Anda di halaman 1dari 11

oleh

VALARMATHY PERIANG
Peranan guru di sekolah rendah

Pengamal Agen Pengganti ibu


ilmu perubahan bapa

Agen Pembentuk
Pembimbing
sosialisasi tingkah laku

Pengamal Pengurus
Penyelidik
reflektif pembelajaran
GURU SEBAGAI PENGAMAL REFLEKTIF

Merenung

Menganalisis
Memperbaiki
diri
Mencari
alasan

Cadangan
tindakan
GURU SEBAGAI PENGAMAL REFLEKTIF
Akan bertanyakan soalan-soalan seperti
berikut kepada dirinya :

Mengapakah
Apakah yang Apakah
menjadi
saya buat? hasilnya?
demikian/

Apakah
Apakah Apakah yang
tindakan saya
perasaan saya? saya belajar?
selepas ini?
Manfaat Amalan Reflektif
Mengenalpasti kelemahan & kekuatan untuk mencapai
tahap prestasi yang baik.

Sebagai rujukan sumbangan idea baharu untuk dirujuk oleh


rakan sejawat dan guru sekolah lain.

Pengajaran yang lebih berkesan berdasarkan prinsip, model


& kepelbagaian teknik mengajar.

Menjadi guru yang lebih yakin


Guru Sebagai Penyelidik

Proses belajar untuk mengajar-Meningkatkan


penguasaan ilmu melalui pembacaan
mengkaji secara sistematik isu amalan bilik darjah
untuk menghasilkan teori dan kefahaman baharu
berkaitan permasalahan yang dihadapi.
Penyelidikan yang paling sesuai : penyelidikan
tindakan
Tujuan Penyelidikan

*Mengenal pasti sesuatu


masalah supaya rangka
penyelesaian dapat dibuat.

*memahami sesuatu fenomena


dengan lebih jelas.
Guru Sebagai Penyelidik

APA MENGAPA BAGAIMANA


Manfaat penyelidikan
Menambah kejelasan teori, bahasa dan
pembelajaran.

Meningkatkan kemahiran mengajar.

Menanamkan budaya membaca dalam


diri sendiri.

Berpeluang mengembangkan komitmen


bersama ke arah peningkatan kualiti
profesion.
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai