Anda di halaman 1dari 2

MASJID AL MUTTAQIN

Alamat : Jl. Al Muttaqqin I No. 159 RT.12 RW.04


KelurahanTalangUluKecamatanCurupTimurKabupatenRerjangLebong
email: al_muttaqin@gmail.com

PEMBAWA ACARA PENGAJIAN RUTIN


disusun oleh : Sunardi, S.Pd (Ketua BKM Masjid Al Muttaqin)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Alhamdulillahi rabbil 'alamin, wa bihi nasta'iinu 'alaa umuuriddunya waddiin, wash shalatu was salamu
'alaa asyrafil anbiyai wal mursalin, wa 'ala aalihi wa ash-habihi ajma'in, amma ba'du:

Kepada yang terhonmat bapak......., ketua pimpinan Majlis Ta'lim, shahibul bait bapak . yang
kebetulan mendapatkan giliran ketempatan pengajian rutin pada malam hari ini, para bapak, ibu,
hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji
syukur kehadirat Allah swt. berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kita semua dapat
berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat untuk menghadiri acara pengajian rutin yang
diadakan 1 minggu sekali, yang kebetulan sekarang di rumah bapak ..

Kedua kalinya semoga shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar
Muhammad saw. yang telah membawa agama Islam, sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah
swt. yang kita ikuti dan pegang erat-erat hingga akhir hayat kita, amiin.

Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sebagai pembawa acara kiranya perlu saya bacakan susunan acara
pada pertemuan pengajian rutin pada malam hari, yaitu:

1. Pembukaan
2. Pembacaan Surat Yasiin oleh bapak
3. Sambutan Ahlul bait oleh bapak........
4. Acara Inti dipandu oleh bapak
5. Pengumuman Pengurus disampaikan oleh bapak
6. Do,a dipimpin bapak .
7. Penutup

Demikian susunan acara pada pengajian rutin malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan pada acara
berikutnya, marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat A1-Fatihah, ilaa hadhratin nabiiyyil
musthafa muhammadin saw. wa aalihi wa as-haabihi al-fatihah.........

Terimah kasih atas bacaan surat Al-Fatihah tadi, muda-mudahan acara pada malam hari ini berjalan
dengan lancar tanpa ada suatu aral yang melintang.

Acara yang ke 2 yaitu pembacaan Pembacaan Surat Yasiin yang akan dibacakan oleh bapak .
........, kepadanya kami persilahkan.

Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan pahalanya dilimpahkan kepada kita semua, utamanya
kepada qari' yang membacanya.

Acara yang ke 3 Sambutan Ahlul bait yang akan disampaikan oleh bapak :untuk itu kami
persilakan.

Demikian sambutan ahlul bait, kita ucapkan terima kasih atas sambutannya.

Kini sampailah kita pada acara inti pada malam hari ini, yaitu acara., yang akan dipandu oleh
yang terhormat bapak ....................kepada bapak kami persilahkan.

Demikian acara inti kita pada malam hari ini.

Kepada yang terhormat bapak ................................kami sampaikan banyak-banyak terima kasih,


mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, amin.
Hadirin dan hadirat yang kami hormati. Sebelum pembacaan do'a, marilah kita ikuti terlebih dahulu
beberapa pengumunan yang akan disampaikan oleh pengururs majlis talim, dalam hal ini akan
disampaikan oleh bapak .., kepada bapak dipersilahkan.

Demikianlah tadi beberapa pengumunan yang telah disampaikan oleh bapak .., mudah-
mudahan kita dapat memakluminya.

Seanjutnya pembacaan doa. Doa pada pertemuan malam hari ini yang akan dipimpin oleh bapak
......... Kepada bapak kami persilahkan untuk memimpin do'a

Demikianlah doa yang dipimpin bapak ..untuk itu kami ucapkan terima kasih semoga doa
kita diijabah Allah SWT.

Acara demi acara telah kita lalui bersama, kini sampailah kita pada acara Penutup, namun sebelum
ditutup acara ini, izinkanlah kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya, bila ada
kata-kata dan sikap kami yang kurang berkenan di hati bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian. sekaligus
menutup acara ini. Akhirul kalam wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.