Anda di halaman 1dari 1

BORANG PEMERHATIAN MURID PASIF

BIL PERKARA YA TIDAK

1. Murid sentiasa bersendirian.

Murid tidak bergaul dengan sesiapapun semasa waktu


2.
rehat.

Murid tidak meminta bantuan daripada rakan sekelas


3.
semasa diperlukan.

4. Murid selalu keluar kelas pada waktu PdP dijalankan.

5. Penglibatan murid pada waktu PJ tidak memuaskan.

6. Murid takut bertanya atau bergaul dengan guru.

7. Murid selalu ponteng sekolah.

Tidak memberi jawapan atau idea semasa kerja


8.
kumpulan.

Anda mungkin juga menyukai