Anda di halaman 1dari 55

1

Rujukan : B1D1E1
Arahan :
Padankan nombor dengan perkataan yang betul.

200Rujukan : B2D1E1
Arahan :
Tuliskan nombor dalam perkataan atau angka.

Lengkapkan turutan sepuluh-sepuluh dan seratus-seratus.
Turutan sepuluh-sepuluh
34 54 74

Turutan seratus-seratus
567 767 967

Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
980
406
356
Empat ratus enam
503
Tiga ratus lima puluh enam
Dua ratus
Sembilan ratus lapan puluh
383
Seratus dua puluh empat
2


Lengkapkan turutan menaik dan menurun.
Turutan menaikTurutan menurun(menguasai / tidak menguasai )Rujukan : B2D2E1
Arahan : Pilih jawapan yang betul.

Warnakan nilai tempat bagi digit 3 pada nombor 345.


Warnakan nilai tempat bagi digit 7 pada nombor 957.


Padankan nilai tempat dengan digit yang bergaris.
45 50
60
238
230
234
ratus ribu puluh sa
ratus ribu puluh sa
3

Rujukan : B2D2E2
Arahan : Cerakinkan nombor yang berikut mengikut nilai
digit.

1) 824 = ___ + ___ + ____
2) 101 = ___ + ___ + ____
3) 458 = ___ + ___ + ____
4) 970 = ___ + ___ + ____
5) 239 = ___ + ___ + ____Rujukan : B3D2E1
Arahan : Membundarkan nombor-nombor berikut
kepada puluh atau ratus yang terdekat.
459
ratus
ribu
puluh
sa
790
10000
948
831
4


Puluh yang terdekat

1) 15 ---------> ______
2) 37 ---------> ______
3) 43 ---------> ______
4) 56 ---------> ______
5) 94 ---------> ______
Ratus yang terdekat

6) 315 ---------> ______
7) 536 ---------> ______
8) 753 ---------> ______
9) 984 ---------> ______
10) 879 ---------> ______
Rujukan : B3 D1 E1
Arahan : Cari hasil tambah sebarang 3 nombor di bawah.

1. 251 + 6 +2 = __________

2. 134 + 20 + 16 = __________

3. 110 + 126 + 243 = ____________

4.
305
12

_____

+ 22
5


5.Rujukan : B4 D1 E1
Arahan : Selesaikan masalah-masalah di bawah.
1 Di dalam pusat sumber ada 450 buah buku
Bahasa Inggeris dan 338 buku Bahasa
Melayu. Berapakah jumlah semuanya?

+ =2 Di ladang Pak Abu ada 250 ekor itik dan
437 ekor ayam. Kirakan semuanya.

+ =


3 Di dusun Pak Ali ada 253 biji durian.
Manakala buah rambutan ada 459 biji.
Berapakah jumlah buah-buahan yang
terdapat di dusun Pak Ali?

+ =
Rujukan : B5 D1 E1
Arahan : Selesaikan masalah-masalah di bawah.
1
Linda membela 18 ekor kucing. Selepas
setahun,kucing pertama itu melahirkan 6 ekor
anak kucing,manakala kucing kedua melahirkan 5
ekor anak kucing. Berapa ekorkah kucing Linda ?


2
Julia telah menggunakan 30 klip kertas. Dia masih
ada 55 klip kertas. Berapa banyakkah klip kertas
yang ada pada mulanya?


3
Ali mempunyai 20 biji guli. Adiknya memberikan 15
biji guli lagi. Ali membeli 35 biji guli di kedai.
Berapakah jumlah guli yang Ali ada?4
Terdapat 453 orang penduduk di Kampung Jawa.
Kampung Teluk ada 145 orang penduduk lebih
daripada Kampung Jawa. Berapa orangkah

520
3535
+ 233


6

penduduk di Kampung Teluk?Rujukan: B3D1E2
Arahan: Tolakkan
1) 27 7 =


2) 88 45 =


3) 365 4 =
4) 275 23 =


5) 389 125 =


6) 563 28 =


7Rujukan: B4D1E2
Arahan: Selesaikan semua masalah di bawah.

Aiman membela 290 ekor ayam. 90 ekor
ayamnya telah mati. Berapakah ayamnya yang
tinggal?

290 - 90 =Kamal ada 75 biji guli. Dia memberi 36 gulinya
kepada abangnya. Berapakah biji guli Kamal
yang tinggal?

Jumlah murid Sekolah Seri Indah 325 orang.
Bilangan murid lelaki 154 orang. Kira bilangan
murid perempuan.

Dalam sebuah bakul ada 236 bijji telur. 147 biji
telah pecah dilanggar kucing. Berapa biji telurkah
yang masih elok?

8

45 ekor burung hinggap di atas pokok pelam. 20
ekor burung telah terbang. Berapakah yang
masih tinggal?Menguasai/Tidak MenguasaiRujukan: B5D1E1
Arahan: Selesaikan semua masalah di bawah.

Dalam sebuah akuarium terdapat 645 ikan gupi.
Sebanyak 389 berwarna hijau. Berapakah yang
berwarna merah?

9

Terdapat sebanyak 800 kuntum bunga ros. Bunga
ros yang berwarna merah ialah 199.Berapakah
bunga ros yang berwarna putih?

Ali mempunyai 100 biji telur. Aidil mempunyai
kurang 25 biji daripada Ali, berapakah biji telur
yang Aidil ada?

Aiman ada sebanyak 345 biji manik. Selepas
Aiman memberi manik kepada Alil, dia masih
tinggal 145 biji. Berapakah biji manik yang Alil
dapat?

Selepas Ali memberi 199 biji gula-gula kepada
Ahmad, dia masih tinggal 134 biji gula-gula.
Berapakah biji gula-gula ada pada Ali sebelum
dia beri kepada Ahmad?


Menguasai/Tidak Menguasai
10

Tajuk : darab
Rujukan : B1 D3 E1
Arahan : Murid menyelesaikan soalan yang melibatkan
penambahan berulang .

4 + 4 + 4 + 4 = ( )


Tuliskan simbol yang lebih mudah bagi menambah nombor
yang sama nilainya.


4 + 4 + 4 + 4 = x 4

Menguasai / Tidak menguasai


Tajuk : Darab
Rujukan : B3 D1 E3
Arahan : Isi tempat kosong .

11


1. x =

2. x =


Tajuk : Darab
Rujukan : B3 D1 E4
Arahan : Lengkapkan ayat matematik dibawah .1. x 2 = 6
2. x = 10

3. 7 x 10 =

12


4. 3 x = 12

Menguasai / Tidak menguasai

Tajuk : Bahagi
Rujukan: B1D3E1

Arahan: Warnakan simbol bahagi dan simbol sama dengan.
Tajuk : Bahagi
Rujukan: B3D1E3

Arahan: Lengkapkan ayat matematik berdasarkan
gambarajah.
1. =
+ =

=

=
+

-

13

=

2. =Menguasai / tidak menguasai
Tajuk : Bahagi
Rujukan: B3D1E4

Arahan: Selesaikan soalan tersebut.

1. 8 2 =
2. 12 4 =
3. 25 5 =
4. 30 10 =
5. 16 2 =
6. 7. 8.
5 20 . 2 14 4 2014

Tajuk : Bahagi
Rujukan : B4D1E4

Arahan: Selesaikan soalan tersebut.

Abu mempunyai 32 biji guli dan dikongsi sama banyak di
antara 4 orang murid. Hitung bilangan guli yang setiap murid
peroleh.

=

Cikgu Siti mempunyai 20 batang pensel. Beliau mengagih
pensel tersebut kepada 5 orang murid. Berapakah bilangan
pensel setiap murid dapat ?

