Anda di halaman 1dari 15

LATIHAN TATABAHASA

Soalan 1 - 20 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1. "Mengapakah tuan puteri bersedih? Suri kepada #uan $uteri Mayang Sari. A. beta B. patik C. hamba D. tuan hamba Soalan 2 berdasarkan %ambar 1 atakanlah kepada!!!"" kata Mak Inang

2. $uan &o'ana memotong kaki seluar anaknya kerana terlalu!!!!. A. lebar B. besar C. labuh (. )eberapa!!!!poster telah dilekatkan oleh *ikgu +eop di belakang kelas kita. A. helai B. bidang C. keping D. lembar

,. !!!!Majlis -nugerah *emerlang Sekolah mengumumkan ketibaan tetamu khas. A. Jurubahasa B. Juruhebah C. Jurucakap D. Juruacara Soalan / berdasarkan %ambar (

ebangsaan Seri .amai itu

/. Ibu!!!!ayam itu dengan rempah sebelum memanggangnya. A. mengadun B. menabur C. mencalit D. melumur

0. #angan kakak berbau!!!!setelah menyiang beberapa ekor ikan sungai. A. hamis B. hanyir C. hapak D. hancing

1.

erja-kerja pembersihan tanah runtuh itu diteruskan!!!!hari hujan.

A. hingga B. sekiranya C. walaupun D. sementara

2. amarul dapat menyampaikan syarahannya dengan!!!!semasa menyertai pertandingan itu. A. cekap B. petah C. terang

Soalan 3 berdasarkan %ambar ,

3. 4uara beregu badminton wanita dari Malaysia!!!!piala yang dimenangi oleh mereka. A. menjulang B. menatang C. merangkul D. menjunjung 10. !!!!orang mudah hilang sabar jika selalu menghadapi!!!! situasi yang memalukan mereka. A. Setengah ... setiap B. Sebahagian ... satu C. Sesetengah ... sesuatu D. Sekalian ... beberapa

11. 5n6ik *hin sedang!!!!buluh untuk membuat sangkar burung. A. meraut B. melentur C. merincih D. menghiris

12. "!!!ambil makanan yang terhidang di meja itu." kata $uan tetamunya. A. Tolong B. Minta C. arap D. Sila

amariah kepada

1(. Sementara menunggu pintu pagar dibuka"penonton!!!!di luar stadium. A. lalu!lalang B. bolak!balik C. simpang!siur D. mundar!mandir

1,. $ihak sekolah akan mengadakan sesi!!!!bagi meraikan kehadiran muridmurid baru. A. tegur sapa B. soal jawab C. ramah mesra

1/. 5n6ik .ahlan sedang!!!kain di bengkel untuk memenuhi pesanan pelanggannya. A. menekan B. menekap C. mengecop D. mengecap

10. 5n6ik Muthu akan terns menabur bakti kepada masyarakat!!!!terdaya. A. jika B. selagi C. apabila D. sehingga

11. "Saya tidak nampak Salina pun.!!!! dia sudah pergi"" kata 7ormah. A. Bila!bila B. Awal!awal C. "asa!rasa

12. " amu pergilah dahulu. Sebentar lagi saya akan!!!!"" kata -sri kepada Shahrul. A. mengekori B. mengikuti C. mengejar D. menyusul

13. .ua!!!lanun telah ditumpaskan oleh pasukan polis marin dalam tempoh sebulan.

A. pasukan B. angkatan C. kelompok D. gerombolan

20. Sikap -mir yang selalu!!!! menyebabkan ramai sahabatnya kurang senang. A. memberi muka B. bermuka!muka C. angkat muka D. tebal muka

21. Istana lama itu unik kerana dibina daripada kayu tanpa menggunakan sebatang paku pun. $erkataan seerti bagi unik ialah A. istimewa B. canggih C. ganjil D. pelik

22. $ersatuan )ulan Sabit Merah sekolah itu telah ditubuhkan pada bulan lepas. $erkataan berlawan bagi ditubuhkan ialah A. ditutupkan B. dibatalkan C. dibubarkan D. dimansuhkan

2( $ilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

A. # dan ## B. ## dan ### C. ### dan #$ D. # dan #$ 2,. Mengapakah ramai pesalah tra8ik menyerbu kaunter pembayaran di balai polis? $ilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. A. Mereka berminat menyertai pasukan polis tra%ik. B. Mereka hendak membayar saman kesalahan tra%ik. C. &esalah tra%ik telah membayar denda secara beramai!ramai.

2/. .oktor menasihati pesakitnya supaya mengamalkan gaya hidup sihat. $ilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. A. Mengapakah doktor menasihati pesakitnya' B. Apakah nasihat doktor kepada pesakitnya' C. Bagaimanakah cara mengamalkan gaya hidup sihat' D. Siapakah yang perlu mengamalkan gaya hidup sihat'

Soalan 20 - 21 $ilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan 20. " ami menerima pujian daripada %uru )esar kerana telah menjuarai pertandingan koir"" kata -smah. A. Asmah memberitahu bahawa mereka mendapat pujian daripada (uru Besar kerana telah menjuarai pertandingan koir. B. Asmah menerangkan bahawa kami memberikan pujian kepada (uru Besar kerana telah menjuarai pertandingan koir. C. Asmah mendapat tahu bahawa mereka mendapat pujian daripada (uru Besar kerana telah menjuarai pertandingan koir D. Asmah menyatakan bahawa kami memberikan pujian kepada (uru Besar kerana telah menjuarai pertandingan koir

21. 7enek sedang menganyam tikar mengkuang di ruang tamu rumahnya.

