Anda di halaman 1dari 2

KUMPULAN E

Pendidikan Islam Tahun 2


Perisian
/
Standard Standard Sub
Komponen Kemahira Perkaka
Kandunga Pembelaj Kemahir
TMK n TMK san
n aran an
Digunak
an
1.1 1.1.1 1.0 1.10 i.
Membaca Membaca Mengemukak Menghasil Merekod Sound
dan Surah An- an idea dan dan audio Recorde
mengamal Nas maklumat menyunti menggu r
kan Surah dengan secara ng imej, nakan
An-Nas betul dan kreatif dan audio atau perisian
dengan bertajwid. inovatif video. Sound
betul. dengan Recorde
menggunaka r.
n tmk .

Cadangan Aktiviti BBM/


Cacatan
Set Induksi BBM:
1. Memperdengarkan bacaan Surah An-Nas Komputer
kepada murid. riba

Aktiviti 1
1. Murid membaca Surah An-Nas dengan
bimbingan guru.

Aktiviti 2 BBM:
1. Membimbing murid cara merakam dengan Komputer
menggunakan Sound Recorder. riba
Langkah 1: Klik Ms Powerpoint. LCD
projektor
Langkah 2: Klik Sound Recorder. Penerapan
Langkah 2
Kemahiran
TMK:
1.10

Langkah 5 Langkah
4

Langkah 3

Langkah 3: Klik Butang Merah untuk merakam


suara.
Langkah 4: Klik Butang Segiempat untuk
menghentikan rakaman.
Langkah 5: Klik Butang Play untuk memainkan
semula rakaman.

Aktiviti 3: BBM:
1. Murid merakam suara secara individu Komputer
(membaca Surah An-Nas). riba

Penutup:
Murid mendengar semula rakaman.