Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI TARIKH : 10 JULAI 2013

KELAS/TAHUN TUNJANG TAJUK HASIL PEMBELAJARAN

: 4 ARIF : Permainan

MASA

: 8.30 9.00 PAGI

: Kemahiran Asas Hoki (Menjaga Gol) Psikomotor : Dapat melakukan 2 aktiviti melibatkan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan teknik dan perlakuan yang betul. Kognitif : Dapat menyatakan 2 jenis peralatan dan fungsinya. Afektif : Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan sekelas.

AKTIVITI PEMBELAJARAN

Permulaan : Regangan / pemanasan badan Aktiviti : 1. Menampan bola dengan pad dan kickers. 2. Menggunakan kaki dan kickers untuk menolak bola. 3. Menendang untuk menyelamatkan bola. 4. Permainan kecil Penutup : Gerak kendur

BAHAN BANTU MENGAJAR

Skital (4) Wisel (1) Kayu Hoki (32) Bola Hoki (16)

REFLEKSI PENGAJARAN

KEHADIRAN

RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI TARIKH : 3 JULAI 2013

KELAS/TAHUN TUNJANG TAJUK HASIL PEMBELAJARAN

: 4 ARIF : Permainan

MASA

: 8.30 9.00 PAGI

: Kemahiran Asas Hoki (Menjaringkan Gol) Psikomotor : Dapat melakukan 2 aktiviti melibatkan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan teknik dan perlakuan yang betul. Kognitif : Dapat menyatakan 2 jenis peralatan dan fungsinya. Afektif : Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan sekelas.

AKTIVITI PEMBELAJARAN

Permulaan : Regangan / pemanasan badan Aktiviti : 1. Menjaringkan gol menerusi pukulan, tolakan dan pukulan penalti. 2. Pergerakan semasa membuat jaringan. 3. Permainan kecil Penutup : Gerak kendur

BAHAN BANTU MENGAJAR

Skital (4) Wisel (1) Kayu Hoki (32) Bola Hoki (16)

REFLEKSI PENGAJARAN

KEHADIRAN

RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI TARIKH : 17 JULAI 2013

KELAS/TAHUN TUNJANG TAJUK

: 4 ARIF

MASA

: 8.30 9.00 PAGI

: Kesukanan (Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan) : Pengambilan Ubat

Kognitif : Menyatakan kesan dan keburukan akibat penyalahgunaan bahan. HASIL PEMBELAJARAN Afektif : berkomunikasi dan berinteraksi semasa melakukan aktiviti, AKTIVITI Permulaan : Teka gambar PEMBELAJARAN Aktiviti : 1. Menyenaraikan jenis-jenis ubat. 2. Menyenaraikan akibat penyalahgunan dadah. 3. Melukis poster. Penutup : Soal Jawab BAHAN BANTU MENGAJAR Kit Gambar (1) Kertas Lukisan (31) Pensel Warna (10)

REFLEKSI PENGAJARAN

KEHADIRAN

RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI TARIKH : 24 JULAI 2013

KELAS/TAHUN TUNJANG TAJUK

: 4 ARIF : Kesukanan (Etika dalam Sukan) : Semangat Kesukanan

MASA

: 8.30 9.00 PAGI

Kognitif : Menyatakan 2 kepentingan semangat dan kesungguhan dalam sukan. HASIL PEMBELAJARAN Afektif : Berkomunikasi dan berinteraksi semasa melakukan aktiviti, AKTIVITI Permulaan : Tayangan Video PEMBELAJARAN Aktiviti : 1. Perbincangan mengenai isi kandungan video. 2. Cara untuk menanamkan semangat kesukanan dalam kalangan ahli sukan. 3. Soal jawab Penutup : Lagu BAHAN BANTU MENGAJAR Video Audio lagu

REFLEKSI PENGAJARAN

KEHADIRAN

RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI TARIKH : 3 JULAI 2013

KELAS/TAHUN TUNJANG KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN

: 5 DINAMIK : Kecergasan : Masa Tindak Balas

MASA

: 9.00 9.30 PAGI

Psikomotor : Dapat melakukan 2 aktiviti melibatkan masa tindak balas dengan teknik dan perlakuan yang betul. Kognitif : Dapat menyatakan 2 aktiviti masa tindak balas. Afektif : Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan sekelas.

