Anda di halaman 1dari 7

JSU PENDIDIKAN MUZIK

TAHUN TARIKH UJIAN / PEPERIKSAAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK


UJIAN / PEPERIKSAAN

ARAS KEMAHIRAN
BIL TOPIK / ITEM PENGETAHUAN KEFAHAMAN APLIKASI ANALISIS SINTESIS PENILAIAN JUMLAH
R S T R S T R S T R S T R S T R S T

1 PENGALAMAN MUZIKAL 0

2 PENGHASILAN MUZIK 0

3 APRESASI MUZIK 0

4 MEMBACA DAN MENULIS NOTASI MUZIK 0

ARAS KESUKARAN R = RENDAH S = SEDERHANA T = TINGGI

BILANGAN SOALAN 0 0 0 0

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

____________________________ __________________________ _____________________________


(OOI NING WEI) (xxxx) (EN MUBIN MD NOR)
KP PENDIDIKAN MUZIK
SK xxxxx
22
23
24
25
26
27
NISBAH SOALAN BERDASARKAN ARAS KESUKARAN SOALAN (TAKSONOMI BLOOM)

TAHUN PENDIDIKAN MUZIK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

RENDAH
SEDERHANA
TINGGI
ARAS JUMLAH PERATUS
RENDAH 0 #DIV/0!
SEDERHANA 0 #DIV/0!
TINGGI 0 #DIV/0!
JUMLAH 0 #DIV/0!
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA MERAH
09300 KUALA KETIL , KEDAH

ANALISA ITEM

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK BIL.


20
TAHUN 3 MURID
KELAS
NAMA GURU MISS OOI NING WEI

NOMBOR ITEM BAHAGIAN A BAHAGIAN B JUMLAH


BIL.
NAMA PELAJAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JUM. 1 2 3 4 5 JUM.
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
BAHAGIAN A
MARKAH PENUH = 15

MARKAH KEKERAPAN

15 0
12 0
9 0
6 0
3 20
Jumlah 20

MARKAH KESELURUHAN
MARKAH PENUH = 20

MARKAH
20
18
15
12
9
6
3
Jumlah
BAHAGIAN B
MARKAH PENUH = 5

MARKAH KEKERAPAN

5 0
4 0
3 0
2 0
1 20
Jumlah 20

MARKAH KESELURUHAN
MARKAH PENUH = 20

KEKERAPAN
0
0
0
0
0
0
20
20