Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT KELAS 4 Ibnu Sina HARI Rabu


KOMUNIKASI
TEMA DUNIA KOMPUTER TARIKH 21 Februari 2018
TOPIK KOMPUTER DAN FUNGSINYA MASA 10.30-11.30
NILAI MURINI Menghargai Teknologi Masa Kini
1.5 Menerangkan maksud input , proses , output dan storan dengan menggunakan analogi
STANDARD KANDUNGAN mudah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (STANDARD PEMBELAJARAN)
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. 1. Mengenal maksud dan fungsi input output dan storan dengan melabel gambar dan menyatakan fungsinya.
2. 2. Merangka model computer masa hadapan.

KRITERIA KEJAYAAN:
Muridakan berjaya jika mereka boleh :
3. 1. Menyatakan fungsi input, output dan storan dengan melabel gambar dan suaikan dengan fungsi yang betul.
4. 2. Merangka dan melukis komputer masa hadapan dengan kreatif dan inovatif.
5.

KONSEP PENTING/KATA KUNCI BAHAN BANTU MENGAJAR/ SUMBER


Input, output , storan, kerangka Objek maujud , komputer, tablet dan komputer riba

RANGKA PERANCANGAN
PEMULA 1. Murid melihat gambar yang ditunjukkan oleh guru.
2. Murid menamakan objek tersebut.
AKTIVITI UTAMA 1. Murid menerangkan fungsi input, output dan storan berdasarkan pembelajaran
lalu.
2. Guru mengedarkan gambar bahagian komputer. Murid bekerja di dalam
kumpulan dan melabel bahagian-bahagian yang berfungsi sebagai input, output
dan storan.( Kerja Kooperatif )
3. Murid membentangkan hasil perbincangan mereka ( Aktiviti Kolaboratif )
4. Murid melakukan aktiviti Gallery Walk.
5. Murid berkerja secara berpasangan dan lakarkan komputer masa hadapan
yang mereka inginkan.
6. Murid menunjukkan hasil kerja masing-masing.

PLENARI 1. Guru bertanyakan kepada murid apakah kepentingan teknologi dalam


kehidupan seharian mereka.
2. Murid menyatakan pandangan mereka.
KERJA RUMAH 1. Nota Unit 1
IMPAK / REFLEKSI
Pencapaian Objektif Pembelajaran: Tindakan Susulan Penambahbaikkan PdPc
……………………………………… …………………………………… ……………………………………
……………………………………… …………………………………… ……………………………………
……………………………………… …………………………………… ……………………………………
……………………………………… …………………………………… ……………………………………

CATATAN