RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU Tingkatan Masa Tunjang Tajuk Sub topik Objektif : : : : : : 1 Bakawali

7.40 – 8.20 pagi Keselamatan Pengguna dan Pertolongan Cemas Pertolongan Cemas Tatacara D, R, A, B, C Disepanjang proses pembelajaran, pelajar dapat Bil. pelajar: 30 Orang Tarikh: 26 September 2012

Kognitif 1. Menyatakan prinsip dan prosedur D, R, A, B, C dengan perkataan sendiri. 2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua kepentingan prosedur rawatan D, R, A, B, C dengan ayat sendiri. Psikomotor 1. Pelajar dapat melakonan pertolongan cemas (prosedur rawatan D, R, A, B, C) dalam kumpulan. 2. Pelajar membezakan senarai prinsip tindakan kecemasan prosedur rawatan melalui prinsip D, R, A, B, C Afektif 1. Pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran pertolongan cemas ketika melakonkan situasi pertolongan cemas 2. Pelajar dapat menunjukkan sikap prihatin dan bertanggungjawab terhadap situasi kecemasan menerusi lakonan Kemahiran KBKK : Membuat inferens dan menjana idea . : Pelajar mengetahui maksud pertolongan cemas dan cara mengurus kecederaan ringan

Pengalaman sedia ada Persediaan Guru :

1. Gambar kecederaan ketika bersukan 2 .Gambar tatacara D,R,A, B, C 3. Video demonstrasi D,R,A, B, C 4. Peti pertolongan cemas 5. Patung pertolongan cemas

R. • Guru mengajukan soalan kepada pelajar -apa yang anda lihat melalui gambar yang dipaparkan dan pernahkah anda lihat situasi tersebut? Kelas Guru menyediakan gambar kecederaan ketika bersukan Soal jawab berdasar gambar.B.R.A.R.C (BBM 2). • Pelajar menjawab soalan yang diberikan oleh guru Pengelolaan Set induksi (3 minit) 1.C D=Danger R=Response A=Airways B=Breathing C=Circulation • Guru menerangkan prinsip dan prosedur D. • Pelajar menonton tayangan video Bersoal jawab .C menggunakan gambar (BBM1) • Pelajar memberi perhatian terhadap penerangan guru Langkah 2 (5 minit) Aktiviti 2 Demonstrasi prosedur pertolongan cemas D.A.Bahagian Isi Pembelajaran Guru Aktiviti Pelajar • Pelajar memberi respon terhadap gambar yang ditunjukkan.A.R.A. Guru bertanyakan pelajar tentang apa yang dilihat dalam gambar? 2.B.C D=Danger R=Response A=Airways B=Breathing • Guru menunjukkan video prosedur pertolongan cemas D. Tayangan gambar/paparan gambar • Guru menunjukkan gambar kecederaan ketika bersukan.B.B. Perkembangan Langkah 1 (8 minit) Aktiviti 1 Memperkenalkan tatacara D.

R.B.C 4) Semasa anda bersama beberapa rakan anda melakukan aktiviti riadah tiba-tiba kaki rakan anda terseliuh. • Guru meminta pelajar membentuk empat kumpulan • Guru memberikan tugasan kepada setiap kumpulan • Pelajar membentuk kumpulan masingmasing • Setiap kumpulan diminta memilih satu sampul dimana didalamnya terkandung tugasan yang diberikan guru. ( tugasan lakonan berdasarkan situasi diberi) • Pelajar berbincang tugasan yang diberi (PBL) Perbincangan dalam kumpulan .C=Circulation Langkah 3 (5 minit) Aktiviti 3 • Pembahagian kumpulan (Kaedah Kooperatif) • Tajuk Demonstrasi 1) Pada acara merentas desa peringkat sekolah.C 3) Semasa sesi pembelajaran di padang.R.tiba-tiba didapati seorang rakan anda telah lemas. Lakonkan situasi tersebut dengan mengaplikasikan prinsip D. Lakonkan situasi tersebut dengan mengaplikasikan prinsip D.C 2) Sedang anda berkelah bersama sekumpulan rakan anda.A.C.Lakonkan situasi tersebut dengan mengaplikasikan prinsip D.B.A.A.A.Lakonkan situasi tersebut dengan mengaplikasikan prinsip D.B.R.B.R. sedang anda berlari tiba-tiba anda dapati rakan anda telah mengalami sesak nafas.tiba-tiba rakan anda terjatuh dan didapati tangannya patah.

.

C 3) Pelajar hanya perlu mengamalkan beberapa prinsip sahaja iaitu D (Danger) dan R (Response) sahaja kerana ia perlu mengikut situasi kejadian.B.R.C • Guru mengemukakan soalan kepada pelajar • Pelajar memberi respon dengan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru . Tunjukkan cara melakukan prosedur pertolongan cemas D.A. Senaraikan 5 prinsip D.A.Kemuncak (12 minit) Sesi lakonan • Situasi lakonan 1) Pelajar hanya perlu mengamalkan 2 prinsip sahaja iaitu (D) Danger dan R (Response) 2) Pelajar perlu mengamalkan kesemua prinsip D.R.B. 2.R.B. • Pelajar melakonkan situasi tugasan yang diberi dalam masa yang ditetapkan Hasil kerja kumpulan Persembahan (5 minit) Cadangan soalan : 1.B.A. Jika berlaku sesuatu kemalangan seperti contoh litar pintas dan didapati ibu anda terlibat dengan kemalangan tersebut.C? 3.R.A.bagaimana anda dapat membantu ibu anda dengan mengaplikasikan prinsip D. 4) Situasi ini hanya memerlukan pelajar mengamalkan 2 prinsip sahaja iaitu D (Danger) dan R (Response) • Guru membuat penilaian tatacara D.A.C dengan perkataan sendiri.C yang dilakonkan setiap kumpulan • Guru memberi komen terhadap hasil lakonan prosedur pertolongan cemas bagi setiap kumpulan • Guru memberi penghargaan kepada pelajar.R.B.

A.R.Penutup (7 minit)   Definisi D.B.B.R.C Prosedur D.A.C • Guru merumuskan tajuk yang diajar menggunakan peta minda .

A.UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PERTOLONGAN CEMAS: TATACARA D.R.C) KPD 4046 KAEDAH MENGAJAR KUMPULAN : A AHLI KUMPULAN : SITI FATIMAH BT AB RAHMAN SITI AISHAH BT MAT RESAT SURIATI BT MOHD YUSOF ERMA ELMI BT OMAR L20112007151 L20112007161 L20112007154 L20112007160 PENSYARAH: DR AZALI BIN RAHMAT .B.

LAMPIRAN BBM1 .

.

PROSEDUR PERTOLONGAN CEMAS D.C .R.A.B.