Anda di halaman 1dari 3

BORANG MARKAH

PERTANDINGAN
KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS

SMK TENANG STESEN


2011
MINGGU __ ( )

BIL KELAS BLOK LANTAI PAPAN PAPAN SUSUNAN TINGKAP HIASAN KEDUDUKAN MEJA JUMLAH KDDKN KDDKN
LUAR KENYATAA HITAM KERUSI DAN ALAT GURU BLOK
DAN N DEPAN / PUTIH MEJA KECERIAAN KEBERSIHAN
DALAM DAN PELAJAR
BELAKANG
(20 m) (20 m) (10m) (10 m) (10 m) (10 m) (10 m) (10 m) (100 m)
1 1 KTR 3 A
2 1 KTR 2 A
3 1 PTN 1 A
4 1 KTR 1 A
5 2 PTN 2 B
6 2 PTN 1 B
7 2 KTR 2 B
8 2 KTR 1 B
9 2 KTR 3 K
10 5 PROMA K
11 5 STN K
12 5 PA K
13 5 SP K
14 5 PSV K
15 5 AHR K
16 4 STN K
17 4 PA K
18 4 SP K
19 4 PSV K
20 4 AHR K
21 4 PROMA K
22 3 KTR 3 I
23 3 KTR 2 I
24 3 KTR 1 I
25 3 PTN 2 I
26 3 PTN 1 I
27 PER H
MINGGU __ ( )

BIL KELAS BLOK LANTAI PAPAN PAPAN SUSUNAN TINGKAP HIASAN KEDUDUKAN MEJA JUMLAH KDDKN KDDKN
LUAR KENYATAA HITAM KERUSI DAN ALAT GURU BLOK
DAN N DEPAN / PUTIH MEJA KECERIAAN KEBERSIHAN
DALAM DAN PELAJAR
BELAKANG
(20 m) (20 m) (10m) (10 m) (10 m) (10 m) (10 m) (10 m) (100 m)
1 1 KTR 3 A
2 1 KTR 2 A
3 1 PTN 1 A
4 1 KTR 1 A
5 2 PTN 2 B
6 2 PTN 1 B
7 2 KTR 2 B
8 2 KTR 1 B
9 2 KTR 3 K
10 5 PROMA K
11 5 STN K
12 5 PA K
13 5 SP K
14 5 PSV K
15 5 AHR K
16 4 STN K
17 4 PA K
18 4 SP K
19 4 PSV K
20 4 AHR K
21 4 PROMA K
22 3 KTR 3 I
23 3 KTR 2 I
24 3 KTR 1 I
25 3 PTN 2 I
26 3 PTN 1 I
27 PER H