=

Ramesh ada 12 keping setem. Dia memberi sama banyak
setem tersebut kepada 2 orang adiknya. Setiap adiknya
mendapat berapa keping setem ?
=
Amirah ada 30 buah buku cerita. Dia mengagihkan buku
tersebut kepada 10 orang rakannya. Berapakan bilangan
buku setiap rakan dapat ?

=


Menguasai / tidak menguasai


32 4
20 5
12 2
30 10
15Tajuk : Bahagi
Rujukan : B5D1E1

Arahan: Selesaikan soalan tersebut.

Di dalam sebuah kelas terdapat 28 buah kerusi yang disusun
dalam 4 baris yang sama banyak. Berapakah bilangan
kerusi dalam setiap baris ?Di dalam sebuah ladang terdapat 40 ekor lembu yang
dibahagikan sama banyak kepada 4 orang penternak.
Berapakah bilangan lembu yang diperoleh oleh seorang
penternak?Sebuah kedai runcit menjual 45 botol air mineral dalam
masa 5 hari. Berapakah bilangan botol air mineral yang
dijual dalam masa sehari?

18 biji belon dibahagikan sama banyak di antara 2 orang
murid. Berapakah bilangan belon setiap murid dapat?


16

Tajuk : Pecahan
Rujukan: B3D3E1
Arahan:
Warnakan gambar rajah di bawah mengikut pecahan yang
diberi.


Satu perempat


Satu perdua

Empat perenam


Tajuk : Pecahan
Rujukan: B2D3E1
Arahan:
3
8
2
4
4
5
17

Tulis pecahan yang telah diwarnakan.
1


2

3


4

5

6
Tajuk : Pecahan
Rujukan: B3D3E2
Arahan:
Tandakan (x) bagi pecahan yang mempunyai nilai yang
lebih kecil .

1

2
3
4
1
4
1
3
1
7
18

3

4

5

6
( Menguasai / tidak menguasai)
Tajuk : Pecahan
Rujukan: B3D3E2
Arahan:
Tandakan () bagi pecahan yang mempunyai nilai yang
lebih besar .
1

2
4
10
6
10
4
8
4
6
1
8
4
7

1
5
2
7
19

3
Rujukan : B1D4E1
Arahan : Padankan wang kertas dengan nilai wang yang
betul.

..
Rujukan: B2D5E1
Arahan :Tulis jumlah wang dalam RM.
RM1
RM5
RM1000
RM10
RM50
RM2
20

21
Rujukan: B3D1E5
Arahan :Tambahkan yang berikut.

1.+

=

___


2.+

=

___


3.+

=

___


4.+

=

___


RM2 RM5
RM2 RM1
RM10 RM5
RM50 RM10
22

5.+

=

___


Rujukan: B3D1E6
Arahan :Tolakkan yang berikut.

1.-

=

___


2.-

=

___


3.-

=

___


4.-

=

___


5.-

=

___


Rujukan: B4D1E5
Arahan :Selesaikan masalah-masalah yang berikut.

1. Mimi membeli sehelai baju pada harga
RM 25. Dia masih ada baki wang
sebanyak RM 17. Berapakah jumlah
wang yang dia ada pada mulanya?

2. Bobo ada RM 30. Rita ada RM13 lebih
daripada Bobo. Berapakah wang yang
Rita ada?

RM50

RM50

RM5 RM2
RM6 RM3
RM10 RM5
RM50 RM10
RM50

RM20

23


3. Cindy ada RM 5. Dia membeli sebatang
pen pada harga RM1. Berapakah
wangnya yang tinggal?


4. Kevin ada RM 50. Ibunya memberi RM 25
kepadanya. Berapakah jumlah
wangnya sekarang?


5. Harga sehelai kemeja ialah RM20. Jika
Azhar membayar RM50, berapakah
baki wangnya?


Rujukan: B5D1E1
Arahan :Membina cerita berdasarkan ayat matematik di
bawah.

1.