A. Tikar mengkuang sedang dianyam oleh nenek di ruang tamu rumahnya. B. Tikar mengkuangnya sedang nenek anyam di ruang tamu rumahnya. C. Tikar mengkuang nenek sedang dianyam olehnya di ruang tamu. D. Tikar mengkuang di ruang tamunya sedang nenek anyam. Soalan 22 - (0 $ilih ayat yang betul. 22. A. )asut bertumit tinggi itu bukan sesuai dipakai oleh wanita yang mengandung. B. Tele%on antik di kedai itu tidak untuk dijual tetapi untuk pameran sahaja. C. Daerah Besut bukan di negeri )elantan tetapi di negeri Terengganu. D.Budak lelaki yang bertahi lalat itu tidak adik Sulaiman. 23.

A. # dan ## B. # dan ### C. ## dan #$ D.### dan #$ (0.

A. # dan ## B. ## dan #$ C. ### dan #$ D. # dan #$

(2. $enulis berpendapat gambaran baik kampung Seri Mersing terjejas disebabkan oleh lori diletakkan di hadapan sekolah. ketiadaan tempat untuk berekreasi. bau busuk daripada tong sampah besar. pembuangan kereta buruk di kampung itu.

((. .i manakah penunggang-penunggang basikal mempamerkan keberanian mereka? (elanggang basikal lasak Tapak pelupusan sampah )awasan lapang dan jalan raya &ersimpangan jalan dan di hadapan sekolah

(,. +ang berikut ialah pernyataan tentang petikan ke6uali penduduk membuang sampah di simpang!simpang jalan penduduk berharap masalah mereka dapat di atasi terdapat lori yang menghalang laluan ke sekolah

(/. &angkai kata menyakitkan mata dalam petikan bermaksud penglihatan tidak jelas tidak enak dipandang memedihkan mata mata terasa sakit

(0.

e manakah penulis pergi pada malam itu? &ondok buruk )elas tambahan Berlatih bola sepak Men*iarahi kawan!kawannya

(1. 9ntuk menyelamatkan diri daripada 6akaran harimau itu" penulis menjerit untuk meminta tolong. memeluk badan harimau erat!erat. meronta!ronta untuk melepaskan diri. memukul kepala harimau bertubi!tubi.

(2. Siapakah sebenarnya yang dipukul oleh penulis? Bantalpeluk Badannya arimau Adiknya

(3. $ilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan. &enulis tidur sekatil dengan adiknya. "anting kayu berbunyi kerana dipijak orang. &enulis menyertai akti+iti kokurikulum di sekolahnya. Ayah dan ibu penulis mengambil berat terhadap anak!anak mereka.

,0. ,0 :rasa peluh dingin dalam petikan membawa maksud penulis ketakutan kesejukan kepenatan kekeliruan

31. Pihak yang membuang kenderaan buruk tidak dapat dikenal pasti kerana kenderaan itu telah reput. kenderaan itu dibuang di jalan sunyi. kenderaan itu tiada nombor pendaftaran. kenderaan itu diletakkan di tapak pelupusan.

32. Penulis berpendapat gambaran baik kampung Seri Mersing terjejas disebabkan oleh lori diletakkan di hadapan sekolah. ketiadaan tempat untuk berekreasi.

bau busuk daripada tong sampah besar. pembuangan kereta buruk di kampung itu.

33. Di manakah penunggang-penunggang basikal mempamerkan keberanian mereka? Gelanggang basikal lasak Tapak pelupusan sampah Kawasan lapang dan jalan raya Persimpangan jalan dan di hadapan sekolah

34.

ang berikut ialah pernyataan tentang petikan ke!uali penduduk membuang sampah di simpang-simpang jalan penduduk berharap masalah mereka dapat di atasi terdapat lori yang menghalang laluan ke sekolah

3". #angkai kata menyakitkan mata dalam petikan bermaksud penglihatan tidak jelas tidak enak dipandang memedihkan mata mata terasa sakit

3$. %e manakah penulis pergi pada malam itu? Pondok buruk Kelas tambahan Berlatih bola sepak Menziarahi kawan-kawannya

3&. 'ntuk menyelamatkan diri daripada !akaran harimau itu( penulis menjerit untuk meminta tolong. memeluk badan harimau erat-erat. meronta-ronta untuk melepaskan diri.

memukul kepala harimau bertubi-tubi.

3). Siapakah sebenarnya yang dipukul oleh penulis? Bantalpeluk Badannya arimau !diknya

3*. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan. Penulis tidur sekatil dengan adiknya. "anting kayu berbunyi kerana dipijak orang. Penulis menyertai akti#iti kokurikulum di sekolahnya. !yah dan ibu penulis mengambil berat terhadap anak-anak mereka.

4+. 4+ ,rasa peluh dingin dalam petikan memba-a maksud penulis ketakutan kesejukan kepenatan kekeliruan