Anda di halaman 1dari 1

Kemerdekaan

SK Pendas Laut
Teka Sang Kata Sempena Buan Kemerdekaan
1
8
2
7
5
9
3
6
4
Mentang
2 ___________ adaah bu
negara Maaysa
3 _________ negara dbna
bag mengngat
pera|ut-pera|ut yang
gugur
mempertahankan
negara.
4 Tanah __________,
tempat kta ahr.
7 Bahasa __________
adaah bahasa
kebangsaan negara
Maaysa.
8 Tunku Abdu Rahman
dkena sebaga bapa
__________.
9 Kemerdekaan Tanah
Meayu dstharkan
pada 31 Ogos tahun
_________.
Menurun
1 Nama bendera Maaysa.
5 ___________ adaah
agama rasm bag
negara Maaysa.
6 Bunga ________, bunga
kebangsaan Maaysa.