Anda di halaman 1dari 1

PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

(2016 2020)

ISU

MASALAH

MATLAMAT

Semua guru
Cekap
dan
bermotivasi
tinggi dalam
melaksanakan
pengajaran
dan
pembelajaran
yang berkesan

1. Pencapaia
n
PKSM
yang
rendah

Tahap
profesionalisme
dan kemahiran
guru
yang
masih rendah

ISU

MASALAH

MATLAMAT

2. Kualiti
Pencapaia
n
Peperiksaa
n Awam

Murid
yang
mengambil
Kertas 2 (Seni
Halus)
Pendidikan
Seni
Visual
masih
tidak
kreatif
dan
inovatif dalam
penghasilan
karya catan

Meningkatkan
peratus murid
untuk
diberi
pendedahan
mengenai
kemahiran
dalam teknik
pembelajaran
yang berkesan

STRATEGI

i.

Meningkatkan penggunaan alat


bantu mengajar dengan cara
yang betul.

STRATEGI

i.

Meningkatkan
teknik
pembelajaran murid yang
berkesan
dengan
penggunaan
peralatan
(Catan cat air dan media
kering)

INDIKATOR
PENCAPAIAN

2016

TAHUN PENCAPAIAN
2017 2018 2019 2020

Peningkatan
penggunaan
alatan
Seni
dengan cara
yang betul.

50%

80%

90%

INDIKATOR
PENCAPAIAN

TAHUN PENCAPAIAN
2016 2017 2018 2019

2020

Peratus
kelulusan gred
cemerlang (A+
B) dalam SPM

70%

95%

60%

75%

70%

85%

90%

Anda mungkin juga menyukai