. Lukisan 9. Biologi 10. Kimia 11. Fizik 12. 13. 14.

Pangkat

* +

15. Potong yang tidak berkenaan. Potong perkataan dengan lisan sekiranya anda tidak lulus ujian lisan Bahasa Malaysia.

KELULUSAN PENGAJIAN TINGGI (sertakan salinan Diploma/Ijazah) (i) Maktab/Universiti/Lain-Lain .. (ii) *Ijazah/Diploma

(iii) Pengkhususan . (iv) *Kelas/CGPA diperolehi (jika ada) (v) Tahun diperolehi ..

MENAIP/TRENGKAS/MEMANDU* Kebolehan Menaip Bertulis p.s.m Bercetak ...p.s.m. Kebolehan Trengkas Bahasa Malaysia ..p.s.m Bahasa Inggeris .p.s.m Kelas Lesen Memandu Tarikh Diperolehi Tarikh Tamat

PENGAL AM AN Nama Jawatan Majikan dan Alamatnya Gaji Bersih Sebulan Tempoh Bekerja Dari Hingga

KEGIATAN-KEGIATAN LUAR Di Sekolah/Maktab/Universiti Di Luar Sekolah/Maktab/Universiti

PENGAKUAN PEMOHON Saya sesungguhnya mengaku bahawa semua keterangan yang telah saya berikan dalam borang permohonan ini adalah benar dan betul. Saya memahami bahawa sekiranya ada diantara maklumat-maklumat itu didapati palsu, maka permohonan saya akan terbatal dan sekiranya saya telah diberi tawaran maka perkhidmatan saya akan ditamatkan dengan serta merta.

Tarikh

..

.. ( Tandatangan Pemohon ) No. Kad Pengenalan

PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUP IKLAN

Permohonan hendaklah sampai kepada :-

KETUA PEGAW AI EKSEKUTIF PERBADANAN L ABUAN JAL AN DEW AN PETI SURAT 81245 87022 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

Bil. Fail Rujukan

PL/PSM/100-9/3

Sebelum atau pada :

CATITAN 1. 2. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil temu duga. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak layak.

Anda mungkin juga menyukai