Anda di halaman 1dari 6

RANTAMAN NGUNDUH MANTU

Bg. …………………………
Bp. …………… - Ibu……………..

Beningrejo RT 02/05, Gaum Tasikmadu Karangayar

Daup kaliyan

Rr. ……………………….
Bp. …………… - Ibu……………..

( )

Resepsi
Dinten :

Suryo kaping :

Wanci tabuh :

Wonten :

Ijab Qabul
Dinten :

Suryo kaping :

Wanci tabuh :

Wonten :
PAROGO KRIDO DARMO

1. Pangayom :
2. Pangarso :
3. Kepanitiaan : 1.
2.

4. Koordinator tenaga :

5. Pambiworo :

6. Koordinator Among Rawuh :

RENTETAN ADICORO

1. Kumbakarnan
Dinten :
Tabuh :
2. Karangtaruna ( caos icip-icip )
Dinten :
Tabuh :
3. Bladahan
Dinten :
Tabuh :
4. Malem midodareni ( liru kalpika )
Dinten :
Tabuh :
Pasrah :
Panampi :
Pangapit : 1.
2.
Mratitisaken liru : 1.
2.
Atur pambagyaharjo :
Pangapit :
5. Ijab Qabul
Dinten :
Tabuh :
6. Resepsi
Dinten :
Tabuh :
A. Mboyong penganten putrid :

B. Mboyong penganten kakung :

C. Ngasto songsong :
D. Pasrah, penampipenganten kakung
 Pasrah :
 Panampi :
 Pangapit :

E. Panggih kapritasaken :

F. Nganti temanten putrid :

G. Mapak besan :

H. Lepas bujang karangtaruna :

I. Pangabekten, kapratitisaken :

J. Pambagyoharjo :

Pangapit :

K. Photo pakurmatan :

L. Paripurna
PAROGO KRIDHO DARMO
1. Panitia dinten ……………………….... dumugi paripurno pawiwahan
 …
 ..
2. Setor ron jati warga ………………….... dinten..
3. Ingkang nampi sambet-sambetan
 ..
 ..
4. Noto kursi
 ..
 ..
 ..
 ..
5. Dayang-dayang dinten……………………… Dumugi paripurno
 ..
 ..
6. Pengawas tamu dinten ……………………. Dumugi paripurno
 ..
 ..
7. Hamong rawuh dinten ………………. Tabuh …………….. - ……………………. Ageman jas nasional
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
Hamong rawuh dinten ………………. Tabuh …………….. - ……………………. Ageman jas nasional
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
Hamong rawuh dinten ………………. Tabuh …………….. - ……………………. Ageman jas nasional
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
Hamong rawuh dinten ………………. Tabuh …………….. - ……………………. Ageman jas nasional
 ..
 ..
 ..

Hamong rawuh dinten ………………. Tabuh …………….. - …………………….


 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
8. Linmas dinten ……………………… tabuh …………… dumugi…………
 ..
 ..

Bantu parkir

 ..
 ..
9. Dekor dinten ……………..
10. Sinoman ……………………. - ……………………………
Sinoman ……………………. - ……………………………
Sinoman ……………………. - ……………………………
11. Caos icip-icip dinten …………………………….
 .
 .
 .
 .
 .
 .
12. Nyepakaken alat-alat panggih
13. Pados godong girang, cowekan, ringin dinten……..
 ..
 ..
14. Pados janur, blarak, mayang jambe
 .
15. Damel kembar mayang dinten………………….
 ..
 ..
16. Nebus kembar mayang dinten………………….
 ..
 ..
17. Ngemban kembar mayang
 ..
18. Hamong rawuh paripurno resepsi
 ..
 ..