Anda di halaman 1dari 6

Doa Terlepas Dari Jeratan Utang Allahuma inni audzubika minal hammi wal hazani wa audzubika minal ajzi

wal kasali wa audzubika min ghalabatid dayni wa qahrir rijaali. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kegelisahan dan kesedihan. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kebakhilan dan sifat pengecut. Dan aku berlindung kepada-Mu dari terjerat hutang dan ketertindasan. (Riwayat Abu Dawud). Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam (SAW) telah mengajarkan doa ini kepada seorang sahabat bernama Abu Umamah yang sedang terjerat hutang, agar doa ini dibaca setiap pagi dan sore. Setelah melakukan apa yang diajarkan beliau, Abu Umamah terbebas dari hutang yang melilitnya. (Al Adzkar, hal. 158). *di baca pagi dan petang abis sholat subuh dan ashar . Alhamdulillah saya mengamalkan doa ini ,dan saya tidak punya hutang . "Allahuma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijaal" 'Ya Allah, aku berlindung kpd-Mu dari kemurungan dan kesusahan, aku berlindung kpd-Mu dari kemalasan dan aku berlindung kpd-Mu dari ketakutan dan kekikiran, aku berlindung kpd-Mu dari tekanan hutang dan paksaan orang." (HR. Abu Dawud).

:::DOA-DOA PILIHAN :::


Diperbarui lebih dari setahun yang lalu

....*`*. (`'DOA-DOA PILIHAN .') .*`*.~

~DOA MOHON PERLINDUNGAN DARI BANYAK HUTANG~ Allahumma inni a'uudzubika minal hammi wal hazani wa 'auudzubika minal 'ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa 'auudzubika min gholabatid daini wa qohrir rijaali. ~ artinya :"Wahai Allah , aku berlindung kepada Mu dari kesusahan dan kedukaan, dari lemah kemauan dalam kemalasan , dari sifat pengecut dan bakhil dari banyak hutang dan kezaliman manusia ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**..** **.

~DOA MEMINTA CAHAYA~

Allahummaj'al fii qalbii nuuran wa fii lisaanii nuuraan wa fii basyarii nuuraan wa fii sam'ii nuuraan wa 'an yamiinii nuuraan wa 'an yasaarii nuuraan wa min fauqii nuuraan wa min tahtii nuuraan wa min amaa mii nuuraan wa min khalfii nuuraan waj'al lii fii nafsii nuuraan wa a'dhzim lii nuuraan ~ artinya : Ya Allah jadikanlah pada hatiku cahaya. Pada lisan (lidahku) satu cahaya. Pada mataku satu cahaya. Pada telingaku satu cahaya. Disebelah kananku satu cahaya. Disebelah kiriku satu cahaya. Didepanku satu cahaya. Dibelakangku satu cahaya. Dan jadikanlah pada diriku satu cahaya

dan Perbesarkanlah untukku satu cahaya (HR Bukhari Muslim)

**..** **.

~DOA KELUARGA SAKINAH~: Rabbana Hab Lanaa Min Azwaajinaa Wadzurriyaatiina Qurrata A'Yunin waj'alnaa lilmuttaqiina Imaamaa ~artinya : "Ya Tuhan kami Berikanlah kepada kami istri/suami dan anak keturunan yang menyejukkan mata dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

**..** **.

~DOA RUMAH BERKAH ~: Rabbi andzilnii Mundzalammubaa rakawwanta khairulmundziliin ~Artinya :" Ya Tuhan kami ! Tempatkanlah kami di tempat yang penuh dengan keberkahan, sesungguhnya Engkau sebaik-baik yang menempatkan.

**..** **.

~DOA MENGHADAPI BAHAYA / ANCAMAN~ Laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kuntu minazh zhalimiin. Bismillahil ladzii la yadhurru Ma'asmihi syaiun fil ardhi walaa fissamaa'i wahuas samii'ul 'alim. ~Artinya : Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Maha suci Engkau Ya Allah , sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang sering berbuat zalim. Dengan menyebut nama Allah , yang dengan kebesaran namaNya, tidak akan ada sesuatu yang dapat membahayakan , baik yang berada di bumi maupun di langit, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

**..** **.

~DOA AGAR DITETAPKAN HATI ( Tidak tergelincir hati setelah diberi petunjuk oleh Allah)~ Rabbana laa Tuzigh quluubanaa ba'da idz hadaitanaa wahab lanaa min ladunka Rahmatan innaka antal wahhab ~Artinya : Ya Tuhan kami Janganlah engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau tunjukkan jalan yang benar kepada kami, dan berikanlah kepada kami dari sisi-Mu Rahmat kasih sayang,

sesungguhnya Engkau Maha memberi ( Ali Imran : 8)

**..** **.

~DOA MOHON REZEKI~ "Allaahumma rabbanaa anzil 'alaynaa maaidatan minas samaa-i takuunu lanaa 'ildan li-awwalinaa waaakhirinaa wa-aayatan minka warzugnaa wa anta khayrur raaziqiina. Artinya: "Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami dan bagi orang-orang yang datang sesudah kami, dan (turunkanlah ) tanda kekuasaan-Mu dan berilah rezeki kepada kami, karena Engkau-lah sebaik-baik pemberi rezeki." (Qs. Al Maidah : 114)

**..** **. ~DOA SELAMAT~ Allaahumma innaa nas-aluka salaamatan fiddiini, waaafiyatan fil jasadi, wa ziyaadatan fil ilmi, wa barakatan fir-rizqi, wa taubatan qablal mauti, wa rahmatan indal mauti, wa maghfiratan badal mauti. Allaahumma hawwin alainaa fii sakaraatil mauti, wannajaata minan -naari, wal afwa indal hisaabi. Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa bada idz-hadaitanaa wahab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal-wahhab. Rabbanaa aatinaa fid-dun-yaa hasanatan, wa fil aakhirati hasanatan, wa qinaa adzaaban -naari. ~Artinya : Ya Allah, kami mohon kepada-Mu akan keselamatan dalam agama, kesehatan dalam badan, bertambah dalam ilmu, keberkatan dalam rejeki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati, dan ampunan sesudah mati. Ya Allah, ringankanlah kami ketika sakratul maut, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka, dan memdapat ampunan di hari perhitungan amal. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapat petunjuk, berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Karena sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemurah. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.

**..** **. .~ DOA MENDAPATKAN JODOH ~ "Rabbana hablana min azwaajina, wa dzurriyyatina qurrata a'yuniw, waj'alna lil muttaqiena imaamaa." Artinya:

"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami jodoh [2] kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang2 yang bertakwa." (QS 25:74)

**..** **. 2.~ DOA AGAR DIMUDAHKAN MENDAPATKAN JODOH ~ ROBBI LAA TADZARNI FARDAN WA ANTA KHOIRUL WAARITSIN. Artinya: Ya Allah janganlah engkau tinggalkan aku seorang diri dan engkau sebaik2nya dzat yang mewarisi.

**..** **. 3.~ DOA BAGI LAKI-LAKI YANG BERHARAP JODOH~ ROBBI HABLII MILLADUNKA ZAUJATAN THOYYIBAH AKHTUBUHA WA ATAZAWWAJ BIHA WATAKUNA SHOOHIBATAN LII FIDDIINI WADDUNYAA WAL AAKHIROH. Artinya: Ya Robb, berikanlah kepadaku istri yang terbaik dari sisi-Mu, istri yang aku lamar dan nikahi dan istri yang menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat.

**..** **. 4. ~ DOA BAGI WANITA YANG BERHARAP JODOH~

ROBBI HABLII MILLADUNKA ZAUJAN THOYYIBAN WAYAKUUNA SHOOHIBAN LII FIDDIINI WADDUNYAA WAL AAKHIROH. Artinya: Ya Robb, berikanlah kepadaku suami yang terbaik dari sisi-Mu, suami yang juga menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia & akhirat.

5. ALLAAHUMMAFTAHLII HIKMATAKA WANSYUR ALAYYA MIN KHOZAA INI ROHMATIKA YAA ARHAMAR-ROOHIMIIN. Artinya: Ya Allah bukakanlah bagiku hikmah-Mu dan limpahkanlah padaku keberkahan-Mu, wahai Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

6. "ROBBI INNII LIMAA ANZALTA ILAYYA MIN KHOIRIN FAQIIR".

Artinya: Ya Robb, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. (Q.S. 28 : 24)

7. HASBUNALLOOH WANIMAL WAKIIL NIMAL MAULA WANIMAN NASHIIR. Artinya: "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung, Dia adalah sebaikbaik Pelindung dan sebaik-baik Penolong". (Q.S. 3 : 173 & 8 : 40).

8. ROBBANAA HABLANAA MIN AZWAAJINAA WADZURRIYYAATINAA QURROTA AYUN WAJ ALNAA LIL MUTTAQIINA IMAAMAA. Artinya: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri2 kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang2 yang bertakwa. (Q.S. 25 : 74)

**..** **. ~ DOA AGAR MENINGGAL DALAM KEADAAN KHUSNUL KHATIMAH~

Ya Alloh, akhirilah hidup kami dengan islam, akhirilah hidup kami dengan membawa iman, akhirilah hidup kami dengan husnul khotimah

**..** **. 1.~ DOA MENOLAK BENCANA~-1 Laa ilaaha illalaahul kariimul 'azhiimu. Subhaanahu tabaarakalaahu rabbul 'arsyil 'azhiimi. Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiina. Allaahumma rabbanaa aatinaa fid dun-yaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa 'adzaaban naari. Artinya : Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung. Maha Suci Dia, Maha Berkat Allah Tuhannya 'arasy yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. (HR. Nasa'i) Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa neraka. (HR. Bukhari dan Muslim)

**..** **.

2.~ DOA MENOLAK BENCANA ~ Allahummaksyif anna minal balaa-i wal wabaa-i wal ghalaa-i wal qanthi wa jamii'il amraadhi wa mautil fuj-ati wath thaa'uuni maa laa yaksyifu ghyruka. Artinya : Ya Allah , singkirkanlah dari kami bala', penyakit , mahalnya harga, kelaparan, tha'un dan mati mendadak, yang kesemuannya itu tidak ada yang bisa menyingkirkan kecuali Engkau.

Anda mungkin juga menyukai