Anda di halaman 1dari 3

Latih Tubi Disediakan Oleh En Kairul SMK Tasek Utara 2

Latihan (17) 1. Pada 1 Julai 2000, Syarikat Florence Sdn Bhd membeli sebuah kenderaan berharga RM 25 000 dengan cek untuk kegunaan perniagaan. Kenderaan ini disusutnilaikan dengan kadar 10% setahn atas kosnya pada 31 Disember setiap tahun. (a) Mengira susut nilai dan peruntukan susut nilai bagi tahun 2000, 2001, 2002 dan 2003 dengan melengkapkan jadual di bawah. Tahun 2000 2001 2002 2003 (b) Menyediakan Akaun Kenderaan dan Akaun Peruntukan Susut Nilai bagi empat tahun berturut-turut bagi tahun berakhir 31 Disember 2003. Susut nilai kenderaan (RM) Peruntukan susut nilai kenderaan (RM)

2. Syarikat Perusahaan Suhaila membeli sebuah Alatan Pejabat dan sebuah van pada 1 Januari 2001. Berikut adalah butir-butirnya: Alatan Pejabat Van RM RM Kos 12 000 38 000 Nilai Skrap 2 000 Jangka usia guna 8 tahun (a) mengira susut nilai untuk Alatan Pejabat dan van bagi tahun 2001, 2002 dan 2003 dengan menggunakan i. Kaedah garis lurus untuk Alatan Pejabat ii. Kaedah baki berkurangan untuk van dengan kadar 10% setahun. menunjukkan akaun peruntukan susut nilai bagi kedua-dua aset tersebut bagi tahun berakhir 2001, 2002 dan 2003.

(b)

Latih Tubi Disediakan Oleh En Kairul SMK Tasek Utara 2

Jawapan Latihan (17) Soalan 1 Tahun 2000 2001 2002 2003 Susut nilai kenderaan (RM) 1250 2500 2500 2500 Peruntukan susut nilai kenderaan (RM) 1250 3750 6250 8750

2000 Jul 1 2001 Jan 1 2002 Jan1 2003 Jan 1

Bank Baki b/b Baki b/b Baki b/b

Akaun Kenderaan 2000 25000 Dis 31 2001 25000 Dis 31 2002 25000 Dis 31 2003 25000 Dis 31

Baki h/b Baki h/b Baki h/b Baki h/b

25000 25000 25000 25000

Akaun Peruntukan Susut Nilai Kenderaan

2000 Dis 31 Baki h/b 2001 Dis 31 Baki h/b

1250 3750 3750

2000 Dis 31 Untung rugi 2001 Jan 1 Baki b/b Dis 31 Untung rugi 2002 Jan 1 Baki b/b Dis 31 Untung rugi 2003 Jan 1 Baki b/b Dis 31 Untung rugi

1250 1250 2500 3750 3750 2500 6250 6250 2500 8750

2002 Dis 31 Baki h/b

6250 6250

2003 Dis 31 Baki h/b

8750 8750

Latih Tubi Disediakan Oleh En Kairul SMK Tasek Utara 2

Soalan 2 Tahun 2001 2002 2003 Tahun 2001 2002 2003 susut nilai (12000 2000) / 8 = 1250 1250 1250 susut nilai 38 000 x 10% = 3 800 (38 000 3 800) x 10% = 3 420 (34 200 3 420) x 10% = 3 078

Akaun Peruntukan Susut Nilai Alatan Pejabat 2001 2001 Dis 31 Baki h/b 1250 Dis 31 Untung rugi 2002 2002 Dis 31 Baki h/b 2500 Jan 1 Baki b/b Dis 31 Untung rugi 2500 2003 2003 Dis 31 Baki h/b 3750 Jan 1 Baki b/b Dis 31 Untung rugi 3750 Akaun Peruntukan Susut Nilai Kenderaan 2001 3800 Dis 31 Untung rugi 2002 7220 Jan 1 Baki b/b Dis 31 Untung rugi 7220 2003 10298 Jan 1 Baki b/b Dis 31 Untung rugi 10298

1250 1250 1250 2500 2500 1250 3750

2001 Dis 31 Baki h/b 2002 Dis 31 Baki h/b

3800 3800 3420 7220 7220 3078 10298

2003 Dis 31 Baki h/b