AKTIVITI PEMBELAJARAN

Permulaan : Regangan / pemanasan badan Aktiviti : 1. Sentuh lutut 2. Pijak belon 3. Permainan kecil Penutup : Gerak kendur

BAHAN BANTU MENGAJAR

Skital (4) Wisel (1) Belon (30)

REFLEKSI PENGAJARAN

KEHADIRAN

RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI TARIKH : 10 JULAI 2013

KELAS/TAHUN TUNJANG KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN

: 5 DINAMIK : Kecergasan : Ketangkasan

MASA

: 9.00 9.30 PAGI

Psikomotor : Dapat melakukan 2 aktiviti melibatkan kepantasan dengan teknik dan perlakuan yang betul. Kognitif : Dapat menyatakan 2 aktiviti yang melibatkan kepantasan. Afektif : Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan sekelas.

AKTIVITI PEMBELAJARAN

Permulaan : Regangan / pemanasan badan Aktiviti : 1. Lari pecut 30m 2. Skip dan tukar arah. 3. Lompat kuadran 4. Permainan kecil Penutup : Gerak kendur

BAHAN BANTU MENGAJAR

Skital (14) Wisel (1)

REFLEKSI PENGAJARAN

KEHADIRAN

RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI TARIKH : 17 JULAI 2013

KELAS/TAHUN TUNJANG TAJUK

: 5 DINAMIK : Kesukanan (Keselamatan) : Keselamatan semasa beraktiviti

MASA

: 9.00 9.30 PAGI

Kognitif : Menyatakan 2 kepentingan keselamatan semasa beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Afektif : Berkomunikasi dan berinteraksi semasa melakukan aktiviti, AKTIVITI Permulaan : Tayangan Video PEMBELAJARAN Aktiviti : 1. Perbincangan mengenai isi kandungan video. 2. Menyenaraikan kepentingan menjaga keselamatan semasa beraktiviti. 3. Soal jawab Penutup : Rumusan Kognitif BAHAN BANTU MENGAJAR Video

REFLEKSI PENGAJARAN

KEHADIRAN

RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI TARIKH : 24 JULAI 2013

KELAS/TAHUN TUNJANG TAJUK

: 5 DINAMIK : Kesukanan (Pengurusan) : Pengurusan diri semasa bersukan

MASA

: 9.00 9.30 PAGI

Kognitif : Menyatakan 2 jenis makanan yang sesuai diambil sewaktu bersukan. HASIL PEMBELAJARAN Afektif : Berkomunikasi dan berinteraksi semasa melakukan aktiviti, AKTIVITI Permulaan : Jadual Pemakanan Atlet PEMBELAJARAN Aktiviti : 1. Perbincangan mengenai isi kandungan jadual pemakanan atlet. 2. Menyenaraikan kepentingan menjaga pemakanan semasa bersukan. 3. Soal jawab Penutup : Rumusan Kognitif BAHAN BANTU MENGAJAR Jadual Pemakanan Atlet

REFLEKSI PENGAJARAN

KEHADIRAN

CATATAN REFLEKSI

1. Isu / Perkara yang difokus :

2. Analisis isu / perkara yang difokus:

2.1 Kekuatan :

2.2 Kelemahan :

3. Cadangan dan penambahbaikan:

RANCANGAN PENGAJARAN 4 MINGGU

Minggu

Tarikh

Kelas 4 Arif

Masa 8.30 9.00 pagi 9.00 9.30 pagi 8.30 9.00 pagi

Tunjang /Kemahiran Permainan Kemahiran Asas Hoki

Tajuk Menjaringkan Gol

24

3 Julai 2013 5 Dinamik

Kecergasan

Masa Tindak Balas

25 10 Julai 2013

4 Arif

Permainan Kemahiran Asas Hoki

Menjaga Gol

5 Dinamik

9.00 9.30 pagi

Kecergasan

Ketangkasan

4 Arif 26 17 Julai 2013

8.30 9.00 pagi

Kesukanan (Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan) Kesukanan (Keselamatan)

Pengambilan Ubat

5 Dinamik

9.00 9.30 pagi

Keselamatan Semasa Beraktiviti

4 Arif 27 24 Julai 2013

8.30 9.00 pagi

Kesukanan (Etika dalam Sukan)

Semangat Kesukanan

5 Dinamik

9.00 9.30 pagi

Kesukanan (Pengurusan)

Pengurusan Diri Semasa Bersukan

_____________________________________ Tandatangan Guru Pelatih

______________________________________ Tandatangan Guru Besar