Anda di halaman 1dari 2

Nama saya: ______________

B3D1E1:

MATEMATIK TAHUN 1 Tarikh: _______

Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100

Selesaikan.

Puluh Sa 4 9 2 8 Puluh Sa 5 6 3 1 Puluh Sa 7 8 4 4

Puluh Sa 5 6 2 5 Puluh Sa 6 7 3 3 Puluh Sa 8 9 5 8

Nama saya: ______________


B3D1E1:

MATEMATIK TAHUN 1 Tarikh: _______

Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100

Selesaikan.

Puluh Sa 6 4 3 0 Puluh Sa 6 7 1 3

Puluh Sa 5 7 3 4 Puluh Sa 4 8 3 3

Puluh Sa 7 8 6 5

Puluh Sa 8 9 6 9