B1D1E1(a

)
Nama : __________________________________________ A.

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

Kelas : ______________

Warnakan kumpulan yang banyak.

1.

2.

B.

Tandakan ( √ ) bagi kuantiti yang lebih dan ( X ) bagi kuantiti yang kurang.

1.

2.

B1D1E1(d)
Nama : ________________________________ Gariskan jawapan yang betul.

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

Kelas : _______________

1.

2.

Sama banyak / tidak sama banyak 3.

Sama banyak / tidak sama banyak 4.

Sama banyak / tidak sama banyak 5.

Sama banyak / tidak sama banyak 6.

Sama banyak / tidak sama banyak

Sama banyak / tidak sama banyak

B1D1E1(b)

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

Nama :

Kelas:____________

A.Tandakan (√ ) bagi objek yang “tinggi”dan tanda (X) bagi objek “rendah” 1. 2.

B. Warnakan bagi objek yang “panjang” 1. 2.

C. Perbandingan situasi. - Guru mencipta 1 situasi yang dapat membandingkan objek jauh dan dekat… Jarak 1. Jauh 2. Dekat Betul (√ ) Salah (x)

B1D1E1(c)

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

Nama : Tandakan (√ ) bagi objek yang “berat”

Kelas:____________

1.

2.

Warnakan objek yang “ringan “ 1. 2.

3.

4.

B1D2E1( a ) Nama : _________________________

Instrumen Standard Prestasi Matematik Tahun 1

Kelas : ___________

B1D2E1( b ) Nama : _________________________ Tuliskan nama hari. Rabu Sabtu Isnin

Instrumen Standard Prestasi Matematik Tahun 1

Kelas : ___________

Jumaat

1

Ahad

2

3

Selasa

4

5

Khamis

6

7

B1D2E1( c ) Nama : _________________________ Nyatakan bulan dalam setahun. November Mei Januari
1

Instrumen Standard Prestasi Matematik Tahun 1

Kelas : ___________

Julai Mac

Oktober

12

2

Disember
11

Februari
3

10

4

April
9 5

September
8 6

Ogos
7

Jun

B1D2E1( d ) Nama : _________________________ Suaikan .

Instrumen Standard Prestasi Matematik Tahun 1

Kelas : ___________

7.00

9.30

2.00

10.15

B1D2E2

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

Nama

:………………………………………………………….……………..….. Tahun 1: ………

Warnakan jawapan yang betul. 1. Teliti 2 gambar di bawah

sebelum Apa berlaku kepada bilangan rama-rama?
bertambah berkurang

selepas

2. Teliti 2 gambar di bawah

sebelum Apa berlaku kepada bilangan bunga ros?
bertambah berkurang

selepas

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

B1D2E3

Nama 1.

:………………………………………………………….……………..….. Tahun 1: ……… Gunakan tangan kamu dan tunjukkan ukuran berikut: a) jengkal

b)

hasta

c)

depa

2.

Tandakan ( / ) bagi kumpulan yang banyak dan ( X ) bagi kumpulan yang sedikit.

3.

Warnakan gambar haiwan yang berat.

B1D3E1
Nama

Instrument Standard Prestasi Matematik Tahun 1

:

………………………………………………………….

Tahun 1 :…………………………………..

ARAHAN Padankan

1

B1D3E1

Instrument Standard Prestasi Matematik Tahun 1

Nama

:

………………………………………………………….

Tahun 1 :…………………………………..

ARAHAN Padankan perkataan dengan angka.

Lapan puluh enam

90

Dua puluh tiga

18 86

Sembilan puluh

Lapan belas

23

Empat puluh tiga

43

Tujuh

51

Lima puluh satu

7

2

B1D3E2
Nama

Instrument Standard Prestasi Matematik Tahun 1

: ARAHAN

………………………………………………………….

Tahun 1 :…………………………………..

Isi tempat kosong mengikut nama bentuk

1

Instrument Standard Prestasi Matematik Tahun 1

B1D3E2
Nama

:

…………………………………………………………. Tahun 1 :…………………………………..

ARAHAN Tuliskan nama bentuk-bentuk yang berikut.

1.

2.

p

m

k

b

3

4

s

n

k

d

5

6.

o

s

e

2

B1D3E2

Instrument Standard Prestasi Matematik Tahun 1

Nama

:

…………………………………………………………. Tahun 1 :…………………………………..

ARAHAN Tulis nama- bentuk-bentuk berikut. Contoh

. Segi empat sama

1.. _______________

2 _________________

3. __________________________

4. _______________________

Segi tiga

Bulatan

Segi empat sama

Segi empat tepat

3

BID3E2

Instrument Standard Prestasi Matematik Tahun 1

Nama

:

………………………………………………………….

Tahun 1 :…………………………………..

ARAHAN Padankan

4

B1D4E1

Instrument Standard Prestasi Matematik Tahun 1

Nama

:

………………………………………………………….

Tahun 1 :…………………………………..

ARAHAN Lengkapkan ayat matematik menggunakan simbol ‘+’ , ‘-‘ , dan ‘=’

1

B1D5E1

Instrument Standard Prestasi Matematik Tahun 1

Nama

:

………………………………………………………….

Tahun 1 :…………………………………..

ARAHAN Warnakan pasangan nombor yang memberikan jumlah yang sama.

1

5
7 10 6 9
1

2.

3.

4.

5.

Instrument Standard Prestasi Matematik Tahun 1

.

B1D5E1
Nama

:

………………………………………………………….

Tahun 1 :…………………………………..

ARAHAN Padankan

2

Instrument Standard Prestasi Matematik Tahun 1

B1D6E1

Nama

:

………………………………………………………….

Tahun 1 :…………………………………..

ARAHAN Soalan lisan. Guru perlu tanda ( / ) pada petak apabila jawapan yang diberi adalah sesuai

1.

Nyatakan 3 ciri-ciri wang syiling Malaysia

1

Bentuk

2

Warna

3

2.

Nyatakan 2 ciri-ciri wang kertas Malaysia

1

Bentuk

2

Warna

3

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful