RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU Tingkatan Masa Tunjang Tajuk Sub topik Objektif : : : : : : 1 Bakawali

7.40 – 8.20 pagi Keselamatan Pengguna dan Pertolongan Cemas Pertolongan Cemas Tatacara D, R, A, B, C Disepanjang proses pembelajaran, pelajar dapat Bil. pelajar: 30 Orang Tarikh: 26 September 2012

Kognitif 1. Menyatakan prinsip dan prosedur D, R, A, B, C dengan perkataan sendiri. 2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua kepentingan prosedur rawatan D, R, A, B, C dengan ayat sendiri. Psikomotor 1. Pelajar dapat melakonan pertolongan cemas (prosedur rawatan D, R, A, B, C) dalam kumpulan. 2. Pelajar membezakan senarai prinsip tindakan kecemasan prosedur rawatan melalui prinsip D, R, A, B, C Afektif 1. Pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran pertolongan cemas ketika melakonkan situasi pertolongan cemas 2. Pelajar dapat menunjukkan sikap prihatin dan bertanggungjawab terhadap situasi kecemasan menerusi lakonan Kemahiran KBKK : Membuat inferens dan menjana idea . : Pelajar mengetahui maksud pertolongan cemas dan cara mengurus kecederaan ringan

Pengalaman sedia ada Persediaan Guru :

1. Gambar kecederaan ketika bersukan 2 .Gambar tatacara D,R,A, B, C 3. Video demonstrasi D,R,A, B, C 4. Peti pertolongan cemas 5. Patung pertolongan cemas

R.R. Guru bertanyakan pelajar tentang apa yang dilihat dalam gambar? 2.A. Tayangan gambar/paparan gambar • Guru menunjukkan gambar kecederaan ketika bersukan.C menggunakan gambar (BBM1) • Pelajar memberi perhatian terhadap penerangan guru Langkah 2 (5 minit) Aktiviti 2 Demonstrasi prosedur pertolongan cemas D.B. Perkembangan Langkah 1 (8 minit) Aktiviti 1 Memperkenalkan tatacara D.A.B.A. • Pelajar menjawab soalan yang diberikan oleh guru Pengelolaan Set induksi (3 minit) 1. • Pelajar menonton tayangan video Bersoal jawab .R.C (BBM 2).A.C D=Danger R=Response A=Airways B=Breathing C=Circulation • Guru menerangkan prinsip dan prosedur D.R.B.B. • Guru mengajukan soalan kepada pelajar -apa yang anda lihat melalui gambar yang dipaparkan dan pernahkah anda lihat situasi tersebut? Kelas Guru menyediakan gambar kecederaan ketika bersukan Soal jawab berdasar gambar.Bahagian Isi Pembelajaran Guru Aktiviti Pelajar • Pelajar memberi respon terhadap gambar yang ditunjukkan.C D=Danger R=Response A=Airways B=Breathing • Guru menunjukkan video prosedur pertolongan cemas D.

R. sedang anda berlari tiba-tiba anda dapati rakan anda telah mengalami sesak nafas.tiba-tiba didapati seorang rakan anda telah lemas.B.Lakonkan situasi tersebut dengan mengaplikasikan prinsip D. Lakonkan situasi tersebut dengan mengaplikasikan prinsip D.A.B.A. • Guru meminta pelajar membentuk empat kumpulan • Guru memberikan tugasan kepada setiap kumpulan • Pelajar membentuk kumpulan masingmasing • Setiap kumpulan diminta memilih satu sampul dimana didalamnya terkandung tugasan yang diberikan guru.Lakonkan situasi tersebut dengan mengaplikasikan prinsip D.A. ( tugasan lakonan berdasarkan situasi diberi) • Pelajar berbincang tugasan yang diberi (PBL) Perbincangan dalam kumpulan .R.B.A.R.C.R.tiba-tiba rakan anda terjatuh dan didapati tangannya patah.C=Circulation Langkah 3 (5 minit) Aktiviti 3 • Pembahagian kumpulan (Kaedah Kooperatif) • Tajuk Demonstrasi 1) Pada acara merentas desa peringkat sekolah.C 4) Semasa anda bersama beberapa rakan anda melakukan aktiviti riadah tiba-tiba kaki rakan anda terseliuh.B.C 3) Semasa sesi pembelajaran di padang. Lakonkan situasi tersebut dengan mengaplikasikan prinsip D.C 2) Sedang anda berkelah bersama sekumpulan rakan anda.

.

A.B.C yang dilakonkan setiap kumpulan • Guru memberi komen terhadap hasil lakonan prosedur pertolongan cemas bagi setiap kumpulan • Guru memberi penghargaan kepada pelajar. Senaraikan 5 prinsip D.B.R.C 3) Pelajar hanya perlu mengamalkan beberapa prinsip sahaja iaitu D (Danger) dan R (Response) sahaja kerana ia perlu mengikut situasi kejadian.R. Tunjukkan cara melakukan prosedur pertolongan cemas D.B.R. Jika berlaku sesuatu kemalangan seperti contoh litar pintas dan didapati ibu anda terlibat dengan kemalangan tersebut. 4) Situasi ini hanya memerlukan pelajar mengamalkan 2 prinsip sahaja iaitu D (Danger) dan R (Response) • Guru membuat penilaian tatacara D.C? 3.R.C dengan perkataan sendiri.A.bagaimana anda dapat membantu ibu anda dengan mengaplikasikan prinsip D.C • Guru mengemukakan soalan kepada pelajar • Pelajar memberi respon dengan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru . 2. • Pelajar melakonkan situasi tugasan yang diberi dalam masa yang ditetapkan Hasil kerja kumpulan Persembahan (5 minit) Cadangan soalan : 1.A.A.B.R.B.Kemuncak (12 minit) Sesi lakonan • Situasi lakonan 1) Pelajar hanya perlu mengamalkan 2 prinsip sahaja iaitu (D) Danger dan R (Response) 2) Pelajar perlu mengamalkan kesemua prinsip D.A.

R.A.C • Guru merumuskan tajuk yang diajar menggunakan peta minda .A.B.Penutup (7 minit)   Definisi D.C Prosedur D.R.B.

R.A.B.C) KPD 4046 KAEDAH MENGAJAR KUMPULAN : A AHLI KUMPULAN : SITI FATIMAH BT AB RAHMAN SITI AISHAH BT MAT RESAT SURIATI BT MOHD YUSOF ERMA ELMI BT OMAR L20112007151 L20112007161 L20112007154 L20112007160 PENSYARAH: DR AZALI BIN RAHMAT .UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PERTOLONGAN CEMAS: TATACARA D.

LAMPIRAN BBM1 .

.

PROSEDUR PERTOLONGAN CEMAS D.R.B.A.C .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful