Anda di halaman 1dari 4

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 10

UNIT
Lembaran Kerja 1.7(b)
Saya dapat menyusun nombor 1 hingga 9 secara tertib
menaik dan tertib menurun.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

A. Bilang satu-satu secara menaik. Lengkapkan garis nombor


berikut.

1.
I 3 6

2.
6 9

3.
3 6

4.
4 7 8

B. Lengkapkan garis nombor berikut.

41
UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 10
UNIT
Lembaran Kerja 1.7(b)
Saya dapat menyusun nombor 1 hingga 9 secara tertib
menaik dan tertib menurun.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

1.
5 9

2.
3 4

3.
5 7

4.
2 4

C. Bilang satu-satu secara menurun. Lengkapkan garis nombor


berikut.

1.
I 3 5 7 42
UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 10
UNIT
Lembaran Kerja 1.7(b)
Saya dapat menyusun nombor 1 hingga 9 secara tertib
menaik dan tertib menurun.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

2.
8 10

3.
2 4

4.
3 5 7 9

D. Lengkapkan garis nombor berikut.

1.
5 7

43
UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 10
UNIT
Lembaran Kerja 1.7(b)
Saya dapat menyusun nombor 1 hingga 9 secara tertib
menaik dan tertib menurun.

Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

2.
5 6

3.
7 10

4.
3 4

44