Anda di halaman 1dari 5

Isnin 11 Januari 2015

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 1 :Istimewanya Keluargaku

TAHUN 6

TAJUK Unit 2: Satu Keluarga Dua Budaya

TARIKH/MASA 11 Januari 2015 ( 0745 – 0845 pagi : 60 Minit)

STANDARD
1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan
PEMBELAJARAN
berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul .

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Menyebut 3/5 baris ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF ii. Melengkapkan dialog dengan ayat yang betul secara berkumpulan.
iii.Menulis karangan dialog berdasarkan gambar dan dialog.

i. Murid membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam teks.

iii. Murid melengkapkan dialog dengan ayat yang betul berdasarkan dialog secara
berkumpulan.
AKTIVITI
Iv. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu.

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan dialog dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan perkataan yang disediakan.

Ilmu : Sosiobudaya
Nilai : Hormat - menghormati
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Mengecam

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid menyebut pelbagai ragam ayat dengan yang betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Selasa 12 Januari 2016

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 1 :Istimewanya Keluargaku

TAHUN 6

TAJUK Unit 1: Bakat Istimewa

TARIKH/MASA 12 Januari 2016 ( 0815 – 0915 pagi : 60 Minit)

STANDARD Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan


2.3.1 berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Membaca 3/4 perenggan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii.Menyatakan 6/8 ayat perintah berdasarkan petikan.
iii.Melengkapkan peta alir dengan ayat perintah yang betul

i. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang petikan.

iii. Murid melengkapkan peta alir dengan ayat perintah yang terdapat dalam teks secara
berkumpulan.
AKTIVITI
iv. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu.

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan perkataan yang disediakan.

Ilmu : Sosiobudaya
Nilai : Kasih Sayang
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Mengecam

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid mengecam ayat perintah dengan betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Rabu 13 Januari 2016

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 1 :Istimewanya Keluargaku

TAHUN 6

TAJUK Unit 1: Bakat Istimewa

TARIKH/MASA 13 Januari 2016 ( 0845 – 0945 pagi : 60 Minit)

STANDARD Menulis teks prosa dan puisi secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan
3.2.7 betul dan kemas
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Membaca 4/5 perenggan ucapan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii.Mencatat 4/5 maklumat yang betul mengikut urutan berdasarkan gambar dan frasa.
iii. Menulis 4/5 perenggan ucapan dengan tulisan berangkai yang kemas.

i. Murid membaca ucapan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam teks.

iii. Murid melengkapkan carta alir dengan maklumat yang betul mengikut urutan yang
berdasarkan teks secara berkumpulan.
AKTIVITI
iv. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu.

Pemulihan
Murid-murid menulis ayat dengan tulisan berangkai yang betul.
Pengayaan
Murid-murid menulis teks dengan tulisan berangkai yang betul dan kemas.

Ilmu : Sosiobudaya
Nilai : Kesyukuran
PENGISIAN KURIKULUM EMK : verbal - Linguistik
KB : Menghubungkaitkan

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid menulis teks dengan tulisan berangkai yang betul dan kemas.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Khamis 14 Januari 2016

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 1 :Istimewanya Keluargaku

TAHUN 6

TAJUK Unit 1: Bakat Istimewa

TARIKH/MASA 14 Januari 2016 ( 0815 – 0915 pagi : 60 Minit)

STANDARD Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara bebas dan mempersembahkannya
4.1.2 melalui nyanyian didik hibur.
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. Membaca 3/4 rangkap lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii. Menyatakan 3/4 isi penting berdasarkan lirik lagu.
iii. Melengkapkan carta alir dengan isi penting yang betul secara berkumpulan.
iv. Menulis 3/4 rangkap lirik lagu dengan bahasa yang betul.

i. Murid membaca lirik lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Murid – murid mengenalpasti isi penting berdasarkan lirik lagu secara berkumpulan.

iii. Murid – murid melengkapkan carta alir dengan isi penting yang betul secara
berkumpulan.

AKTIVITI iv. Ketua kumpulan membentangkan hasil di hadapan kelas.

v. Murid – murid melengkapkan lembaran kerja secara individu.

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid melengkapkan lirik lagu dengan ayat yang betul.

Ilmu : Pendidikan Muzik


Nilai : Kasih sayang
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Mencipta

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid menyanyi dan mengubah suai lirik lagu.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Jumaat 15 Ogos 2015

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 1 :Istimewanya Keluargaku

TAHUN 6

TAJUK Unit 1: Bakat Istimewa

TARIKH/MASA 14 Januari 2016 ( 0815 – 0915 pagi : 60 Minit)

STANDARD Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara bebas dan mempersembahkannya
4.1.2 melalui nyanyian didik hibur.
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


v. Membaca 3/4 rangkap lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
vi. Menyatakan 3/4 isi penting berdasarkan lirik lagu.
vii. Melengkapkan carta alir dengan isi penting yang betul secara berkumpulan.
viii. Menulis 3/4 rangkap lirik lagu dengan bahasa yang betul.

vi. Murid membaca lirik lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul.

vii. Murid – murid mengenalpasti isi penting berdasarkan lirik lagu secara berkumpulan.

viii. Murid – murid melengkapkan carta alir dengan isi penting yang betul secara
berkumpulan.

AKTIVITI ix. Ketua kumpulan membentangkan hasil di hadapan kelas.

x. Murid – murid melengkapkan lembaran kerja secara individu.

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid melengkapkan lirik lagu dengan ayat yang betul.

Ilmu : Pendidikan Muzik


Nilai : Kasih sayang
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Mencipta

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid menyanyi dan mengubah suai lirik lagu.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI