Anda di halaman 1dari 2

MENGENAL HURUF HIJAIYAH

DENGAN MENARIK GARIS

Fa Ha

Dha’ Alif

Ra Tho

Jim Zai

Wau
Ya

Nun Qaf
MENGENAL HURUF
HIJAIYAH
Jim

.....
.....
.....
.....
Alif

Ba’

Ba’

Ba’

Ba’