Anda di halaman 1dari 5

UJIAN MATEMATIK TAHUN 1

2013

Kertas 1: (60 markah)


A: Kira dan warnakan objek mengikut angka yang diberi. (2 markah )

B: Tuliskan nombor yang berikut dalam angka atau perkataan. (4 markah)


tiga puluh tujuh

43

Lapan puluh
enam

18

C : Warnakan nombor yang diwakili oleh abakus yang berikut. (3 markah)

UJIAN MATEMATIK TAHUN 1

2013

D: Isikan nombor yang tertinggal. ( 8 markah )


Bilang lima-lima secara menaik

30

40

Bilang satu-satu secara menaik

45

21

Bilang dua-dua secara


menurun
22

20

22

23

Bilang sepuluh-sepuluh secara


menurun
16

70

60

40

E: Bulatkan jawapan yang betul.


(4 markah)
7 terletak di antara 6 dan
9

7 adalah lebih daripada


8

5 adalah kurang daripada

7 berada selepas

UJIAN MATEMATIK TAHUN 1

F: Padankan supaya menjadi 6(4markah)

2013

UJIAN MATEMATIK TAHUN 1

2013

G: Tuliskan angka-angka yang berikut dalam sebutan puluh dan sa


(4 markah)
(a) . 92 =

puluh

(b). 83 =

puluh

sa

sa

(c). 76 =

puluh

sa

sa

(d). 64 =

puluh

sa

H : Tuliskan ayat matematik berdasarkan rajah yang diberikan. (8 markah)

UJIAN MATEMATIK TAHUN 1


I: Bilang dan tuliskan bilangan objek yang betul.

J: Cari hasil tambah berikut dalam bentuk lazim.


42 + 6 =

56 + 23 =

2013

(2 markah)

(12 markah)
55 + 39 =

pu

4
+

sa
3
4

pu

sa

pu

sa

6
2

3
6

K: Selesaikan menggunakan bentuk lazim.


58 - 5 =

67 - 23 =

BAHAGIAN B : (40 markah)

(9 markah)
75 - 9 =

Anda mungkin juga menyukai