RM50 + RM10 = RM60
24
2.
Menguasai / Tidak Menguasai

Tajuk : Masa dan Waktu
Rujukan : B3D5E1

Rekodkan masa dalam angka dan aktiviti harian Ahmad
berpandukan jadual di bawah.
Aktiviti Masa
bangun tidur 6.15 pagi
pergi ke sekolah 7.15 pagi
makan tengahari 1.00 petang
buat kerja sekolah 2.00 petang
beriadah 5.00 petang
makan malam 7.15 petang
mengulangkaji pelajaran 9.00 malam
tidur 10.00 malam

Setiap pagi, Ahmad pergi ke sekolah pada pukul
________ .Selepas makan tengahari, Ahmad akan ______.
Pada pukul _____, Ahmad pergi beriadah bersama kawan-
kawan di padang permainan. Ahmad dan keluarga akan
makan malam bersama pada pukul ______. Sebelum tidur,
Ahmad akan __________ bersama adiknya.

RM50 - RM20 = RM30
25

Tajuk : Masa dan Waktu
Rujukan : B2D6E1
Tuliskan gandaan 5 minit yang mewakil dalam petak yang
disediakan.

RUJUKAN : B3 D5 E2
Padankan bilangan hari dan bilangan jam yang betul


Tuliskan bilangan hari mengikut jam
.

12
3
6
9
4
5
1
2
10
11
8
7
2 hari
4 hari
48 jam
1 hari
48 jam
24 jam
72 jam
__ hari
26


Tajuk : Panjang
Rujukan : B1D2E1

Padankan.


Tajuk : Panjang
Rujukan : B3D5E3
ARAHAN: Ukur panjang objek-objek yang terdapat di dalam
kelas. Catatkan ukuran tersebut di dalam jadual di bawah
menggunakan unit sentimeter(cm).

6

5

3

2

1

4

m

72 jam
__ hari


6
5
3
2
1
4
m
6 cm
3 4 5 1 6 7 8 9 2
cm
6 cm
5 m
7 cm
5 cm
6 m
cm
27


BIL

OBJEK

UKURAN (cm)

1


Pemadam


2


Kapur


3


Botol minuman


4

Buku teks5


Kotak pensel

ARAHAN: Ukur panjang objek-objek yang terdapat di dalam
kelas. Catatkan ukuran tersebut di dalam jadual di bawah
menggunakan unit meter(m).

BIL


OBJEK

UKURAN (cm)

1


Tinggi pintu bilik darjah


2


Panjang papan hitam


3


Tinggi almari


4

Panjang meja guru


5

Tinggi kerusi guru

286


Tinggi pintu

RUJUKAN : B3 D5 E3
1. Anggarkan panjang bagi objek di bawah dengan
bilangan klip kertas.
2. Ukur ukur sekali lagi dengan pembaris.

____ klip kertas


____ cm

_____klip kertas


_____cm

____ klip kertas


____ cm____ klip kertas


____cm
29
Rujukan : B1D5E1
Arahan : Tuliskan ciri-ciri 3 Dimensi objek di bawah.

Permukaan
rata
Bucu SisiRujukan : B3D6E130

Arahan : Tuliskan nama objek 3 Dimensi berdasarkan
bentangan berikut.
BENTANGAN NAMA OBJEK

Rujukan : B2D7E1
Arahan : Tuliskan ciri-ciri 3 Dimensi objek di bawah.
Objek 3D
Permukaan
rata
Bucu Sisi
Permukaan
melengkung
31

LEMBARAN KERJA LINUS

Tandakan () pada jawapan yang betul.

