Anda di halaman 1dari 2

Bobot Observasi Kadar Air

No Pengolahan Waktu
Awal Akhir Awal Akhir
1 Pelayuan 15.29 s/d 21.36 WIB 18.25 11.61 73.28 61.475
2 Penggulungan 05.44 s/d 08.26 WIB 11.61 11.26 61.475 59.695
3 Oksidasi Enzimatis 08.52 s/d 10.29 WIB 11.26 11.49 59.695 60.82
4 Pengeringan 10.46 s/d 16.20 WIB 11.49 4.24 60.82 3.08

Rumus : Ka = a/a+b

Keterangan :

Ka = Kadar air
a = Bobot awal
b = Berat Kering

73,28% = 18,25/
Kandungan Air Bobot Prediksi Loss Bobot Tiap Proses
Berat Kering
Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir
13.3736 4.875 18.2447605 12.6541207 0.0 1.044
4.875 12.6541207 12.0952735 1.0 0.835
4.875 12.0952735 12.4425727 0.8 0.953
4.875 12.4425727 5.02992158 1.0 0.790

1.3026

Kandungan Air = bobot awal x kadar air awal

Kandungan air = 18,25 x 73,28/100

Anda mungkin juga menyukai