Anda di halaman 1dari 5

Bahagian A

Markah
1.

20

Sila lengkapkan senikata lagu di bawah menggunakan


perkataan yang diberikan.

Lagu: Bunyi Di Ladang

10

Markah

Tiba mbek mbek mbek


Melambai
Pulang

Hari
Memanggil
senja
Semua

moo moo moo


ko ko ko

___________________ mulai __________________,


Pak Ali pun ______________________,
________________________ dan _______________________,
ayuh-ayuh _____________________,
mbek mbek mbek, , _______________________ ,
kuek kuek kuek kuek, , ___________________
_____________________, moo moo moo,
____________________ ayuh pulang.
( Ulang dari mula)
- sumber CD bahan muzik KSSR Tahun 2 -

2.

Sila lengkapkan senikata lagu di bawah


perkataan yang diberikan
Lagu : Bintang Kecil
Angkasa
Kecil

Biru
terbang

_______________

Aku
berada

menggunakan

Melayang
Tinggi

10 Markah

Bintang
indah

_________________ di langit yang _______________,

Sungguh ________________ menghias _________________,


______________ ingin _______________ dan _______________________,
Jauh __________________ di tempat kau ___________________ .
(Ulang dari mula )
1

- sumber CD bahan muzik KSSR Tahun 2 -

Bahagian B

10 Markah

Fokus : Dinamik dan pic


Padankan gambar dengan kenyataan yang betul

pic tinggi

dinamik lembut

pic rendah

dinamik kuat

Pic pertengahan atau sederhana


Bahagian C
2

10 Markah

Bulatkan jawapan yang betul

1. Nama alat perkusi ini

ialah

A. Kastanet
B. Piano
C. Kerincing
2. Alatan ini

dimainkan secara

A. Tiup
B. Petik
C. Goncang
3. Suara solo menghasilkan tekstur vokal
A. nipis
B. tebal
C. tinggi
4. Binatang ini

bergerak mengikut

A. tempo cepat
B. tempo laju
C. tempo lambat

5.

Aktiviti ini dinamakan

A. Tepuk tangan
B. Goyang tangan
C. Hentak kaki
Bahagian D

10 Markah

Warnakan tekstur vokal (suara) tebal atau nipis untuk setiap


gambar binatang tersebut.
3

1.
Suara tebal
Suara nipis
2.
Suara tebal
Suara nipis
3.
Suara
Suara nipis
4.
Suara tebal
Suara nipis
5.

Suara tebal
Suara nipis

Bahagian E.

20 Markah

Sila tuliskan lirik lagu Ibu Pertiwiku di dalam ruangan yang


disediakan di bawah

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
-

SEMOGA JAYA MENJAWAB -