Anda di halaman 1dari 3

Operasi Tambah

Nama : ______________________ Tarikh


:_________
Tema: Haiwan di Air

Bilang dan tulis jawapan yang betul.

1.

+ =

2.

3.
+ =
4.
+ =

Operasi Tambah

Nama : + =
______________________ Tarikh :_________
Tema: Haiwan di Air

Bilang dan tulis jawapan yang betul. =


+
5.
6.
+ =

7.
+ =