Anda di halaman 1dari 5

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN REKA CIPTA KERETA

2014
KUMPUL
AN
KEKEMAS
AN
(10)
KREATIV
ITI
(10)
KESTABIL
AN
(10)
JARAK
PERGERAK
AN
(20)
JUMLA
H
MARKA
H
(50)
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN REKA CIPTA KERETA
2014
KUMPUL
AN
KEKEMAS
AN
(10)
KREATIV
ITI
(10)
KESTABIL
AN
(10)
JARAK
PERGERAK
AN
(20)
JUMLA
H
MARKA
H
(50)
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN REKA CIPTA KERETA
2014
KUMPUL
AN
KEKEMAS
AN
(10)
KREATIV
ITI
(10)
KESTABIL
AN
(10)
JARAK
PERGERAK
AN
(20)
JUMLA
H
MARKA
H
(50)
6A
6B
7A
7B
A
B
!A
!B
10A
10B
BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN REKA CIPTA KERETA
2014
KUMPUL
AN
KEKEMAS
AN
(10)
KREATIV
ITI
(10)
KESTABIL
AN
(10)
JARAK
PERGERAK
AN
(20)
JUMLA
H
MARKA
H
(50)
11A
11B
12A
12B
13A
13B
14A
14B
15A
15B