Contoh:
32


4kg
5kg

1kg 3kg
1kg 2kg
2kg 3kg
4kg 5kg
33
B5 D1 E2

Bina satu model daripada bahan-bahan terpakai yang
berbentuk 3D.
Tempoh masa : seminggu
( kerja disiapkan di rumah )
Contoh :
Hasilkan sebuah jam analog dengan melekatkan lakaran
muka jam pada kotak terpakai yang dipotong mengikut
bentuk yang sesuai.
Bahan :
~ kotak terpakai ~ gunting
~ gam
~ kertas A4 ( lakaran muka jam )
~ pin / paku tekan


2kg 6kg
2kg 6kg
34
B5DIE2
Hasilkan sebuah lukisan (kolaj) dengan menggunakan bentuk-bentuk
2D di bawah.
Arahan :
Anda dikehendaki memotong bentuk-bentuk 2D yang diberikan.
Tampalkan pada kertas lukisan dan namakan lukisan (kolaj) tersebut.
Bahan : Kertas lukisan, gunting dan gam Tempoh masa : 60 minit35


B5DIE2

Gunting bentuk-bentuk dibawah, hasilkan sebuah rumah
idaman daripada bentuk-bentuk yang diberi. Kemudian
warnakan rumah idaman kamu.B5 D1 E2

Hasilkan sebuah poster Beli Barangan Buatan Malaysia
dengan melekatkan gambar-gambar barangan buatan
Malaysia yang mempunyai tanda harga dalam lingkungan
RM100.

B5 D1 E2

36

Lukis 6 buah segi tiga sama dengan setiap sisi berukuran
5cm pada kertas warna. Gunting dan tampal dalam buku
latihan


B5 D1 E2

Bina pyramid menggunakan kertas manila mengikut ukuran
yang diberi :

Setiap sisi berukuran 10 cm
Tinggi 15 cm
Tempoh masa : seminggu
( Aktiviti dalam kelas )

B5 D1 E2

Bina sebuah silinder menggunakan potongan kertas yang
diberi.B5 D1 E2

Lipat kertas putih berbentuk segi empat sama kepada lapan
bahagian yang sama besar. Lorekkan satu per lapan
bahagian kertas itu. Hasilkan seberapa banyak corak lipatan
yang berbeza.B5D1E2
37

Berdasarkan contoh yang diberikan. Lukis pelbagai jenis
bentangan bagi sebuah kubus.
CONTOH:

B1D1E1

Padankan nombor pada kad dibawah dengan perkataan
yang betul.

405
111
802
690
Lapan ratus dua
Empat ratus lima belas
Enam ratus sembilan puluh

Seratus sebelas
38

Bilang objek secara seratus seratusB1D2E1
Nyatakan unit ukuran piawai bagi gambar di bawah
Padankan unit piawai dengan ejaan yang betulB1D3E1
Tunjukkan simbol darab , bahagi dan sama dengan
dalam kad dibawah6 10 = 60
8 4 = 2
kg
ml
cm
l
mililiter
sentimeter
liter
kilogram
39
B1D4E1
Nyatakan secara lisan ciri-ciri yang terdapat pada wang
kertas RM50 dan RM 100 (tunjukkan gambar wang kertas
RM50 dan RM100 depan dan belakang . Jangan lupa warna)

B1D5E1
Labelkan kuboid di bawahB2D1E1
Tuliskan dalam bentuk angka.

Bandingkan.Lengkapkan petak kosong dengan nombor yang betul.

lebih daripada
B2D2E1

Nyatakan nilai tempat bagi nombor bergaris di bawah.

276 = .

539 =

Nyatakan nilai digit pada manik yang berwarna kelabu.
Bucu Sisi
Permukaan rata
Lima ratus enam puluh
Lapan ratus tiga
248 428
40


...........................................

B2D2E2
Cerakinkan nombor yang berikut.

708 = + +

136 = + +

B2D3E1
Tuliskan pecahan bahagian berlorek daripada seluruh rajah.

............................
B2D4E1
Nyatakan kawasan berlorek dalam bentuk perpuluhan.


= .................


= ..................


B2D5E1
Tandakan () nilai wang yang sama dengan nilai wang yang
diberi.

41B2D6E1
Jam menunjukkan pukul ..............

B2D7E1
Namakan bentuk-bentuk 3D berdasarkan ciri-
cirinya.(Tunjukkan gambar untuk padanan)

6 permukaan rata
12 sisi
8 bucu

5 permukaan rata
8 sisi
5 bucu

1 permukaan melengkung
2 permukaan rata
Namakan bentuk-bentuk 2D berdasarkan ciri-cirinya.

42

3 sisi
3 bucu

4 sisi
4 bucuB3D1E1
Tambahkan
305 + 134 + 30 =

212 + 35 + 281 =

B3D1E2
Selesaikan.


B3D1E3

Zaini ada 5 kotak guli. Setiap kotak mempunyai 2 biji guli .
Jumlah semuanya ialah 10 biji guli.
Ayat matematikB3D1E4

7 x 2 =l l l l l l l
2 2 2 2 2 2 2
341
+ 173


505
- 246


43


B3D1E5
Selesaikan
1. RM17 + RM31 =
2. 80 sen + 35 sen =
3. RM1.30 + RM3.40 + RM2.10=

B3D1E6
Selesaikan
1. RM42 - RM15 =
2. 90 sen - 25 sen =
3. RM8.30 - RM1.40 =

B3D2E1
i. Bundarkan 823 kepada puluh yang terdekat.
ii. Bundarkan 475 kepada ratus yang terdekat.
iii. Bundarkan 514 kepada ratus yang terdekat.

B3D3E1
i)Tuliskan nilai pecahan bahagian berlorek daripada seluruh
rajah.

i)
=
ii) =iii)

=


44


B3D3E2
Tandakan pada pecahan yang nilainya lebih besar.B3D4E1
Nyatakan nilai kawasan yang berlorek kepada perpuluhan.
i)
=

ii) =


B3D4E2
i) Tandakan pada perpuluhan yang lebih kecil.


0.2


0.5

Bulatkan nombor perpuluhan yang lebih besar.

l l l l l l l l l
0.2 0.8

B3D5E1
Nyatakan waktu dalam jam dan minit.
45
B3D5E2

Jawab soalan berikut
a) 2 hari = _________ jam

b) 2 jam = __________ minit
B3D5E3
1.Ukur objek-objek yang disediakan dan rekodkan dalam
jadual yang diberi.

Objek Ukuran

meter sentimeter
Papan tulis


MejaBahan-bahan yang disediakan oleh guru.
a. pembaris meter
b. pembaris sentimeter

2. Tandakan pada jawapan yang betul.


46B3D6E1
Suaikan bentuk bentangan berikut.
1..


2.3.B4D1E1
Razali mempunyai 240 guli. Aziz mempunyai 345
guli.Berapakah jumlah guli mereka ?

B4D1E2
Sebuah kilang mengeluarkan 540 buah kereta pada bulan
Januari. 230 buah kereta sudah dijual . Berapakah baki
kereta yang tinggal?

kuboid
kubus
piramid
47

B4D1E3
Terdapat 10 biji bola tenis dalam sebuah bakul. Berapakah
jumlah bola tenis dalam 5 buah bakul?

B4D1E4
Abu mempunyai 32 biji guli. Dia membahagikan guli itu
sama banyak ke dalam 4 botol. Berapakah biji guli yang
tedapat dalam setiap botol itu?

B4D1E5
Masita ada RM5. Dia membeli sebuah buku cerita yang
berharga RM3.10. Berapakah baki wang Masita?
B2D5E1: Menyatakan gabungan wang yang memberi nilai
yang sama sehingga RM100

Warnakan gabungan wang yang setara dengan nilai yang
diberi.

RM 40RM 79
B2D6E1: Menyatakan tanda senggatan :( c ) gram dan
kilogram.
Nyatakan bacaan pada tanda senggatan
RM10
RM5 RM5
RM5
RM10 RM10
RM50
RM5
RM5
RM5
RM10 RM50
RM10 RM10
RM1
RM1
RM1 RM1
48


a) b)c)
B1D3E1 - Mengenal simbol ( ) , ( ) dan ( = )

Murid murid ditunjukkan dengan kad yang mempunyai
simbol darab, bahagi dan sama dengan.
Murid murid menyatakan secara lisan simbol simbol
tersebut.
Jisim nenas ialah ___kg

Jisim durian ialah ___kg

Jisim ikan ialah ___kg

Jisim lobak ialah ____kg

d)

=
49


B1D4E1 - Menyatakan ciri-ciri wang kertas RM50 dan RM100

Murid ditunjukkan dengan wang kertas RM50 dan RM100.


Murid menyatakan secara lisan ciri-ciri pada wang kertas
tersebut.
B2D1E1

1. Tuliskan dalam perkataan bagi nombor yang berikut:
i) 130 - __________
ii) 542 - __________50


(* menamakan dan menulis nombor dalam perkataan
atau angka)

2. Lengkapkan susunan tertib menaik bagi nombor-
nombor di bawah:
i. 200 , 201 , ____ , 203
ii. 240 , 242 , 244 , ____
iii. 350 , ____ , 360 , 365
iv. 400 , ____ , 420 , 430
v. 100 , 200 , ____ , 400
(* membilang secara satu-satu, dua-dua, lima-lima,
sepuluh-sepuluh, seratus-seratus)
3. Padankan nombor dan perkataan yang betul.
51


(* memadankan)

4. Lengkapkan tempat kosong secara tertib menaik.

60 , ____ , 80 , 90 , ____ , 110 ,

____ , ____ , 140 , ____ , 160
B1D5E1

1. Nyatakan secara lisan ciri-ciri bagi :
a) kubus
b) silinder
c) kon
d) sfera

(B1D1E2)

Tiga ratus dua
Lima ratus tiga puluh tujuh
Tiga ratus tiga puluh dua
537
Dua ratus lima puluh satu
251
302
52

Sebutkan nombor pada kad kad di bawah

B2D2E1
Nyatakan nilai digit yang dibulatkan.3 7 5
2 1 9
6 4 7

Nyatakan nilai tempat bagi setiap digit bagi nombor di
bawah.

6 3 9
B2D2E2
Cerakinkan nilai digit bagi nombor yang berikut.

893 = + +

Rujukan: B3 DI E6

615
422
357
NOMBOR NILAI DIGIT
53

Arahan : Jawab semua soalan berikut.

I. I00 sen 50 sen =
2. RM30 RM20 =
3. RM90 RM50 =
4. 135 sen5. RM706. RM85Menguasai / tidak menguasai

Rujukan: B3 D2 EI

Arahan : Jawab semua soalan berikut.

1. 735 =
2. 807 =
3. 642 =
4. 368 =
5. 280 =
6. 455 =


- 25 sen
- RM30
- RM45
54
Menguasai / tidak menguasai

B3D1E1
Melakukan operasi asas tambah bagi sebarang 3 nombor
bulat hingga 3 digit dan hasil tambahnya tidak melebihi
1000

Soalan:
369 + 234 + 285 =


B2D7E1
Menyatakan bentuk-bentuk 3D dan 2D berdasarkan cirri-ciri
yang diberi
Bentuk 3D : kubus, kuboid, piramid tapak segi empat sama,
selinder dan kon.
Bentuk 2D : segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga
dan bulatan.

Soalan:-
Teliti jadual dibawah.
sisi Permukaan
rata
Permukaan
melengkung
Tiada 2 1
Berdasarkan jadual di atas, Nyatakan nama bentuk yang
dimaksudkan
CONTOH EVIDENS
Nyatakan secara lisan pecahan bahagian yang berlorek
daripada seluruh rajah.
( B2D3E1)

.
55


3.

Tajuk : Tolak Dalam Lingkungan 1000
B3D1E2

Selesaikan .

368503

850279
- 125 - 369
- 72
- 76