Anda di halaman 1dari 5

Tajuk: One Page Project Manager (OPPM)

Tujuan: Pemantauan program sepanjang tahun


Arahan: 1. Senaraikan program-program di dalam ruangan Tugas Utama dan perancangan yang akan dilaksanakan
2. Lengkapkan ruangan tanggungjawab terhadap program yang telah dirancang
Ketua: PK 1 Nama Projek: Program Peningkatan Prestasi PSV Tarikh: 2018
Objektif Program: Meningkatkan prestasi Subjek Pendidikan Seni Visual
Matlamat Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab
1 Merealisasikan PnP berkesan / / / / / / / A B
2 Kelas bimbingan / / / / / / / / / / A B
3 Memperkasakan peningkatan profesionalisma guru seni visual / / / / / A B
4 Program kecemerlangan PSV / A B
5 Budaya celik seni / A B
6 Makmal mini NKRA / / A B
7 Genggaman band 4,5 dan 6 / / / / / / / / / / A B
8 Program Pasca PT3 / / / / A B
9 Pameran Seni Visual / / / A B
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20 Kursus Anjuran KPM/SBP/ JPWPKL O O O O O O O O O O O A B C
Tugasan Utama (Nama Program/aktiviti)

Ogos
Januari

Februari

April

Mei

Julai

September

Oktober

November

Disember
Mach

Jun

GKMP

KP

GBKSM

Guru Media
PK
Tarikh Sasaran

Bil Program/Aktiviti Kos Catatan


Matlamat 1 1 Merealisasikan PnP berkesan 500 Bahan cetakan dan ala
2 2
Menperkasakan profesionalisma guru 300 Bahan cetakan dan ala
Kos 3 3 Program Kecemerlangan PSV 200 Bahan cetakan dan ala
4 4 Budaya celik seni 400 Bahan cetakan dan ala
5 5 Makmal mini NKRA 200 Bahan cetakan dan ala
Objektif Khusus & Harapan 6 6 Genggaman band 4,5 dan 6 500 Bahan cetakan dan ala
1 Murid cemerlang dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual
2 Menarik minta murid dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual
3 Mencungkil bakat seni pelajar dan guru
4

Simbol A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


Belum Siap B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
Siap C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
D Orang Keempat dipertanggungjawabkan
E Orang Kelima dipertanggungjawabkan
Tarikh
Ketua Nama Projek

Objektif Program
Matlamat Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab
1 Pertandingan carta kelab cemerlang O
2 Kursus kepimpinan K&P
3 Uniform
4 Sukanku
5 Pertandingan Pidato
6 Program ABC
7
8
9
10
11

Ogos
September
Oktober
November
Disember
Pegawai A
B

E
Mach
Tugasan Utama (Nama Program/aktiviti)

Januari
Februari

April
Mei
Jun
Julai

C
D
Tarikh
Sasaran

Bil Program/Aktiviti Kos Catatan


Matlamat
1
2
Kos 3
4
5
Objektif Khusus & Harapan 6
1
2
3
4