KATA – KATA PELANTIKAN

1. Saya berjanji akan bertaqwa kepada Allah SWT, menjalankan semua perintah Nya dan menjauhi semua laranga Nya. 2. Saya berjanji akan menjunjung tinggi nama baik Sekolah MTs Model Selong. 3. Saya berjanji akan selalu mentaati semua peraturan yang sudah ditetapkan atas nama Sekolah MTs Model Selong. 4. Saya berjanji akan tetap menjalankan semua peraturan dalam kesatuan saya. 5. Saya berjanji akan bersungguh – sungguh tidak akan setengah – setengah mengikuti kegiatan ekstra yang sudah ditetapkan oleh MTs Model Selong. 6. Saya berjanji akan mengemban amanat dan tanggung jawab saya sebagai siswa – siswi MTs Model Selong.

Arsive kata – kata pelantikan MTs Model Selong