Anda di halaman 1dari 1

UJIAN TATABAHASA

UJIAN 1 KATA NAMA AM DAN KATA NAMA KHAS


UJIAN 2 KATA KERJA
UJIAN 3 KATA ADJEKTIF
UJIAN 4 KATA HUBUNG
UJIAN 5 KATA SERU
UJIAN 6 KATA TANYA
UJIAN 7 KATA PERINTAH
UJIAN 8 KATA BANTU

SK TAMAN TUN
AMINAH
JOHOR BAHRU

UJIAN 9 KATA PENGUAT

UJIAN 10 KATA PENEGAS

UJIAN 11 KATA SENDI NAMA


UJIAN 12 KATA BILANGAN
UJIAN 13 KATA ARAH

UJIAN 14 PENANDA WACANA


UJIAN 15 IMBUHAN AWALAN

UJIAN 16 IMBUHAN AKHIRAN


UJIAN 17 IMBUHAN APITAN
UJIAN 18 IMBUHAN PINJAMAN

MODUL PECUTAN UPSR

UJIAN 19 KATA MAJMUK

UJIAN 20 PENGGANDAAN PENUH

UJIAN 21 PENGGANDAAN SEPARA

2015

UJIAN 22 PENGGANDAAN BERENTAK

BAHASA MELAYU

UJIAN 23 PENJODOH BILANGAN


UJIAN 24 PERIBAHASA

UJIAN 25 SINONIM/SEERTI

(TATABAHASA)

UJIAN 26 ANTONIM/LAWAN KATA

UJIAN 27 JAWAPAN BAGI AYAT TANYA


UJIAN 28 AYAT TANYA YANG BETUL
UJIAN 29 AYAT YANG SAMA MAKSUD
UJIAN 30 PERKATAAN BERGARIS YANG BETUL
UJIAN 31 AYAT YANG BETUL

DISEDIAKAN OLEH

PUAN ROZIAH BINTI DRAMAN


PUAN NOORFIDZAH BINTI MAMAT
CIK NORHAZIRAH BINTI