Anda di halaman 1dari 9

SULIT MATEMATIK TAHUN 2 PKSR 2

1


JAWAB SEMUA SOALAN.
Bahagian A

1. Tuliskan nombor berikut dalam perkataan.

a) 336 = _______________________________________________

b) 748 = _______________________________________________

( 4 markah )

2. Tuliskan nilai tempat bagi digit yang bergaris.

a) 448 = __________________________________

b) 687 = __________________________________

c) 923 = __________________________________
( 6 markah )


3.


Susun nombor berikut mengikut turutan menaik.

Jawapan: ________________________________________________________
( 3 markah )

4. Bulatkan nilai nombor yang paling kecil bagi setiap set soalan.

a) 418 , 408 , 480 b) 725 , 733 , 717

( 2 markah )

5. Jumlahkan nombor berikut. Tunjukkan jalan pengiraan.

a) 39 + 25 = _____________ b) 336 + 242 = ___________

( 8 markah )
535 , 505 , 551 , 515 , 550
SULIT MATEMATIK TAHUN 2 PKSR 2
2


6. Isikan tempat kosong dengan nilai yang betul.

a) _______ + 55 = 90b) 85 + ________ = 140


( 4 markah )


7. Mrs. Khayra membawa keluar 36 butang dari sebuah kotak dan
meninggalkan 29 baki butang di dalam kotak tersebut. Berapakah
jumlah butang yang ada pada mulanya?Pernyataan nombor : ___________________________________

Terdapat _____________ butang di dalam kotak pada mulanya.

( 3 markah )


8. Apakah beza di antara 83 dan 56 ?Jawapan : _________________________________
( 3 markah )

SULIT MATEMATIK TAHUN 2 PKSR 2
3
9. Apakah nombor yang perlu ditolak daripada 898 untuk mendapatkan
536?Jawapan : _________________________________
( 3 markah )


10. Terdapat 60 batang kapur di dalam sebuah kotak. 36 batang darinya
berwarna putih. Berapakah batang kapur yang bukan berwarna
putih?Pernyataan nombor : _______________________________

_______________ batang kapur bukan berwarna putih.
( 3 markah )11. Dapatkan jawapan bagi:

a) 8 x 3 = _____________


b) 9 x 5 = _____________ ( 4 markah )


SULIT MATEMATIK TAHUN 2 PKSR 2
4
12. Isikan tempat kosong.

_________ x 5 = 30

( 2 markah )


13. Terdapat 4 buah pinggan di atas meja. Setiap pinggan mempunyai 3
biji kek cawan. Berapakah biji kek cawan yang ada kesemuanya?Pernyataan nombor : ________________________________

Terdapat ______________ biji kek cawan yang ada kesemuanya.
( 3 markah )


14. Bahagikan nombor berikut.

a) 18 2 = _____________

b) 28 4 = _____________

c) 30 5 = _____________
( 3 markah )
SULIT MATEMATIK TAHUN 2 PKSR 2
5
15. Isikan tempat kosong dengan nilai yang betul.

_________ 3 = 9

( 2 markah )


16. 20 batang pensel diagihkan sama banyak kepada 5 orang murid.
Berapakah batang pensel yang diperolehi setiap murid?Pernyataan nombor : _____________________________

Setiap murid mendapat ______________ batang pensel.
( 3 markah )


17. Kirakan yang berikut.

a) R M 2 2 . 8 0 b) R M 4 3 . 5 0
+ R M 1 5 . 9 0 - R M 2 7 . 8 5

__________________ __________________
( 4 markah )


18. Cari beza di antara RM 44.10 dan RM 28.85.Jawapan : _________________________________
( 3 markah )

SULIT MATEMATIK TAHUN 2 PKSR 2
6
19. Shahrul ada 90 sen. Dia membeli kek cawan berharga 65 sen.
Berapakah baki duit yang tinggal padanya?Pernyataan nombor : ______________________________

Baki duit yang tinggal padanya ialah __________________.
( 3 markah )20. Tuliskan masa di bawah dalam perkataan.

a) 4:45 = ________________________________________________

b) 9:20 = ________________________________________________
( 2 markah )


21. Puan Alyssha mengambil masa selama 15 minit untuk ke pasar. Jika
dia bertolak pada jam 8:20, pukul berapakah dia tiba di pasar itu?Jawapan : _____________________________
( 2 markah )SULIT MATEMATIK TAHUN 2 PKSR 2
7Soalan 22 hingga 24 adalah berdasarkan diagram di bawah.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 cm

22. Berapakah ukuran panjang turutan batu di atas? _______________ cm

23. Berapakah ukuran panjang bagi kereta mainan di atas?_________ cm

24. Yang manakah objek yang :

a) Paling panjang : ______________________________

b) Paling pendek : ______________________________ ( 4 markah)Soalan 25 hingga 27 adalah berdasarkan jadual di bawah.

Nama Berat
Saiful 29 kg
Aminah 25 kg
Tai Meng 33 kg
Sofea 36 kg
Anis 28 kg

25. Siapakah yang :

a) Paling berat = _____________________________________

b) Paling ringan = _______________________________________


26. Dapatkan jumlah jisim bagi 3 orang kanak-kanak perempuan.

Jawapan : __________________________ kg.
SULIT MATEMATIK TAHUN 2 PKSR 2
8
27. Berapakah beza berat di antara Saiful dan Aminah?

Jawapan : __________________________ kg.
( 6 markah )


Bahagian B
Bulatkan jawapan yang betul.

28. Enam ratus tiga dalam bentuk angka ialah
A. 63 C. 630
B. 603 D. 633

29. 624 , 614 , _________ , 594 , 584
A. 609 C. 599
B. 604 D. 595


30. 96 + 68 = _______
A. 148 C. 158
B. 154 D. 164

34. 83 47 = ___________
A. 28 C. 36
B. 34 D. 3935. Beza di antara 568 dan 235 ialah
A. 323 C. 333
B. 326 D. 336

36. 8 x 5 =
A. 30 C. 42
B. 40 D. 45

37. 28 4 = ________
A. 6 C. 7
B. 7 D. 9SULIT MATEMATIK TAHUN 2 PKSR 2
9
38. RM 40 - ________ = RM 24.80
Amaun wang yang tertinggal di dalam tempat kosong ialah ______.
A. RM 15.20 C. RM 16.40
B. RM 15.60 D. RM 16.80

39. 10:20 dalam bentuk perkataan ialah
A. sepuluh dua belas C. sepuluh dua puluh
B. empat sepuluh D. dua sepuluh40. Waktu sekarang ialah 9:25. Apakah waktu terkini selepas 30 minit
berlalu?
A. 9:45 C. 9:55
B. 9:50 D. 10:05

( 20 markah )

------------------------------------KERTAS SOALAN TAMAT--------------------------

Disediakan oleh, Disemak oleh,


.. .............................
(PN NOR HIDAYAH BINTI BAHARUDIN) (PN ROZILAWATI BINTI HASAN)
Guru Matematik Tahun 2, Ketua Panitia Matematik,
SK Abdul Samat, Kapar. SK Abdul Samat, Kapar.
Disahkan oleh,


..
(TN HJ MOHD SUYUD BIN MARAM)
Penolong Kanan 1,
SK Abdul Samat, Kapar.

Anda mungkin juga menyukai