Anda di halaman 1dari 7

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

Suaikan huruf dengan kalimah di bawah.

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

Tandakan ( (

) pada pernyataan yang betul dan ) pada yang salah.

41- Menghidang makanan ditempat yang kotor. 42- Bercakap dengan suara yang kuat.

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

43- Bercakap dengan muka yang manis. 44- Berfikir dahulu sebelum bercakap. 45- Memilih masa yang sesuai ketika ziarah orang sakit. 4 - Berlari-lari dihadapan orang tua. 4!- Berdoa untuk orang yang sedang sakit. 4"- Masuk ke rumah #iran tanpa izin. 4$- Memberi salam ketika masuk ke rumah 5%- Membuang sampah di halaman rumah #iran.