Anda di halaman 1dari 7

Bahagian A

Arahan : Jawab semua soalan.

A. Warnakan.

1. Enam ratus tiga puluh tiga :

633 323 332

2. Lapan ratus lima puluh dua :

805 852 580


( /2 Markah)

B. Padankan yang berikut.

992 Enam ratus tujuh puluh lima


1.

308 Satu ribu


2.

3. 675 Tiga ratus lapan

4. 1 000 Sembilan ratus sembilan puluh dua

( /4 Markah)

C. Tulis nombor dalam angka / perkataan.

1. Tujuh ratus lima belas

2. 413

( /2 Markah)

1
D. Susun nombor-nombor yang berikut mengikut tertib yang diberikan.

324 , 326 , 320 , 318


1.
Tertib menaik : __________ , __________ , 322 , ___________ , __________

2. 570, 565, 560, 575

Tertib menurun : __________ , __________ , __________ , ___________ , 555

( /2 Markah)

E. Lengkapkan rangkaian nombor yang berikut.

825 835 845


1.

( /1 Markah)

F. Tulis nilai tempat bagi digit yang bergaris.

1. 697 ________________

2. 284 ________________

( /2 Markah)

G. Cerakinkan setiap nombor mengikut nilai tempat.

1. 7 4 2 = ______ ratus + ______ puluh + ______ sa

2. 8 1 6 = 8 ratus + 1 _________ + 6 sa

3. 9 3 6 = 900 + _______ + 6

( /3 Markah)

2
H.Cari hasil bagi yang berikut.

Tambah

1. 2 3 1 + 2 8 = ______________ 2. 2 5 3 + 3 6 2 = _____________

3. 802 + 93 = ______________ 4. 724 + 45 = _____________

Tolak

1. 412 – 196 = ____________ 2. 343 – 53 = ________________

3. 467- 26 = ____________ 4. 659 – 45 = ________________

( /8 Markah)

3
I. Cari hasil bagi yang berikut

i) DARAB

1. 8 x 5 = ___________

2. 2 x 7 = _________

ii) BAHAGI

3. 10 ÷ 5 = _________

4. 9 ÷ 3 = ________

( /4 Markah)

J. Lorek mengikut pecahan yang diberikan

1. 2.

Satu perempat Satu perdua

( /2 Markah)

4
K. Tulis perpuluhan dalam angka dan perkataan (soalan 1-4)

1.
0.9

2.
Sifar perpuluhan dua

3.
0.7

4. Tuliskan nilai perpuluhan bahagian berlorek di bawah

Jawapan = ___________

( /4 Markah)

L. Hitung.
1. Hitung nilai 2 keping wang kertas bernilai RM10 dan 2 keping wang kertas
bernilai RM1.

Jawapan = __________

2. Hitung jumlah barangan di bawah:

RM 9.50 RM3.00

Jawapan = ______________

3. RM3 + RM1 + RM4 =

4. 10 sen + 20 sen + 50 sen = ( /4 Markah)

5
M. Tulis waktu dalam perkataan.

1.

2.

( /2 Markah)

Bahagian B

Arahan : Selesaikan masalah yang berikut.

1. Isi tempat kosong bagi yang berikut.

i. ____cm ii. ____cm

1. Pak Jamil membeli 102 biji epal merah dan 200 biji epal hijau. Berapakah
jumlah epal yang dibeli oleh Pak Jamil?

Bentuk lazim :

Ayat matematik :

Jawapan : ___________ biji guli.

6
2. Dalila ada 535 keping kad. Kad sofiya adalah 123 keping kurang daripada
Dalila. Berapakah bilangan kad yang Sofiya ada?

Bentuk lazim :

Ayat matematik :

Jawapan : ___________keping kad.

3. Ada 7 buah beg plastik. Setiap beg plastik ada 10 biji donut. Berapakah jumlah
bilangan donut yang ada?

Bentuk lazim :

Ayat matematik :

Jawapan : ___________biji donut.

4. Cikgu Izwan membahagikan 24 buah buku sama banyak kepada empat orang
muridnya. Berapa buah bukukah yang diperoleh setiap murid?

Bentuk lazim :

Ayat matematik :

Jawapan : ___________buah buku.

( /10 Markah)

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

Fauziah Bt Hashim Shairol Azaha B. Othman Suganthi A/P Arumugan

______________ ________________ _________________

Guru Matematik KP Matematik SKDP. GPKT&K SKDP.