Anda di halaman 1dari 4

54 BAB VIII 99 AL ASMAUL HUSNA (Nama-nama Yang Indah) A.

Pengertian Al Asmaul Husna Asma berasal dari bahasa arab yang berarti nama-nama. Husna artinya indah, baik. Jadi asmaul husna artinya nama-nama yang baik. B. Dalil Al Asmaul Husna Allah swt berfiman:Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka mohonlah kepada-Nya dengan menyebut: Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menuimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka lakukan. (QS. Al Araf:180). Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama, yaitu seratus kurang satu. Barang siapa yang menghafalkannya, baginya akan masuk surga. Sesungguhnya Dia itu ganjil (tidak genap), Dia menyukai yang ganjil. (HR. Baihaqi) C. Jumlah al Asmaul Husna Al Asmaul Husna atau nama-nama yang indah bagi Allah swt ada 99. Adapun rinciannya adalah: No 99 Al Asmaul Artinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Husna Al Awwal Al Akhir Al Ahad Al Badi Al Bari Al Barr Al Bashir Al Basith Al Bathin Al Bats Al Baqi Yang pertama Yang akhir Yang Maha Esa Yang Mula/ Asal Yang Maha Pembuat Yang Maha Pemurah Yang Maha Menyaksikan Yang Maha Melapangkan Yang Terdalam Yang Membangkitkan Yang Abdi Al Quran 57:3 57:3 112:1 2:117 59:24 52:28 57:3 13:26 57:3 16:89 2:37

55 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Al Tawwab Al Jabbar Al Jalil Al Jami Al Hasib Al Hafidh Al Haqq Al Hakim Al Hakkam Al Halim Al Hamid Al Hayy Al Khabir Al Khofidh Al Khaliq Dzul Jalali wal Ikram Ar Rauf Al Rahman Al Rahim Al Razzaq Al Rasyid Al Rafi Al Raqib Al Salam Al Sami Al Syakur Al Syahid Al Shabur Ash Shamad Al Darr Al Dhahir Al Adl Al Aziz Al Adhim Al Afuw Al Alim Al Aly Al Ghafur Al Ghaffar Al Ghani Al Fattah Yang Menerima Taubat Yang Maha Perkasa Yang Maha Agung Yang Maha Mengumpulkan Yang Maha Menghitung Yang Maha Menjaga Yang Maha Benar Yang Maha Bijaksana Yang Mengadili/Hakim Yang Maha Peramah Yang Maha Terpuji Yang Maha Hidup Pemberitahu Kabar Kebajikan Yang Maha Merendahkan Pencipta/Yang Menciptakan Penuh Keagungan dan Kemulyaan Yang Maha Lemah Lembut Yang Maha Pengasih Yang Maha Penyayang Yang Maha Pemberi Rezeqi Yang Menunjuki Yang Meninggikan Derajat Yang Maha Waspada Yang Penuh Kedamaian Maha Mendengar Penuh Syukur Maha Menyaksikan Penyabar Abadi Pemberi sakit Yang Tampak Jelas Maha Adil Maha Perkasa Maha Agung Pemaaf Yang Maha Mengetahui Yang Maha Tinggi Yang Maha Pengampun Yang Maha Mengampuni Yang Maha Kaya Yang Maha Membuka 2:37 59:23 Nama bentukan 3:9 4:6 11:57 20:114 6:18 40:48 2:235 2:269 20:111 6:18 Nama bentukan 113:16 Sebuah nama bentukan 2:143 55:1 2:143 51:57 Berasal dari hadis Nama bentukan 5:117 59:23 17:1 64:17 5:117 Nama bentukan 112:2 Nama bentukan 57:3 6:115 59:24 2:255 4:99 2:29 2:255 2:235 2:235 2:267 34:26

56 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Al Qabid Al Qadir Al Quddus Al Qahhar Al Qawi Al Qayyum Al Kabir Al Karim Al Lathif Al Mutaakhir Al Mukmin Al Mutaaly Al Mutakabbir Al Matin Al Mubdi Al Mujib Al Majid Al Muhsi Al Muhyi Al Mudhil Al Muzill Al Mushawwir Al Muidh Al Muizz Al Muthi Al Mughni Al Muqit Al Muqtadir Al Muqaddim Al Muqsit Al Malik
Al Malik al Muluk Yang Maha Menyempitkan Rezqi

Yang Maha Bisu (Mampu) Suci, Agung Yang Maha Menang Yang Maha Kuat Yang Maha Mandiri Yang Maha Besar, Agung Yang Maha Mulia Yang Maha Ramah Yang Menangguguhkan Yang Beriman Yang Mengagungkan Diri Yang Membanggakan Diri Yang Kukuh Pendahulu, Pendiri
Yang Mengabulkan Permohonan

Al Mumit Al Muntaqim Al Muhaimin Al Nafi Al Nashir Al Nur Al Hadi Al Wahid Al Madud Al Waris

Yang Penuh Keagungan Yang Maha Memperhitungkan Yang Memberi Kehidupan Yang Menaungi Yang Memilah-milahkan Yang Membentuk Pelindung Yang Maha Mulia Maha Pemberi Yang Maha Kaya Penahan Yang Maha Menentukan Asal Mula Segala Sesuatu Yang Maha Pantas Yang Maha Diraja Pemilik Kerajaan Yang Mematikan Penuntut Balas Yang Melindungi Yang Memberi Manfaat Maha Penolong Cahaya Maha Pemberi Petunjuk Yang Tunggal/Unik Yang Mencintai Pewaris

2:245 17:99 62:1 13:16 22:40 3:2 22:63 27:40 42:19 14:42 59:23 13:9 59:23 51:58 85:13 11:61 11:61 19:94 30:90 3:26 nama bentukan 0:28 59:24
3:26 nama bentukan

20:50 9:74 4:85 54:42 50:28 21:47 59:23 3:26 15:23 30:47 59:23
48:11nama bentukan

4:45 24:35 22:54 74:11 11:90 19:40

57 95 96 97 98 99 Al Wasi Al Wakil Al Waliy Al Wali Al Wahhab Yang Maha Luas Yang Melayani Yang Berwenang Penjaga/ Pelindung Yang Maha Penganugerah 2:268 6:102 4:45 13:11 3:8

D. Latihan Soal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Husna? E. Sumber Bacaan 1. Glasse, Cyril, Ensiklopedi Islam (Ringkas), penerjemah Ghufran A. Masadi, Pengantar Prof. Smith, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999 2. Kumpulan Ayat-ayat Suci al Quran dan Khasiatnya, Surabaya, Penerbit: Terbit Terang, t.t. Apa arti Al Asmaul Husna? Tulislah Dalil al Quran dan al Hadits tentang Al Asmaul Husna? Apa keutamaan bagi yang hafal Al Asmaul Husna? Ada berapa jumlah Al Asmaul Husna? Sebutkan 10 macam Al Asmaul Husna beserta artinya? Mengapa kita disuruh berdoa dengan menggunakan Al Asmaul