Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU Tingkatan Masa Tunjang Tajuk Sub topik Objektif : : : : : : 1 Bakawali

7.40 8.20 pagi Keselamatan Pengguna dan Pertolongan Cemas Pertolongan Cemas Tatacara D, R, A, B, C Disepanjang proses pembelajaran, pelajar dapat Bil. pelajar: 30 Orang Tarikh: 26 September 2012

Kognitif 1. Menyatakan prinsip dan prosedur D, R, A, B, C dengan perkataan sendiri. 2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua kepentingan prosedur rawatan D, R, A, B, C dengan ayat sendiri. Psikomotor 1. Pelajar dapat melakonan pertolongan cemas (prosedur rawatan D, R, A, B, C) dalam kumpulan. 2. Pelajar membezakan senarai prinsip tindakan kecemasan prosedur rawatan melalui prinsip D, R, A, B, C Afektif 1. Pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran pertolongan cemas ketika melakonkan situasi pertolongan cemas 2. Pelajar dapat menunjukkan sikap prihatin dan bertanggungjawab terhadap situasi kecemasan menerusi lakonan Kemahiran KBKK : Membuat inferens dan menjana idea . : Pelajar mengetahui maksud pertolongan cemas dan cara mengurus kecederaan ringan

Pengalaman sedia ada Persediaan Guru :

1. Gambar kecederaan ketika bersukan 2 .Gambar tatacara D,R,A, B, C 3. Video demonstrasi D,R,A, B, C 4. Peti pertolongan cemas 5. Patung pertolongan cemas

Bahagian

Isi Pembelajaran Guru

Aktiviti Pelajar Pelajar memberi respon terhadap gambar yang ditunjukkan. Pelajar menjawab soalan yang diberikan oleh guru

Pengelolaan

Set induksi (3 minit)

1. Guru bertanyakan pelajar tentang apa yang dilihat dalam gambar? 2. Tayangan gambar/paparan gambar

Guru menunjukkan gambar kecederaan ketika bersukan. Guru mengajukan soalan kepada pelajar -apa yang anda lihat melalui gambar yang dipaparkan dan pernahkah anda lihat situasi tersebut?

Kelas Guru menyediakan gambar kecederaan ketika bersukan Soal jawab berdasar gambar.

Perkembangan Langkah 1 (8 minit)

Aktiviti 1 Memperkenalkan tatacara D,R,A,B,C D=Danger R=Response A=Airways B=Breathing C=Circulation

Guru menerangkan prinsip dan prosedur D,R,A,B,C menggunakan gambar (BBM1)

Pelajar memberi perhatian terhadap penerangan guru

Langkah 2 (5 minit)

Aktiviti 2 Demonstrasi prosedur pertolongan cemas D,R,A,B,C D=Danger R=Response A=Airways B=Breathing

Guru menunjukkan video prosedur pertolongan cemas D,R,A,B,C (BBM 2).

Pelajar menonton tayangan video

Bersoal jawab

C=Circulation

Langkah 3 (5 minit)

Aktiviti 3 Pembahagian kumpulan (Kaedah Kooperatif) Tajuk Demonstrasi 1) Pada acara merentas desa peringkat sekolah, sedang anda berlari tiba-tiba anda dapati rakan anda telah mengalami sesak nafas. Lakonkan situasi tersebut dengan mengaplikasikan prinsip D.R.A.B.C 2) Sedang anda berkelah bersama sekumpulan rakan anda,tiba-tiba didapati seorang rakan anda telah lemas. Lakonkan situasi tersebut dengan mengaplikasikan prinsip D.R.A.B.C 3) Semasa sesi pembelajaran di padang,tiba-tiba rakan anda terjatuh dan didapati tangannya patah.Lakonkan situasi tersebut dengan mengaplikasikan prinsip D.R.A.B.C 4) Semasa anda bersama beberapa rakan anda melakukan aktiviti riadah tiba-tiba kaki rakan anda terseliuh.Lakonkan situasi tersebut dengan mengaplikasikan prinsip D.R.A.B.C.

Guru meminta pelajar membentuk empat kumpulan Guru memberikan tugasan kepada setiap kumpulan

Pelajar membentuk kumpulan masingmasing Setiap kumpulan diminta memilih satu sampul dimana didalamnya terkandung tugasan yang diberikan guru. ( tugasan lakonan berdasarkan situasi diberi) Pelajar berbincang tugasan yang diberi (PBL)

Perbincangan dalam kumpulan

Kemuncak (12 minit)

Sesi lakonan Situasi lakonan 1) Pelajar hanya perlu mengamalkan 2 prinsip sahaja iaitu (D) Danger dan R (Response) 2) Pelajar perlu mengamalkan kesemua prinsip D.R.A.B.C 3) Pelajar hanya perlu mengamalkan beberapa prinsip sahaja iaitu D (Danger) dan R (Response) sahaja kerana ia perlu mengikut situasi kejadian. 4) Situasi ini hanya memerlukan pelajar mengamalkan 2 prinsip sahaja iaitu D (Danger) dan R (Response)

Guru membuat penilaian tatacara D,R,A,B,C yang dilakonkan setiap kumpulan Guru memberi komen terhadap hasil lakonan prosedur pertolongan cemas bagi setiap kumpulan Guru memberi penghargaan kepada pelajar.

Pelajar melakonkan situasi tugasan yang diberi dalam masa yang ditetapkan

Hasil kerja kumpulan

Persembahan

(5 minit)

Cadangan soalan : 1. Senaraikan 5 prinsip D,R,A,B,C dengan perkataan sendiri. 2. Jika berlaku sesuatu kemalangan seperti contoh litar pintas dan didapati ibu anda terlibat dengan kemalangan tersebut,bagaimana anda dapat membantu ibu anda dengan mengaplikasikan prinsip D.R.A.B.C? 3. Tunjukkan cara melakukan prosedur pertolongan cemas D,R,A,B,C

Guru mengemukakan soalan kepada pelajar

Pelajar memberi respon dengan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru

Penutup (7 minit)

Definisi D,R,A,B,C Prosedur D,R,A,B,C

Guru merumuskan tajuk yang diajar menggunakan peta minda

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PERTOLONGAN CEMAS: TATACARA D,R,A,B,C) KPD 4046 KAEDAH MENGAJAR KUMPULAN : A

AHLI KUMPULAN : SITI FATIMAH BT AB RAHMAN SITI AISHAH BT MAT RESAT SURIATI BT MOHD YUSOF ERMA ELMI BT OMAR L20112007151 L20112007161 L20112007154 L20112007160

PENSYARAH: DR AZALI BIN RAHMAT

LAMPIRAN BBM1

PROSEDUR PERTOLONGAN CEMAS D,R,A,B,C