Anda di halaman 1dari 7

MATEMATIK TAHUN 2

1. Kira dan bulatkan nombor yang betul.

/6
1

MATEMATIK TAHUN 2

2. Tuliskan dalam nombor.


a)

Seratus tujuh puluh satu

b)

Empat ratus dua belas

c)

Enam ratus lapan puluh

d)

Tujuh ratus tiga puluh enam


/4

3. Tuliskan dalam perkataan.

a)

204

=____________________________________

b)

500

=____________________________________

c)

690

=____________________________________

d)

817

=____________________________________
/4

MATEMATIK TAHUN 2

4. Lengkapkan garis nombor di bawah mengikut tertib menaik.


a)

100

101

104

b)
500

510

515
/6

5. Lengkapkan garis nombor di bawah mengikut tertib menurun.


a)

b)

900

650

800

400

630

620

600

/5

MATEMATIK TAHUN 2

6. Tuliskan nilai digit dan nilai tempat bagi setiap digit yang
digariskan.
Nombor
a)
b)
c)

Nilai Tempat

394
851
119

Nilai Digit
4

ratus

/4

7. Cerakinkan nombor berikut.


a) 594 = __________ +___________+___________
b) 615 =___________+___________+___________
/2

8. Bundarkan nombor berikut kepada puluh yang terdekat.


a) 711 =__________
b) 484=__________

/2

9. Bundarkan nombor berikut kepada ratus yang terdekat.


a) 498 =_____________
b) 213 =_____________
/2

10. Hitungkan jumlah dalam bentuk lazim.

/6

MATEMATIK TAHUN 2

a)

119 + 20 =________
1

b)

352 + 26=________

1 9
20

c)

139 + 93=_________

d)

292 + 45 =__________

e)

275 + 265 =___________

f)

643 + 157+ 23 =________

11. Cari hasil tolak berikut dalam bentuk lazim.

MATEMATIK TAHUN 2

a)

449 18=_________

b)

799 89 =__________

948 - 143 =_________

d)

385 - 19=__________

495 - 49 =__________

f)

607 - 318 =__________

c)

e)

4 4 9
1 8

12. Lengkapkan ayat Matematik tambah berulang yang berikut.


/6

a)

MATEMATIK TAHUN 2

________ +_________+_________+_________=________
b
)

__________ +________+_________ =__________


c)

____________+____________ =___________

/3