Anda di halaman 1dari 3

83

Lampiran

Maklumat Peserta Kajian

Sila tandakan ( ) dalam petak berkenaan dan isi ruangan yang disediakan

1. Nama Sekolah: SK PENGKALAN RINTING, BATU 5, TAMPOI, JOHOR BAHARU.

2. Jantina

Lelaki Perempuan

3. Bangsa Melayu Cina

India lain-lain

4. Umur:……………tahun

5. Kelas : ……………………………

6. Minat terhadap tajuk jahitan :

Minat Kurang minat Tidak minat


84

BORANG SENARAI SEMAK PEMERHATIAN

NAMA:.....................................................

TARIKH :.................................................

MASA : ..................................................

KELAS : .................................................

BIL ITEM YA TIDAK

1 Murid dapat mengenal pasti 10 nama alatan jahiatan.

2 Murid melibatkan diri dalam aktiviti kumpulan.

3 Murid dapat menyebut fungsi alatan jahitan

4 Minat murid semasa menjawab soalan mengenai alatan

jahiatan.

5 Murid mengetahui cara menggunakan alatan jahitan

dengan cara yang betul.


85

Soalan Temubual

1. Adakah anda minat terhadap matapelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi?

2. Pernahkah anda melihat alatan jahitan?

3. Adakah anda menggunakan alatan jahitan dengan cara yang betul?

4. Bolehkah anda menyebut fungsi alatan jahitan?

5. Pernah anda melihat cara menggunakan alatan jahitan?