Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sejarah dan Kita
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.1
Nilai Kenegaraan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah.
Aktiviti Konsep (Buku Teks: 2-4)
1. Murid memahami pengertian sejarah dan sumber sejarah.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid membuat artifak dengan bimbingan guru.
4. Murid memahami kaedah mendapatkan maklumat dalam
sejarah.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatisi


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4
Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sejarah dan Kita
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.2, 1.1.3
Nilai Kenegaraan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Mengenalpasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis
masa dan kronologi.
2. Mengenalpasti peristiwa sejarah mengikut garis masa.
Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 5)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami konsep masa.
3. Murid membuat garis masa peristiwa penting dalam hidup
mereka.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sejarah dan Kita
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.4
Nilai Kenegaraan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan
tempat bersejarah.
Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 6-7)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami fungsi dan kepentingan muzium.
3. Murid menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium
dan tempat bersejarah.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sejarah dan Kita
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.4
Nilai Kenegaraan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan
tempat bersejarah.
Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 8)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami tinggalan sejarah.
3. Murid menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium
dan tempat bersejarah.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sejarah dan Kita
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.5
Nilai Kenegaraan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa bersejarah.
Aktiviti Pengayaan (Buku Teks: 9)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami tinggalan sejarah.
3. Murid menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium
dan tempat bersejarah.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sejarah dan Kita
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.5,1.1.6
Nilai Kenegaraan K1.1.8, K1.1.9
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa bersejarah.
2. Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan.
Aktiviti Pengayaan (Buku Teks: 10-11)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami kepentingan sejarah dalam kehidupan.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sejarah dan Kita
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.2, 1.1.3
Nilai Kenegaraan K1.1.8
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Mengenalpasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis
masa dan kronologi.
2. Mengenalpasti peristiwa sejarah mengikut garis masa.
Aktiviti Pemulihan (Buku Teks: 12)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengkaji gambar dan memahami perubahan teknologi.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sejarah dan Kita
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.5
Nilai Kenegaraan K1.1.7
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa bersejarah.
Aktiviti Pemulihan (Buku Teks: 13)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyediakan jadual mingguan.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
EMK Kreativiti dan inovatif
BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sejarah dan Kita
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran
Nilai Kenegaraan K1.1.9
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi
melahirkan jati diri.
Aktiviti Pemulihan (Buku Teks: 14)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menjelaskan kepentingan menghargai warisan kepada
murid.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
EMK Kreativiti dan inovatif
BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sejarah dan Kita
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran
Nilai Kenegaraan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menjawab soalan-soalan penilaian dengan betul.
Aktiviti Penilaian (Buku teks: 15-16)
1. Murid memahami situasi.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan penilaian
dalam buku teks.
4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
EMK Kreativiti dan inovatif
BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..